نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای روی موی مشکی

رنگ مو قهوه ای روی موی مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای روی موی مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای روی موی مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای روی موی مشکی : او مانند مردی پروتئین تراپی مو بود که در حال تماشای فیوز سوخته یک بمب پروتئین تراپی مو بود. اکنون، اگر هرگز، این گروه ترک زبان چند زبانی باید رهبری داشته باکراتینه مو شد. رهبری عاقلانه، سرد و مدبر. جمعیت که حضور او را کشف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، مانند موجی بر او سرازیر کراتینه مو شدند. دور او جمع کراتینه مو شدند و زوزه کشیدند.

رنگ مو : که صحبت بیبی لایت مو کرده ام و فکر نمی کنم حتی صدایم را شنیده باشید. کافی رنگ مو است بگویم که من این افراد را می بینم که در دامی گرفتار کراتینه مو شده اند – و تله ای که تمام زندگی من به ساختن آن کمک بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. من نمی توانم آنها را در آن رها کنم. علاوه بر این، فکر نمی‌کنم بابا اگر می‌فهمد. از من بخواهد این کار را انجام دهم.» دیگری آخرین تلاش خود را برای کنترل خود انجام بالیاژ مو داد.

رنگ مو قهوه ای روی موی مشکی

رنگ مو قهوه ای روی موی مشکی : ما می توانیم یک ساعت دیگر قطار بگیریم – هال دید که باید محکم حرف بزند. او گفت: نه، ادوارد. “من هنوز نمی توانم بیایم.” “بهت میگم باید بیای!” من نمی توانم. من به این مردان قول بالیاژ مو دادم!» «به نام خدا این مردان برای شما چیست؟ در مقایسه با پدر خودت!» من نمی توانم آن را توضیح دهم، ادوارد. من نیم ساعتی رنگ مو است.

  مدل رنگ مو هایلایت دخترانه جدید

من قرار نیست شما را یک احمق احساساتی خطاب کنم. فقط بگذارید یک سوال ساده از شما بپرسم. فکر می کنید چه کاری می توانید برای این افراد انجام دهید ؟» فکر می‌کنم می‌توانم به کسب شرایط مناسب برای آنها کمک کنم.» “خدا خوب!” ادوارد گریه بیبی لایت مو کرد. او در عذاب خشم خود آهی کشید. «در معادن پیتر هریگان! آیا نمی‌دانی که او آنها را برمی‌رنگ مو دارد و از اینجا پرت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

گردن و محصول – تمام خدمه، هر مردی در شهر، اگر لازم باکراتینه مو شد؟» هال پاسخ بالیاژ مو داد: “شاید.” “اما اگر مردان معادن دیگر به آنها بپیوندند – اگر اتحادیه بزرگ بیرون در کنار آنها بایستد -” “تو خواب می بینی، هال! مثل بچه ها حرف میزنی! من با سرپرست اینجا صحبت بیبی لایت مو کردم. او وضعیت را به پیتر پیر تلگراف بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و تازه جواب گرفته پروتئین تراپی مو بود. او قبلاً بازی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بدون شک.” “عمل بیبی لایت مو کرد؟” هال را تکرار بیبی لایت مو کرد. “منظورت چیست؟” با نگرانی ناگهانی به برادرش خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “البته آنها قصد داشتند اغتشاشگران را بیرون کنند.” ” چی؟ و در حالی که من اینجا صحبت می کنم!

هال به سمت در چرخید. “تو همیشه آن را می دانستی!” او فریاد زد. “تو عمداً مرا اینجا نگه داشتی!” او داشت دور می کراتینه مو شد، اما ادوارد از جا بلند کراتینه مو شد و او را گرفت. “چه کاری می توانستید انجام دهید؟” “من را ول کن!” هال با عصبانیت گریه بیبی لایت مو کرد. “احمق نباش، هال! من سعی بیبی لایت مو کردم تو را از دردسر دور نگه دارم. ممکن رنگ مو است دعوا نانو کراتین مو شود.» ادوارد خود را بین هال و در انداخت و کشمکش کراتینه مو شدیدی در گرفت.

  مدل جدید رنگ مو کنفی

رنگ مو قهوه ای روی موی مشکی : اما مرد بزرگ دیگر ورزشکار، خدای جوان برنزی نپروتئین تراپی مو بود. او پشت میز دفتری نشسته پروتئین تراپی مو بود، در حالی که هال مشغول انجام کارهای سخت پروتئین تراپی مو بود. هال او را به یک طرف پرتاب بیبی لایت مو کرد و در یک لحظه دیگر از در بیرون آمد و از شیب پایین می دوید. بخش 13. حال با آمدن به خیابان اصلی روستا، جمعیت را در جلوی دفتر دید. یک نگاه به او گفت که اتفاقی افتاده رنگ مو است. مردها این طرف و آن طرف می دویدند.

اشاره می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، فریاد می زدند. عده ای به سمت او می آمدند و وقتی او را دیدند شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به فریاد زدن برای او. اولین کسی که به او رسید کلووسکی پروتئین تراپی مو بود، قطب کوچک که نفس نفس نمی زد. نفس نفس زدن از هیجان “آنها کمیته ما را اخراج می کنند!” “اخراجشون کنم؟” آنها را بیرون کن! پایین دره!» مرد کوچولو دستانش را با حرکات وحشیانه تکان می بالیاژ مو داد. به نظر می رسید.

که چشمانش از سرش شروع می نانو کراتین مو شود. “آنها را بردارید! دسته جمعی – افراد مسلح! مردم آنها را می بینند – از پشت در بیرون بیایید. همیشه بازوی بدن را بسته ام تیراندازان مسلح “آنها را نگه می تمام دکلره مو دارند، اجازه نده “فریاد بزنند، نمی توانند کاری انجام دهند”! ماشین‌هایشان منتظر ماندند – شما چه می‌گویید؟ “خودروها؟” “البته، سه تا! همیشه جسد را در آن قرار بده، آنچنان سریع – آنها مانند باد در جاده ها می روند!

  چانک لایت مو

برو پایین دره، همه رفته اند! اعتصاب ما را شکستند!» و صدای قطب کوچولو به زوزه ی ناامیدی ختم کراتینه مو شد. “نه، آنها اعتصاب ما را سرکوب نمی کنند!” هال فریاد زد. “نه هنوز!” ناگهان به یاد این واقعیت افتاد که برادرش او را تعقیب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود – به کراتینه مو شدت پف بیبی لایت مو کرد، زیرا دویدن سخت پروتئین تراپی مو بود. او بازوی هال را گرفت و فریاد زد: “به شما می گویم از این موضوع دوری کنید!” بنابراین در حالی که هال در حال بازجویی از کلووسکی پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو قهوه ای روی موی مشکی : نیمه ناخودآگاه در تلاش پروتئین تراپی مو بود تا خود را از چنگ برادرش رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ناگهان موضوع به یک مشکل تبدیل کراتینه مو شد، زیرا پولاک کوچولو مانند یک گربه عصبانی فریاد زد و با انگشتانی دراز مانند پنجه به سمت ادوارد رفت. اگر هال با بازوی دیگرش هجوم کلووسکی را نمی گرفت، برادر باوقار هال باید از حیثیت او جدا می کراتینه مو شد. “او را رها کن!” او گفت. “این برادر من رنگ مو است!” پس از آن مرد کوچولو به عقب افتاد و گیج به تماشا ایستاد.

هال آندروکولوس را دید که به سمت او دوید. پسر یونانی در خیابان پشت دفتر پروتئین تراپی مو بود و دیده پروتئین تراپی مو بود که کمیته از بین رفته رنگ مو است. 9 نفر دستگیر کراتینه مو شدند – واچوپ، تیم رافرتی، و مری برک، مارچلی، زاماکیس و روسیک، و سه نفر دیگر که شب قبل به عنوان مترجم خدمت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. همه چیز آنقدر سریع انجام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که جمعیت به ندرت متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که چه اتفاقی رنگ مو دارد می افتد. حالا که معنی آن را فهمیده پروتئین تراپی مو بودند.

  انواع رنگ مش برای موی کوتاه

مردها با خشم کنار خودشان پروتئین تراپی مو بودند. آنها مشت های خود را تکان بالیاژ مو دادند و فریاد سرکشی به گروهی از مقامات و نگهبانانی که در ایوان ساختمان اداری دیده می کراتینه مو شدند، سر بالیاژ مو دادند. فریادهایی برای انتقام بلند کراتینه مو شد. هال می‌توانست فوراً خطرات این وضعیت را ببیند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱