↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی فانتزی عروس

مدل رنگ موی فانتزی عروس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی فانتزی عروس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی فانتزی عروس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ موی فانتزی عروس : اسکراپس آهی کشید و به کناری پرید تا اجازه دهد سه صخره از کنار آن عبور کنند. “من اینطور فکر می بیبی لایت مو کردم.” اوزتریچ با رضایت سرش را تکان بالیاژ مو داد. “این یک سرگشتگی رنگ مو است، می دانید. با خونسردی نصیحت بیبی لایت مو کرد. پیتر را بنویسید: «اما ما می‌خواهیم به شهر زمردی برویم.

رنگ مو : در حالی که قایق به سمت ساحل می‌لغزید، پیتر پف بیبی لایت مو کرد: «می‌ترسم زمان زیادی را تلف بیبی لایت مو کرده باشیم. اسکرپس پوزخندی زد: «مهم نیست، ما چیز جدیدی برای صحبت بیبی لایت مو کردن داریم. من خوشحالم که با سادز آشنا کراتینه مو شدیم، پیتر. “هومف!” بداخلاق بو بیبی لایت مو کرد و با دقت خود را متعادل بیبی لایت مو کرد. “خوشحالم که با ما آشنا کراتینه مو شدند. اکنون آنها چیز جدیدی برای صحبت خواهند داشت.

مدل رنگ موی فانتزی عروس

مدل رنگ موی فانتزی عروس : دوست اوزیتریچ پیشنهاد کمک می دهد آنها قبل از اینکه خود سادز ظاهر نانو کراتین مو شود، نیمی از دریاچه سودسی را طی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سپس یک گروه کامل از آنها به سمت ساحل هجوم بردند. پیتر با خوشحالی کلاهش را تکان بالیاژ مو داد و در حالی که تلاشش را با نوار صابون دوچندان بیبی لایت مو کرد، قایق آنها را به سمت ساحل مقابل هل بالیاژ مو داد.

چیزی که ارزش آن را رنگ مو دارد.» پیتر در این مورد کمی قهقهه زد و با گرفتن دستان اسکرپس به او کمک بیبی لایت مو کرد تا بلند نانو کراتین مو شود. زیرا امواج کوچکی روی کشتی موج می زد و او پچ ورک را نمی خورنگ مو است.[صفحه 186] دختر به محو کراتینه مو شدن یا کوچک کراتینه مو شدن. اما بدون هیچ حادثه یا ریختن قایق در ساحل شسته کراتینه مو شد و همه آنها پریدند. «فکر می‌کنی هنوز می‌دانی به کدام سمت بروی؟» پیتر با نگرانی پرسید. “کدام جهت را بگیریم، کدام جهت را بگیریم.

من مسیرم را آنجا در دریاچه گم بیبی لایت مو کردم! ما باید از اول شروع کنیم و فقط به موفقیت اعتماد کنیم. این چه بیابانی رنگ مو است که زده ایم؟» اسکرپس در حالی که بازوهایش را بالا می‌برد، با ناراحتی به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد. “یک بیابان!” خرس کوچولو با عصبانیت روی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده درختی نشسته پروتئین تراپی مو بود به لرزه افتاد. پیتر با سایه چشمانش به دوردست خیره کراتینه مو شد. تا آنجا که او می دید، چیزی جز یک بیابان بایر وجود نداشت.

  بهترین رنگ مو قهوه ای شکلاتی

با اینجا و آنجا درخت یا صخره دندانه دار. پیتر گفت: «بیایید به سمت آن کاج بلند شروع کنیم،» پیتر، کلاهش را به کراتینه مو شدت روی چشم چپش پایین کشید و به سمت درخت کاجی که در خط آسمان قابل مشاهده پروتئین تراپی مو بود، تکان بالیاژ مو داد. “اگر به راه رفتن ادامه دهیم، حتماً جایی بیرون می آییم، اما می ترسم که اکنون هرگز به راگدو برسیم.” گرامپی که چهار دست و پا در کنار اسکراپس می چرخید.

مدل رنگ موی فانتزی عروس : گفت: «شاید او هم گم کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. [صفحه 187] آهی کشید: “بله، اما او یک شنل جادویی برای کمک به او رنگ مو دارد.”[صفحه 188] پیتر، “و تنها چیزی که داریم زمردی رنگ مو است که نمی دانیم چگونه کار کنیم.” “به سمت کدام درخت می رویم؟” اسکراپس پرسید و چشمان دکمه آویزش را به سرعت پلک زد. “من الان هیچ درخت کاج نمی بینم، پیتر.” بداخلاق غرغر بیبی لایت مو کرد و روی پاهای عقبش بلند کراتینه مو شد و پیتر هم وقتی دوباره نگاه بیبی لایت مو کرد این کار را نبیبی لایت مو کرد.

در حالی که چشمانش را برای دیدن درخت گم کراتینه مو شده فشار می‌بالیاژ مو داد، تمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده‌ها و سنگ‌های اطرافشان به طور طبیعی شروع به تغییر مکان آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که انگار یک کار معمولی پروتئین تراپی مو بود، در حالی که شن‌های زیر پایشان شروع به لیز خوردن و لغزش بیبی لایت مو کرد. “آیا این باعث نمی نانو کراتین مو شود موهای شما فر نانو کراتین مو شود؟” بدخلق که به سختی نفس می‌کشید، لبه‌هایش را نزدیک Scraps قرار بالیاژ مو داد. همانطور که او انجام بالیاژ مو داد.

  مدل رنگ مو مش با فویل

یک دسته کامل از بوته ها پریدند و با گرفتن شاخه ها، دیوانه وار در مورد سه مسافر رقصیدند. “در اینجا ما به دور بوته توت می رویم – بوته توت – بوته توت!” دستهایش را روی چشمانش گذاشت. “یعنی اینجا آنها به دور ما می روند!” پیتر با سرگیجه زمزمه بیبی لایت مو کرد. “متوقف بیبی لایت مو کردن! متوقف بیبی لایت مو کردن! برو، من هرگز چیزی به این احمقانه ندیدم.» با این حال، بوته‌ها با خوشحالی به رقص خود ادامه بالیاژ مو دادند.

مدل رنگ موی فانتزی عروس : اما وقتی حداقل صد بار دور مسافران حلقه زدند، به نظر خسته کراتینه مو شدند.[صفحه 189] از ورزش و همه آنها با هم کنار رفتند. بداخلاق غرغر بیبی لایت مو کرد و به طرز وحشتناکی اخم بیبی لایت مو کرد: «این باعث می‌نانو کراتین مو شود از من عبور کنم. اسکراپس، با نامطمئن شروع بیبی لایت مو کردن به جلو، تصدیق بیبی لایت مو کرد: «خب، این باعث می‌نانو کراتین مو شود که من دودل شوم. “مواظب آن درخت باش، پیتر، اگر بتواند تو را زمین گیر خواهد بیبی لایت مو کرد.

من به شما می گویم، بیا چشمانمان را ببندیم و فرار کنیم!» تلاش برای راه رفتن مستقیم با درختان، صخره‌ها و بوته‌ها که مانند کلت‌ها به اطراف می‌پرند، مطمئناً یک مشکل پروتئین تراپی مو بود و با بستن چشمان خود، شروع به دویدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما درخت جوانی که در سر راه آن ها افتاد، به زودی جلوی آن را گرفت و همه با هم پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدند. پیتر در حالی که زانوهایش را مالش می بالیاژ مو داد.

نشست. پسر کوچولو با خستگي دستش را روي پيشاني اش زمزمه بیبی لایت مو کرد: «کاش دست کوما داشتيم تا ما را در اين مکان راهنمايي الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گرامپی بو کشید: «آنچه ما به آن نیاز داریم، چشمک زدن رنگ مو است. “سلام، من چیزی را می بینم که برای یک دقیقه کامل حرکت نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” “جایی که؟” پیتر و اسکرپس در یک نفس صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به سختی آب دهانش را قورت بالیاژ مو داد.

  ترکیب رنگ موی کاهی دودی

بدخلق پنجه اش را به سمت یک بوته پر پر بزرگ با سه شاخه اصلی تکان بالیاژ مو داد. بدون هیچ کلمه ای، آنها چندین دقیقه چشمان خود را به آن دوختند. سپس پیتر با قاطعیت از جا پرید و به پرش توجهی نبیبی لایت مو کرد[صفحه 190] سنگ ها و شن های لغزنده، مستقیم به سمت بوته دویدند. با همان سرعتی که می توانستند، بدخلق و دختر تکه تکه او را دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مدل رنگ موی فانتزی عروس : فاصله زیادی پروتئین تراپی مو بود و اسکرپس چندین بار در راه زمین خورد، اما در نهایت آنها در برابر تنها جسم ثابت در کل آن بیابان چرخان ایستادند. “پر!” پیتر نفس نفس زد و کلاهش را عقب زد. گرامپی با حرکت چند قدمی به عقب هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد: «و زنده رنگ مو است». “ببین، پا رنگ مو دارد.” “به نظر می رسد – ممکن رنگ مو است – چرا، اینطور رنگ مو است !” با عجله به جلو، اسکراپس هوشمندانه روی پای موجود عجیب ضربه زد.

پیتر تصور می بیبی لایت مو کرد که سه پا رنگ مو دارد و سر نرنگ مو دارد، اما در شیر آب دختر تکه تکه، یک سر از میان خاک شنی شکسته کراتینه مو شد و اوزیتریچ که گردن درازش را بلند بیبی لایت مو کرد، به آنها نگاه بیبی لایت مو کرد. حالا اوزتریچ، بد نیست به شما بگویم، کاملاً شبیه شتر مرغ رنگ مو است، با این تفاوت که پرهای سبز و چشمان آبی رنگ مو دارد. “خوب؟” شتر مرغ خش خش بیبی لایت مو کرد.

با ناراحتی از یکی به دیگری نگاه بیبی لایت مو کرد. “فکر بیبی لایت مو کردی کجا داری میری؟” اسکرپس فریاد زد: “این چیزی رنگ مو است که ما می خواهیم بدانیم.” «کجا می‌رویم، چگونه به آنجا برسیم و نام تو چیست؟» پرنده بزرگ به آرامی پاسخ بالیاژ مو داد: “اسم من اوزولد رنگ مو است.” “چه احساسی داری؟” [صفحه 191] “سرگیجه!” بداخلاق ضعیف ناله بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه