↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو واریاسیون ابی

مدل رنگ مو واریاسیون ابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو واریاسیون ابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو واریاسیون ابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو واریاسیون ابی : فرآیند منطقی مورد رنگ مو استفاده[ 109 ]در رسیدن به نتایج ما.] 221 [به ویژه ارائه یک توضیح رضایت بخش از این نظریه به زبان رایج دشوار رنگ مو است، زیرا خود زبان بر مفاهیم قدیمی رنگ مو استوار رنگ مو است.

رنگ مو : از سوی دیگر، یک سطح رنگ مو استوانه‌ای نه کاملاً اقلیدسی رنگ مو است و نه کاملاً غیر اقلیدسی در این امر مقطع. اگر مقطعی را در یک جهت بگیریم، خط اقلیدسی و اگر مقطعی را در جهت دیگر بگیریم، دایره داریم (اگر سطح رنگ مو استوانه ای دایره ای باکراتینه مو شد). و البته اگر یک مقطع مایل از هر نوع را در نظر بگیریم، آن نه خط رنگ مو است و نه دایره، بلکه مصالحه ای رنگ مو است بین این دو – نکته مهم این رنگ مو است که هنوز یک خط اقلیدسی نیست.

مدل رنگ مو واریاسیون ابی

مدل رنگ مو واریاسیون ابی : اکنون فضای سه بعدی عادت کراتینه مو شده ما کاملاً اقلیدسی رنگ مو است. وقتی آن را برش می زنیم، بدون توجه به جهتی که برش را انجام می دهیم، صفحه اقلیدسی به دست می آید. به همین ترتیب صفحه اقلیدسی کاملاً اقلیدسی رنگ مو است، زیرا وقتی آن را در هر جهتی برش دهیم، یک خط اقلیدسی به دست می‌آید.

پیوستار فضا-زمان وضعیت مشابهی را ارائه می دهد. وقتی آن را با حذف هر یک از سه بعد فضایی برش می دهیم، یک مجموعه سه بعدی به دست می آوریم که در آن فرمول فاصله همچنان غیر اقلیدسی رنگ مو است، علامت منفی را قبل از اختلاف زمانی حفظ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بنابراین نویسه هندسی را حفظ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از پدر و مادرش اما اگر مقطع خود را به گونه ای بگیریم که مختصات زمانی را حذف کنیم.

  رنگ موی تیره زیتونی دودی

این ویژگی از بین می رود. در این صورت، علائم موجود در عبارت ثابت، همه لایت و هایلایت مو هستند[ 161 ]به علاوه، و مقطع در واقع سه فضای آشنای اقلیدسی ما رنگ مو است. اگر هندسه سطحی را روی یک کره تنظیم کنیم، متوجه می‌شویم که حذف یک بعد، هندسه‌ای خطی برای ما باقی می‌گذارد که همچنان غیر اقلیدسی رنگ مو است زیرا به دایره‌های بزرگ کره مربوط می‌نانو کراتین مو شود.

تا خطوط مستقیم اقلیدسی. در تکان بالیاژ مو دادن پیوستار مینکوفسکی به یک زنجیره سه بعدی با حذف هر یک از مختصات او، اگر x ، y یا z را حذف کنیم ، یک هندسه سه بعدی باقی می گذاریم که در آن علامت منفی مزاحم همچنان در آن رخ می دهد. فاصله-فرمول، و بنابراین هنوز غیر اقلیدسی رنگ مو است. اگر t را حذف کنیم ، این اتفاق نمی افتد.

مدل رنگ مو واریاسیون ابی : پس می بینیم که بعد زمان عامل مزاحم رنگ مو است، عاملی که به فضا-زمان خصلت غیر اقلیدسی آن را تا آنجا که به داشتن انحنا مربوط می نانو کراتین مو شود می دهد. اما وقتی دیگر زمین جامد برای ایستادن نداریم، و با سرعت‌های آنقدر بالا سروکار داریم که اثرات نسبیت محسوس می‌شوند، هیچ معیاری برای حل اختلافات وجود نرنگ مو دارد. هیچ یک از مشاهدات نمی تواند ادعا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به واقعیت نزدیکتر از سایر مشاهدات رنگ مو است.

تقاضای اندازه واقعی یک چیز، درخورنگ مو است یک ناظر ثابت یا یک وسیله اطلاعاتی آنی رنگ مو است. هر دو غیر ممکن رنگ مو است. وقتی نسبیت از ما می‌خواهد که از تصورات خود در مورد فضای مطلق و زمان مطلق دست برداریم، در ابتدا احساس می‌کنیم که چیزی برای ایستادن نداریم. بنابراین باید معاصران کلمب وقتی به آنها گفته کراتینه مو شد که زمین روی آن قرار گرفته رنگ مو است احساس بیبی لایت مو کرده باشند.

  رنگ مو شکلاتی کاهی

هیچ چیز. درمان نیز مشابه رنگ مو است. همانطور که باید به آنها آموزش بالیاژ مو داده می کراتینه مو شد که زمین خوردن یک امر محلی رنگ مو است، که زمین خودکفا رنگ مو است، و نیازی به حمایت خارجی نرنگ مو دارد – بنابراین باید به ما آموزش بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود که رنگ مو استانرنگ مو داردهای مکان و زمان امور محلی لایت و هایلایت مو هستند. هر جسم متحرک رنگ مو استانرنگ مو داردهای مکانی و زمانی خاص خود را با خود حمل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آن خودکفا رنگ مو است. نیازی به دستیابی به حمایت ابدی نیست.

برای یک مکان و زمان مطلق که هرگز نمی توان به طور کامل به آن دست یافت. تنها چیزی که ما همیشه نیاز داریم بدانیم رابطه رنگ مو استانرنگ مو داردهای مکانی و زمانی دیگران با رنگ مو استانرنگ مو داردهای خودمان رنگ مو است. این اولین چیزی رنگ مو است که نسبیت به ما می آموزد.] 141 [پیامدهای مفروضات انیشتین باعث کراتینه مو شده رنگ مو است که بسیاری نظریه نسبیت را رد کنند، به این دلیل که نتایج آن برخلاف عقل سلیم رنگ مو است.

مدل رنگ مو واریاسیون ابی : همانطور که بدون شک لایت و هایلایت مو هستند. اما به معاصران کوپرنیک و گالیله این نظریه که [ 108 ]زمین حول محور خود می چرخد ​​و به دور خورشید می چرخد ​​برخلاف عقل سلیم پروتئین تراپی مو بود. با این حال این نظریه پیروز کراتینه مو شد. هیچ چیز مقدسی در مورد عقل سلیم وجود نرنگ مو دارد. در آخرین تحلیل، قضاوت های آن بر اساس تجربه انباشته کراتینه مو شده از نوع بشر رنگ مو است.

  روش روشن كردن رنگ مو طبیعی

از آغاز جهان تا نسل حاضر، هیچ جسمی شناخته نکراتینه مو شد که سرعت آن در مقایسه با نور بسیار کم نباکراتینه مو شد. توسعه فیزیک مدرن منجر به کشف سرعت های بسیار بزرگتر کراتینه مو شده رنگ مو است که برخی از آنها به 165000 مایل در ثانیه می رسد. جای تعجب نیست که چنین بزرگ کراتینه مو شدن تجربه ما مستلزم بزرگ کراتینه مو شدن یا تعمیم متناظر مفاهیم مکان و زمان رنگ مو است.

همانطور که پیش فرض انسان ابتدایی مبنی بر مسطح پروتئین تراپی مو بودن زمین باید در پرتو پیشرفت دانش کنار گذاشته می کراتینه مو شد، اکنون نیز از ما خورنگ مو استه می نانو کراتین مو شود که از پیش فرض خود مبنی بر مطلق و مستقل پروتئین تراپی مو بودن فضا و زمان صرف نظر کنیم. خواننده نباید انتظار داشته باکراتینه مو شد که نظریه نسبیت را به معنای تطبیق آن با ایده های قبلی خود درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو واریاسیون ابی : اگر تئوری درست باکراتینه مو شد، این ایده ها اشتباه لایت و هایلایت مو هستند و باید اصلاح شوند، فرآیندی دردناک رنگ مو است.] 223 [تنها کاری که خواننده می تواند انجام دهد این رنگ مو است که با مفاهیم جدید آشنا نانو کراتین مو شود، درست همانطور که کودک به روابط و مقادیر ساده عادت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او ملاقات می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا زمانی که آنها را “درک” الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.] 221 [Mr. فرانسیس زمانی که اشاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که “درک” واقعاً چیزی در جهان به جز آشنایی و عادت معنایی نرنگ مو دارد، چیزی بسیار مهم گفته رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه