↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مشکی در پریودی

رنگ موی مشکی در پریودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مشکی در پریودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مشکی در پریودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ موی مشکی در پریودی : اما بدتر از قبل تکان می خورد. کودو به معنای واقعی کلمه با او زمین را شلاق زد و من برای یک لحظه چشمانم را بستم. به نظر می‌رسید که سگ دلاور را می‌کوبند و تبدیل به پالپ می‌کنند. گاو نر سعی بیبی لایت مو کرد او را با پاهای جلویش خرد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما نتوانست خود را به اندازه کافی بالا بیاورد، و در هر مکث، جوک، با چشمان کوچک هوشیارش که همیشه هوشیار پروتئین تراپی مو بود، بدنش را دور می زد تا از پاهای بریده کراتینه مو شده خودداری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بدون اینکه دستش را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس با خرخر خشمگین، کودو، نیمه بلند کراتینه مو شد.

مو : در گردن کودو دیده می‌نانو کراتین مو شود و به همین دلیل: حرکات بدن به شکل موج‌های ساده نرم می‌نانو کراتین مو شود و سر با به نظر می‌رسد که شاخ‌های مارپیچی عظیم آن داوطلبانه حرکت می‌کنند – در واقع تقریباً انگار بدن را در زیر حمل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در چهارمین یا پنجمین تلاش جوک، یک جهش از کودو باعث کراتینه مو شد تا او به شانه‌اش توپ بزند، و او بدون توجه به چند متری دورتر غلت بخورد.

رنگ موی مشکی در پریودی

رنگ موی مشکی در پریودی : دور از دسترس او پروتئین تراپی مو بود و به کراتینه مو شدت تاخت و حملات خود را نادیده گرفت. در حرکت سر گاو کودو هنگام تاختن از میان بوته که یکی از تمایزات او بالاتر از سایر بز کوهی رنگ مو است، نشانه ای از لطف و متانت وجود رنگ مو دارد. همان حرکت متعادل کننده انعطاف‌پذیری که در دختران بومی مشاهده می‌نانو کراتین مو شود که کاسه‌های آب خود را روی سر خود حمل می‌کنند.

او فوراً از جا بلند کراتینه مو شد، اما دوباره خود را پشت سر دید: شاید این واقعیت پروتئین تراپی مو بود که الهام بخش تلاش بعدی پروتئین تراپی مو بود، یا شاید متوجه کراتینه مو شد که حمله از جلو بی فایده رنگ مو است. برای این بار او مصمم به دنبال پای شکسته رفت. در منحنی های عجیب و غریب وحشی می چرخید، اما در تلاش سوم یا چهارم او آن را به دست آورد و آویزان کراتینه مو شد. و با چهار دست و پا باز روی زمین کشید.

  مدل رنگ مو قرمز یاقوتی

اولین فنر مبهوت کودو او را به هوا پرتاب بیبی لایت مو کرد. اما اکنون هیچ رهایشی وجود نداشت، و با وجود اینکه در امتبالیاژ مو داد زمین ناهموار کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در میان اسکاب دوید، گاهی در هوا تاب می خورد، و گاهی به پشت سر می خورد، در تلاش های بیهوده ای برای پرتاب حیوان بزرگ از این طرف به آن طرف می کشید. حملات جوک در ابتدا بی اثر و حتی ناامیدکننده پروتئین تراپی مو بود.

کودو تلاش های وحشیانه ای انجام بالیاژ مو داد تا به سمت او برود، اما با هر چرخشی او نیز آنقدر با قدرت این کار را انجام بالیاژ مو داد که حیوان حیرت آور تکان خورد و مجبور کراتینه مو شد برای بازیابی تعادل خود به کراتینه مو شدت غوطه ور نانو کراتین مو شود. بنابراین آنها به این طرف و آن طرف چرخیدند، تا اینکه یک فرو رفتن وحشیانه تر، جوک را از پاهایش تکان بالیاژ مو داد و پای شکسته را روی پای دیگر پرتاب بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی مشکی در پریودی : سپس، در حالی که پاهای خود را محکم کاشته پروتئین تراپی مو بود، جوک دوباره کشید و کودو که تلاش می بیبی لایت مو کرد جای خود را دوباره به دست آورد، با پاهای ضربدری زمین خورده و با یک تصادف پایین آمد. با افتادن جوک گرد پروتئین تراپی مو بود و روی بینی بسته پروتئین تراپی مو بود. اما این بار او مجبور به مقابله با دویکر، ایمپالا یا ریتباک نپروتئین تراپی مو بود. کودو خرخر خشمگین بیبی لایت مو کرد و سرش را تکان بالیاژ مو داد: همانطور که یک تریر موش را تکان می‌دهد.

  بلوند پلاتینه زیتونی

جوک را تکان بالیاژ مو داد و با بدن تاب خورده‌اش زمین را تازیانه زد و با خرخر خشم‌آمیز دیگری او را پرت بیبی لایت مو کرد و او را به راه انداخت. زمین روی پشتش کودو روی پای زخمی افتاده پروتئین تراپی مو بود و با اولین تلاش نتوانست بلند نانو کراتین مو شود. جوک در حالی که هنوز روی زمین بر روی پشتش می لغزید، با عجله دیوانه‌وار خود برای بازگشت به حمله، با پاهایش هوا را می‌درید.

و همانطور که بالا می‌رفت، دوباره با سر پایین و چشم‌های کوچولو از خشم سیاه کراتینه مو شد. او آنقدر دیوانه پروتئین تراپی مو بود که نمی‌توانست محتاط باکراتینه مو شد، و وقتی شاخ‌های بلند با صدایی به هم می‌چرخند، قلبم ایستاد. به نظر می‌رسید که یک نقطه سیاه او را از داخل و خارج می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پا را از طرف دیگر بیرون می‌ککراتینه مو شد، و یک چرخش تند سر بزرگ او را مانند یک گربه نوک هشت یا ده فوتی در هوا می‌چرخاند.

رنگ موی مشکی در پریودی : تازه دلش برایش تنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و از زیر شکمش کنار پاهای عقبی رد می کراتینه مو شد. اما، تا زمانی که با صدای ضربتی از زمین افتاد و در حالی که پاهایش را پاره می بیبی لایت مو کرد و در حال تکان خوردن پروتئین تراپی مو بود، دوباره به داخل دوید، من مطمئن پروتئین تراپی مو بودم که او را زیر پا گذاشته اند. آن موقع کودو دوباره بلند کراتینه مو شد. من با چماق به داخل تفنگ هجوم آوردم، با این فکر وحشیانه که قبل از بلند کراتینه مو شدن آن را خیره کنم.

اما با بوق های پایین تر و نشانه های غیرقابل انکار شلیک مواجه کراتینه مو شدم و با سرعتی که من داشتم عقب نشینی بیبی لایت مو کردم. از آن به بعد این یک مبارزه دویدن پروتئین تراپی مو بود: لحظه‌ای که کودو برای رفتن چرخید، جوک دوباره روی پایش قرار گرفت و هیچ چیز نتوانست او را تکان دهد. باید فاصله محترمانه را حفظ می‌بیبی لایت مو کردم، زیرا گاو همچنان برای یک حمله خشمگین خوب پروتئین تراپی مو بود، حتی زمانی که جوک معلق پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی مش قهوه ای روشن

و هر زمان که سعی می‌بیبی لایت مو کردم آن را از بین ببرم یا حتی نزدیک شوم، به من نگاه می‌بیبی لایت مو کرد. در آن زمان چشم‌های درشت پر از خون پروتئین تراپی مو بود، اما هیچ ترسی در آن‌ها دیده نمی‌کراتینه مو شد – از خشم گیج‌کننده می‌سوختند. این غیرممکن به نظر می رسید که جوک را تکان دهد یا از ما دور نانو کراتین مو شود، و با وجود شکستگی پا و از دست بالیاژ مو دادن خون، تلاش های خشمگینانه برای کتک زدن ما سست نکراتینه مو شد.

این یک مبارزه دویدن ناامیدانه پروتئین تراپی مو بود، و او شجاعانه تا انتها با آن مبارزه بیبی لایت مو کرد. تا حدودی جلوی راه را بسته پروتئین تراپی مو بودند، تنه ها و شاخه های سفید کراتینه مو شده چندین درخت که در طوفان سال قبل از بین رفته پروتئین تراپی مو بودند، و جلوتر از کودوی که من برای آنها ساخته پروتئین تراپی مو بودم، می دویدند، به امید اینکه چوبی به اندازه کافی صاف پیدا کنم تا یک رامرود به زور آن را خالی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کارتریج خارج کراتینه مو شد وقتی به آن‌ها رسیدم.

رنگ موی مشکی در پریودی : کودو با دوجین غوطه‌وری برایم درست بیبی لایت مو کرد که مرا به دنبال پوشش دیگری پرواز بیبی لایت مو کرد. اما پای شکسته روی یکی از شاخه ها تاب می خورد و جوک با پاهای کاشته کراتینه مو شده روی درخت آویزان پروتئین تراپی مو بود. و کودو که با عصبانیت به سمت او چرخید، تلو تلو خورد، دست و پا زد، زمین خورد، و با تصادف در میان چوب های ترق خورده پایین آمد. یک بار دیگر جوک مانند فلاش روی بدن افتاده پروتئین تراپی مو بود و روی بینی بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه