↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو زمینه مشکی با مش یخی

رنگ مو زمینه مشکی با مش یخی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو زمینه مشکی با مش یخی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو زمینه مشکی با مش یخی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو زمینه مشکی با مش یخی : سپس بدون اینکه کمترین آسیبی به شما وارد نانو کراتین مو شود برو! پس باز کن اسمولیچک، لطفا در را باز کن!” اما اسمولیچک وانمود بیبی لایت مو کرد که نشنیده رنگ مو است.

رنگ مو : پدربزرگ گفت: “شاید او را برای همه من داشته باشید.” “اما از مادربزرگ بپرس. او حیوان خانگی کوچک او پروتئین تراپی مو بود، نه مال من.” مادربزرگ گفت: “در واقع ممکن رنگ مو است او را داشته باشید.” “الان می بینم پدربزرگ حق داشت. کوراتکو مطمئناً جوجه ناسپاسی پروتئین تراپی مو بود و من هرگز نمی خواهم نام او را دوباره بشنوم.” بنابراین کوتسور، گربه، شام فوق العاده ای خورد و تا به امروز که آن را به یاد می آورد.

رنگ مو زمینه مشکی با مش یخی

رنگ مو زمینه مشکی با مش یخی : در آن کوراتکو، جوجه وحشتناک وقتی دوباره سعی بیبی لایت مو کرد بانگ بزند، مرده سرنگون کراتینه مو شد! سپس کوتسور، گربه، از محصول کوراتکو بیرون پرید. پس از او گروهان سربازان بیرون رفتند. و بعد از آنها لباسشویی با وان، مادربزرگ با چرخ چرخان و پدربزرگ با چهارپایه اش. و همه دنبال کارشان رفتند. کوتسور، گربه، به دنبال مادربزرگ و پدربزرگ خانه رفت و از آنها التماس بیبی لایت مو کرد که کوراتکو را برای شام به او بدهند.

کاسه هایش را می لیسد و سبیل هایش را شانه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اسمولیچک درنگ مو استان پسر بچه ای که در را باز بیبی لایت مو کرد یک آهو اسمولیچک روزی روزگاری پسر کوچکی پروتئین تراپی مو بود به نام اسمولیچک. او در خانه ای کوچک در جنگل با آهویی که شاخ طلایی نام داشت زندگی می بیبی لایت مو کرد. هر روز که گلدن آنتلرز بیرون می‌رفت، به اسمولیچک می‌گفت که در را پشت سرش قفل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به هیچ وجه مهم نیست که چه کسی در را می‌زند، آن را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو قهوه ای جذاب

گلدن آنتلرز گفت: “اگر از من نافرمانی کنی، ممکن رنگ مو است اتفاق وحشتناکی رخ دهد.” اسمولیچک همیشه قول می بالیاژ مو داد: “من در را باز نمی کنم.” “تا زمانی که به خانه نگردی در را باز نمی کنم.” حالا یک روز در زدند. “اوه!” اسمولیچک با خودش فکر بیبی لایت مو کرد: “من تعجب می کنم که این کیست!” و صدا زد: “کی اونجرنگ مو است؟” از بیرون صداهای شیرین پاسخ بالیاژ مو دادند: “اسمولیچک، اسمولیچک، لطفا در را باز کن فقط یک ترک کوچک از دو انگشت – نه بیشتر! دستان کوچولوی سردمان را می گیریم.

تا گرم شویم سپس بدون اینکه کمترین آسیبی به شما وارد نانو کراتین مو شود برو! پس باز کن اسمولیچک، لطفا در را باز کن!” اما اسمولیچک فکر نمی بیبی لایت مو کرد که باید در را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند زیرا آنچه را که گلدن آنتلرز به او گفته پروتئین تراپی مو بود به خاطر داشت. گلدن آنتلرز بسیار مهربان پروتئین تراپی مو بود، اما زمانی که اسمولیچک نافرمانی می بیبی لایت مو کرد، به اسمولیچک زد. و اسمولیچک نمی خورنگ مو است کتک بخورد.

پس دستهایش را روی گوشهایش گذاشت تا صدای نازش را ببندد و آن بار در را باز نبیبی لایت مو کرد. عصر که به خانه آمد گلدن آنتلرز گفت: “تو پسر خوبی لایت و هایلایت مو هستی.” “آنها باید دوشیزگان کوچک چوبی شرور پروتئین تراپی مو بودند. اگر در را باز می بیبی لایت مو کردی، تو را به غار خود می بردند و بعد چه می بیبی لایت مو کردی!” بنابراین اسمولیچک از اینکه فکر می بیبی لایت مو کرد از گلدن آنتلرز اطاعت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است بسیار خوشحال کراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو مسی بدون دکلره

رنگ مو زمینه مشکی با مش یخی : گفت که هرگز در را به روی غریبه ها باز نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نه، هرگز! روز بعد پس از بیرون رفتن گلدن آنتلرز و تنها ماندن اسمولیچک، دوباره صدای در زد و وقتی اسمولیچک فریاد زد: “کی آنجرنگ مو است؟” صدای شیرین تر از قبل پاسخ بالیاژ مو داده کراتینه مو شد: “اسمولیچک، اسمولیچک، لطفا در را باز کن فقط یک ترک کوچک از دو انگشت – نه بیشتر! دستان کوچولوی سردمان را خواهیم گرفت تا گرم شویم.

سپس بدون اینکه کمترین آسیبی به شما وارد نانو کراتین مو شود برو! پس باز کن اسمولیچک، لطفا در را باز کن!” اسمولیچک گفت، نه، او نتوانست در را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او با خود فکر بیبی لایت مو کرد که دوست رنگ مو دارد یک نگاهی به دوشیزگان چوب بیندازد تا ببیند چه شکلی لایت و هایلایت مو هستند. اما او نباید حتی یک شکاف در را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نه، نباید! دوشیزگان کوچک چوبی به التماس او ادامه بالیاژ مو دادند.

می لرزیدند و می لرزیدند و به او می گفتند که چقدر سرد لایت و هایلایت مو هستند، تا اینکه اسمولیچک برای آنها بسیار متأسف کراتینه مو شد. با خودش گفت: «فکر نمی‌کنم مهم باکراتینه مو شد، اگر در را کمی باز کنم.» پس فقط یک شکاف کوچک در را باز بیبی لایت مو کرد. فوراً دو انگشت کوچک سفید ظاهر کراتینه مو شدند، و سپس دو انگشت دیگر، دو انگشت دیگر و دو انگشت دیگر، و سپس دستان سفید کوچک، و سپس بازوهای سفید کوچک، و سپس، قبل از اینکه اسمولیچک بفهمد.

  رنگ مو مشکی پرکلاغی به چه پوستی میاد

چه چیزیپروتئین تراپی مو بوداتفاق افتاد، یک دسته کلی از دوشیزگان چوبی در اتاق پروتئین تراپی مو بودند! آنها در اطراف اسمولیچک رقصیدند و زوزه کشیدند و فریاد زدند و او را گرفتند و از خانه بیرون کشیدند و به سمت جنگل بردند! اسمولیچک به کراتینه مو شدت ترسیده پروتئین تراپی مو بود و با تمام وجودش فریاد زد: «آه، شاخ‌های طلایی عزیز، هر کجا که لایت و هایلایت مو هستید در دره یا کوه یا مرتع دور، تند بیا! معطل نکن! دوشیزگان چوبی شریر در حال دور کراتینه مو شدن لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ مو زمینه مشکی با مش یخی : اسمولیچک کوچک شما! تند بیا! معطل نکن!” این بار از شانس خوب آهو دور نپروتئین تراپی مو بود. وقتی فریاد اسمولیچک را شنید، خود را بست، دوشیزگان کوچک چوبی را بیرون بیبی لایت مو کرد و اسمولیچک را روی شاخ‌هایش به خانه برد. وقتی به خانه رسیدند اسمولیچک را روی زانویش گذاشت و چیزی به او بالیاژ مو داد – می‌دانی چیست! – تا یادش بماند دفعه بعد نافرمانی نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اسمولیچک گریه بیبی لایت مو کرد.

گفت که دیگر هرگز، هرگز، هرگز در را باز نخواهد بیبی لایت مو کرد، مهم نیست که دوشیزگان چوبی چقدر شیرین التماس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. چند روزی پروتئین تراپی مو بود که هیچکس دم در نمی آمد. سپس یک روز بعد از ظهر دوباره صدای تق تق و صدای شیرینی شنیده کراتینه مو شد: “اسمولیچک، اسمولیچک، لطفا در را باز کن فقط یک ترک کوچک از دو انگشت – نه بیشتر! دستان کوچولوی سردمان را خواهیم گرفت تا گرم شویم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه