↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مرواریدی بیول

رنگ مو مرواریدی بیول | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مرواریدی بیول را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مرواریدی بیول را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو مرواریدی بیول : این گاوها با قطارهای باری از ایالت های دور آمده پروتئین تراپی مو بودند و تعبالیاژ مو دادی از آنها صدمه دیده پروتئین تراپی مو بودند. برخی با پاهای شکسته و برخی با پهلوهای زخمی پروتئین تراپی مو بودند. عده‌ای پروتئین تراپی مو بودند که مرده پروتئین تراپی مو بودند، به چه دلیل کسی نمی‌توانست بگوید.

رنگ مو : و خانواده دور نشسته پروتئین تراپی مو بودند و با تعجب گوش می بالیاژ مو دادند و او به آنها می گفت که چه معنایی رنگ مو دارد. به نظر می‌رسید که او در اتاقی کار می‌بیبی لایت مو کرد که مردها گوشت گاو را برای کنسرو آماده می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و گوشت گاو در خمره‌های پر از مواد شیمیایی گذاشته پروتئین تراپی مو بود، و مردانی با چنگال‌های بزرگ آن را بیرون انداختند و در کامیون‌ها انداختند تا به اتاق پخت و پز ببرند.

رنگ مو مرواریدی بیول

رنگ مو مرواریدی بیول : وقتی هرچه می توانستند به هم برسند، خمره را روی زمین خالی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس با بیل ترازو را خراشیدند و داخل کامیون انداختند. این طبقه کثیف پروتئین تراپی مو بود، با این حال آنتاناس را با دستشویی خود قرار بالیاژ مو دادند که «ترشی» را به سوراخی که به یک سینک متصل می‌کراتینه مو شد، فرو برد و برای همیشه دوباره از آن رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد.

و اگر کافی نپروتئین تراپی مو بود، تله ای در لوله وجود داشت، جایی که تمام ضایعات گوشت و احتمالات و انتهای زباله ها در آن گیر می بیبی لایت مو کرد، و هر چند روز یک بار پیرمرد وظیفه داشت آنها را تمیز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و محتویات آنها را با بیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یکی از کامیون ها با بقیه گوشت! این تجربه آنتاناس پروتئین تراپی مو بود. و سپس جوناس و ماریا با درنگ مو استانهایی برای گفتن آمدند.

ماریجا برای یکی از بسته‌بندان مستقل کار می‌بیبی لایت مو کرد و کاملاً کنار پروتئین تراپی مو بود و از پولی که به عنوان نقاش قوطی‌ها به دست می‌آورد پیروز می‌کراتینه مو شد. اما یک روز او با یک زن کوچک رنگ پریده که در مقابل او کار می بیبی لایت مو کرد، به نام جادویگا مارکینکوس به خانه رفت و جادویگا به او گفت که چگونه او، ماریجا، شانس یافتن شغل خود را داشته رنگ مو است.

  رنگ مو بلوند طلایی روشن بدون دکلره

او جای یک زن ایرلندی را گرفته پروتئین تراپی مو بود که از زمانی که کسی به یاد می آورد در آن کارخانه کار می بیبی لایت مو کرد. برای بیش از پانزده سال، بنابراین او اعلام بیبی لایت مو کرد. مری دنیس نام او پروتئین تراپی مو بود و مدت‌ها پیش فریفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و یک پسر کوچک داشت. او یک معلول و یک بیمار صرعی پروتئین تراپی مو بود، اما با این حال او تمام چیزی پروتئین تراپی مو بود که او در جهان دوست داشت.

رنگ مو مرواریدی بیول : و آنها در یک اتاق کوچک تنها در جایی پشت خیابان هالستد، جایی که ایرلندی ها پروتئین تراپی مو بودند، زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مری مصرف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و در تمام طول روز ممکن رنگ مو است صدای سرفه های او را بشنوید که مشغول کار پروتئین تراپی مو بود. در اواخر او همه چیز را تکه تکه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و وقتی ماریا آمد، “پیشکار” ناگهان تصمیم گرفت او را خاموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

جادویگا توضیح بالیاژ مو داد که خانم پیشین مجبور پروتئین تراپی مو بود خودش به یک رنگ مو استانرنگ مو دارد خاص برسد و نمی توانست برای افراد بیمار توقف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این واقعیت که مری برای مدت طولانی در آنجا پروتئین تراپی مو بوده هیچ تفاوتی برای او ایجاد نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود – حتی اگر می دانست که هم پیشکسوت و هم سرپرست افراد جدیدی پروتئین تراپی مو بودند که فقط دو یا سه سال در آنجا پروتئین تراپی مو بودند، شک داشت.

  فرق رنگ مو با مش

جادویگا نمی دانست چه بر سر آن موجود بیچاره آمده رنگ مو است. او به دیدن او می رفت، اما خودش مریض پروتئین تراپی مو بود. جادویگا توضیح بالیاژ مو داد که او همیشه در پشت خود درد داشت و می ترسید که مشکل رحم داشته باکراتینه مو شد. برای یک زن کار مناسبی نپروتئین تراپی مو بود و تمام روز با قوطی های چهارده پوندی دست می زد. این یک وضعیت قابل توجه پروتئین تراپی مو بود.

که جوناس نیز با بدبختی شخص دیگری شغل خود را بدست آورده پروتئین تراپی مو بود. جوناس یک کامیون پر از ژامبون را از اتاق های دود به آسانسور و از آنجا به اتاق های بسته بندی هل بالیاژ مو داد. کامیون ها همه آهنی و سنگین پروتئین تراپی مو بودند و روی هر کدام حدود شصت ژامبون می گذاشتند، باری بیش از یک چهارم تن. در طبقه ناهموار، وظیفه مردی پروتئین تراپی مو بود که یکی از این کامیون ها را راه اندازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مگر اینکه او یک غول باکراتینه مو شد.

و هنگامی که یک بار شروع کراتینه مو شد، او به طور طبیعی تمام تلاش خود را بیبی لایت مو کرد تا آن را ادامه دهد. رئیس همیشه در حال پرسه زدن پروتئین تراپی مو بود، و اگر یک ثانیه تأخیر می‌افتاد، به ناسزا می‌خورد. لیتوانیایی‌ها و اسلواکی‌ها و امثال آنها که نمی‌توانستند بفهمند چه چیزی به آنها گفته کراتینه مو شده رنگ مو است، رئیس‌ها عادت داشتند مانند بسیاری از سگ‌ها به آن مکان لگد بزنند. بنابراین، این کامیون‌ها بیشتر در حال فرار پروتئین تراپی مو بودند.

و سلف یوناس یکی به دیوار چسبیده پروتئین تراپی مو بود و به طرز وحشتناک و بی نامی له کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. همه اینها حوادث شوم پروتئین تراپی مو بودند. اما آنها در مقایسه با آنچه که Jurgis با چشمان خود دید، چیزهای کوچکی پروتئین تراپی مو بودند. یک چیز کنجکاو او در همان روز اول، در حرفه خود بیل زدن روده متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. این ترفند تیز کارفرمایان زمین پروتئین تراپی مو بود که هر وقت ممکن پروتئین تراپی مو بود یک گوساله “محو” بیاید.

  مدل رنگ مو بلوند دودی

رنگ مو مرواریدی بیول : هر کسی که در مورد قصابی چیزی بداند می داند که گوشت گاوی که در شرف زایمان رنگ مو است یا تازه زایمان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است برای غذا مناسب نیست. تعبالیاژ مو داد زیادی از اینها هر روز به بسته‌بندی‌ها می‌آمدند – و البته، اگر آنها انتخاب می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، نگه‌داشتن آنها تا زمانی که برای غذا مناسب می‌کراتینه مو شدند برای کوله‌برها کار آسانی پروتئین تراپی مو بود.

اما برای صرفه جویی در وقت و علوفه، قانون این پروتئین تراپی مو بود که گاوهایی از این دست همراه با بقیه می آمدند و هرکس متوجه می کراتینه مو شد به رئیس می گفت و رئیس با بازرس دولت صحبت می بیبی لایت مو کرد و آن دو می گفتند. دور قدم بزن بنابراین در یک سه‌بار لاشه گاو پاک می‌کراتینه مو شد و احشاء ناپدید می‌کراتینه مو شدند. وظیفه یورگیس این پروتئین تراپی مو بود.

که آنها را داخل تله، گوساله ها و همه چیز ببرد، و در کف پایین آنها این گوساله های “نور” را بیرون آوردند و آنها را برای گوشت قصابی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و حتی از پوست آنها رنگ مو استفاده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. روزی مردی لیز خورد و پایش آسیب دید. و آن بعد از ظهر، زمانی که آخرین گاو دور انداخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و مردان در حال ترک پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو مرواریدی بیول : دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شد باقی بماند و کارهای خاصی را انجام دهد که این مرد مجروح معمولاً انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. دیر وقت پروتئین تراپی مو بود، تقریباً تاریک پروتئین تراپی مو بود، و بازرسان دولتی همه رفته پروتئین تراپی مو بودند، و فقط ده ها یا دو نفر روی زمین پروتئین تراپی مو بودند. آن روز حدود چهار هزار گاو را کشته پروتئین تراپی مو بودند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه