نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بلوند مرواریدی بیول

رنگ مو بلوند مرواریدی بیول | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بلوند مرواریدی بیول را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بلوند مرواریدی بیول را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو بلوند مرواریدی بیول : بنابراین گفت که او آن را درک بیبی لایت مو کرد. و با این حال واقعاً رقت انگیز پروتئین تراپی مو بود، زیرا مبارزه بسیار ناعادلانه پروتئین تراپی مو بود – برخی از آنها مزیت زیادی داشتند! برای مثال، در اینجا او روی زانوهایش عهد می‌بست که اونا را از آسیب نجات دهد، و تنها یک هفته بعد او به طرز فجیعی رنج می‌برد، و از ضربه دشمنی که احتمالاً نمی‌توانست آن را خنثی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. روزی آمد که باران سیل آسا بارید.

رنگ مو : که دستمزد او به میزان پنج سنت در ساعت پروتئین تراپی مو بود – تقریباً سهم او از کل درآمد میلیون و سه چهارم کودکانی که اکنون به امرار معاش خود در ایالات متحده مشغول لایت و هایلایت مو هستند. و در عین حال، چون آنها جوان پروتئین تراپی مو بودند، و امید نیست که قبل از زمان آن خفه نانو کراتین مو شود، دوباره محاسبه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. زیرا آنها متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که دستمزد رنگ مو استانیسلوواس کمی بیشتر از پرداخت بهره رنگ مو است.

رنگ مو بلوند مرواریدی بیول

رنگ مو بلوند مرواریدی بیول : که آنها را تقریباً مانند قبل باقی می گذارد! منصفانه رنگ مو است که آنها بگویند که پسر کوچک از کار خود و از ایده به دست آوردن پول زیاد خوشحال پروتئین تراپی مو بود. و همچنین اینکه آن دو بسیار عاشق یکدیگر پروتئین تراپی مو بودند. فصل هفتم در تمام تابستان خانواده زحمت کشیدند و در پاییز آنقدر پول داشتند که جورجیس و اونا بر اساس سنت های نجابت خانگی ازدواج کنند.

در اواخر نوامبر آنها یک سالن رنگ مو استخدام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و همه آشنایان جدید خود را دعوت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که آمدند و آنها را بیش از صد دلار بدهی گذاشتند. این یک تجربه تلخ و بی رحمانه پروتئین تراپی مو بود و آنها را در عذاب ناامیدی فرو برد. چنین زمانی، از همه زمان ها، برای آنها که آن را داشته باشند، زمانی که دل هایشان نازک کراتینه مو شد! چنین شروع رقت انگیزی برای زندگی زناشویی آنها پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو ترکیبی تیره بدون دکلره

رنگ مو بلوند مرواریدی بیول : آنها همدیگر را خیلی دوست داشتند و نمی توانستند کوتاه ترین مهلتی داشته باشند! زمانی پروتئین تراپی مو بود که همه چیز به آنها فریاد می زد که باید خوشحال باشند. زمانی که شگفتی در دلشان می سوخت و با کوچکترین نفسی به شعله می پرید. آنها تا اعماق خود متزلزل کراتینه مو شدند، با ترسی از عشق – و آیا آنها آنقدر ضعیف پروتئین تراپی مو بودند که برای آرامش کمی فریاد می زدند؟ دلشان را مثل گل به بهار گنانو کراتین مو شوده پروتئین تراپی مو بودند و زمستان بی رحم بر سرشان آمده پروتئین تراپی مو بود.

آنها فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که آیا هرگز عشقی که در جهان شکوفا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود اینقدر له کراتینه مو شده و پایمال کراتینه مو شده رنگ مو است؟ بر سر آنها، بی امان و وحشیانه، شلاق فقدان ترک خورد. صبح روز بعد از عروسی آنها را در حالی که می خوابیدند جستجو بیبی لایت مو کرد و قبل از طلوع صبح آنها را بیرون بیبی لایت مو کرد و به سر کار بردند. اونا به سختی توانست با خستگی بایستد. اما اگر جای خود را از دست بدهد، خراب می‌شوند.

و اگر در آن روز به موقع نمی‌آمد، قطعاً آن را از دست می‌دهد. همه آنها مجبور کراتینه مو شدند بروند، حتی رنگ مو استانیسلوواس کوچک که از زیاده روی در سوسیس و سوسیس و سارساپاریلا بیمار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. تمام آن روز او در کنار دستگاه گوشت خوک ایستاده پروتئین تراپی مو بود، بی ثبات تکان می خورد، با وجود او چشمانش بسته می کراتینه مو شد. و با این وجود جای خود را از دست بالیاژ مو داد.

زیرا سرکارگر دو بار او را چکمه زد تا بیدارش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آن را به طور کامل یک هفته قبل از همه آنها عادی پروتئین تراپی مو بود دوباره، و در عین حال، با کودکان ناله و بزرگسالان متقاطع، خانه محل دلپذیری برای زندگی در از دست بالیاژ مو دادن خلق و خوی خود را بسیار کمی، با این حال، همه چیز در نظر گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است. به خاطر اونا پروتئین تراپی مو بود. کمترین نگاهی به او همیشه کافی پروتئین تراپی مو بود تا بتواند خودش را کنترل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو شکلاتی فندقی

او بسیار حساس پروتئین تراپی مو بود – او برای چنین زندگی مناسب نپروتئین تراپی مو بود. و صد بار در روز، وقتی به او فکر می بیبی لایت مو کرد، دستانش را می فشرد و دوباره برای انجام وظیفه ای که پیش روی او پروتئین تراپی مو بود، پرت می کراتینه مو شد. او به خود گفت که او برای او خیلی خوب پروتئین تراپی مو بود و ترسید، زیرا او مال او پروتئین تراپی مو بود. مدتها پروتئین تراپی مو بود که گرسنه داشت او را تصاحب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما اکنون که زمان آن فرا رسیده پروتئین تراپی مو بود، می دانست که حق را به دست نیاورده رنگ مو است.

رنگ مو بلوند مرواریدی بیول : که او به او اعتماد بیبی لایت مو کرد، همه خوبی های ساده او پروتئین تراپی مو بود، و هیچ فضیلتی از او نداشت. اما او تصمیم گرفت که او هرگز این را بفهمد، و بنابراین همیشه مراقب پروتئین تراپی مو بود تا ببیند که به هیچ یک از خود زشت خود خیانت نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او حتی در مسائل کوچک، مانند آدابش، و عادتش به فحش بالیاژ مو دادن در مواقعی که همه چیز خراب می کراتینه مو شد، مراقبت می بیبی لایت مو کرد. اشک به راحتی در چشمان سرازیر کراتینه مو شد و او چنان جذاب به او نگاه می بیبی لایت مو کرد.

این امر باعث کراتینه مو شد که کاملاً مشغول تصمیم گیری باکراتینه مو شد، علاوه بر همه چیزهای دیگری که در ذهن داشت. این درست پروتئین تراپی مو بود که چیزهای بیشتری در این زمان در ذهن از همیشه در تمام زندگی خود را قبل از پروتئین تراپی مو بود. او باید از او محافظت می بیبی لایت مو کرد، تا برای او در برابر وحشتی که در مورد آنها می دید مبارزه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او تمام چیزی پروتئین تراپی مو بود که او باید به آن نگاه می بیبی لایت مو کرد و اگر شکست می خورد از دست می رفت.

  رنگ مو مش کنفی

دست هایش را دور او حلقه می بیبی لایت مو کرد و سعی می بیبی لایت مو کرد او را از دنیا پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او اکنون راه و رسم چیزها را در مورد او یاد گرفته پروتئین تراپی مو بود. این جنگ هر یک علیه همه پروتئین تراپی مو بود، و شیطان عقب ترین ها را می گیرد. شما به دیگران عیدی نبالیاژ مو دادید، منتظر پروتئین تراپی مو بودید تا برای شما ضیافتی بدهند. تو با روح پر از بدگمانی و نفرت رفتی. شما فهمیدید که توسط قدرت های متخاصمی که برای بدست آوردن پول شما تلاش می کنند.

رنگ مو بلوند مرواریدی بیول : احاطه کراتینه مو شده اید و از همه فضایل برای طعمه زدن دام های خود رنگ مو استفاده می کنند. مغازه داران شیشه های خود را با انواع دروغ ها گچ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا شما را جلب کنند.

همان حصارهای کنار راه، تیرهای چراغ و تیرهای تلگراف، با دروغ پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. شرکت بزرگی که شما را رنگ مو استخدام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به شما دروغ گفت و به کل کشور دروغ گفت – از بالا تا پایین چیزی جز یک دروغ بزرگ نپروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه