↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو با لباس مشکی

بهترین رنگ مو با لباس مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو با لباس مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو با لباس مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو با لباس مشکی : یکی پس از دیگری به دنبال کسانی می گردم که در این کتاب به آنها اشاره بیبی لایت مو کرده ام – همه آنها اینجا لایت و هایلایت مو هستند! “لس آنجلس تایمز” اینجرنگ مو است، و “سان فرانسیسکو کرونیکل” از دی یانگ، و “بولتن سان فرانسیسکو”، مربوط به خارش کف دست، و “سانفرانسیسکو اگزمینر”، که درنگ مو استان گندم خرد کراتینه مو شده م

رنگ مو : آنها مالک یا کنترل اکثر روزنامه ها، بیشتر مجلات، بیشتر منبرها، همه سیرنگ مو استمداران و اکثر مردان عمومی لایت و هایلایت مو هستند. از ما خورنگ مو استه می نانو کراتین مو شود باور کنیم که آنها مالک و کنترل آسوشیتدپرس نیستند، که تا حد زیادی مطلوب ترین و قوی ترین این موتورها رنگ مو است. از ما خورنگ مو استه می نانو کراتین مو شود که باور کنیم که شخصیت و جمله بندی ارسال هایی که افکار عمومی بسیار به آن بستگی رنگ مو دارد هرگز از طرف منافع کنترل کننده تحت تأثیر قرار نمی گیرد.

بهترین رنگ مو با لباس مشکی

بهترین رنگ مو با لباس مشکی : حتی این کمتر از قدرتی رنگ مو است که اکنون در اختیار تمام دکلره مو دارند. توسط آسوشیتدپرس فکر نیروی نهایی در جهان رنگ مو است و در اینجا شما موتوری دارید که باعث می‌نانو کراتین مو شود سی میلیون ذهن در همان لحظه همان فکر را داشته باشند و هیچ چیز روی زمین نمی‌تواند با نیروی تولید کراتینه مو شده برابری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مردان آگاه می دانند که منافع کنترل کننده بزرگ، بیشتر منابع و موتورهای قدرت دیگر را ایمن بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

از ما خورنگ مو استه می‌نانو کراتین مو شود باور کنیم که منافعی که همه آژانس‌های دیگر را به نفع خود جذب بیبی لایت مو کرده‌اند، این را نادیده گرفته‌اند که مفیدترین و ارزشمندترین آنهرنگ مو است. حتی از ما خورنگ مو استه می‌نانو کراتین مو شود که باور کنیم، اگرچه آسوشیتدپرس یک نگرانی متقابل رنگ مو است، متعلق به روزنامه‌ها رنگ مو است، و اگرچه این روزنامه‌هایی که مالک آن لایت و هایلایت مو هستند، به نوبه خود تحت مالکیت منافع کنترل لایت و هایلایت مو هستند، منافع کنترلی مالک، کنترل یا تأثیری بر آن نیست.

مطبوعاتی که راه بی‌نقص خود را طی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اخبار بی‌طرفانه و بی‌طرفانه را در اختیار مجلات جزئی و مغرضانه صاحب آن قرار می‌دهد. یعنی وقتی خانه می‌خرید پایه‌های آن را نمی‌خرید. 272نکته ای که در مورد آسوشیتدپرس بیشترین فشار را بر آن وارد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هرگز در دفاع از خود کوتاهی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، این رنگ مو است که یک شرکت “متقابل” رنگ مو است.

  رنگ مو قهوه ای طلایی دخترانه

این روزنامه تحت مالکیت و کنترل صدها روزنامه رنگ مو است که از خدمات آن رنگ مو استفاده می کنند. در مجله سال 1909 مجموعه ای از مقالات در آسوشیتدپرس توسط ویلیام کیتل منتشر کراتینه مو شد. آقای کیتل با در نظر گرفتن ارقام سال نشان بالیاژ مو داد که هفتصد روزنامه ای که در آن زمان از این سرویس رنگ مو استفاده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند کمتر از یک هفتم رای سازمان را در اختیار داشتند.

بقیه آرا در مورد اوراق قرضه ای که به برخی از اعضا فروخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ریخته کراتینه مو شد. این اوراق دارای قدرت رأی چهار هزار و هشتصد و نود در مقابل هفتصد و هفتاد و پنج رأی روزنامه‌های عضو پروتئین تراپی مو بود. مجموع پنجاه و ششصد و شصت و پنج رأی هیئت مدیره را انتخاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و این هیئت با داشتن قدرت انتشار اوراق قرضه جدید در هر زمان می توانست کنترل خود را مطلق نگه رنگ مو دارد.

آیا کسی می تواند طرحی هموارتر برای نگه داشتن یک شرکت در اسارت تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ و سپس ملویل ای رنگ مو استون در برابر عموم حاضر کراتینه مو شد و این جمله را در مورد سازمان خود بیان بیبی لایت مو کرد: از نظر خصوصیات کاملاً متقابل رنگ مو است و از این نظر منحصر به فرد رنگ مو است. همه دیگر آژانس های خبری دنیا دغدغه های اختصاصی لایت و هایلایت مو هستند. هیچ سهامی منتشر نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سودی به همراه نمی آورد و هیچ سود سهامی را اعلام نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به هیچ کس خبر نمی فروکراتینه مو شد. این مرکز صرفاً برای تبادل اخبار بین اعضای خود رنگ مو است. من به آقای رنگ مو استون نامه نوشتم و توضیح بالیاژ مو دادم که در کتابم درباره سازمان او صحبت می کنم و می خورنگ مو استم در هر بیانیه ای که می نویسم دقیق و منصف باشم.

  رنگ موی شنی کاراملی بدون دکلره

بهترین رنگ مو با لباس مشکی : آیا آقای رنگ مو استون وضعیت فعلی این اوراق و آرای آنها را به من می گوید؟ آقای رنگ مو استون مدتی برای پاسخ بالیاژ مو دادن به تاخیر افتاد و وقتی این کار را بیبی لایت مو کرد، تاخیر را توضیح بالیاژ مو داد: اولاً به این دلیل که به مرخصی رفته‌ام و فرصتی برای فکر بیبی لایت مو کردن به شما نداشته‌ام، و دوم به این دلیل که با مطالعه مختصری که برای انتشارات شما انجام بالیاژ مو داده‌ام.

به این باور رسیده‌ام که هرگونه عدم آشنایی با واقعیت‌ها یک موضوع به هیچ وجه باعث شرمساری شما در ارائه پرونده نمی نانو کراتین مو شود. پاسخ من این پروتئین تراپی مو بود که به طرز عجیبی، این دقیقاً برداشتی پروتئین تراپی مو بود که من از سازمان آقای رنگ مو استون ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. تنها تفاوت این پروتئین تراپی مو بود که در حالی که او اعتراف بیبی لایت مو کرد که فقط مختصری از نشریات من را مطالعه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

من در طول پانزده یا بیست سال تجربه دست اول نزدیکی با سازمان او داشتم. 273با این حال، آقای رنگ مو استون موافقت بیبی لایت مو کرد که فهرستی از تمام دکلره مو دارندگان اوراق قرضه حاضر را به من بدهد. همچنین توضیحات ایشان در مورد این موضوع: در سازمان آسوشیتدپرس در سال 1900 لازم پروتئین تراپی مو بود مبلغ معینی برای خرید وسایل و غیره ارائه نانو کراتین مو شود و اولین اوراق قرضه رهنی صادر کراتینه مو شد.

به اعضا فروخته کراتینه مو شد که درآمد حاصل از آن به روشی که نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد رنگ مو استفاده می کراتینه مو شد. منشور مجوز انتشار دلار را صادر بیبی لایت مو کرد. اما مشخص کراتینه مو شد که این مبلغ غیرضروری رنگ مو است. شماره واقعی 131425 دلار پروتئین تراپی مو بود. این مبلغ از آن زمان با بازخرید در موارد خاص کاهش یافته رنگ مو است، به طوری که امروز 113,125 دلار وجود رنگ مو دارد. طبق قانون نیویورک، تمام دکلره مو دارندگان اوراق قرضه رهنی اول حق تمام دکلره مو دارند به نسبت دارایی خود به مدیران رای دهند.

  رنگ مو مش با فویل

آنها حق رای بالیاژ مو دادن به اوراق قرضه در مورد هر موضوع دیگری در اداره تجارت را نتمام دکلره مو دارند. بارها، در جریان تجربیاتم به عنوان یک قاتل، کاپیتان‌های بزرگی داشته‌ام که تلاش می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به هوش خود تحمیل کنند. اما نمی‌توانم به یاد بیاورم که تا به حال بهانه‌ای به این کودکانه که آقای رنگ مو استون به من پیشنهاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، ارائه بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. از من می خواهند باور کنم.

بهترین رنگ مو با لباس مشکی : که این دغدغه عظیم در نوزده سال تاریخ خود توانسته کمتر از بیست هزار دلار از بدهی اثاثیه اداری خود را بپردازد! از من خورنگ مو استه می نانو کراتین مو شود باور کنم که این تمام دکلره مو دارندگان اوراق رای تمام دکلره مو دارند زیرا قانون آنها را ملزم به داشتن رای می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و اینکه حتی یک بار هم به ذهن آقایان زیرک که آسوشیتدپرس را اداره می کنند.

خطور نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است که با ابزار ساده بدهکار ماندن اثاثیه اداری خود، می توانند سازمان خود را به طور دائم و غیرقابل برگشت در کنترل روزنامه های بزرگ مرتجع کشور نگه تمام دکلره مو دارند! ویل اروین که پنج سال پیش در هفته نامه هارپر می نویسد، از “حلقه روزنامه های قدیمی، محافظه کار با چهل و یک رای تحت کنترل” آسوشیتدپرس صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

به نظر می رسد که اوراق قرضه سازمان هر کدام بیست و پنج دلار رنگ مو است، و زمانی که انجمن تشکیل کراتینه مو شد، خودی های بزرگ هر کدام یک هزار دلار به ارزش خود گرفتند – با بالیاژ مو دادن چهل رای و یک رای اضافی به عنوان عضو. فهرستی را که آقای رنگ مو استون برایم می‌فرستد را نگاه می‌کنم و می‌بینم که این «صفحه‌های چهل و یک رای» شامل همه بزرگ‌ترین برگه‌های ارتجاعی در آمریکا رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه