↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی بلگا

رنگ مرواریدی بلگا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی بلگا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی بلگا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی بلگا : و مطمئن باشید که اوزما و دوروتی، با لیدی اورکس، از این که دوستانشان بالاخره برای نجاتشان آمده پروتئین تراپی مو بودند، از شادی پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. کاخ ملکه که اکنون توسط اوزما اشغال کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پروتئین تراپی مو بود دقیقاً در مرکز گنبد.

رنگ مو : اما جادوگر به دخترها گفت: “اگر دریاچه را خشک کنیم، تکلیف همه ماهی های زیبایی که اکنون در آب زندگی می کنند چه می نانو کراتین مو شود؟” بتسی، اعتراف بیبی لایت مو کرد: “عزیز من! همینطور رنگ مو است.” “ما هرگز به این فکر نبیبی لایت مو کردیم، آیا ما تروت بیبی لایت مو کردیم؟” «نمی‌توانی آن‌ها را به پولی‌وگ تبدیل کنی؟» اسکراپس پرسید، یک سالتو چرخاند و سپس روی یک پا ایستاد.

رنگ مرواریدی بلگا

رنگ مرواریدی بلگا : اما گلیندا، با لبخندی که به چهره های جدی به سمت او چرخید، دستی به سر بچه ها زد و گفت: “اسکراپس خیلی باهوش رنگ مو است. به ما بگو عزیزم چه فکری بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” تروت گفت: «خب، اسکرپس می‌گوید که اگر می‌توانستید تمام آب دریاچه را خشک کنید، جزیره در خشکی خواهد پروتئین تراپی مو بود، و هرکسی می‌تواند هر زمان که دوست داشت بیاید و برود.» گلیندا دوباره لبخند زد.

شما می توانید به آنها یک حوض کوچک و کوچک بدهید تا در آن شنا کنند و آنها هم مثل ماهی ها خوشحال خواهند کراتینه مو شد. “نه واقعا!” جادوگر به کراتینه مو شدت پاسخ بالیاژ مو داد. “تغییر هر موجود زنده ای بدون رضایت آنها شرور رنگ مو است و دریاچه خانه ماهی ها و متعلق به آنهرنگ مو است.” اسکراپس در حالی که با او چهره ای درآورد، گفت: “خیلی خب.” “برام مهم نیست.” تروت آهی کشید: «خیلی بد رنگ مو است، چون فکر می‌بیبی لایت مو کردم.

ایده‌ای عالی به دست آورده‌ایم.» گلیندا که چهره‌اش در حال حاضر خشن و متفکر پروتئین تراپی مو بود، گفت: «تو هم بیبی لایت مو کردی». چیزی در ایده دختر تکه تکه وجود رنگ مو دارد که ممکن رنگ مو است برای ما ارزش واقعی داشته باکراتینه مو شد. آدپت مو طلایی پذیرفت: «من هم همینطور فکر می کنم. “بالای گنبد بزرگ فقط چند فوت زیر سطح آب رنگ مو است. اگر می‌توانستیم سطح دریاچه را کاهش دهیم.

  چانک لایت مو

تا گنبد کمی بالاتر از آب بچسبد، می‌توانیم مقداری از شیشه را برداریم و خود را به داخل رها کنیم. روستا با طناب. دوشیزه مو سفید اضافه بیبی لایت مو کرد: “و آب زیادی برای شنا بیبی لایت مو کردن ماهی ها باقی می ماند.” آدپت مو قهوه ای پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “اگر ما موفق به بزرگ بیبی لایت مو کردن جزیره شویم، می توانیم دوباره دریاچه را پر کنیم.” جادوگر در حالی که از خوشحالی دستانش را به هم مالید گفت: “من معتقدم که دختر تکه تکه راه موفقیت را به ما نشان بالیاژ مو داده رنگ مو است.” دخترها با کنجکاوی به سه آدپت زیبا نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و متعجب پروتئین تراپی مو بودند که آنها چه کسانی لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ مرواریدی بلگا : بنابراین گلیندا آنها را به تروت و بتسی و اسکرپس معرفی بیبی لایت مو کرد و سپس بچه ها را در حالی که فکر می بیبی لایت مو کرد چگونه ایده جدید را عملی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، فرستاد. در آن شب کار زیادی نمی‌کراتینه مو شد انجام بالیاژ مو داد، بنابراین جادوگر چادر دیگری برای آدپت‌ها آماده بیبی لایت مو کرد و در شب، گلیندا پذیرایی برگزار بیبی لایت مو کرد و همه پیروان خود را دعوت بیبی لایت مو کرد تا با تازه واردان ملاقات کنند.

آدپت‌ها از شخصیت‌های خارق‌العاده‌ای که به آنها ارائه می‌کراتینه مو شد بسیار شگفت‌زده کراتینه مو شدند و از جک کدو تنبل و مترسک و مرد چوب‌دار حلبی و Tik-Tok واقعاً می‌توانست مانند سایر مردم زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها به خصوص از دختر پر جنب و جوش وصله وصله خشنود پروتئین تراپی مو بودند و عاشق تماشای کارهای بد او پروتئین تراپی مو بودند. مهمانی کاملاً دلپذیری پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ موی سرمه ای تیره

زیرا گلیندا برای کسانی که می‌توانستند غذا بخورند، نوشیدنی‌های لذیذ سرو می‌بیبی لایت مو کرد، مترسک چند شعر می‌خواند، و شیر ترسو با صدای بم عمیق خود آهنگی می‌خواند. تنها چیزی که شادی آنها را خدشه دار بیبی لایت مو کرد این پروتئین تراپی مو بود که اوزمای محبوبشان و دوروتی کوچک عزیز هنوز در گنبد بزرگ جزیره غرق کراتینه مو شده محبوس پروتئین تراپی مو بودند. فصل 22 جزیره غرق کراتینه مو شده به محض اینکه صبح روز بعد صبحانه خوردند.

گلیندا و جادوگر و سه آدپت به ساحل دریاچه رفتند و با آنها صف تشکیل بالیاژ مو دادند. رو به جزیره غرق کراتینه مو شده بقیه برای تماشای آنها آمدند، اما در فاصله ای محترمانه در پس زمینه ایستادند. در سمت ررنگ مو است جادوگر آئودا و آئورا ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، در حالی که در سمت چپ جادوگر و اوجا ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. آن‌ها با هم دست‌هایشان را روی لبه آب دراز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آن پنج نفر با هم آهنگی موزون سر بالیاژ مو دادند.

این شعار را آنها بارها و بارها تکرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بازوهای خود را به آرامی از این طرف به طرف دیگر تکان بالیاژ مو دادند و در چند دقیقه ناظران پشت سر آنها متوجه کراتینه مو شدند که دریاچه شروع به عقب نشینی از ساحل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. طولی نکشید که بالاترین نقطه گنبد بالای آب ظاهر کراتینه مو شد. به تدریج آب سقوط بیبی لایت مو کرد و به نظر می رسد گنبد بالا آمده رنگ مو است. وقتی سه یا چهار فوت بالاتر از سطح پروتئین تراپی مو بود.

گلیندا سیگنال بالیاژ مو داد که بایستد، زیرا کار آنها انجام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. زیردریایی سیاه‌کراتینه مو شده اکنون کاملاً از آب خارج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما عمو هنری و کاپن بیل موفق کراتینه مو شدند آن را به داخل دریاچه هل دهند. گلیندا، جادوگر، ارویک و آدپت ها سوار قایق کراتینه مو شدند و با خود یک حلقه طناب محکم بردند و به دستور جادوگر، کشتی راه خود را از میان آب به سمت قسمتی از گنبد که اکنون قابل مشاهده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو کرم صورتی

رنگ مرواریدی بلگا : باز بیبی لایت مو کرد. «هنوز آب زیادی برای شنا بیبی لایت مو کردن ماهی ها وجود رنگ مو دارد جادوگر در حالی که سوار می کراتینه مو شدند مشاهده بیبی لایت مو کرد. “آنها ممکن رنگ مو است بیشتر دوست داشته باشند، اما من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که می توانند تا زمانی که جزیره را بزرگ کنیم و دوباره دریاچه را پر کنیم، می توانند کنار بیایند.” قایق به آرامی روی شیشه شیب دار گنبد.

لمس بیبی لایت مو کرد و جادوگر چند ابزار را از کیف سیاه خود برداشت و به سرعت یکی از شیشه های بزرگ را برداشت و بدین ترتیب سوراخی به اندازه کافی برای عبور بدن آنها ایجاد بیبی لایت مو کرد. قاب های محکم فولادی شیشه گنبد را نگه می داشتند و جادوگر انتهای یک طناب را دور یکی از این قاب ها می بست. او گفت: “من اول پایین می روم، چون به اندازه کپن بیل نیستم.

مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که می توانم به راحتی آن را مدیریت کنم. آیا مطمئن لایت و هایلایت مو هستید که طناب به اندازه ای بلند رنگ مو است که به پایین برسد؟” جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “کاملا مطمئن”. بنابراین جادوگر طناب را رها بیبی لایت مو کرد و با بالا رفتن از دهانه خود را پایین آورد، دست روی دست، با پاها و پاهایش به طناب چسبید. در زیر خیابان های دهکده، همه اسکیزرها، مرد، زن و کودک جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه