نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش خوشگل

رنگ مو مش خوشگل | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش خوشگل را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش خوشگل را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش خوشگل : قانون چیزی در مورد “یک دهم” زمزمه بیبی لایت مو کرد، اما بقیه پاسخ منفی و با اخم سیاه بالیاژ مو داد. تنها شانس او ​​- اما ما به آن خواهیم رسید. یک روز در یک لرزش، یک قاصد، کنیز سیاه آتالی، نزد کامیل آمد تا بگوید که معشوقه اش به مشکل خورده رنگ مو است! در پریشانی! در پریشانی عمیق‌تر از آنچه که تصور می‌بیبی لایت مو کرد، و نیاز فوری به آن نصیحت عاقلانه‌ای داشت که کامیل دوکور بارها ارائه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : بین فضیلت و رذیلت یکی را انتخاب بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. اما ما هیچ مدرکی نداریم که خریدار پنبه آتالی به طور جدی فضیلت را انتخاب نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است و همانطور که یک انگلیسی می تواند به انتخاب خود پایبند نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. در واقع تنها چیزی که در این مورد می دانیم این رنگ مو است که او برای سال های زیادی اینجا اتاق بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و اینکه تحت تأثیر برخی احساسات، مطمئناً نمی دانیم چیست.

رنگ مو مش خوشگل

رنگ مو مش خوشگل  : ررنگ مو استش را بخواهید، با تمام چشمک زدن ها و تیتر زدن هایمان، هیچ چیز بر خلاف شخصیت خصوصی این فرد نمی دانیم، جز این حقیقت غم انگیز که او مرد و مجرد پروتئین تراپی مو بود. در چهل و چند نفر، منصفانه رنگ مو است که فرض کنیم، کسی که جهان را به اندازه کافی می شناسد تا عامل مورد اعتماد دیگران باکراتینه مو شد، هزاران مایل در آن سوی اقیانوس، با تمام بی گناهی وداع بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

او بارها و بارها به آتالی اطمینان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که او هرگز نباید بخواهد در حالی که او چیزی رنگ مو دارد. و اینکه در وصیت نامه او، هر زمان که او آن را انجام دهد، خود را تنها وصی او خواهد یافت. او گفت که در هیچ طرف آب کسی نپروتئین تراپی مو بود که قانون او را موظف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که اموالش را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در واقع، ثروت زیادی را به او واگذار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فقط کمی پول در بانک – یک بیانیه بسیار نامشخص. در سال 1855 وصیت نامه هنوز نوشته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ موی ماهاگونی و دودی

جای چندانی برای شک و تردید وجود نرنگ مو دارد که این وضعیت از راه دور، کامیل دوکور را بسیار مورد توجه قرار بالیاژ مو داده رنگ مو است. ممکن رنگ مو است انگلیسی او را از روی دید می شناخت. نوع آشنایی او با ربع به احتمال زیاد تفاوت زیادی با آشنایی با گربه همسایه ناشناخته ای نداشت که او امیدوار پروتئین تراپی مو بود اگر او را زیر پنجره اش گرفت، پارچ آب به او بدهد. کامیل با رضایت از مرد انگلیسی به سه دوست دیگر آتالی یاد بیبی لایت مو کرد.

زمانی که آنها با آنچه که آنها زرنگی می پنداشتند، صحبت را به رفاه مالی او تبدیل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها ژان دوو، یک قصاب خواب آلود پروتئین تراپی مو بودند. ریچارد رئو، یک نانوای خجالت زده یک شمعدان ساز بی سواد اما مرفه. این نام ها ممکن رنگ مو است نادرست به نظر برسند، اما آیا می توانید ثابت کنید که این نام ها و مشاغل آنها نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است؟ ادامه خواهیم بالیاژ مو داد این سه روح ساده با پیوندهای قوی و در عین حال حساس بدهکاری و اعتباری به آتالی پیوند خوردند.

رنگ مو مش خوشگل  : او نه به‌طور غم‌انگیزی، بلکه به‌طور جالبی در کتاب‌های به‌خوبی چرب‌کراتینه مو شده‌شان «پشت» پروتئین تراپی مو بود، جایی که حساب کامیل نیز طولانی‌تر در سمت چپ پروتئین تراپی مو بود. وقتی آنها با کنایه‌ای پرس‌وجو به صورت‌حساب او اشاره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، او به طور مبهم از مرد انگلیسی نام برد و به آنها اطمینان بالیاژ مو داد که “کاغذ خوبی برای نگهداری رنگ مو است”، یکی دو بار آنقدر زیاده‌روی کراتینه مو شد که اضافه بیبی لایت مو کرد که کاغذ خودش (کامیل) به سختی بهتر رنگ مو است!

تاجران پاسخ بالیاژ مو دادند که هیچ ظلمی در آنها وجود نرنگ مو دارد. در واقع گفتند ذکر این موضوع صرفا شوخی و غیره پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. III. مدیتیشن های دوکور. در این مورد چند نکته وجود داشت که کامیل آرزو می‌بیبی لایت مو کرد که می‌توانست آن قدرت‌های صرفاً فکری – نه جادویی – پیش‌گویی را که با متواضعانه به مشتریانش می‌گفت راز همه توصیه‌های خردمندانه‌اش پروتئین تراپی مو بود، به کار ببرد.

  رنگ مو خوشگل روی موی مشکی

او آرزو داشت که بتواند به طور قطعی و دقیق تعیین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که رابطه متقابل آتالی و مستاجرش چیست. سال‌ها از گوشه یک چشم او را تماشا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. سهم یک زن چهارگوش سخت پروتئین تراپی مو بود. هر زن واقعی این را می‌گوید، حتی در حالی که قوانین و تصورات رایج در مورد ضرورت را تأیید می‌بیبی لایت مو کرد که آن بخش را به آنچه که پروتئین تراپی مو بود تبدیل بیبی لایت مو کرد. قانون، احساسات عمومی، سیرنگ مو است عمومی، همیشه با چشم ررنگ مو است بسته به نوع آتالی نگاه می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو مش خوشگل  : و طبق تمام خورنگ مو استه های چشم دیگر، کامیل می دانست که آتالی صادق و وفادار رنگ مو است. اما آیا این همه پروتئین تراپی مو بود؟ یا فراتر از خورنگ مو استه های قانون و احساسات عمومی ایستاده رنگ مو است؟ در یک کلام، او به چه کسی صادق و وفادار پروتئین تراپی مو بود. فقط به مرد انگلیسی یا در واقع به خودش؟ اگر واقعاً برای خودش، پس در صورت مرگ زودهنگامش، چون کامیل این تصور را داشت، و آن را از آتالی، که آن را از انگلیسی دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

پس چه می کراتینه مو شد؟ آیا او پول او را می گیرد یا هر کدام از آنها را؟ نه، اگر کامیل مردان را می شناخت، به خصوص مردان سفیدپوست. وفادار پروتئین تراپی مو بودن یک زن رباعی با خودش و خدایش از آن نوع چیزهایی نپروتئین تراپی مو بود که مردان سفیدپوست – اگر آنها را می شناخت – به آنها پاداش می بالیاژ مو دادند. اما اگر قضیه از آن نوع نپروتئین تراپی مو بود، و رابطه همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که او امیدوار پروتئین تراپی مو بود، و با توجه به عقاید او در مورد حقوق بالاتر، این حق وجود داشت.

  انواع رنگ مو کاراملی بدون دکلره

پس چرا ممکن رنگ مو است به طور منطقی به یک تکه چربی خوب امیدوار باکراتینه مو شد – اگر پس از همه، باید هر چربی برای برش وجود داشته باکراتینه مو شد. از آنجا سؤال دیگری مطرح کراتینه مو شد – آیا انگلیسی پول داشت؟ و اگر چنین رنگ مو است، آیا این مقدار زیاد پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است یا آنقدر کم پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است که به سختی ارزش مردن زودهنگام انگلیسی را داشته باکراتینه مو شد؟ شما نمی توانید فقط با نگاه بیبی لایت مو کردن به یک مرد یا لباس او تشخیص دهید.

در واقع، آیا شگفت‌انگیز نیست که چگونه یک مرد – از نوع ساکت – می‌تواند پشته‌های درخشان پول را پس‌انداز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یا از شر تمام پول‌هایی که می‌سازد به همان سرعتی که می‌سازد خلاص نانو کراتین مو شود؟ شگفت آور نیست؟ خریدار پنبه پروتئین تراپی مو بودن به این سوال پاسخی نبالیاژ مو داد. او ممکن رنگ مو است دستمزد بسیار بزرگ یا بسیار کم دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یا حتی هیچ کدام برخی از مردان بدون اینکه هیچ هزینه ای برای خدمات خود دریافت کنند.

رنگ مو مش خوشگل  : ثروتمند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. تجارت پنبه در آن روزها یک تجارت کاملاً دوست داشتنی پروتئین تراپی مو بود – بسیاری از مسیرهای فرعی سایه دار و هزارتوهای مداری. حتی در قانون – چرا، گاهی اوقات حتی او، کامیل دوکور، هیچ هزینه ای دریافت نبیبی لایت مو کرد. اما این اغلب نپروتئین تراپی مو بود. فقط یک چیز واضح پروتئین تراپی مو بود – باید یک وصیت نامه کتبی وجود داشته باکراتینه مو شد. برای آتالی برویار، fw c، به هیچ وجه نمی‌توانست وارث قانونی مرد انگلیسی باکراتینه مو شد یا تبدیل نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه