نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو خوشگل روی موی مشکی

رنگ مو خوشگل روی موی مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو خوشگل روی موی مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو خوشگل روی موی مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو خوشگل روی موی مشکی : اگر شما اشکالی نداشته باشید. دقیقا درسته «212»با تازیانه راه رفتن، اما من اطمینان دارم که ناهماهنگی را بهانه خواهی بیبی لایت مو کرد.” پون شلاق را به او بالیاژ مو داد و مترسک به همه مهمانان تعظیم بیبی لایت مو کرد و کلبه را ترک بیبی لایت مو کرد و با آرامش در مسیر به سمت قلعه پادشاه پیش رفت. اکنون باید به شما بگویم که باتن برایت از صبح که سرگردان کراتینه مو شد و گم کراتینه مو شد، چه سرنوشتی پیدا بیبی لایت مو کرد. این پسر کوچک، همانطور که شاید شما کشف بیبی لایت مو کرده اید.

رنگ مو : نتیجه معمولاً من را شگفت زده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” تروت پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: پس وقت خود را صرف کنید. “هیچ عجله ای نیست.” مرد حصیری گفت: متشکرم و نیم ساعت کاملاً بی حرکت نشست. در این فاصله ملخ در گوش تروت زمزمه بیبی لایت مو کرد که او بسیار به آن نزدیک پروتئین تراپی مو بود و تروت به ملخ که روی شانه او نشسته پروتئین تراپی مو بود زمزمه بیبی لایت مو کرد. پون نگاه های محبت آمیزی به گلوریا انداخت که کوچکترین توجهی به آنها نبیبی لایت مو کرد.

رنگ مو خوشگل روی موی مشکی

رنگ مو خوشگل روی موی مشکی : که او را وادار کنیم تاج و تخت را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» “چطور؟” از تروت پرسید. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «به من زمان بده تا فکر کنم». “مغز من برای همین رنگ مو است. من نمی دانم که آیا شما مردم تا به حال فکر می کنید یا نه، اما مغز من بهترین چیزی رنگ مو است که جادوگر شهر اوز تا به حال پیدا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و اگر من آن را بدهم. «206»آنها زمان زیادی برای کار تمام دکلره مو دارند.

  بهترین رنگ کار مو در غرب تهران

سرانجام مترسک با صدای بلند خندید. “مغز کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” از تروت پرسید. “آره. آنها به نظر می رسد در نظم خوب امروز. ما پادشاه کرول را فتح خواهیم بیبی لایت مو کرد و گلوریا را به عنوان ملکه جینکسلند بر تاج و تخت او خواهیم نشاند. “خوب!” دختر کوچولو گریه بیبی لایت مو کرد و با خوشحالی دستانش را به هم کوبید. “اما چگونه؟” مترسک با افتخار گفت: ” چگونگی را به من بسپار .” “به عنوان یک فاتح من یک شگفتی لایت و هایلایت مو هستم.

رنگ مو خوشگل روی موی مشکی : ما اول از همه پیامی برای پادشاه کرول خواهیم نوشت و از او می خواهیم که تسلیم نانو کراتین مو شود. اگر امتناع بیبی لایت مو کرد، ما او را وادار به تسلیم خواهیم بیبی لایت مو کرد.» “چرا از او بپرسیم، وقتی می دانیم که او رد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” از پون پرسید. “چرا، ما باید مودب باشیم، هر کاری که می کنیم،” «207»مترسک توضیح بالیاژ مو داد. “تسخیر یک پادشاه بدون اطلاع دقیق بسیار بی ادبانه خواهد پروتئین تراپی مو بود.

برای آنها نوشتن پیام بدون کاغذ، خودکار و جوهر، که هیچ کدام در دسترس نپروتئین تراپی مو بود، مشکل پروتئین تراپی مو بود. بنابراین تصمیم گرفته کراتینه مو شد که پون را به عنوان یک پیام آور بفرستند و دستوراتی را برای درخورنگ مو است از پادشاه، مودبانه اما قاطعانه، تسلیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پون مشتاق نپروتئین تراپی مو بود که پیام آور باکراتینه مو شد. در واقع، او اشاره بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است یک مأموریت خطرناک باکراتینه مو شد. «208» اما مترسک اکنون به عنوان رئیس ارتش فتح شناخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو سبز یخی

او به هیچ پاسخی گوش نمی بالیاژ مو داد. بنابراین آف پون به سمت قلعه پادشاه حرکت بیبی لایت مو کرد و بقیه او را تا کلبه‌اش همراهی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، جایی که تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بودند منتظر بازگشت پسر باغبان باشند. فکر می کنم به این دلیل پروتئین تراپی مو بود که پون مدت کوتاهی مترسک را می شناخت که به خرد مرد کاهی اعتماد نداشت. گفتن این جمله آسان پروتئین تراپی مو بود: “ما پادشاه کرول را فتح خواهیم بیبی لایت مو کرد”، اما وقتی پون به قلعه بزرگ نزدیک کراتینه مو شد.

به توانایی یک مرد پر نی، یک دختر، یک ملخ و یک شاهزاده خانم یخ زده در انجام این کار شک بیبی لایت مو کرد. . در مورد خودش، او قبلاً هرگز به سرپیچی از پادشاه فکر نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. به همین دلیل پروتئین تراپی مو بود که پسر باغبان وقتی وارد قلعه کراتینه مو شد و به دربار محصور که در آن زمان پادشاه نشسته پروتئین تراپی مو بود و درباریان مورد علاقه اش در اطراف او نشسته پروتئین تراپی مو بود، جسارت چندانی نداشت. هیچ کس مانع ورود پون نکراتینه مو شد.

رنگ مو خوشگل روی موی مشکی : زیرا او به عنوان پسر باغبان شناخته می کراتینه مو شد، اما وقتی پادشاه او را دید، به کراتینه مو شدت اخم بیبی لایت مو کرد. او پون را مقصر تمام مشکلاتش با پرنسس گلوریا می‌دانست که از آنجایی که قلبش یخ زده پروتئین تراپی مو بود، به جای بازگشت به قلعه برای ازدواج با گوگلی گو، همانطور که از او انتظار می‌رفت، به مکان ناشناخته‌ای فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. پس پادشاه با عصبانیت دندان هایش را دراز بیبی لایت مو کرد.

  بهترین رنگ مو برای خانم های سبزه

خورنگ مو است: «209» «210» “با پرنسس گلوریا چه بیبی لایت مو کردی؟” «هیچی، اعلیحضرت! پون با صدایی متزلزل پاسخ بالیاژ مو داد: من اصلاً هیچ کاری نبیبی لایت مو کرده ام. او دیگر مرا دوست نرنگ مو دارد و حتی حاضر نیست با من صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “پس چرا اینجایی ای فضول؟” پادشاه غرش بیبی لایت مو کرد. پون ابتدا به یک سو و سپس به سوی دیگر نگاه بیبی لایت مو کرد، اما هیچ راهی برای فرار ندید. بنابراین او شجاعت به دست آورد.

من اینجا لایت و هایلایت مو هستم تا اعلیحضرت را برای تسلیم احضار کنم.” “چی!” پادشاه فریاد زد. “تسلیم؟ تسلیم چه کسی؟» قلب پون به چکمه هایش فرو رفت. او پاسخ بالیاژ مو داد: “به مترسک.” برخی از درباریان شروع به تهمت زدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما شاه کرول به کراتینه مو شدت آزرده کراتینه مو شد. او بلند کراتینه مو شد و با عصای طلایی که به همراه داشت شروع به زدن پون بیچاره بیبی لایت مو کرد. پون با هوس زوزه می ککراتینه مو شد.

دو نفر از سربازان او را نگه نمی داشتند تا زمانی که اعلیحضرت از تنبیه پسر خسته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، فرار می بیبی لایت مو کرد. سپس او را رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و او قلعه را ترک بیبی لایت مو کرد و در امتبالیاژ مو داد جاده بازگشت و در هر قدمی هق هق می بیبی لایت مو کرد زیرا بدنش بسیار دردناک و دردناک پروتئین تراپی مو بود. مترسک گفت: “خوب، آیا شاه تسلیم کراتینه مو شد؟” «211» «نه؛ اما او به من یک دبی خوب بالیاژ مو داد!» پون بیچاره گریه بیبی لایت مو کرد. تروت برای پون بسیار متاسف پروتئین تراپی مو بود.

  مدل مو پلاتینه

رنگ مو خوشگل روی موی مشکی : اما به نظر نمی رسید گلوریا به هیچ وجه تحت تأثیر عذاب معشوقش قرار نگیرد. ملخ به سمت شانه مترسک پرید و از او پرسید که قرار رنگ مو است بعداً چه کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «تسخیر». اما من این بار تنها خواهم رفت، زیرا کتک زدن نمی تواند به من صدمه بزند. و همچنین نمی‌تواند رانش‌های نیزه – یا بریدگی شمشیر – یا نیش‌های پیکان را انجام دهند.» “چرا این رنگ مو است؟” از تروت پرسید.

چون من هیچ اعصابی مانند گوشتی که مردم دارید ندارم. حتی ملخ ها هم اعصاب تمام دکلره مو دارند، اما کاه اینطور نیست. بنابراین هر کاری که انجام می دهند – به جز یک چیز – نمی توانند به من آسیب برسانند. بنابراین من انتظار دارم که به راحتی پادشاه کرول را فتح کنم. “آن یک چیزی که شما رنگ مو استثنا بیبی لایت مو کردید چیست؟” از تروت پرسید. آنها هرگز به آن فکر نخواهند بیبی لایت مو کرد، بنابراین مهم نیست.

اگر لطف کنی برای مدتی مرا عذرخواهی کنی، به قلعه می روم و فتح خود را انجام می دهم.» پون به او یادآوری بیبی لایت مو کرد: «شما هیچ سلاحی ندارید. مترسک گفت: درست رنگ مو است. “اما اگر من اسلحه حمل می بیبی لایت مو کردم، ممکن رنگ مو است به کسی آسیب برسانم – شاید به کراتینه مو شدت – و این باعث نارضایتی من می نانو کراتین مو شود. من فقط آن شلاق سواری را که در گوشه کلبه شما می بینم، قرض می گیرم.

  رنگ مو مش در خانه

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱