↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل موی کوتاه رنگ و مش

مدل موی کوتاه رنگ و مش | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل موی کوتاه رنگ و مش را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل موی کوتاه رنگ و مش را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل موی کوتاه رنگ و مش : زیرا شاه گفت: همه را پیش خود بکش، چه پیر و چه جوان، و روزشان را به شب تبدیل کن. بدین ترتیب جهان را از هنر شعبده باز آزاد کنید. گیو در ادامه کار ویران و ویرانه خود به شهر نزدیک کراتینه مو شد.

رنگ مو : و غرور روزی دیو در لباس یک موسیقیدان منتظر پادشاه نشست و با نواختن شیرینی بر چنگ او آهنگی در ستایش مازیندران خواند. و به این ترتیب به پادشاه گفت: “مازیندران کاسه بهار رنگ مو است، خانه زادگاه من؛ هوای مطبوع سلامتی و عطر را در آنجا پخش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؛ درخشش دلپذیر آن قدر ملایم رنگ مو است، نه گرما و نه سرما که هرگز نمی دانیم.

مدل موی کوتاه رنگ و مش

مدل موی کوتاه رنگ و مش : اما به زودی شروع به انحراف از آداب و قوانین حکیمانه ای بیبی لایت مو کرد که برای سعادت و سعادت او توصیه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. پیوسته با رزمندگان و سران خود به مهمانی می‌پرداخت و شراب می‌نوشید، به‌طوری که در میان خوشگذرانی‌های تجملی خود را برتر از هر موجودی بر روی زمین می‌نگرید و مردم را از زیاده‌روی، بالا و پایین، شگفت‌زده می‌بیبی لایت مو کرد.

لاله ها و سنبل ها در همه جا فراوانند. چمنزار؛ و اطرافش مثل باغی در اوج شکوفه می‌دهد، پرورش یافته از آن آب و هوای لذیذ، پیاز بر هر اسپری می‌نشیند، و آرام آرام خود را می‌ریزد، هر نقطه‌ی روستایی شیرینی‌هایش را آشکار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هر نهر آبی شبنم گل رز رنگ مو است، و دختران. بت‌های دل، بخش شگفت‌انگیزتری را حفظ کن و مرا نشانه بگذار، آن مرد بی‌سفری که هرگز مازیندران را ندید.

و تمام جذابیت‌هایی را که کمان‌هایش تمام دکلره مو دارند، هرگز طعم خوشبختی را نچشید! کای‌کاوس به محض شنیدن این توصیف از کشور مازیندران تصمیم گرفت ارتشی را به آنجا رهبری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به جنگجویانش اعلام بیبی لایت مو کرد که شکوه و جلال سلطنت او باید از جمشید، زوهاک یا کای‌کوباد فراتر رود. با این حال، جنگجویان از این قطعنامه سریع نگران کراتینه مو شدند و فکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که جنگ با شیاطین ناپروتئین تراپی مو بودی قطعی رنگ مو است.

  رنگ موی کرم استخوانی طلایی

اما آنها شجاعت یا اعتماد به نفس کافی برای افشای احساسات واقعی خود را نداشتند. آنها فقط جرأت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که پیشنهاد دهند که اگر اعلیحضرت کمی در مورد این موضوع تأمل کنند، ممکن رنگ مو است در نهایت آن کار را آنقدر که در ابتدا تصور می بیبی لایت مو کرد، توصیه نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما این هیچ تأثیری نداشت، و آنها پس از آن مصلحت دیدند.

که رسولی را نزد زال بفرستند تا او را از افکار وحشیانه ای که شیطان در سر کای کاوس گذاشته پروتئین تراپی مو بود تا ویرانش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از زال التماس می بیبی لایت مو کرد که اجازه ندهد، آگاه کنند. تأخیر، در غیر این صورت خدمات برجسته ای که اخیراً توسط او و رستم برای دولت انجام کراتینه مو شده رنگ مو است، کاملاً بیهوده و بیهوده خواهد پروتئین تراپی مو بود. با این احضار، زال بلافاصله از سیستان به سوی ایران حرکت بیبی لایت مو کرد.

و پس از رسیدن به دربار سلطنتی، و با احترام و ملاحظات معمولی مورد رنگ مو استقبال قرار گرفت، سعی بیبی لایت مو کرد پادشاه را از لشکرکشی مورد نظر به مازیندران منصرف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “ای، آیا می توانم تاریکی را از ذهن تو بشویم، و تمام خطراتی را که این تعهد را احاطه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است به تو نشان دهم ! فریدون را به یاد بیاور، او زوهاک را سرنگون بیبی لایت مو کرد – ظالم را ناپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو ارغوانی روشن بدون دکلره

مدل موی کوتاه رنگ و مش : اما هرگز به فتح مازیندران فکر نبیبی لایت مو کرد ! نه ناودر و نه حتی کای کوباد، با تمام شکوه و عظمتشان، هرگز آرزوی فتح مازیندران را داشته اند! اینجا جای جادوگران دیو رنگ مو است و همه جادو کراتینه مو شده اند. شمشیرها در آنجا بی فایده لایت و هایلایت مو هستند، نه رشوه و نه خرد. می‌توان آن سرزمین را که از جذابیت دفاع می‌بیبی لایت مو کرد، به‌دست آورد.

سپس انسان‌ها و گنج‌ها را به بادها نینداز؛ خون گرانبهای جنگجویان شجاع را در تلاش برای تسلط بر مازیندران تلف نکن!» با این حال، کای-کاوس نباید از هدف خود منحرف نانو کراتین مو شود. و با توجه به کارهایی که پیشینیانش انجام نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند، او خود را از نظر قدرت و نفوذ برتر از فریدون، جمشید، مینوچیهر یا کای کوباد می دانست که هرگز آرزوی فتح مازیندران را نداشتند.

او همچنین مشاهده بیبی لایت مو کرد که او قلب شجاع‌تر، ارتشی بزرگ‌تر و خزانه‌ای کامل‌تر از هر یک از آنها داشت، و تمام جهان زیر سلطه او پروتئین تراپی مو بود. و این همه جذابیت های شیطانی چیست که چنین هکراتینه مو شدارهای وحشتناکی را تحریک می کنند؟ برای من میزبان شیطان، طلسم ها و جادوهای جادویی آنها چیست؟ یک تلاش، و میدان پیروز کراتینه مو شد.

پس چرا باید از جنگ دوری کنم؟ تو و رستم باش (در حالی که من از دور به جنگ جانسوز می پردازم)، نگهبانان پادشاهی باش. بهشت محافظت از آن به من بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. و وقتی به قلعه شیطان برسم، سرهای بریده آنها ورزش من خواهد پروتئین تراپی مو بود! هنگامی که زال به قطعنامه تغییرناپذیر کای کاوس متقاعد کراتینه مو شد.

  رنگ مو مغز پسته ای

مخالفت با نظرات او را متوقف بیبی لایت مو کرد و آمادگی خود را برای پیروی از هر دستوری که ممکن پروتئین تراپی مو بود برای امنیت کشور دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ابراز بیبی لایت مو کرد. باکراتینه مو شد که همه اعمالت به سعادت برسند – شاید هرگز دلیلی برای یادآوری صدای هکراتینه مو شدار دهنده من با اندوه یا توبه نداشته باشی. بهشت از تو محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل موی کوتاه رنگ و مش : سپس زال از پادشاه و دوستان جنگجوش رخصت گرفت و به سیستان بازگشت، بدون پیش‌گویی مالیخولیایی نسبت به موضوع جنگ علیه مازیندران. به محض طلوع صبح، ارتش به حرکت درآمد. مسئولیت امپراتوری و کلیدهای خزانه و اتاق جواهر به دست میلاد سپرده کراتینه مو شد، اما دستور بالیاژ مو داد که بدون رضایت و کمک زال و دشمنی که ممکن رنگ مو است به وجود بیاید شمشیر نککراتینه مو شد. رستم.

هنگامی که ارتش به محدوده مازیندران رسید، کای-کاوس به گیو دستور بالیاژ مو داد تا دو هزار نفر از شجاع ترین مردان، جسورترین تبرهای نبرد را انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به سرعت به سمت شهر حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او در پیشروی خود، طبق دستور پادشاه، هر چیزی را که با ارزش پروتئین تراپی مو بود، سوزاند و ویران بیبی لایت مو کرد و مرد، زن و کودک را بی رحمانه به قتل رساند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه