↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی آرکیا سری تنباکویی

رنگ موی آرکیا سری تنباکویی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی آرکیا سری تنباکویی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی آرکیا سری تنباکویی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی آرکیا سری تنباکویی : نزدیک به سه هزار کارگر در این زمینه پروتئین تراپی مو بودند و همه آمدند و اکثر مردم شهر و تعبالیاژ مو دادی از دامداران. به نظر می رسید که همدردی جامعه با کارگران رنگ مو است. تام آکستون سخنرانی بیبی لایت مو کرد و در آن شکایات مردان را بیان بیبی لایت مو کرد و بر اساس تجربه قبلی خود به آنها گفت که چگونه یک اعتصاب باید انجام نانو کراتین مو شود. یک چیز بالاتر از همه، آنها باید با اطاعت از قانون و پرهیز از هرگونه پیشنهاد بی نظمی، همدردی عمومی با آنها داشته باشند.

رنگ مو : باید تمام کارهای توسعه خود را متوقف می‌بیبی لایت مو کرد، و حتی در آن زمان، ممکن رنگ مو است نتواند یادداشت‌هایش را در زمانی که سررسید می‌کراتینه مو شد، برآورده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بانی وحشت زده کراتینه مو شد. زیرا او پدرش را یکی از ثروتمندترین مردان ایالت و یکی از مستقل ترین افراد می دانست. «چرا بابا، ما صاحب کسب و کار خودمان نیستیم! ما حتی مالک روحمان هم نیستیم!» که دیگری را در یکی از موضوعات سهام او شروع بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی آرکیا سری تنباکویی

رنگ موی آرکیا سری تنباکویی : تجارت یک تجارت پروتئین تراپی مو بود، و نه مانند یک مهمانی چای. اموال به سختی بدست می آمد، و همانطور که بارها به پسرش گفته پروتئین تراپی مو بود، همیشه افرادی پروتئین تراپی مو بودند که سعی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند آن را از شما بگیرند. اگر قرار پروتئین تراپی مو بود امنیت برای ثروت وجود داشته باکراتینه مو شد، باید نظم و انضباط وجود داشته باکراتینه مو شد و مردان ثروتمند باید در کنار هم بایستند. شاید سخت به نظر برسد، اگر نمی فهمیدی، اما این روش زندگی پروتئین تراپی مو بود.

به آن جنگ در اروپا نگاه کنید. این چیز وحشتناکی پروتئین تراپی مو بود. اما آنجا پروتئین تراپی مو بود، و اگر در آن پروتئین تراپی مو بودید، در آن پروتئین تراپی مو بودید و مجبور پروتئین تراپی مو بودید بجنگید. دقیقاً در مورد بازی تجاری هم همینطور پروتئین تراپی مو بود. هیچ امنی برای شما نپروتئین تراپی مو بود، مگر اینکه در کنار گروهی که قدرت داشتند بایستید. اگر از رزرو خارج می کراتینه مو شدی، گرگ ها تو را به سرعت تکه تکه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما بانی به اصول کلی راضی نپروتئین تراپی مو بود.

  انواع مدل رنگ مو دخترانه

او جزئیات این وضعیت را می خورنگ مو است. “لطفاً به من بگو، بابا، این مردانی که باید با آنها کار کنیم چه کسانی لایت و هایلایت مو هستند؟” پدر پاسخ بالیاژ مو داد: آنها یک گروه پروتئین تراپی مو بودند، تعریف بیبی لایت مو کردن آنها سخت پروتئین تراپی مو بود، ممکن رنگ مو است بگویید “جمعیت مغازه باز”. آن‌ها مردان تاجر بزرگی پروتئین تراپی مو بودند که شهر فرشته را اداره می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و سرزمینی که در شهر زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، یا از شهر حمایت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

همانطور که شما به آن نگاه بیبی لایت مو کردید. آنها چندین تشکل داشتند، نه فقط فدراسیون کارفرمایان نفت، بلکه انجمن بازرگانان و تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی، باشگاه بانکداران. آنها به هم پیوسته پروتئین تراپی مو بودند، و گروه کوچکی همه آنها را اداره می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – فرد نائومان می توانست با ده ها مرد تلفنی تماس بگیرد و شما را به یک طرد کراتینه مو شده از جامعه تجاری تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ موی آرکیا سری تنباکویی : هیچ بانکی به شما یک دلار وام نمی‌دهد، و هیچ یک از تاجران برجسته به شما اعتبار نمی‌دهند، برخی از معامله با شما حتی برای پول نقد خودداری می‌کنند. راس بزرگ تا ساعت مرگش هرگز این پسر عجیب خود را درک نبیبی لایت مو کرد. او همیشه از کراتینه مو شدت گرفتن چیزهایی که از نظر پدر بخشی از طبیعت زندگی پروتئین تراپی مو بود، بانی تعجب می بیبی لایت مو کرد. پدر دو بخش در ذهن خود داشت.

یکی برای چیزهایی که درست پروتئین تراپی مو بود، و دیگری برای چیزهایی که وجود داشت، و شما باید اجازه می بالیاژ مو دادید که وجود داشته باشند، و به گونه ای عجیب و غریب، نیمه دل، اما سرسختانه دفاع کنید. اما این پدیده جدید پروتئین تراپی مو بود، ذهن پسری که همه یک محفظه پروتئین تراپی مو بود. چیزها باید درست باشند، و اگر درست نپروتئین تراپی مو بودند، باید آنها را درست کنید ، وگرنه داشتن هر حقی چه فایده ای داشت.

  رنگ مو قهوه ای خاکستری تیره

فقط خودتان را در مورد آن گول می زدید. پسر التماس بیبی لایت مو کرد: «گوش کن بابا. آیا راهی وجود نرنگ مو دارد که بتوانیم این ترکیب را بشکنیم؟ آیا نمی‌توانید جلوی پیشرفت‌های جدید خود را سامبره مو بگیرید و همه چیز را به صورت نقدی قرار دهید و آلایت و هایلایت مو هسته پیش بروید؟ می دانید، این ممکن رنگ مو است به نوعی بهتر باکراتینه مو شد. شما سعی می کنید کارهای زیادی انجام دهید و به کراتینه مو شدت به رنگ مو استراحت نیاز دارید.

دیگری علیرغم دردی که در صورت بانی خواند نتوانست لبخندی نزند. او پاسخ بالیاژ مو داد: «پسرم، اگر من قصد داشتم آن بازی را جبران کنم، هرگز یک ساعت دیگر رنگ مو استراحت نمی‌بیبی لایت مو کردم، تا زمانی که مرا در تپه‌ای کنار جو گانها دفن کنی.» اما تو نفت را داری، و اگر با مردها کنار بیایی، جریانش ادامه خواهد داشت. این تنها نفت این منطقه خواهد پروتئین تراپی مو بود!» «بله، پسر، اما نفت پول نقد نیست.

باید فروخته نانو کراتین مو شود.» “یعنی آنها آن را از شما نمی گیرند؟” من نمی توانم بگویم، پسر. من هرگز چنین موردی را نشناختم و نمی دانم آنها چه خواهند بیبی لایت مو کرد. تنها چیزی که می گویم این رنگ مو است که نمی گذارند اعتصابشان را به خاطر آنها از دست بدهم! آنها راهی برای گرفتن من پیدا می کنند، به اندازه طلوع آفتاب فردا!» IV پدر به میدان برگشت و نمایندگان مردانش را جمع بیبی لایت مو کرد.

او البته تمام ماجرا را به آنها نگفت، اما گفت که تمام تلاش خود را بیبی لایت مو کرده تا کارفرمایان را به نظرات خود برساند و شکست خورده رنگ مو است. او به توافقاتی متعهد پروتئین تراپی مو بود که نمی توانست آنها را زیر پا بگذارد، اما اگر فدراسیون این کار را انجام دهد، بسیار خوشحال خواهد کراتینه مو شد که شرایط مردان را رعایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر اعتصابی صورت می گرفت، او هیچ تلاشی برای کار از اموال خود برای امروز انجام نمی بالیاژ مو داد.

  رنگ مو قرمز فالونی

رنگ موی آرکیا سری تنباکویی : این به معنای خسارات سنگین برای او پروتئین تراپی مو بود، تعطیلی چاه‌های پردرآمدش، اما او سعی می‌بیبی لایت مو کرد آن را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و افرادش ممکن رنگ مو است فکر کنند که به تعطیلات می‌روند و پس از پایان اعتصاب نزد او بازگردند. در عین حال، او آنها را بیرون نمی‌آورد، ممکن رنگ مو است به اشغال خانه‌ی دوطبقه ادامه دهند، به شرطی که نظم را رعایت کنند و به ملک آسیب نرسانند.

البته این یک امتیاز بسیار غیرعادی پروتئین تراپی مو بود و او امیدوار پروتئین تراپی مو بود که مردان از آن قدردانی کنند. کمیته پاسخ بالیاژ مو داد که مردان بدون شک چنین خواهند بیبی لایت مو کرد. آنها عمیقاً از رفتار آقای راس سپاسگزار پروتئین تراپی مو بودند. اعضای کمیته خجالت زده و بسیار محترم پروتئین تراپی مو بودند. می بینید، برای کارگران متواضع سخت رنگ مو است که با کارفرمای خود، یک مرد “بزرگ”، و مسلح به قدرت جادویی پول مقابله کنند.

این اعتصاب برای ظهر چهارشنبه فراخوان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد و مردان همگی با خواندن آهنگ به بیرون راهپیمایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بیش از ده درصد به اتحادیه ملحق نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، اما آنها به یک مرد انصراف بالیاژ مو دادند – تعبالیاژ مو داد معدودی که ممکن پروتئین تراپی مو بود دوست داشته باشند بمانند، به هر حال برای کار چاه کافی نپروتئین تراپی مو بودند. آنها جریان را قطع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و همه چیز را به خوبی رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به بهشت ​​رفتند و در آنجا یک جلسه جمعی برگزار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه