↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو شیک و جدید

انواع رنگ مو شیک و جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو شیک و جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو شیک و جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو شیک و جدید : اکنون تنها چیزی که باقی مانده پروتئین تراپی مو بود این پروتئین تراپی مو بود که مکان دقیقی را که گنج دفن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود مشخص کنیم، زیرا در غیر این صورت ممکن رنگ مو است به طور تصادفی در همسایگی صلیب ها حفاری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بدون اینکه غنایمی پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و قبلاً به اندازه کافی از چنین کار بی ثمری برخوردار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : و کاملاً تحت الشعاع قرار داشتند که فقط از نوعی گرگ و میش لذت می‌بردند. انگورهای وحشی درختان را در هم پیچیده و در صورتشان خودنمایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در حالی که می گذشتند، قیچی ها و خروس ها لباس هایشان را می گرفتند. مار بند بند در مسیر آنها سر خورد. وزغ خالدار می پرید و جلوی آنها می چرخید. و گربه پرنده ناآرام از هر انبوهی به آنها می خندید.

انواع رنگ مو شیک و جدید

انواع رنگ مو شیک و جدید : بنابراین، آنها از طریق زمین به راه افتادند. پیاده روی چهار یا پنج مایلی آنها را به لبه چوبی رساند که در آن زمان قسمت بزرگی از سمت شرقی جزیره را پوشانده پروتئین تراپی مو بود. درست فراتر از منطقه خوش آب و هوای بلومن-دیل پروتئین تراپی مو بود.[1] در اینجا آنها به یک مسیر طولانی برخورد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در میان درختان و بوته‌هایی که به کراتینه مو شدت رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و علف‌های هرز و ساقه‌های قاچ‌آهن، گویی که به ندرت مورد رنگ مو استفاده قرار می‌گرفتند.

اگر ولفرت وبر عمیقاً در افسانه‌های عاشقانه خوانده می‌کراتینه مو شد، ممکن پروتئین تراپی مو بود تصور می‌بیبی لایت مو کرد که وارد زمین ممنوعه و مسحور کراتینه مو شده می‌نانو کراتین مو شود، یا اینکه اینها برخی از نگهبانانی لایت و هایلایت مو هستند که قرار رنگ مو است مراقب گنج دفن کراتینه مو شده باشند. همانطور که پروتئین تراپی مو بود، تنهایی مکان و درنگ مو استان های وحشی مرتبط با آن، بر ذهن او تأثیر گذاشت. [1] در زمانی که این درنگ مو استان نوشته کراتینه مو شد.

  رنگ مو قرمز بدون دکلره

دهکده ای در چهار مایلی نیویورک پروتئین تراپی مو بود. اکنون بخشی از نیویورک رنگ مو است که به بلومینگدیل معروف رنگ مو است، در سمت غربی، بین خیابان های هفتادم و یکصدم. با رسیدن به انتهای پایین خط، خود را در نزدیکی ساحل ساند، در نوعی آمفی تئاتر که توسط درختان جنگلی احاطه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، یافتند. این منطقه زمانی یک زمین چمن پروتئین تراپی مو بود، اما اکنون با خروس و علف های هرز پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

در یک انتها، و درست در کنار رودخانه، ساختمان ویران کراتینه مو شده ای پروتئین تراپی مو بود، کمی بهتر از انبوهی از زباله، با دودکش هایی که مانند یک برج انفرادی از مرکز بیرون آمده پروتئین تراپی مو بودند. جریان صدا درست در زیر آن هجوم می‌آورد، درختان وحشی که شاخه‌هایشان را به امواجش می‌ریزند. ولفرت شکی نداشت که این خانه جن زده پدر قرمز کلاه پروتئین تراپی مو بود و درنگ مو استان پیچی پراو را به یاد آورد.

انواع رنگ مو شیک و جدید : غروب نزدیک می‌کراتینه مو شد و نور که به طرز مشکوکی در میان مکان‌های چوبی می‌بارید، لحن مالیخولیایی به صحنه می‌بالیاژ مو داد که به خوبی محاسبه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا هرگونه احساس ترس و خرافه در کمین را تقویت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شاهین شب که در بلندترین نواحی هوا می چرخید، فریاد دلخراش و دلخراش خود را منتشر بیبی لایت مو کرد. دارکوب هرازگاهی به درختی توخالی ضربه می زد و پرنده آتشین[1] با پرهای قرمز تیره خود از کنار آنها جاری می کراتینه مو شد.

آنها اکنون به محوطه ای رسیدند که زمانی باغ پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. در امتبالیاژ مو داد پای یک خط الراس صخره ای امتبالیاژ مو داد داشت، اما کمی بهتر از یک بیابان علف های هرز پروتئین تراپی مو بود، با اینجا و آنجا بوته های رز مات کراتینه مو شده، یا درخت هلو یا آلو، رکراتینه مو شد وحشی و ژنده پوش و پوشیده از خزه. در انتهای پایین باغ از نوعی طاق در کنار یک بانک، رو به آب عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  ترکیب رنگ موی صورتی صدفی

ظاهری شبیه خانه ریشه داشت.[1] در، اگرچه پوسیده پروتئین تراپی مو بود، اما همچنان محکم پروتئین تراپی مو بود، و به نظر می رسید که اخیراً وصله کراتینه مو شده رنگ مو است. ولفرت آن را باز بیبی لایت مو کرد. روی لولاهایش یک توری خشن ایجاد بیبی لایت مو کرد و به چیزی شبیه جعبه برخورد بیبی لایت مو کرد، صدای تق تق در آمد و جمجمه ای روی زمین غلتید. ولفرت با لرزیدن به عقب رفت، اما وقتی رنگ موان به او اطلاع بالیاژ مو دادند که این یک خزانه خانوادگی رنگ مو است.

متعلق به یکی از خانواده‌های هلندی قدیمی که مالک این املاک پروتئین تراپی مو بودند، اطمینان یافت. سام زمانی که یک پسر بچه پروتئین تراپی مو بود با همه این صحنه ها آشنا پروتئین تراپی مو بود و حالا می دانست که نمی تواند از جایی که آنها در جستجوی آن پروتئین تراپی مو بودند دور باکراتینه مو شد. [1] «ریشه‌خانه»، یعنی خانه‌ای برای نگهداری سیب‌زمینی، شلغم یا ریشه‌های دیگر برای خوراک زمستانی گاو. آنها اکنون راه خود را به لبه آب رساندند.

انواع رنگ مو شیک و جدید : در امتبالیاژ مو داد طاقچه‌های صخره‌هایی که بر امواج آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، تقلا می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مجبور پروتئین تراپی مو بودند اغلب در کنار درختچه‌ها و درختان انگور نگه داشته شوند تا از لغزیدن به داخل نهر عمیق و شتاب‌زده خودداری کنند. در طول آنها به یک یارو کوچک، یا به جای تورفتگی از ساحل رسیدند. توسط صخره های شیب دار محافظت می کراتینه مو شد و زیر سایه انبوهی از بلوط و شاه بلوط تحت الشعاع قرار می گرفت، به طوری که در پناه و تقریبا پنهان پروتئین تراپی مو بود.

ساحل به تدریج در داخل یارو قفسه کراتینه مو شد، اما، جریان عمیق و سیاه و سریع در امتبالیاژ مو داد نقاط برآمدگی آن جاروب کراتینه مو شد. رنگ مو مکث بیبی لایت مو کرد، باقیمانده کلاه خود را بالا آورد و در حالی که به این گوشه نگاه می بیبی لایت مو کرد، نظرسنجی گریزل خود را برای لحظه ای خراش بالیاژ مو داد. سپس ناگهان با کف زدن دستانش، با خوشحالی جلو رفت و به یک حلقه آهنی بزرگ اشاره بیبی لایت مو کرد که محکم در صخره بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو پوست پیازی تیره

درست در جایی که یک قفسه وسیع سنگی محل فرود مناسبی را فراهم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. همان نقطه ای پروتئین تراپی مو بود که کلاه قرمزها در آن فرود آمده پروتئین تراپی مو بودند. سال ها ویژگی های فاسد کراتینه مو شدنی صحنه را تغییر بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. اما سنگ و آهن به آرامی تحت تأثیر زمان تسلیم می شوند. ولفرت با دقت بیشتری به سه صلیب بریده کراتینه مو شده در صخره درست بالای حلقه اشاره بیبی لایت مو کرد که بدون شک نشانه ای مرموز داشت.

سام پیر اکنون به آسانی صخره آویزان را که زیر آن اسکیفش در هنگام طوفان رعد و برق پناه گرفته پروتئین تراپی مو بود، تشخیص بالیاژ مو داد. با این حال، پیگیری مسیری که باند نیمه شب در پیش گرفته پروتئین تراپی مو بود، کار سخت تری پروتئین تراپی مو بود. ذهن او در آن مناسبت پرحادثه به قدری توسط افراد درام به خود مشغول کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که به صحنه ها توجه چندانی نمی بیبی لایت مو کرد و این مکان ها در شب و روز بسیار متفاوت به نظر می رسیدند.

انواع رنگ مو شیک و جدید : اما پس از مدتی سرگردانی، به روزنه ای در میان درختان رسیدند که سام فکر می بیبی لایت مو کرد شبیه آن مکان رنگ مو است. یک طاقچه سنگی با ارتفاع متوسط، مانند دیوار، در یک طرف وجود داشت، که به نظر او ممکن رنگ مو است همان یال باکراتینه مو شد که از آنجا به حفارها چشم پوشی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. ولفرت آن را به دقت بررسی بیبی لایت مو کرد و در نهایت سه صلیب مشابه صلیب های موجود در حلقه بالا را کشف بیبی لایت مو کرد.

که عمیقاً در سطح صخره بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، اما توسط خزه هایی که روی آنها رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود تقریباً محو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. قلبش از شادی می پرید، زیرا شک داشت که این نشانه های خصوصی کاوشگرها نباکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه