↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو روشن جدید

انواع رنگ مو روشن جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو روشن جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو روشن جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو روشن جدید : گفت. صورتش زیر آفتاب سوختگی سیاه سفید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. زن برای لحظه ای تکان خورد. سایه‌ای روی چشم‌هایش می‌چرخید، سپس به عقب رفت. او گفت: «نه، هنوز نه.» مرد به سمت آتش رفت، روی صندلی فرو رفت و صورتش را با دستانش پوشاند.

رنگ مو : پوششی برای مامور جنایتکار. «آنها دورتر را نمی دیدند و سعی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند دورتر را نگهبانی کنند. بعد از اینکه نقشه ای برای قتل ارائه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و وسیله ای که قاتل می توانست رد پای خود را بپوشاند و از صحنه قتل فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، باور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که همه الزامات مشکلات برآورده کراتینه مو شده رنگ مو است و متوقف می شوند. بزرگ‌ترین‌ها، همان غول‌هایشان، اینجا توقف بیبی لایت مو کرده‌اند و در گمراهی بزرگی پروتئین تراپی مو بوده‌اند.

انواع رنگ مو روشن جدید

انواع رنگ مو روشن جدید : آنها فقط تسکین دهنده لایت و هایلایت مو هستند، نه درمان. با رنگ مو استفاده از آنها خطرات را عوض می کنید. شما در بهترین حالت به سادگی می توانید از اعدام خودداری کنید. جنایتکار عادی این را می داند. اینها حقایق مشکل شمرنگ مو است. طراحان اصلی جنایت در اینجا تنها دو مشکل را می بینند: «روشی عملی برای تحقق بدنه جرم.

در هر جنایت، به ویژه در جنایت‌های بزرگ، عنصر سومی وجود رنگ مو دارد که بسیار حیاتی رنگ مو است. این عنصر سوم را طراحان اصلی یا نادیده گرفته اند و یا نبوغی برای ساختن نداشته اند. آنها با حیله گری نادر برنامه ریزی می کنند تا قربانی را گیج کنند. آنها با خرد گسترده، تقریباً نبوغ، برنامه ریزی می کنند تا تریلر را گیج کنند. اما آنها به طور کامل هیچ برنامه ای برای گیج بیبی لایت مو کردن مجازات کننده ارائه نمی کنند.

بنابراین، نقشه های آنها به طور مرگبار معیوب رنگ مو است و اغلب منجر به خرابی می نانو کراتین مو شود. از این رو ضرورت حیاتی برای تأمین عنصر سوم – فرار خودبه‌خود – وجود رنگ مو دارد. میسون بلند کراتینه مو شد، دور میز راه رفت و دستش را محکم روی شانه ساموئل والکات گذاشت. وی ادامه بالیاژ مو داد: این کار باید فردا شب انجام نانو کراتین مو شود. “شما باید فردا امور کاری خود را ترتیب دهید و اعلام کنید.

  مدل رنگ مو یاسی

که به دستور پزشک خود به یک قایق تفریحی می روید و ممکن رنگ مو است تا چند هفته دیگر برنگردید. شما باید قایق تفریحی خود را برای سفر آماده کنید، به مردان خود دستور دهید تا نقطه خاصی در رنگ مو استاتن آیلند را لمس کنند و تا ساعت شش صبح فردا صبح صبر کنید. اگر تا آن زمان سوار نکراتینه مو شدید، آنها باید به یکی از بنادر آمریکای جنوبی بروند و تا سفارشات بعدی باقی بمانند.

انواع رنگ مو روشن جدید : بدین ترتیب عدم حضور شما برای مدت نامحدود توضیح بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود. شما با لباس مبدلی که همیشه رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کردید به نینا سان کروکس می روید و از او به قایق تفریحی می روید و به این ترتیب از وضعیت واقعی خود خارج می شوید و بدون اینکه ردی از خود باقی بگذارید به آن بازگردید. من فردا عصر اینجا می آیم و همه چیزهایی را که نیاز دارید.

در اختیار شما قرار می دهم و دستورالعمل های کامل و دقیق را به شما ارائه می دهم. این جزئیات را باید با بیشترین دقت اجرا کنید، زیرا برای موفقیت طرح من بسیار ضروری رنگ مو است.» در تمام این مدت والکات ساکت و بی حرکت پروتئین تراپی مو بود. حالا او برخرنگ مو است و در صورتش حتماً پیش‌بینی اعتراض وجود داشت، زیرا میسون عقب‌نشینی بیبی لایت مو کرد و دستش را دراز بیبی لایت مو کرد.

او با تاکید بی رحمانه گفت: «آقا، نه یک کلمه. به یاد داشته باشید که شما فقط دست لایت و هایلایت مو هستید و دست فکر نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بعد ناگهان برگشت و از خانه بیرون رفت. III مکانی که ساموئل والکات برای اقامت نینا سان کروکس انتخاب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود در حومه شمالی نیویورک پروتئین تراپی مو بود. مکان خیلی قدیمی پروتئین تراپی مو بود. چمن بزرگ و بد نگهداری پروتئین تراپی مو بود. خانه، آجری مربع شکل قدیمی، دورتر از خیابان قرار داشت و بخشی از آن توسط درختان پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو فانتزی چقدر میمونه

اطراف آن یک حصار آهنی زنگ زده پروتئین تراپی مو بود. این مکان دارای هوای ویرانه‌های ملایمی پروتئین تراپی مو بود، مانند آنچه در ویرجینیاها یافت می‌نانو کراتین مو شود. روز پنجشنبه نوامبر، حدود ساعت سه بعد از ظهر، مرد کوچکی در حال رانندگی درای، در کوچه پشت خانه توقف بیبی لایت مو کرد. وقتی دروازه پشتی را باز بیبی لایت مو کرد، پیرزنی رنگ مو از پله‌های آشپزخانه پایین آمد و خورنگ مو است که بداند او چه می‌خواهد. درایمن پرسید.

انواع رنگ مو روشن جدید : که آیا بانوی خانه داخل رنگ مو است؟ پیر رنگ مو پاسخ بالیاژ مو داد که او در این ساعت خواب رنگ مو است و دیده نمی نانو کراتین مو شود. مرد کوچولو گفت: «این خوب رنگ مو است، حالا هیچ جنجالی وجود نخواهد داشت. چند مورد از شرابی را که او هفته گذشته از خانه ما سفارش بالیاژ مو داد و رئیس به من گفت فوراً تحویل بدهم، آوردم، اما تا امروز آن را فراموش بیبی لایت مو کردم.

فقط اجازه بده الان بذارمش تو سرداب، خاله، و یک کلمه هم در این مورد به خانم نگو و او هرگز متوجه نمی نانو کراتین مو شود که به موقع مطرح نکراتینه مو شده رنگ مو است.» درایمن ایستاد، یک دلار نقره از جیبش بیرون آورد و به رنگ مو پیر بالیاژ مو داد. او گفت: «آنجا، عمه، کار من به این بستگی رنگ مو دارد که خانم از این شراب خبر نداشته باکراتینه مو شد. نگهش دار مامان.» خدمتکار پیر که مانند یک صبح ماه مه می درخشید.

  رنگ مو طوسی یخی بدون دکلره

گفت: “اشکال نرنگ مو دارد، عزیزم.” “درب دخمه باز رنگ مو است، همه آن را حمل کنید و در قسمت پشتی قرار دهید و هیچ کس هرگز نخواهد فهمید که چه مدت در دره مانده رنگ مو است.” سیاه پوست پیر به آشپزخانه برگشت و مرد کوچولو شروع به خالی بیبی لایت مو کردن درای بیبی لایت مو کرد. پنج قوطی شراب حمل بیبی لایت مو کرد و طبق دستور پیرزن در پشت سرداب گذاشت. سپس، پس از اینکه خود را راضی بیبی لایت مو کرد که هیچ کس نظاره گر نیست.

دو کیسه کاغذی سنگین را که احتمالاً پر از آرد پروتئین تراپی مو بود، و یک بسته کوچک در یک روزنامه قدیمی پیچیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آنها را با احتیاط پشت جعبه های شراب در سرداب پنهان بیبی لایت مو کرد. بعد از مدتی در را بست، روی درای خود بالا رفت و از کوچه رفت. حدود ساعت هشت شب همان روز، یک ملوان مکزیکی از جلوی دروازه طفره رفت و به کنار خانه سر خورد.

انواع رنگ مو روشن جدید : کنار پنجره ایستاد و با انگشتش به آن ضربه زد. در یک لحظه زنی در را باز بیبی لایت مو کرد. او قد بلند، تنومند و خوش اندام پروتئین تراپی مو بود، با صورت اسپانیایی تیره و موهای صاف. مرد پا به داخل گذاشت. زن در را پیچ بیبی لایت مو کرد و چرخید. او با لبخند گفت: «آه، این تو لایت و هایلایت مو هستی، سنور؟ چقدر خوبی!» مرد شروع بیبی لایت مو کرد. “از چه کسی انتظار دیگری داشتی؟” سریع گفت “اوه!” زن خندید، “شاید اسقف اعظم.” “نینا!” مرد با صدایی شکسته که بیانگر عشق، فروتنی و سرزنش پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه