↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو دودی نسکافه ای

انواع رنگ مو دودی نسکافه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو دودی نسکافه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو دودی نسکافه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو دودی نسکافه ای : او گفت: “البته این چیزی در اتاق رنگ مو است.” «چطور رفتار می کنی! منظورت از این حرف زدن چیه؟ البته این چیزی در اتاق رنگ مو است.» خانم بریگام با مشکوک به کارولین گفت: «البته همینطور رنگ مو است. “البته که باید باکراتینه مو شد.

رنگ مو : در حال حاضر او با یک چراغ – یک چراغ بزرگ با سایه چینی سفید وارد کراتینه مو شد. او آن را روی یک میز گذاشت، یک میز کارتی قدیمی که مقابل دیوار مقابل پنجره قرار داشت. آن دیوار خالی از قفسه های کتاب و کتاب پروتئین تراپی مو بود که فقط در سه طرف اتاق پروتئین تراپی مو بود. آن دیوار مقابل با سه در گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که یک فضای کوچک را میز اشغال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو دودی نسکافه ای

انواع رنگ مو دودی نسکافه ای : اما این کار را در دامانم دارم.” قلم کارولین دیگر خراشیده نکراتینه مو شد. او گفت: “ربکا، ما باید نور داشته باشیم.” “آیا بهتر رنگ مو است آن را در اینجا داشته باشیم؟” ربکا ضعیف پرسید. “البته! چرا که نه؟” کارولین به کراتینه مو شدت گریه بیبی لایت مو کرد. خانم بریگام گفت: «مطمئنم که نمی خواهم خیاطی ام را به اتاق دیگر ببرم، وقتی همه چیز برای فردا تمیز کراتینه مو شد. “چرا، من هرگز چنین کاری در مورد روشن بیبی لایت مو کردن یک لامپ نشنیده پروتئین تراپی مو بودم.” ربکا بلند کراتینه مو شد و از اتاق خارج کراتینه مو شد.

بالای میز روی کاغذی کهنه، یک براق ساتن سفید، که طومار سبز نامشخصی از آن عبور می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یک مینیاتور کوچک طلایی و قاب سیاه با قاب سیاه که در دوران دختری مادر خانواده گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، آویزان پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که لامپ روی میز زیر آن قرار گرفت، به نظر می رسید چهره زیبای کوچکی که روی عاج نقاشی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو شنی دودی روشن

با ظاهری هوشمندانه می درخشید. “آن لامپ را برای چی گذاشتی؟” خانم بریگام با بی حوصلگی بیشتر از چیزی که معمولاً صدایش نشان می بالیاژ مو داد، پرسید. چرا آن را در سالن قرار نبالیاژ مو دادید و با آن کار نبیبی لایت مو کردید. نه کارولین و نه من نمی‌توانیم ببینیم روی آن میز رنگ مو است یا نه.» ربکا با صدای خشن پاسخ بالیاژ مو داد: “فکر بیبی لایت مو کردم شاید حرکت کنی.” اگر حرکت کنم.

هر دو نمی‌توانیم روی آن میز بنشینیم. کارولین کاغذش را در اطراف پخش بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. چرا چراغ را روی میز مطالعه وسط اتاق نمی گذاری، آن وقت هر دو می توانیم ببینیم؟» ربکا تردید بیبی لایت مو کرد. صورتش خیلی رنگ پریده پروتئین تراپی مو بود. او با جذابیتی نگاه بیبی لایت مو کرد که نسبتاً به خواهرش کارولین عذاب آور پروتئین تراپی مو بود. “چرا همانطور که او می گوید چراغ را روی این میز نمی گذاری؟” کارولین تقریباً به کراتینه مو شدت پرسید . “چرا اینطور رفتار می کنی، ربکا؟” خانم بریگام گفت: «فکر کنم این را از او بپرسی. “او اصلا شبیه خودش رفتار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” ربکا چراغ را گرفت و بدون حرف دیگری روی میز وسط اتاق گذاشت.

انواع رنگ مو دودی نسکافه ای : سپس به سرعت پشتش را برگرداند و روی مبل نشست و دستی را روی چشمانش گذاشت که گویی می‌خواهد به آن‌ها سایه بزند و همینطور ماند. “آیا نور به چشمان شما صدمه می زند و آیا این دلیلی رنگ مو است که شما لامپ را نمی خواهید؟” خانم بریگام با مهربانی پرسید. ربکا با خفگی پاسخ بالیاژ مو داد: “من همیشه دوست دارم در تاریکی بنشینم.” سپس با عجله دستمالش را از جیبش بیرون آورد و شروع به گریه بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو فانتزی زیبا

کارولین به نوشتن ادامه بالیاژ مو داد، خانم بریگام خیاطی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ناگهان خانم بریگام هنگام دوختن نگاهی به دیوار مقابل انداخت. نگاه به خیره ای ثابت تبدیل کراتینه مو شد. او با دقت نگاه بیبی لایت مو کرد، کارش در دستانش معلق پروتئین تراپی مو بود. سپس دوباره نگاهش را برگرداند و چند بخیه دیگر کشید، سپس دوباره نگاه بیبی لایت مو کرد و دوباره به وظیفه خود برگشت. بالاخره کارش را در بغلش گذاشت و با تمرکز خیره کراتینه مو شد. او از دیوار به اطراف اتاق نگاه بیبی لایت مو کرد و به اشیاء مختلف توجه بیبی لایت مو کرد.

بلند و با دقت به دیوار نگاه بیبی لایت مو کرد. سپس رو به خواهرانش بیبی لایت مو کرد. “این چیه؟” گفت او “چی؟” کارولین با تندی پرسید. قلمش با صدای بلند روی کاغذ خراشید. ربکا یکی از گازهای تشنجی خود را به صدا درآورد. خانم بریگام پاسخ بالیاژ مو داد: “آن سایه عجیب روی دیوار.” ربکا با صورت پنهان نشسته پروتئین تراپی مو بود: کارولین خودکارش را در جوهر افشان فرو بیبی لایت مو کرد. “چرا برنگردی و نگاه نکنی؟” خانم بریگام با تعجب و تا حدودی ناراحت پرسید.

کارولین بلافاصله پاسخ بالیاژ مو داد: «من عجله دارم که این نامه را تمام کنم، اگر خانم ویلسون ابیت بخواهد به موقع به مراسم تشییع جنازه بیاید.» خانم بریگام بلند کراتینه مو شد، کارش روی زمین افتاد، و شروع بیبی لایت مو کرد به قدم زدن در اتاق، وسایل مختلف مبلمان را جابجا می‌بیبی لایت مو کرد و چشمانش به سایه پروتئین تراپی مو بود. سپس ناگهان فریاد زد: «به این سایه وحشتناک نگاه کن! چیست؟ کارولین، نگاه کن، ببین!

ربکا، نگاه کن! آن چیست؟» تمام آرامش پیروزمندانه خانم بریگام از بین رفته پروتئین تراپی مو بود. چهره زیبایش از وحشت غرق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. سفت ایستاده پروتئین تراپی مو بود و به سایه اشاره می بیبی لایت مو کرد. “نگاه کن!” گفت و با انگشت به آن اشاره بیبی لایت مو کرد. «نگاه کن! چیست؟» سپس ربکا پس از یک نگاه لرزان به دیوار با زاری و زاری بلند کراتینه مو شد: «اوه، کارولین، دوباره اینجرنگ مو است! دوباره آنجرنگ مو است!» “کارولین گلین، نگاه می کنی!” گفت خانم بریگام. «نگاه کن! آن سایه هولناک چیست؟» کارولین بلند کراتینه مو شد، برگشت و روبه‌روی دیوار ایستاد. “از کجا باید بدانم؟” او گفت. ربکا فریاد زد: «از زمان مرگ او هر شب آنجا پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. “هر شب؟” “آره. او پنجشنبه درگذشت و امروز شنبه رنگ مو است. کارولین به سختی گفت که سه شب رنگ مو است.

  مدل رنگ مو قهوه ای خاکستری

انواع رنگ مو دودی نسکافه ای : او به گونه ای ایستاد که گویی خود را آرام نگه داشته رنگ مو است با گیره ای از اراده متمرکز. خانم بریگام با لحن وحشتناکی لکنت زبان گفت: «به نظر می‌رسد.» کارولین گفت: “من به اندازه کافی می دانم که چه شکلی رنگ مو است.” “من در سرم چشم دارم.” ربکا با نوعی ترس و وحشت گفت: «به نظر می رسد ادوارد رنگ مو است. “فقط-” خانم بریگام که لحن وحشت‌زده‌اش با خواهرش مطابقت داشت.

گفت: «بله، اینطور رنگ مو است. کارولین چیه؟” “دوباره از شما می پرسم، چگونه باید بدانم؟” کارولین پاسخ بالیاژ مو داد. “من مثل شما آنجا را می بینم. از کجا باید بیشتر از تو بدانم؟» خانم بریگام که با وحشیانه به اطراف خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، گفت: «باید چیزی در اتاق باکراتینه مو شد. ربکا گفت: «ما در همان شب اول اتاق را جابه‌جا بیبی لایت مو کردیم . “این چیزی در اتاق نیست.” کارولین با نوعی عصبانیت به سمت او برگشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه