↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موی گیاهی ابریشم

انواع رنگ موی گیاهی ابریشم | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موی گیاهی ابریشم را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موی گیاهی ابریشم را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موی گیاهی ابریشم : اما مقبره ستی اول (که توسط دانشمند ایتالیایی، بلزونی کشف کراتینه مو شد) از بقیه زیباتر رنگ مو است. شامل چهارده اتاق رنگ مو است که بیشتر آنها تزئینات فراوانی تمام دکلره مو دارند[153]با کتیبه ها و نقوشی از کتب مقدس. مجسمه های روی دیوارها با مهارت زیادی اجرا کراتینه مو شده اند و تزئینات سقف ها ذوق هنری زیادی نشان می دهد.

رنگ مو : این بردگان برای کار در زیر آفتاب وحشتناک مصر ساخته کراتینه مو شدند. اگر گرما بر آنها غلبه می بیبی لایت مو کرد و لحظه ای رنگ مو استراحت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند پشت برهنه شان ضربه ظالمانه ناظر را احساس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اگر زیر گرما و بار می‌افتادند بیرون می‌کشیدند و بدنشان را به سوی کرکس‌ها و شغال‌ها می‌اندازند. بنابراین، در حالی که ما در برابر این یادگارهای فعالیت عظیم مردمی که از دنیا رفته اند شگفت زده ایستاده ایم.

انواع رنگ موی گیاهی ابریشم

انواع رنگ موی گیاهی ابریشم : بزرگتر از هر چیزی که در زمان ما شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است، که گالری های تصویری در سنگ، درخشان از طلا، قرمز، بنفش و رنگ های دیگر پروتئین تراپی مو بود. و اینجا ابلیسک هایی لایت و هایلایت مو هستند که در تمام این قرن ها درنگ مو استان وقف خود را حفظ بیبی لایت مو کرده اند. [149]ذهن با انبوهی از کار متحیر می نانو کراتین مو شود، که نشان دهنده بدبختی ناگفته هزاران برده بدبخت رنگ مو است که از تمام نقاط جهان شناخته کراتینه مو شده آن زمان آورده کراتینه مو شده اند.

نمی توانیم توجه کنیم که این سنگ های عظیم با خون و اشک برده بند سیمان کراتینه مو شده اند، و اگر می توانستند چیزی بیابند. صدایی از جنایات غیرقابل تصوری می‌گفتند که در آن روزهای قدیم، قبل از ظهور عشق برادرانه به دنیا، شاهد پروتئین تراپی مو بودند. [150] مقبره پادشاهان در تبس برنگ مو استان یونانی‌ها و رومی‌ها که از نیل تا شهر «صد دروازه‌ای» تبس بالا رفتند، اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو شرابی بنفش تیره

که مقبره‌های پادشاهان که در کناره‌های آهکی رشته کوه‌های لیبی بریده کراتینه مو شده‌اند، از شگفتی‌های جهان لایت و هایلایت مو هستند. جهانگرد امروزی این برداشت اولیه را تأیید خواهد بیبی لایت مو کرد، زیرا در مصر هیچ چیز به اندازه این مقبره ها تصور واضح تر از زحمات عظیم فراعنه برای حفظ مردگان خود از هتک حرمت به انسان نمی دهد. اینجا برای چندین مایل در کناره‌های این کوه‌ها – سترون و متروک فراتر از هر منطقه‌ای که من تا به حال دیده‌ام.

مقبره‌های سنگ‌تراشی کراتینه مو شده پادشاهانی که اسلحه‌های مصر را به تمام نقاط جهان شناخته کراتینه مو شده روزگار خود حمل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده رنگ مو است. مانند معابد خود، مصری ها مقبره های خود را بر اساس نقشه ای یکنواخت می ساختند – تنها تغییر در آرایش اتاق های کوچک و در کتیبه هایی پروتئین تراپی مو بود که از تاریخ پادشاهی که مومیایی اش در طاق خوابیده پروتئین تراپی مو بود، پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ موی گیاهی ابریشم : در هفت مایلی آن سوی رودخانه، فرعون ها محل مقبره های خود را انتخاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تخیل نمی تواند افتضاحی بزرگتر از دامنه کوه سنگی که این مقبره ها در آن حک کراتینه مو شده اند تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما برای ساختن این مکان‌های رنگ مو استراحت مردگان، ثروت‌های زیادی هدر رفت. مورخان و سیاحان از شهر بزرگی که در مورد مقبره‌های پادشاهان مصر رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است – معابد، گفته‌اند.

خانه‌های کشیشان و سکونتگاه‌های عظیم هزاران کارگری که سال‌ها در حکاکی و تزئینات پر زحمت این مکان‌های دفن گذرانده‌اند. اما امروزه چیزی از این شهرها باقی نمانده رنگ مو است و از معابد تنها چند ستون، ستون و مجسمه شکسته گواه عظمت سابق آنهرنگ مو است. با این حال، مقبره‌ها در برابر دست ویرانگر قرن‌ها مقاومت بیبی لایت مو کرده‌اند.

و دیوارهای تعبالیاژ مو دادی از آنها در واقع رنگ‌های درخشانی را که نقاشان بیش از چهار هزار سال پیش روی آن گذاشته‌اند، حفظ بیبی لایت مو کرده‌اند. وقتی از پله‌های تقریباً تراشیده کراتینه مو شده به داخل اتاق‌های سردخانه، که از صخره‌های جامد تراشیده کراتینه مو شده‌اند، پایین می‌روید، متوجه می‌شوید که در اینجا زمان متوقف کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ مو های ترند امسال

که در تمام اعصار که ظهور مسیحیت و رکراتینه مو شد امپراتوری‌های بزرگ‌تر از آن چیزی رنگ مو است که تبس تصور می‌بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، مومیایی‌های این فرعون‌ها بدون مزاحمت در اینجا آرام گرفتند. اکنون با کمک چراغ‌های برقی که به طرز ماهرانه‌ای چیده کراتینه مو شده‌اند، می‌توانید به بیشتر این مقبره‌ها فرود بیایید، از زیبایی کتیبه‌های تزئینی روی دیوارها شگفت زده شوید.

انواع رنگ موی گیاهی ابریشم : به تابوت‌های گرانیتی عظیمی که مومیایی‌ها در آن قرار گرفته‌اند خیره شوید و طعم واقعی آن را بچشید. دوران برنگ مو استانی که در مورد آن خوانده اید اما قبلاً به طور کامل متوجه آن نکراتینه مو شده اید. این خدمت مقبره‌های پادشاهان رنگ مو است – بازگشت واقعی قرن‌ها به‌طوری که انسان لمس روزهای برنگ مو استانی را به همان وضوح احساس می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

که هوای گرم، غبارآلود و ظالمانه مقبره را احساس می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سفر از اقصر به مقبره‌های پادشاهان و کولوس‌های ممنون، نه چندان دور، یک سفر روز سخت رنگ مو است. گردشگر با یک قایق کوچک از رود نیل عبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و یک الاغ یا کالسکه می گیرد. جاده در امتبالیاژ مو داد یک کانال بزرگ منتهی می نانو کراتین مو شود و از بقایای معبد بزرگ ستی یکم در کورنا می گذرد و از آنجا از طریق دو دره بیابانی به دره ای می پیچد.

که در دو طرف آن با سنگ های برهنه و پخته کراتینه مو شده در آفتاب قرار گرفته رنگ مو است که گرما را مانند درهای باز a[152]کوره این دیوارهای صخره‌ای که در این تنگه بسته کراتینه مو شده‌اند، خالی از هر گونه ضایعات سرسبزی، متروک و متروک، مقدمه‌ای مناسب برای مقبره‌های پادشاهان را تشکیل می‌دهند. جاده در نهایت به سمت چپ می‌پیچد و وارد دره‌ای کوچک می‌نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی استخوانی روشن با دکلره

که توسط صخره‌های عظیم احاطه کراتینه مو شده رنگ مو است که توسط دره‌ها بریده کراتینه مو شده رنگ مو است. در اینجا می‌توان در کناره‌های دیوار کوه، اولین مقبره‌های سنگ‌تراشی کراتینه مو شده را دید که اتفاقاً مربوط به رامسس چهارم رنگ مو است. یکی وارد دروازه بزرگ می نانو کراتین مو شود و از یک پلکان برنگ مو استانی بریده کراتینه مو شده در سنگ جامد، با زاویه چهل و پنج درجه عبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ موی گیاهی ابریشم : سه راهرو و یک اتاق حفره‌ای که همگی از صخره حکاکی کراتینه مو شده‌اند، به اتاق اصلی منتهی می‌شوند که حاوی تابوت گرانیتی ماموت پادشاه (ده فوت طول، هشت فوت ارتفاع و هفت فوت عرض) رنگ مو است که به زیبایی با کتیبه‌هایی تزئین کراتینه مو شده رنگ مو است. چهار اتاق دیگر نیز به دنبال آن لایت و هایلایت مو هستند که دیوارهای هر کدام با کتیبه پوشانده کراتینه مو شده رنگ مو است.

در تالار اصلی برای نگهداری اثاثیه مردگان و در چند اتاق دیگر فرورفتگی وجود رنگ مو دارد. تئوری مصریان در چیدمان این مقبره ها این پروتئین تراپی مو بود که پادشاه مرده با هدایت خدای بزرگ خورشید، هر شب با قایق در جهان زیرین سفر می بیبی لایت مو کرد. از این رو باید در مسیر خود راهنمایی دقیقی داشته باکراتینه مو شد. این توسط عصاره مفصلی از دو کتاب مقدس مصریان ارائه کراتینه مو شده رنگ مو است.

یکی کتاب او که در عالم اموات رنگ مو است و دیگری کتاب درگاه ها پروتئین تراپی مو بود. دیوارهای این مقبره‌ها عصاره‌هایی از کتاب‌های مقدس را با تنوع زیادی نشان می‌دهند، اما همه برای خدمت به عنوان راهنمای پادشاهان مرده طراحی کراتینه مو شده‌اند. بهترین مقبره‌ها مقبره‌های آمنوفیس دوم، رامسس سوم، ستی اول و توتمس سوم لایت و هایلایت مو هستند. همه آنها طراحی مشابهی تمام دکلره مو دارند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه