↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره

انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره : بر روی پرتوهای زیبا می رقصیدم، و هرگز متوجه نکراتینه مو شدم که بیش از حد از پیچ در دایره دور می شوم. ناگهان شروع به سر خوردن بیبی لایت مو کردم و سریعتر و سریعتر رفتم تا اینکه در نهایت با آن برخورد بیبی لایت مو کردم. در همان انتها، پدر دوباره رنگین کمان را بلند بیبی لایت مو کرد، بدون اینکه اصلا متوجه من نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : اما از آنجایی که اسکورت آنها بیشتر از این در مورد حیوانات نمی گفت، آنها با او خداحافظی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به سفر خود ادامه بالیاژ مو دادند. تصویر در دسترس نیست دختر رنگین کمان توتو که حالا اجازه داشت هر طور دلش می‌خواهد بدود، خوشحال پروتئین تراپی مو بود که دوباره آزاد کراتینه مو شد و توانست به پرندگان پارس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پروانه‌ها را تعقیب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سرزمین اطراف آنها جذاب پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره

انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره : دکمه برایت به قدری باهوش رنگ مو است و اکنون آنقدر چهره باهوشی رنگ مو دارد که من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که او موفق خواهد کراتینه مو شد راهی برای محافظت پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شما.” این امر دوروتی و مرد پشمالو را نسبتاً مضطرب بیبی لایت مو کرد، زیرا آنها آنقدر که به نظر می رسید کاپیتان به خرد پسر روباه اعتماد نداشتند.

با این حال در مزارع زیبای گل های وحشی و بیشه های درختان پربرگ هیچ خانه یا نشانی از هیچ ساکنی وجود نداشت. پرندگان در هوا پرواز می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خرگوش های سفید حیله گر در میان علف های بلند و بوته های سبز می چرخیدند. دوروتی حتی متوجه کراتینه مو شد که مورچه‌هایی که در امتبالیاژ مو داد جاده زحمت می‌کشند و بارهای عظیمی از دانه شبدر را حمل می‌کنند.

اما از مردم اصلاً وجود نداشت. آنها یک یا دو ساعت تند راه می رفتند، زیرا حتی باتن برایت کوچک هم پیاده روی خوبی پروتئین تراپی مو بود و به راحتی خسته نمی کراتینه مو شد. در طول مسیر، هنگامی که یک پیچ در جاده می چرخیدند، درست جلوی آنها منظره ای کنجکاو را مشاهده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دختر بچه‌ای درخشان و زیبا، خوش‌تیپ مثل یک پری و لباس‌های نفیس، در میانه‌ی جاده‌ی خلوت با ظرافت می‌رقصید.

  رنگ مو فانتزی هفت رنگ

به آرامی این‌طرف و آن طرف می‌چرخید، پاهای زیبایش به شکلی درخشان چشمک می‌زد. او لباس‌های روان و کرکی از مواد نرم پوشیده پروتئین تراپی مو بود که دوروتی را به یاد تارهای عنکبوت بافته می‌اندازد، فقط رنگ‌های ملایمی از بنفش، گل رز، توپاز، زیتونی، لاجوردی و سفید داشت که به‌خوبی در نوارهایی با هم آمیخته می‌کراتینه مو شد که یکی را در آن ذوب می‌بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره : دیگر با ترکیبات نرم. موهای او مانند طلای تابیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در یک ابر دور او شناور پروتئین تراپی مو بود، هیچ رشته ای با سنجاق یا زینت یا روبان بسته یا بسته نمی کراتینه مو شد. پر از تعجب و تحسین دوستان ما نزدیک کراتینه مو شدند و به تماشای این رقص جذاب ایستادند. دختر از دوروتی بلندتر نپروتئین تراپی مو بود، هرچند لاغرتر پروتئین تراپی مو بود. او از قهرمان کوچک ما مسن تر به نظر نمی رسید.

ناگهان مکث بیبی لایت مو کرد و رقص را رها بیبی لایت مو کرد، گویی برای اولین بار حضور غریبه ها را مشاهده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوروتی در حالی که با آنها روبرو می کراتینه مو شد، خجالتی مانند یک حنایی ترسیده، روی یک پا که گویی می خواهد در لحظه بعدی پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، از دیدن اشک هایی که از چشمان بنفشش سرازیر می کراتینه مو شدند و روی گونه های گل سرخ دوست داشتنی اش می چکید، شگفت زده کراتینه مو شد.

  رنگ مو قهوه ای خرمایی روشن

واقعاً تعجب آور پروتئین تراپی مو بود. بنابراین دوروتی با صدایی آرام و دلسوز پرسید: پلی کروم – دختر رنگین کمان پلی کروم – دختر رنگین کمان “تو ناراضی لایت و هایلایت مو هستی دختر کوچولو؟” “خیلی!” پاسخ پروتئین تراپی مو بود؛ “من گم کراتینه مو شدم.” دوروتی با لبخند گفت: چرا، ما هم همینطور بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. “اما ما برای آن گریه نمی کنیم.” “مگه نه؟ چرا نه؟” دوروتی به سادگی پاسخ بالیاژ مو داد: “چون من قبلاً گم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم و همیشه دوباره پیدا می کراتینه مو شدم.” دوشیزه ی بامزه زمزمه بیبی لایت مو کرد: «اما من قبلاً هرگز گم نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، و من نگران و می ترسم.» دوروتی با لحن متحیرانه ای گفت: “شما می رقصید.” دوشیزه سریع توضیح بالیاژ مو داد: “اوه، این فقط برای گرم نگه داشتن پروتئین تراپی مو بود.” به شما اطمینان می‌دهم.

انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره : این به این دلیل نپروتئین تراپی مو بود که من احساس خوشحالی یا همجنس‌بازی می‌بیبی لایت مو کردم.» دوروتی از نزدیک به او نگاه بیبی لایت مو کرد. لباس‌های روان او ممکن رنگ مو است خیلی گرم نباکراتینه مو شد، اما هوا اصلاً سرد نپروتئین تراپی مو بود، بلکه معتدل و ملایم پروتئین تراپی مو بود، مثل یک روز بهاری. “تو کی لایت و هایلایت مو هستی عزیزم؟” او به آرامی پرسید. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «من پلی کروم لایت و هایلایت مو هستم». “پولی کی؟” “پلی کروم.

من دختر رنگین کمان لایت و هایلایت مو هستم.” “اوه!” دوروتی با نفس نفس زدن گفت. “من نمی دانستم رنگین کمان بچه رنگ مو دارد. اما شاید قبل از اینکه شما صحبت کنید می دانستم. شما واقعا نمی توانستید چیز دیگری باشید.” “چرا که نه؟” با تعجب از پلی کروم پرسید. “چون تو خیلی دوست داشتنی و شیرین لایت و هایلایت مو هستی.” دوشیزه کوچک در میان اشک هایش لبخند زد.

به سمت دوروتی آمد و انگشتان باریک خود را در دست چاق دختر کانزاس قرار بالیاژ مو داد. “تو دوست من خواهی کراتینه مو شد، نه؟” او با التماس گفت. تصویر در دسترس نیست “البته.” “و اسم شما چیه؟” “من دوروتی لایت و هایلایت مو هستم؛ و این دوست من شگی من رنگ مو است که صاحب آهن‌ربای عشق رنگ مو است؛ و این باتن برایت رنگ مو است – فقط شما او را آنطور که واقعاً لایت و هایلایت مو هست نمی‌بینید.

  رنگ مو گیاهی مشکی

زیرا شاه روباه با بی‌احتیاطی سر خود را به روباه تبدیل بیبی لایت مو کرد. اما باتن-برایت واقعی خوب رنگ مو است که به آن نگاه کنیم، و امیدوارم بتوانم او را برای مدتی به خودش بازگردانم.” دختر رنگین کمان با خوشحالی سر تکان بالیاژ مو داد و دیگر از همراهان جدیدش ترسی نداشت. “اما این کیست؟” او پرسید و به توتو اشاره بیبی لایت مو کرد که جلوی او نشسته پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو فانتزی بدون دکلره : دمش را به دوستانه‌ترین حالت تکان می‌بالیاژ مو داد و خدمتکار زیبا را با چشمان درخشانش تحسین می‌بیبی لایت مو کرد. “آیا این نیز یک فرد طلسم کراتینه مو شده رنگ مو است؟” “اوه نه، پولی – من ممکن رنگ مو است شما را پولی صدا کنم، نه؟ گفتن نام شما افتضاح رنگ مو است.” “اگر می خواهی مرا پولی صدا کن، دوروتی.” “خب، پولی، توتو فقط یک سگ رنگ مو است، اما ررنگ مو استش را بگویم او هوش بیشتری نسبت به باتن برایت رنگ مو دارد.

و من او را بسیار دوست دارم.” پلی کروم، با مهربانی خم کراتینه مو شد تا سر توتو را نوازش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گفت: «من هم لایت و هایلایت مو هستم. اما چگونه دختر رنگین کمان در این جاده ی تنهایی قرار گرفت و گم کراتینه مو شد؟ مرد پشمالو که با تعجب به همه اینها گوش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود پرسید. جواب این پروتئین تراپی مو بود: «چرا، پدرم امروز صبح رنگین کمانش را در اینجا دراز بیبی لایت مو کرد تا یک سر آن به این جاده برسد». “و من همانطور که دوست دارم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه