↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو تیره با دکلره

انواع رنگ مو تیره با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو تیره با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو تیره با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو تیره با دکلره : اما تمام آن شور و شکوه روحی که اخیراً ویژگی های او را مشخص بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، به پرواز درآمد. ماهیچه های افتاده، پیشانی به صورت چین خورده، چشمانی که از قطره های ناخورنگ مو استه تار می شوند، و حالتی غمگین که هیچ کلمه ای نمی تواند توصیف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اکنون قابل مشاهده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : خاموش تمام زمزمه های من در خواب قبر خواهد پروتئین تراپی مو بود. هر احساسی در آغوشم از بین رفته رنگ مو است. حتی دوستی منقرض کراتینه مو شده رنگ مو است. عشق تو به من مرا به این کار واداشته رنگ مو است. اما اگر تجملاتی نپروتئین تراپی مو بود که از مصیبتهایم لذت ببرم. من عادلانه بر باقیمانده قدرت خود حساب بیبی لایت مو کرده ام. وقتی قلم را زمین بگذارم، مخروط زندگی منقضی می نانو کراتین مو شود.

انواع رنگ مو تیره با دکلره

انواع رنگ مو تیره با دکلره : با این حال چرا الان نباید آن را رها کنم؟ تمام آنچه گفتم مقدمات این صحنه رنگ مو است و انگشتانم که مثل قلبم لرزان و سرد لایت و هایلایت مو هستند از هرگونه تلاش بیشتر خودداری می کنند. این نباید باکراتینه مو شد. بگذار آخرین انرژی هایم در به پایان رساندن این کار از من حمایت کنند. آنگاه سرم را در دامان مرگ خواهم گذاشت.

وجود من با درنگ مو استان من به پایان می رسد. حالا که با ویلند تنها ماندم، خطرات موقعیتم به ذهنم رسید. پیش‌بینی اینکه این تقلید باید با ویرانگری و خشم خاتمه یابد منطقی پروتئین تراپی مو بود. اولین پیشنهاد ترس من با تجربه من رد کراتینه مو شد. کاروین به تخلفات خود اعتراف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. ویلند انتقامی را که من به آن پناه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم پذیرفته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

و با این حال، بدی هایی که من متحمل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، در مقایسه با آنچه بر برادرم وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هیچ پروتئین تراپی مو بود. من تشنه خون او پروتئین تراپی مو بودم و از اشتهای سیری ناپذیری برای ناپروتئین تراپی مو بودی او عذاب داشتم. اما برادرم بی حرکت پروتئین تراپی مو بود و او را در امنیت از کار برکنار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. یقیناً تو بیشتر از انسان پروتئین تراپی مو بودی، در حالی که من در زیر وحوش فرو رفته ام. آیا ساخت و ساز درستی روی رفتار ویلند گذاشتم؟ آیا خطایی که او را گمراه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ موی قهوه ای شکلاتی تیره بدون دکلره

به این راحتی اصلاح کراتینه مو شد؟ آیا دیدگاه‌ها تا این حد واضح و ایمان آنقدر سخت پروتئین تراپی مو بودند که در نتیجه محو و تغییر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ آیا دلیلی برای شک در صحت برداشت های من وجود نداشت؟ با تصاویری از این دست، ذهن من درگیر پروتئین تراپی مو بود، تا اینکه تبعید برادرم توجهم را جلب بیبی لایت مو کرد. دیدم لب‌هایش حرکت می‌کنند و چشمانش به آسمان کشیده کراتینه مو شده رنگ مو است. سپس گوش می‌بالیاژ مو داد و به عقب نگاه می‌بیبی لایت مو کرد.

گویی در انتظار ظاهر کسی پروتئین تراپی مو بود. سه بار این حرکات و این دعای نامفهوم را تکرار بیبی لایت مو کرد. هر بار غبار سردرگمی و شک به نظر می رسید تاریک تر می نانو کراتین مو شود و بر درک او می نشیند. من معنی این نشانه ها را حدس زدم. سخنان کاروین باور او را متزلزل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و او در احضار قاصدی که قبلاً با او صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، رنگ مو استخدام کراتینه مو شد تا ارزش آن تردیدهای جدید را تأیید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو تیره با دکلره : بیهوده احضار تکرار کراتینه مو شد، زیرا چشم او چیزی جز جای خالی نداشت و صدایی به گوش او سلام نبیبی لایت مو کرد. به سمت تخت رفت و با اشتیاق به بالشی که سر کاترین نفس نفس زده را نگه داشته پروتئین تراپی مو بود خیره کراتینه مو شد و سپس به جایی که من نشسته پروتئین تراپی مو بودم بازگشت. من قدرتی نداشتم که چشمانم را به روی صورتش ببرم: به هدفش مشکوک پروتئین تراپی مو بودم. این هدف ممکن رنگ مو است زندگی من را هدف قرار دهد.

  رنگ مو مسی بدون دکلره

افسوس! چیزی جز تسلیم کراتینه مو شدن در معرض خطر و قرار گرفتن در معرض وسوسه نمی تواند به ما نشان دهد که چه بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. با این آزمایش من اکنون امتحان کراتینه مو شدم و متوجه کراتینه مو شدم که ترسو و عجول لایت و هایلایت مو هستم. مردها می توانند به عمد نخ زندگی را باز کنند و من خودم را در این امر توانا می دانستم. حالا که بر لبه ی سرنوشت ایستاده پروتئین تراپی مو بودم، چاقوی فداکار به سمت قلبم نشانه رفته پروتئین تراپی مو بود.

لرزیدم و خود را به هر وسیله ی فراری، هر چند هیولایی، رساندم. آیا می توانم تحمل کنم که فکر کنم – آیا می توانم تحمل کنم تا خشمی را که قلبم مدیتیشن بیبی لایت مو کرده رنگ مو است بیان کنم؟ وسایل ایمنی من کجا پروتئین تراپی مو بود؟ مقاومت بیهوده پروتئین تراپی مو بود حتی انرژی ناامیدی هم نمی توانست مرا در سطحی با قدرتی که پیشگوی فوق العاده او به ویلند بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود قرار دهد.

وحشت ما را قادر می سازد تا شاهکارهای باورنبیبی لایت مو کردنی انجام دهیم. اما ترس در آن زمان حالت ذهنی من نپروتئین تراپی مو بود: پس امیدهای من برای نجات کجا پروتئین تراپی مو بود؟ فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند خیلی زیاد رنگ مو است. انگار از خودم کنار می ایستم. من شایستگی های خودم را برآورد می کنم. یک نفرت، جاودانه و ناپذیر، حق من رنگ مو است. من به التماس های خودم گوش می دهم و آنها را پوچ و نادرست می یابم.

اعتراف می‌کنم که نفرین‌های یک دنیا و اخم‌های یک خدایی به زیان من نارسرنگ مو است. آیا چیزی در جهان وجود رنگ مو دارد که ارزش نفرت بی پایان را داشته باکراتینه مو شد؟ من لایت و هایلایت مو هستم. چه باید بگویم؟ من همانطور که فکر می بیبی لایت مو کردم در خطر مرگ پروتئین تراپی مو بودم، و برای فرار از این شر، دستم آماده پروتئین تراپی مو بود تا بر تهدید کننده مرگ بیاورم. در بازدید از خانه‌ام، در برابر دسیسه‌های کاروین تدارک دیده پروتئین تراپی مو بودم.

  زیباترین رنگ مو های بلوند

انواع رنگ مو تیره با دکلره : در یک چین لباس من یک چاقوی باز پنهان پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اکنون این را گرفتم و بیرون آوردم. از دید کمین بیبی لایت مو کرد. اما اکنون می بینم که اگر برادرم دستش را بلند می بیبی لایت مو کرد، وضعیت روحی من این عمل را اجتناب ناپذیر می بیبی لایت مو کرد. این ابزار حفظ من در قلب او فرو می رفت. ای یاد ناپذیر! تو را برای مدتی از نظر من پنهان کنم. از من پنهان کن که قلبم آنقدر سیاه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

که بتوانم در مورد ضربات چاقو برادری فکر کنم! برادری که در بدبختی برتر رنگ مو است. بنابراین در فضیلت اوج می گیرد! او احتمالاً از طراحی من بی خبر پروتئین تراپی مو بود، اما در حال حاضر عقب نشینی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. این فاصله برای بازگرداندن من به خودم کافی پروتئین تراپی مو بود. جنون، بی‌عدالتی آن عملی که در نظر گرفته پروتئین تراپی مو بودم، بر دلهره‌ام هجوم آورد. یک لحظه از عذاب نفسم بند آمد.

انواع رنگ مو تیره با دکلره : لحظه بعد قدرتم را بازیافتم و چاقو را با خشونت روی زمین پرتاب بیبی لایت مو کردم. صدا برادرم را از خواب بیدار بیبی لایت مو کرد. او به تناوب به من و به سلاح خیره کراتینه مو شد. با حرکتی به همان اندازه جدی خم کراتینه مو شد و آن را برداشت. او تیغه را در موقعیت های مختلف قرار بالیاژ مو داد و آن را دقیق بررسی بیبی لایت مو کرد و در عین حال سکوتی عمیق را حفظ بیبی لایت مو کرد. دوباره به من نگاه بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه