↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو زیبا و شیک

انواع رنگ مو زیبا و شیک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو زیبا و شیک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو زیبا و شیک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو زیبا و شیک : صخره‌ای شیب‌دار مانند دیوار مستقیماً در راه او برخرنگ مو است. به نظر می رسید که تمام عقب نشینی را قطع بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، وقتی خوشبختانه او شاخه قوی و طناب مانند یک درخت انگور را که تا نیمه پایین آن رسیده پروتئین تراپی مو بود، مشاهده بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : شب تاریک و بدون ماه پروتئین تراپی مو بود و از حالت جزر و مد، سام به این نتیجه رسید که نزدیک نیمه شب رنگ مو است. او قصد داشت اسکیف خود را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا به خانه برگردد که از دور نوری را دید که در کنار آب می درخشید و به نظر می رسید که به سرعت نزدیک می نانو کراتین مو شود. همانطور که نزدیک کراتینه مو شد متوجه کراتینه مو شد که از یک فانوس در کمان یک قایق که در امتبالیاژ مو داد زیر سایه زمین سر می خورد، آمده رنگ مو است.

انواع رنگ مو زیبا و شیک

انواع رنگ مو زیبا و شیک : اما سام که به راحتی زیر صخره و درخت پناه گرفته پروتئین تراپی مو بود، در اسکیف خود خمیده دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و تا زمانی که به خواب می رفت، روی بالش تکان می خورد. [1] جزیره ای طولانی و باریک در رودخانه شرقی، بین نیویورک و شهر لانگ آیلند. وقتی بیدار کراتینه مو شد همه ساکت پروتئین تراپی مو بودند. تندباد از بین رفته پروتئین تراپی مو بود، و تنها گاه و بیگاه برق ضعیفی از رعد و برق در شرق نشان می بالیاژ مو داد که به کدام سمت رفته رنگ مو است.

در یاروی کوچکی نزدیک به جایی که او پروتئین تراپی مو بود بالا آمد. مردی به ساحل پرید و با فانوس در حال جستجو پروتئین تراپی مو بود، فریاد زد: “این مکان رنگ مو است – این حلقه آهنی رنگ مو است.” سپس قایق سریع ساخته کراتینه مو شد و مرد در بازگشت به قایق به همرزمانش کمک بیبی لایت مو کرد تا چیز سنگینی را به ساحل منتقل کنند. در حالی که نور در میان آنها می درخشید، سام دید که آنها پنج نفر تنومند و ناامید لایت و هایلایت مو هستند.

  رنگ مو قرمز مخملی

با کلاه های پشمی قرمز، با یک رهبر با کلاه سه گوشه، و برخی از آنها به چاقو یا چاقوهای بلند مسلح پروتئین تراپی مو بودند. تپانچه ها آنها با هم کم حرف می زدند و گاهی به زبانی عجیب و غریب که او نمی توانست بفهمد صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در هنگام فرود، راه خود را در میان بوته‌ها در پیش گرفتند و به نوبت یکدیگر را راحت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بار خود را از ساحل صخره‌ای بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

کنجکاوی سام اکنون کاملاً برانگیخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین اسکیف خود را ترک بیبی لایت مو کرد و بی‌صدا از خط الراسی که مشرف به مسیر آنها پروتئین تراپی مو بود بالا رفت. لحظه ای ایستاده پروتئین تراپی مو بودند تا رنگ مو استراحت کنند و رهبر با فانوس خود در میان بوته ها نگاه می بیبی لایت مو کرد. “بیل ها را آورده ای؟” گفت یکی دیگری که آنها را روی دوش خود داشت، پاسخ بالیاژ مو داد: “آنها اینجا لایت و هایلایت مو هستند.” سومی گفت: «ما باید عمیقاً حفاری کنیم، جایی که خطر کشف وجود نداشته باکراتینه مو شد.

سرمای سرد در رگهای سام جاری کراتینه مو شد. او تصور می بیبی لایت مو کرد که در مقابل خود گروهی از قاتلان را می بیند که می خواهند قربانی خود را دفن کنند. زانوهایش به هم خوردند. در حالی که به لبه صخره نگاه می بیبی لایت مو کرد، شاخه درختی را که با آن از خودش حمایت می بیبی لایت مو کرد تکان بالیاژ مو داد. “آن چیست؟” یکی از باند گریه بیبی لایت مو کرد. “یکی در میان بوته ها تکان می خورد!” فانوس در جهت سر و صدا نگه داشته کراتینه مو شد.

انواع رنگ مو زیبا و شیک : یکی از کلاه قرمزها یک تپانچه را خمید و به سمت همان جایی که سام ایستاده پروتئین تراپی مو بود اشاره بیبی لایت مو کرد. او بی حرکت ایستاده پروتئین تراپی مو بود، نفس نفس نمی زد و انتظار داشت لحظه بعدی آخرین لحظه اش باکراتینه مو شد. خوشبختانه رنگ تیره او به نفع او پروتئین تراپی مو بود و هیچ خیره کننده ای در بین برگ ها ایجاد نمی بیبی لایت مو کرد.

  ترکیب رنگ موی قهوه ای روشن بدون دکلره

مرد فانوس دار گفت: “هیچکس نیست.” «چه آفتی! شما تپانچه خود را شلیک نمی کنید و کشور را زنگ نمی زنید!» تپانچه باز کراتینه مو شد، بار دوباره از سر گرفته کراتینه مو شد و مهمانی به آرامی در کنار بانک به زحمت افتاد. سام در حالی که می رفتند آنها را تماشا می بیبی لایت مو کرد، نور درخشش های ناخوشایندی را از میان بوته های چکه کننده باز می گرداند، و تا زمانی که آنها نسبتاً دور از چشم نپروتئین تراپی مو بودند، جرأت بیبی لایت مو کرد آزادانه نفس بککراتینه مو شد.

او اکنون به این فکر بیبی لایت مو کرد که به قایق خود بازگردد و از دسترس همسایگان خطرناک دور نانو کراتین مو شود. اما کنجکاوی بسیار قدرتمند پروتئین تراپی مو بود. مردد کراتینه مو شد و درنگ بیبی لایت مو کرد و گوش بالیاژ مو داد. هر لحظه صدای ضربات بیل را شنید. اونا دارن قبر می کنن! با خودش گفت و عرق سرد روی پیشانی اش جاری کراتینه مو شد. هر ضربه بیل، همانطور که از میان نخلستان های خاموش به گوش می رسید، به قلبش می رفت. واضح پروتئین تراپی مو بود.

که سر و صدای کمتری وجود رنگ مو دارد. همه چیز دارای راز و راز وحشتناکی پروتئین تراپی مو بود. سام به چیزهای وحشتناک علاقه زیادی داشت. درنگ مو استان قتل برای او لذت بخش پروتئین تراپی مو بود و او یکی از دستیاران دائمی اعدام ها پروتئین تراپی مو بود. او با وجود هر خطری نمی‌توانست در برابر انگیزه‌ای مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا نزدیک‌تر به صحنه رمز و راز بدزدد و از یاران نیمه‌شب در محل کارشان چشم پوشی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو زیبا و شیک : او با احتیاط می خزید، بنابراین، اینچ به اینچ، با نهایت دقت در میان برگ های خشک قدم می زد، مبادا خش خش آنها به او خیانت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او مدتی به جایی رسید که صخره‌ای شیبدار بین او و گروه مداخله بیبی لایت مو کرد، زیرا نور فانوس آنها را دید که بر شاخه‌های درختان آن طرف می‌تابید. سام آلایت و هایلایت مو هسته و بی صدا از سطح صخره بالا رفت و سرش را از لبه برهنه آن بلند بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو کرم وانیلی

شروران را بلافاصله زیر خود دید و آنقدر نزدیک پروتئین تراپی مو بود که اگرچه از کشف وحشت داشت جرات نبیبی لایت مو کرد عقب نشینی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مبادا کمترین حرکتی شنیده نانو کراتین مو شود. به این ترتیب او باقی ماند، با صورت سیاه و گردش که بالای لبه صخره نگاه می بیبی لایت مو کرد، مانند خورشیدی که تازه از لبه افق بیرون می آید، یا ماه گونه گرد روی صفحه ساعت. کلاه قرمزها تقریباً کار خود را تمام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

قبر پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و آنها با احتیاط چمن را تعویض می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. با این کار آنها برگهای خشک را در محل پخش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. رهبر گفت: “و اکنون، من با خود شیطان مخالفت می کنم تا آن را بفهمم.” “قاتل ها!” سام بی اختیار فریاد زد. کل گروه شروع به کار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و با نگاه بیبی لایت مو کردن به سمت بالا، سر سیاه گرد سام را درست بالای سرشان دیدند.

چشمان سفیدش که تا نیمه از مدارشان خارج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، دندان های سفیدش به هم می خوردند، و تمام صورتش از عرق سرد می درخشید. “کشف کراتینه مو شد!” یکی گریه بیبی لایت مو کرد “مرگ بر او!” دیگری گریه بیبی لایت مو کرد سام صدای تپانچه را شنید، اما برای گزارش مکث نبیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو زیبا و شیک : او از روی سنگ و سنگ، از میان برس و خار خراشید، مانند جوجه تیغی از سواحل پایین غلتید، مانند یک دخمه از کناره های دیگر بالا رفت. او از هر جهت شنید که یکی از گروه‌ها او را به دام انداختند. یکی از قرمزپوشان پشت سرش محکم پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه