نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بوتاکس مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

بوتاکس مو چیست قیمت

بوتاکس مو چیست قیمت | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بوتاکس مو چیست قیمت را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بوتاکس مو چیست قیمت را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

بوتاکس مو چیست قیمت : شوهر برای رسیدگی به مزارع و باغ می رفت و با سبزیجات فراوان به خانه برمی گشت. زن به اربابش غذا می پخت و سرو می بیبی لایت مو کرد. شوهر صبح قبل از بیرون رفتن هر چه از ظرف های دیشب سرد مانده پروتئین تراپی مو بود را برای صبحانه اش می برد.

رنگ مو : شوهر از خوردن سوپ ذل 1 عالی پروتئین تراپی مو بود . [ 263 ]زن هر شب مقدار زیادی از آن را تهیه می بیبی لایت مو کرد و مقدار زیادی از آن را برای صرف صبحانه ی صبحانه ی آقا می گذاشت. و او نیز به دلیل ذائقه برنج سرد، به همسرش هکراتینه مو شدار می بالیاژ مو داد – هر چند او بسیار مراقب پروتئین تراپی مو بود.

بوتاکس مو چیست قیمت

بوتاکس مو چیست قیمت : و می گفت: “برای صبح روز بعد کمی از این سوپ را برای من نگه دارید.” زن می گفت: بله، شوهر عزیزم، این کار را خواهم بیبی لایت مو کرد. این چند سال ادامه داشت. هر روز آش ذال همیشه برای شام آماده می کراتینه مو شد و مقدار زیادی از آن برای برنج سرد تهیه می کراتینه مو شد. شوهر هر شب بدون اینکه حتی یک روز را فراموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : بوتاکس مو

آن را برای صبح نگه دارید.» مادر بلافاصله می گوید: از من بخواه که آن را برای گدا نگه دارم، این کار را خواهم بیبی لایت مو کرد. از بچه های کنجکاو می پرسند: «چرا نباید بگویم آن را برای صبح نگه دار، اما،» و مادر هندی جنوبی درنگ مو استان زیر را برای بچه های شنونده خود تعریف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: در یک روستا، زن و شوهری مهربان زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بوتاکس مو چیست قیمت : از همسرش می‌خورنگ مو است که سهمی را رزرو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همانطور که قبلاً گفتیم چندین سال گذشت. یک شب این شوهر شامش را خورد. زن پشت برگ شوهرش نشسته پروتئین تراپی مو بود تا شام خود را بعد از خوردن اربابش بخورد.

  انجام بوتاکس مو در دوران شیردهی

لینک مفید : بوتاکس مو چیست و چگونه انجام مینانو کراتین مو شود

آن شب نیز قهرمان ما طبق معمول تکرار بیبی لایت مو کرد: “عزیز من، مقداری از این سوپ را برای صبح نگه دارید.” بلافاصله صدای قهقهه ای از نزدیک درب خانه شنیده کراتینه مو شد. آن دو شگفت زده کراتینه مو شدند و تمام خانه خود را جستجو آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بوتاکس مو چیست قیمت : کسی کشف نکراتینه مو شد دوباره شوهر گفت: “عزیز من، مقداری از این سوپ را برای صبح نگه دارید.”[ 264 ] دوباره صدای خنده شنیده کراتینه مو شد. شوهر که متوجه کراتینه مو شد خنده بلافاصله به دستور او عمل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، برای بار سوم آن را تکرار بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : فواید بوتاکس سرد مو

بار سوم نیز خنده بلند کراتینه مو شد. شگفت زده کراتینه مو شدند. سه بار صدای خنده در خانه آنها شنیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و هنوز کسی را نمی دیدند. با این فکر که حتماً یکی از خانه های همسایه او را مسخره بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، با دقت جست و جو بیبی لایت مو کرد و راضی کراتینه مو شد که هیچ یک از همسایگان او را مسخره نبیبی لایت مو کرده اند.

بوتاکس مو چیست قیمت : او از خنده‌ای که سه بار از قسمتی از خانه‌اش شنیده پروتئین تراپی مو بود، ترسید. همان شب قهرمان ما دچار بلای ناگهانی و پیش بینی نکراتینه مو شده ای کراتینه مو شد و درست زمانی که چفت در حیاط خانه اش را می کشید، مار او را در انگشتش نیش زد. همسایه ها با شنیدن صدای خزنده سمی در خانه بعدی خود، با یک نوک تنومند به آنجا دویدند.

لینک مفید : انجام بوتاکس مو در دوران شیردهی

ارباب خانه که عاشقانه به سوپ ذال علاقه داشت ، غمگین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. همسرش در کنارش عزادار پروتئین تراپی مو بود و می گفت: «شوهر عزیزم. چطور به این زودی سوپت را فراموش بیبی لایت مو کردی و همه ما را به دنیای دیگر رها بیبی لایت مو کردی؟ همین الان به من دستور بالیاژ مو دادی و قبل از چشیدنش حتی مردی.» همسایه ها شروع به جستجوی مار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  مواد بوتاکس مو برزیلی
[botox]

بوتاکس مو چیست قیمت : اما موفق نکراتینه مو شدند. و دوباره صدایی از خلاء فریاد زد:- سرنوشت این شوهر در دوازدهم به پایان رسید[ 265 ]قاطیکای این شب یاما دستور بالیاژ مو داد که بروم و او را به دنیایش بیاورم. من پایین آمدم و در هشتمین غیتیکا به این خانه رسیدم که شوهر دستور می بالیاژ مو داد برای صبحانه آش ذال عزیزش را رزرو کنند.

لینک مفید : بوتاکس مو قیمت مناسب

نتونستم جلوی خنده ام را بگیرم و با صدای غرغر بلند کراتینه مو شدم. از آنجایی که من الهی لایت و هایلایت مو هستم هیچ کس نمی تواند مرا درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و بنابراین هیچ کس پس از شنیدن صدای خنده من را در این خانه پیدا نبیبی لایت مو کرد. سپس خود را به یک مار تبدیل بیبی لایت مو کردم و منتظر ساعتی ماندم تا وظیفه مرگبار خود را انجام دهم.

بوتاکس مو چیست قیمت : بیچاره الان دیگر نیست. چهار قاطیق پیش فکر می بیبی لایت مو کرد که فردا صبح زنده بماند و برنج سردش را بخورد. چقدر مردم در این دنیای پر از عدم اطمینان لایت و هایلایت مو هستند.

لینک مفید : قیمت بوتاکس مو ایرانی

علت خنده من یقین شوهر پروتئین تراپی مو بود که دستور رزرو سوپ ذال برای صبحانه را صادر بیبی لایت مو کرد. به این ترتیب رسول پایان بالیاژ مو داد و البته ناپدید کراتینه مو شد تا به اربابش اطلاع دهد که چگونه دستورات خود را اجرا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. و از آن روز فرزندان من ثابت کراتینه مو شد که زندگی ما در این دنیا همیشه نامشخص رنگ مو است.

بوتاکس مو چیست قیمت : کسی که در این لحظه زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند نمی تواند در لحظه بعد مطمئن باکراتینه مو شد که این کار را انجام می دهد. در حالی که چنین رنگ مو است، چگونه می توانید بگویید: “پودینگ را برای فردا صبح نگه دارید.” از آنجایی که در درنگ مو استان مربوط به شما دیدید که ما هرگز نمی‌توانیم از زندگی خود مطمئن باشیم.

  بوتاکس گرم مو چیست

لینک مفید : بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه

باید به جای «برای فردا صبح، برای گدا» بگویید. اگر آن را برای گدا نگه داریم،[ 266 ]و اگر خوشبختانه تا فردا صبح زنده بمانیم، مقداری از آن را مصرف می کنیم و باقیمانده را به گدا می دهیم. از این رو، همیشه باید از این پس، هنگامی که شامی از یک شب برای صبح گذاشته می نانو کراتین مو شود.

بوتاکس مو چیست قیمت : بگویید: «آن را برای گدا نگه دار، اما». «بله، مادر. بچه‌ها پاسخ بالیاژ مو دادند که ما این کار را از این پس انجام خواهیم بالیاژ مو داد. در هند، در میان براهمین ها ، زن هرگز نباید غذای خود را پیش اربابش بخورد، مگر اینکه حامله یا بیمار باکراتینه مو شد. در اين دو مورد حتي در روزهايي كه امكان پرهيز از غذا نزد مولايش وجود رنگ مو دارد.

لینک مفید : بوتاکس مو چقدر صافی رنگ مو دارد

زوجه به طور مستمر آن را انجام مي دهد; در روزهای دیگر وقتی از نظر جسمی ناتوان رنگ مو است احتمالاً نمی تواند به آن کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و زن در خوردن غذا در مقابل برگ (ظروفی) که شوهرش از آن خورده رنگ مو است می نشیند. اکثر شوهران معمولاً برگ های خود را تمیز می گذارند.

بوتاکس مو چیست قیمت : برخی به دلیل محبت خالص به همسر خود و به دلیل نیت خیر که به احساسات همسر خود آسیب نرسانند.

لینک مفید : بوتاکس مو بعد از کراتین

امّا عده‌ای هم لایت و هایلایت مو هستند که چون در سایر عادات خود نجس لایت و هایلایت مو هستند، در غذا خوردن نیز نجس لایت و هایلایت مو هستند. ظاهر برگهایشان بعد از ترک غذا مانند برگهایی رنگ مو است که در کوچه ها انداخته کراتینه مو شده و کلاغ و سگ آن را مثله بیبی لایت مو کرده اند.

بوتاکس مو چیست قیمت : اما همسرانشان که فحش می دهند که با چنین شوهرانی ازدواج بیبی لایت مو کرده اند، تا زمانی که ارتدوکس لایت و هایلایت مو هستند، باید از آن برگ ها بخورند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه