نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بوتاکس مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

قیمت بوتاکس مو ایرانی

قیمت بوتاکس مو ایرانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت قیمت بوتاکس مو ایرانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با قیمت بوتاکس مو ایرانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

قیمت بوتاکس مو ایرانی : این مرد پروتئین تراپی مو بود که برای چمدان آمده پروتئین تراپی مو بود. رافائل زرشکی برافروخت. او گفت: “تا فردا نمی روم.” وقتی مرد اتاق را ترک بیبی لایت مو کرد آنجلیکا به سمت رافائل پرید. تشکر بیبی لایت مو کرد و او را بوسید.

رنگ مو : آه، او چقدر از لذت و شادی می درخشید! او مانند یک دختر بیست ساله یا بهتر رنگ مو است بگوییم یک مرد جوان پروتئین تراپی مو بود، زیرا وقتی او را ترک می بیبی لایت مو کرد چیزی مردانه در رفتارش وجود داشت. اما نور و آتش به زودی از روحش فروکش نبیبی لایت مو کرد. کمی بعد با تمام طول روی مبل دراز کشید، انگار در قبر باکراتینه مو شد.

قیمت بوتاکس مو ایرانی

قیمت بوتاکس مو ایرانی : او احساس می بیبی لایت مو کرد که دیگر هرگز نمی تواند از آن بلند نانو کراتین مو شود. الان زندگیش چی پروتئین تراپی مو بود؟ زیرا در هر زندگی رویایی لایت و هایلایت مو هست که روح اوست و وقتی رویا از بین رفت زندگی جسد به نظر می رسد. پس این تحقق پیشگویی های او پروتئین تراپی مو بود. در اینجا زاغ ها به دنبال جانور وحشی که در او ساکن پروتئین تراپی مو بود رفته پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : بوتاکس مو

او گفت: «این خیلی ناگهانی به سراغم آمد. “من نمی توانم-” او با زمزمه ای حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد و بوسه ای عجولانه زد. “اوه، رافائل!” او دستانش را دور او حلقه بیبی لایت مو کرد: لمس او در او به وجد آمد – یکی در زد: آنها از هم دور کراتینه مو شدند.

قیمت بوتاکس مو ایرانی : مدت طولانی‌تری بازی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او را سرگرم می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما به طور جدی چنگال‌هایش را به او می‌زند، او را سرنگون می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خون تازه‌اش را به دام می‌اندازد. اما به هر حال مطمئن پروتئین تراپی مو بود که اگر او را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، او و فرزندش ناپروتئین تراپی مو بود خواهند کراتینه مو شد.

لینک مفید : بوتاکس مو برای موهای کم حجم

  بوتاکس مو یا پروتئین

در این صورت هیچ کس او را مردی شریف نمی داند، حتی خودش. در آخرین اقامت خود در فرانسه، هنگامی که نتوانست به کار بزرگی که مدام در برابر او طلوع می بیبی لایت مو کرد، بنشیند، با خود فکر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که شما زندگی را خیلی ساده گرفته اید. هیچ چیز بزرگی به سراغ کسی که این کار را می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند نمی رسد.

قیمت بوتاکس مو ایرانی : حالا، شاید، زمانی که او وظیفه خود را در اینجا انجام بالیاژ مو داد. بار تقصیر خود را نسبت به او، خود و دیگران بر عهده گرفت و مانند یک مرد آن را به دوش کشید. آنگاه شاید بتواند از تمام قدرت هایش رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : بوتاکس مو بهتر رنگ مو است یا پروتئین تراپی

این کاری پروتئین تراپی مو بود که مادرش انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و موفق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اما با فکر مادرش به فکر هلن افتاد، رویای او. مثل پرنده ای از پاییز از او پرواز می بیبی لایت مو کرد. آنجا دراز کشید و احساس بیبی لایت مو کرد که دیگر نمی تواند بلند نانو کراتین مو شود.

[botox]

قیمت بوتاکس مو ایرانی : از میان آشفتگی تابستان گذشته، دو نفر را به یاد آورد که او کاملاً به آنها اعتماد داشت: یک مرد جوان و همسرش. او همان شب به دیدن آنها رفت و حقایق را صادقانه در برابر آنها قرار بالیاژ مو داد، در حال حاضر، در هر صورت، صادق پروتئین تراپی مو بود. دلیل قطعی پروتئین تراپی مو بودن این رنگ مو است که بتوانیم همه چیز را در مورد خود بگوییم همانطور که اکنون گفت. آنها با ناراحتی او را شنیدند.

لینک مفید : بوتاکس موی سر

اما توصیه آنها قابل توجه پروتئین تراپی مو بود. او باید صبر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ببیند که آیا او متین رنگ مو است یا خیر. این روحیه تناقض او را برانگیخت. هیچ شکی در آن وجود نداشت، زیرا او کاملاً صادق پروتئین تراپی مو بود.

قیمت بوتاکس مو ایرانی : اما او ممکن رنگ مو است اشتباه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او باید کاملا مطمئن نانو کراتین مو شود. این پیشنهاد نیز او را شوکه بیبی لایت مو کرد. اما او موافقت بیبی لایت مو کرد که او بیاید و با آنها صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  بوتاکس مو غرب تهران

لینک مفید : بوتاکس مو یا پروتئینه

او را می شناختند. او روز بعد آمد. آنها به او گفتند آنچه را که به خوبی نمی توانستند به رافائل بگویند، او را خراب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به خصوص همسر به او رحم نبیبی لایت مو کرد.

قیمت بوتاکس مو ایرانی : مرد جوان بسیار با رنگ مو استعبالیاژ مو دادی مانند رافائل کااس، با چنین چشم‌اندازهای عالی از هر نظر، نباید، وقتی کمی بیشتر از بیست سال رنگ مو دارد.

لینک مفید : آیا بوتاکس مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد

خود را زیر بار یک همسر میانسال و تعبالیاژ مو دادی فرزند بگذارد. او به دور از ثروت پروتئین تراپی مو بود، او خودش به او گفته پروتئین تراپی مو بود. زندگی او مانند یک حیوان باری خواهد پروتئین تراپی مو بود.

قیمت بوتاکس مو ایرانی : و آن هم پیش از آنکه تحمل یوغ را بیاموزد. اگر مجبور پروتئین تراپی مو بود کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تا به این همه مردم غذا بدهد، ممکن پروتئین تراپی مو بود تا حد زیادی به خودش فشار بیاورد، باز هم متوسط ​​می ماند.

لینک مفید : بوتاکس مو در خانه

آنها هر دو تحت این شرایط رنج خواهند برد، ناامید و ناراضی خواهند پروتئین تراپی مو بود. او نباید برای بی احتیاطی که ده برابر بیشتر از او مقصر آن پروتئین تراپی مو بود، تاوان سنگینی بپردازد. او تصور می بیبی لایت مو کرد مردم چه می گویند؟ اونی که خیلی محبوب پروتئین تراپی مو بود، خیلی دنبالش پروتئین تراپی مو بود. آنها مانند رخ در مجلس روک ها بر او می افتادند و او را تکه تکه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

قیمت بوتاکس مو ایرانی : آنها بدون رنگ مو استثنا، بدترین را باور خواهند بیبی لایت مو کرد. شوهر از او پرسید که آیا او کاملاً مطمئن رنگ مو است که او مبتدی رنگ مو است یا خیر: او باید کاملاً مطمئن باکراتینه مو شد. آنجلیکا نازل سرخ کراتینه مو شد و نیمی با تمسخر و نیمی خنده جواب بالیاژ مو داد که باید بداند. او پاسخ بالیاژ مو داد: «بله، بسیاری از مردم این را گفته‌اند که اشتباه بیبی لایت مو کرده‌اند.

  بوتاکس مو گلد

لینک مفید : مراحل بوتاکس مو در خانه

اگر فهمیده نانو کراتین مو شود که شما بنا به شرایطی که دارید ازدواج می‌کنید و بعداً مشخص می‌نانو کراتین مو شود که اشتباه بیبی لایت مو کرده‌اید، چه فکر می‌کنید که مردم خواهند گفت؟ زیرا مطمئناً این اتفاق خواهد افتاد.” دوباره سرخ کراتینه مو شد.

قیمت بوتاکس مو ایرانی : از جایش بلند کراتینه مو شد. “آنها می توانند هر چه می خواهند بگویند.” بعد از مکثی اضافه بیبی لایت مو کرد: اما خدا می داند که من نمی خواهم او را ناراضی کنم. برای پنهان بیبی لایت مو کردن احساسات خود از آنها روی گردانید، اما زن تسلیم نکراتینه مو شد.

لینک مفید : مدت زمان قرنطینه بوتاکس مو

او به آنجلیکا پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که بدون تأخیر بیشتر به رافائل نامه بنویسد تا او را آزاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اجازه دهد به خانه نزد مادرش بازگردد. در آنجا آنها می توانند امور را ترتیب دهند. آنجلیکا آنقدر توانا پروتئین تراپی مو بود که می توانست در هر جایی امرار معاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. رافائل نیز باید به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

قیمت بوتاکس مو ایرانی : آنجلیکا گفت: «من برای مادرش خواهم نوشت. او باید همه چیز را بداند تا بفهمد او چه مسئولیتی رنگ مو دارد.» آنها این را منطقی دانستند و آنجلیکا نشست و نوشت. او اغلب آشفتگی نشان می بالیاژ مو داد، اما به سرعت، پیوسته، ورق به ورق ادامه بالیاژ مو داد. درست در آن زمان یک حلقه آمد.

لینک مفید : ایا بوتاکس مو سرطان زرنگ مو است

یک پیام رسان با یک نامه. خدمتکار آن را وارد بیبی لایت مو کرد. برای آنجلیکا پروتئین تراپی مو بود – هر دو به دست خط بی دقت رافائل پی بردند. آنجلیکا آن را باز بیبی لایت مو کرد – زرشکی کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه