نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی ویس

سالن زیبایی ویس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی ویس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی ویس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی ویس : شیرها که طعمه خود را پاره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، فوراً آن را بلعیدند، بلکه به اطراف آنها خیره کراتینه مو شدند، گویی در انتظار نزدیک کراتینه مو شدن به دشمن دیگری پروتئین تراپی مو بودند. وارلی در فاصله چند یاردی دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و هیولاها کاملاً در معرض دید هیولاهای خشمگین پروتئین تراپی مو بودند که بر روی لاشه زرافه ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و با دم به پهلوهای خود ضربه می زدند و غرش پس از غرش بلند می کراتینه مو شدند که هر کدام وحشی تر به نظر می رسیدند.

رنگ مو : از آخرین ارنست جرأت تکان بالیاژ مو دادن دست یا پا را نداشت. غریزه او، به جای عقلش، به او می‌گفت که تنها امیدش این رنگ مو است که شیرها باور کنند او واقعاً مرده رنگ مو است، در این صورت احتمالاً خودشان را در مورد او ناراحت نخواهند بیبی لایت مو کرد. او تقریباً یک ربع ساعت دراز کشید، خورشید به کراتینه مو شدت بر سر محافظت نکراتینه مو شده‌اش می‌کوبید.

سالن زیبایی ویس

سالن زیبایی ویس : زیرا کلاهش در پاییز از جایش برداشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و از چشم‌های نیمه بسته‌اش به بی‌رحمی‌های بزرگ فکر می‌بیبی لایت مو کرد. در پایان آن زمان گوشش صدای کمان را از بیشه‌زار مجاور گرفت و نزدیک‌ترین شیر با تیری که در سینه‌اش چسبیده پروتئین تراپی مو بود به هوا پرید، در حالی که شیر دوم بسته کراتینه مو شد و در پشت صخره‌ها ناپدید کراتینه مو شد. قبل از اینکه الا بتواند موشک دوم را پرتاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

جانور زخمی او را شلیک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. و اسب او که از وحشت خرخر می بیبی لایت مو کرد و به سختی مجبور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به صحنه برخورد بازگردد، در عجله کور خود روی ریشه درختی تلو تلو خورد و بر سوار آن غلتید. الا حتی بیشتر از ارنست در خطر پروتئین تراپی مو بود. او در فاصله چند متری اسب افتاده اش دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، کپروتئین تراپی مو بود کراتینه مو شده و نفس نفس نمی زد. شیر برای یک دقیقه مکث بیبی لایت مو کرد.

  سالن زیبایی نیکی نازی اباد

سالن زیبایی ویس : به نظر می‌رسید که مطمئن نیست که قصد رنگ مو دارد به کدام یک از دشمنان افتاده‌اش حمله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آن لحظه بلاتکلیفی جان پرنسس را نجات بالیاژ مو داد. ارنست در لحظه ای که توجه شیر از او دور کراتینه مو شد، تفنگ خود را پس گرفت و اکنون لوله دوم خود را در فاصله چند یاردی به شانه هیولا شلیک بیبی لایت مو کرد، تنها چند اینچ از محلی که تیر الا به آن چسبیده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی چهره پردازان تهران

دقیقاً در جای مناسب تراز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اندام هایی که فقط برای بهار خمیده پروتئین تراپی مو بودند، ناگهان فرو ریخت و دشمن هولناک در میان غبار بی جان افتاد. وارلی اکنون دوید و شکل بی‌جان الا را در آغوش گرفت و تلاش بیبی لایت مو کرد تا به هر وسیله‌ای که فکرش را می‌بیبی لایت مو کرد، انیمیشن آن را بازسازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دست‌های سردش را از بین برد، گیره‌ای را که لباسش را روی گردنش بسته پروتئین تراپی مو بود، باز بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی ویس : و چون این تلاشها را بیهوده می دید، او را در آغوش خود به چشمه کوچکی برد که به سختی از کنارش سرازیر می کراتینه مو شد و آب به صورتش می ریخت. این آخرین راه حل در حال حاضر موثر رنگ مو است. شاهزاده خانم چشمانش را با آهی طولانی باز بیبی لایت مو کرد و با گیج به اطراف او نگاه بیبی لایت مو کرد. “من کجا لایت و هایلایت مو هستم؟” او ضعیف فریاد زد.

لینک مفید : سالن زیبایی هما

سپس، همانطور که نگاه او به چهره ارنست که با نگرانی روی او خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و شکل شیر مرده که در فاصله چند یاردی خوابیده پروتئین تراپی مو بود، روشن کراتینه مو شد، به نظر می رسید که تمام ماجرا به خاطر او باز می گردد. او فریاد زد: «اوه، ارنست، شیر! پس تو منو نجات بالیاژ مو دادی به خودت آسیب نمی زنی؟» وارلی گفت: «من فقط با یک یا بیشتر کپروتئین تراپی مو بودی فرار بیبی لایت مو کردم. «و این شما لایت و هایلایت مو هستید که مرا نجات بالیاژ مو دادید، نه من شما. مطمئنی که افتادن از اسب به تو آسیبی نزده رنگ مو است.

  قیمت آرایشگاه زنانه در تهران

سالن زیبایی ویس : الا که در زیر نگاه جدی او رنگ آمیزی بیبی لایت مو کرد، گفت: «نه، این چیزی نپروتئین تراپی مو بود. «هنگام افتادن خود را از پشت او پرت بیبی لایت مو کردم و او به من دست نزد. فکر نمی کنم او هم صدمه دیده باکراتینه مو شد. اگر بتوانیم اسب ها را بگیریم، بهتر رنگ مو است دوباره به مهمانی بپیوندیم. پوست زرافه و شیر جایزه ارزشمندی خواهد پروتئین تراپی مو بود.» وارلی به زودی اسب الا را گرفت و سپس به جستجوی اسب خود رفت که او را در فاصله دو یا سیصد یاردی بی سر و صدا در حال چرا یافت.

لینک مفید : سالن زیبایی هروی

آنها سوار کراتینه مو شدند و در جست و جوی ویلمور و گیلبرت تاختند و در حدود نیم ساعت با آنها و باسوتوهای حاضر روبرو کراتینه مو شدند و دیدند که آنها به کراتینه مو شدت از موفقیت بدشان ناراحت لایت و هایلایت مو هستند. زرافه ها از کنار شیب طولانی تپه تاختند و این به آنها مزیت بزرگی بالیاژ مو داد، به طوری که وقتی سوارکاران به قله دامنه رسیدند، گله کاملاً از دید خارج کراتینه مو شد و پس از چندین بار تلاش بی نتیجه برای بازیابی عطر و بو. ، موظف کراتینه مو شدند از تعقیب صرف نظر کنند.

سالن زیبایی ویس : آنها با کمال تعجب و رضایت از موفقیت الا و ارنست شنیدند و با عجله به سمتی که نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود رفتند، به زودی مشغول جدا بیبی لایت مو کردن پوست هر دو حیوان و همچنین انتخاب برگزیده‌ترین لقمه‌های گوشت شتر برای تهیه میز ملکه کراتینه مو شدند. در اواخر عصر، مهمانی به کرال بازگشت، جایی که ملکه و دی والدن از آنها رنگ مو استقبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از آنها در مورد آنچه در طول شکار رخ بالیاژ مو داده رنگ مو است سؤال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  آرایشگاه های زنانه نزدیک چهارراه ولیعصر

لینک مفید : سالن زیبایی ویس در سعادت اباد

اما نه الا و نه وارلی به نظر نمی‌رسیدند که بیشتر از آنچه می‌توانستند در این موضوع کمک کنند، بگویند. حقیقت این پروتئین تراپی مو بود که از روز اول ملاقات آن دو، احساس دوست داشتن متقابل بین آنها رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. زمانی که شاهزاده خانم زندگی خود را مدیون سرعت عمل وارلی پروتئین تراپی مو بود. در این شرایط دلبستگی چندان قابل تعجب نپروتئین تراپی مو بود. وارلی اکنون در یک و بیستمین سال زندگی خود پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی ویس : یک مرد جوان خوب رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده، با چهره ای از هوش کمیاب. او اولین انگلیسی پروتئین تراپی مو بود که مورد توجه الا قرار گرفت. و هنگامی که با باسوتوهای تیره پوست و درشت چهره در تضاد قرار می گرفت، او مانند موجودی از حوزه ای بالاتر به نظر می رسید. از سوی دیگر، ظرافت و زیبایی نادر الا، سادگی و صراحت نفیس او، ویژگی هایی پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالنهای زیبایی هروی

که احتمالاً جوانی از خلق و خوی تخیلی ارنست را مجذوب خود می بیبی لایت مو کرد. و آزادی وحشی زندگی، که توسط آنها احاطه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، تنها به جذابیت افزوده رنگ مو است. اما اگرچه وارلی از شیفتگی که هر روز قوی‌تر می‌کراتینه مو شد آگاه پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی ویس : احساس گیجی و ناراحتی می‌بیبی لایت مو کرد. او نمی توانست شکارچی نانو کراتین مو شود و تمام عمرش را در این خلوت های دور زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما بردن الا با خود، به انگلستان یا هر جای دیگر، به عنوان همسرش، تا آنجا که او می‌توانست کاملاً غیرممکن پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه