نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی ویس تهران

سالن زیبایی ویس تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی ویس تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی ویس تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی ویس تهران : ملکه مستقیماً به مردم دستور نبالیاژ مو داد که فرزندان خود را به مدرسه ای که به این ترتیب باز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود بفرستند، اما معلوم پروتئین تراپی مو بود که او آن را تأیید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و محبوبیت او در میان قبیله به حدی پروتئین تراپی مو بود که تعبالیاژ مو داد کمی از آنها مانع کراتینه مو شدند. بعدازظهرها معمولاً به آموزش خاص تر الا واگذار می کراتینه مو شد. که اگرچه مادرش خواندن و نوشتن را به او آموخته پروتئین تراپی مو بود و چند کتاب انگلیسی را که از خرابه گروسونور نجات یافته پروتئین تراپی مو بود مطالعه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : البته از نظر دانش بسیار از دختران انگلیسی هم سن خود عقب پروتئین تراپی مو بود. دی والدن تعلیمات دینی خود را به عهده گرفت و علاوه بر برخی دروس عمومی در تاریخ و دستور زبان به او بالیاژ مو داد، اما به دلیل کمپروتئین تراپی مو بود وقت مجبور کراتینه مو شد حساب و جغرافیا را به وارلی، که تازه از یک مدرسه خوب انگلیسی، به خوبی آشنا پروتئین تراپی مو بود، بسپارد. هر دو. چنین ترتیبی در یک خانواده انگلیسی تا حدودی سوال برانگیز پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی ویس تهران

سالن زیبایی ویس تهران : اما اینجا، در قلب بیابان آفریقا، بی دست و پا پروتئین تراپی مو بودن آن احساس نمی کراتینه مو شد، و سادگی فوق العاده الا مانع از هر گونه شرمساری می کراتینه مو شد که در غیر این صورت ممکن پروتئین تراپی مو بود به وجود بیاید. بنابراین چندین هفته گذشت، به ندرت چیزی برای تشخیص یک روز از روز دیگر. صبح دی والدن و وارلی، عموماً با کمک الا، به کودکان روستا خواندن، نوشتن و رمزگذاری را آموزش بالیاژ مو دادند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

بعد از آن وعده غذایی وسط روز فرا رسید، زمانی که کل مهمانی سر میز ملکه شام ​​خوردند. بعد از آن درس های الا دو یا سه ساعت به طول انجامید. سپس چند گردش سوار بر اسب (زیرا ملکه دارای گل میخ بزرگی از اسب پروتئین تراپی مو بود)، یا در رودخانه، زمانی که بچه ها تفنگ های خود را با خود می بردند، و به ندرت بدون عرضه خوبی از یک نوع شکار برمی گشتند.

  سالن ارایش جمیلا

سالن زیبایی ویس تهران : در طول این سفرها، الا دائماً از همراهانش سؤالاتی در مورد زندگی انگلیسی، و به ویژه عادات خانم های انگلیسی که علاقه عمیق و فزاینده ای به آنها داشت، پرسید. و وارلی، حداقل، هرگز از ارضای کنجکاوی خود خسته نکراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن زیبایی ستیا تهران

عصرها غذای دوم پروتئین تراپی مو بود و پس از آن دی والدن یا وارلی با صدای بلند خواندند. یا ملکه و مبلغ میسیونر در مورد اروپا و به خصوص انگلستان در مورد روزهای جوانی خود صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که هر دو خاطره ای زنده از آن داشتند.

سالن زیبایی ویس تهران : عجیب پروتئین تراپی مو بود که فکر کنیم زندگی تقریباً شبیه به یک خانه انگلیسی را می توان در فاصله بیش از هفت هزار مایل از آن، و در میان اعماق یک بیابان غیرقابل کشت انجام بالیاژ مو داد! در همین حال هیچ چیز با احترام به حرکات کوبو آموخته نکراتینه مو شد. قاصدی به دهکده ای که ملکه لورا معمولاً در آن زندگی می بیبی لایت مو کرد فرستاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی یگانه آرا رنگ مو استان تهران

گمان می رفت که کوبو در جستجوی او آنجا را تعمیر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. اما باسوتو چهار یا پنج روز دیگر برگشته پروتئین تراپی مو بود، با این خبر که چیزی از مرد گم کراتینه مو شده دیده یا شنیده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. با این حال، گزارش کراتینه مو شده رنگ مو است که گروهی از مردان سفیدپوست در حال سفر به جایی در همسایگی Vaal دیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، و تصور می کراتینه مو شد که کوبو ممکن رنگ مو است به آنها ملحق کراتینه مو شده باکراتینه مو شد.

  آرایشگاه های زنانه تهرانپارس

سالن زیبایی ویس تهران : به محض دریافت این اطلاعات، تحقیقات بیشتر در مورد اینکه این مردان سفید پوست چه کسانی پروتئین تراپی مو بودند و از کجا آمده پروتئین تراپی مو بودند، آغاز کراتینه مو شد. اما دریافت هیچ خبر موثقی در مورد آنها غیرممکن پروتئین تراپی مو بود. اگر تا به حال چنین افرادی در مجاورت گاریپ وجود داشته باکراتینه مو شد، در هر صورت آنها مدتها پروتئین تراپی مو بود که رفته پروتئین تراپی مو بودند و هیچ کس نمی دانست کجا. اکنون دوباره فصل اوایل تابستان پروتئین تراپی مو بود و درختچه ها و گل ها در طراوت و زیبایی کامل خود پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : سالن زیبایی ویس بوکان

تصمیم گرفته کراتینه مو شد که نیک و فرانک (که زندگی در باسوتو کرال را بسیار کسل کننده و خسته کننده می یافتند) با ورزش هایی که هنوز شاهد آن نپروتئین تراپی مو بوده پروتئین تراپی مو بودند راضی کنیم. به ویژه، آنها مشتاق دیدن شکار زرافه پروتئین تراپی مو بودند. و پس از گزارش کراتینه مو شده که گله بزرگی از این حیوانات در حال گشت و گذار در فاصله ای کم دیده کراتینه مو شده اند، یک حزب برای تعقیب آنها در روز بعد تشکیل کراتینه مو شد.

سالن زیبایی ویس تهران : ملکه دو یا سه سال پیش از ورزش این رشته کناره گیری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و دی والدن در مقطع کنونی نمی توانست حتی یک روز را با علمای خود از دست بدهد. اما بقیه با همراهی پرنسس الا که در رنگ مو استفاده از کمان و تیر به اندازه هر جنگجوی قبیله ماهر پروتئین تراپی مو بود به اکسپدیشن پیوستند. همه آنها بر روی اسب های ناوگان سوار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، مخصوصاً برای تعقیب زرافه آموزش دیده پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : سالن زیبایی سعادت آباد تهران

برای اسب‌هایی که آنقدر شکسته نکراتینه مو شده‌اند، بوی شتر چنان آزاردهنده رنگ مو است که نمی‌توان آنها را به نزدیک کراتینه مو شدن به آن وادار بیبی لایت مو کرد. صبح تازه خوبی پروتئین تراپی مو بود سوارکاران، هشت نفر، با یک گروه بسیار بزرگتر از Basutos با پای پیاده حضور داشتند، که کار آنها این پروتئین تراپی مو بود که خود را در همه جهات در جنگل پخش کنند، و حیوانات غول پیکر را به سمت نقطه ای که سواران در کمین خوابیده پروتئین تراپی مو بودند راندند.

  سالن آرایش فرخنده

سالن زیبایی ویس تهران : اینها بر این اساس در شمال، شرق و غرب پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدند. در حالی که سواران، در گروه های دو یا سه نفره، در ایستگاه تعیین کراتینه مو شده خود تعمیر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. «ارنست، وقتی در کشور خودت پروتئین تراپی مو بودی به سوارکاری علاقه داشتی؟» از شاهزاده خانم پرسید، در حالی که آنها به آرامی کنار هم روی چمن خزه‌دار می‌چرخیدند.

لینک مفید : سالن زیبایی گل گیس تهرانپارس

وارلی پاسخ بالیاژ مو داد: “من به ندرت فرصت داشتم.” خرید و نگهداری اسب ها در انگلیس گران رنگ مو است و من پولدار نپروتئین تراپی مو بودم، می دانید. «پولدار نیست! شنیدن این جمله به نظرم چقدر عجیب رنگ مو است! به نظر من فقیرترین افراد در انگلیس باید بسیار ثروتمندتر از مادرم یا من باشند. همه چیزهایی که به نظر من واقعاً با ارزش لایت و هایلایت مو هستند، در دسترس همه لایت و هایلایت مو هستند.

سالن زیبایی ویس تهران : بنابراین حداقل از آنچه شما به من گفتید، جمع آوری می کنم. در حالی که ما نمی‌توانیم هیچ یک از آنها را بدست آوریم، هر چند تمام آنچه را که داشتیم برای تصاحب آنها بالیاژ مو دادیم.» “با نگاه بیبی لایت مو کردن به چیزها از این زاویه، آنچه شما می گویید درست رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی در سعادت آباد تهران

الا. اما شما مزایایی دارید که تعبالیاژ مو داد کمی در انگلیس از آن برخورتمام دکلره مو دارند. شما بر دیگران نفوذ و قدرت دارید-” “آه، متوجه کراتینه مو شدم، و شما به ما یاد خواهید بالیاژ مو داد که چگونه از اینها به درستی رنگ مو استفاده کنیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه