↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد

بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد : در ساعت ده راد پرسید که صبح در چه ساعتی باید صبحانه بخوریم و پرسید که آیا کاری بیشتر از این می تواند برای ما انجام دهد آن شب. “آیا نمی‌خواهی بایستی و روح را ببینی، راد؟” من پرسیدم. به آرامی گفت: «فکر نمی‌کنم آقا.» خانمش ترتیب بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که من در مسافرخانه بخوابم. “بنابراین ما او را رها بیبی لایت مو کردیم.

رنگ مو : و من احساس کنجکاوی داشتم که با او کارآمدترین مرد از این چهار نفر رفت. شاید همین فکر برای اش نیز پیش آمده پروتئین تراپی مو بود. Ash گفت: “او یک شگفتی کامل رنگ مو است.” رنگ مو استاولد با ناراحتی گفت: «شاید کمی بعد ترفندهای تخیلی بیشتری ببینید. “بعد از شام، یک ساعت یا بیشتر پوکر بازی بیبی لایت مو کردیم و سپس وارد کراتینه مو شدیم.

بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد

بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد : یکی از لامپ ها در سالن بزرگ در حال سوختن مانده پروتئین تراپی مو بود، و آش شمعی را با خود برد.[صفحه 250] به اتاق مخفی اما او پیشنهاد نبیبی لایت مو کرد که آن را روشن بگذارد. او گفت که این بازی را انجام نمی دهد. “مدتی پس از اینکه به رختخواب رفتم، صدای ضربه زدن خاکستر به پانل ها و امتحان بیبی لایت مو کردن دوباره آنها را می شنیدم.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

و می توانستم نور زیر در را ببینم. رنگ مو استاولد از قبل به کراتینه مو شدت خوابیده پروتئین تراپی مو بود. من هیچ چیز دیگری نمی دانستم تا اینکه اوایل اوایل بیدار کراتینه مو شدم. صبح روز بعد. راد قبلاً برگشته پروتئین تراپی مو بود و در حال آماده بیبی لایت مو کردن صبحانه پروتئین تراپی مو بود. طبیعتاً اولین حرکت ما به اتاق مخفی پروتئین تراپی مو بود. در پانل را باز بیبی لایت مو کردیم و وارد کراتینه مو شدیم. لباس های اش روی تنها صندلی اتاق خوابیده پروتئین تراپی مو بود.

بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد : تخت خوابیده پروتئین تراپی مو بود. در، اما اکنون کسی آنجا نپروتئین تراپی مو بود، متوجه کراتینه مو شدم که دو شمعدان نیز ناپدید کراتینه مو شده اند، برای یک یا دو لحظه هیچ کدام از ما صحبت نبیبی لایت مو کردیم و سپس از همراهم پرسیدم که او از آن چه ساخته رنگ مو است. او گفت: “اشکال نرنگ مو دارد”، “اش زود بیدار کراتینه مو شد، و با لباس خوابش به سمت رودخانه لیز خورده رنگ مو است تا شنا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  سالن زیبایی سارینا جنت آباد جنوبی

ساعت ده به یک رنگ مو است که او را آنجا پیدا می کنیم.” “غیرممکن نپروتئین تراپی مو بود، اما من تعجب بیبی لایت مو کردم که او هیچکدام از ما را در گذر از سالن بیدار نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. حوله هایمان را برداشتیم و به سمت رودخانه رفتیم. تماس گرفتیم و جوابی دریافت نبیبی لایت مو کردیم، اما در این زمان بیدار نکراتینه مو شدیم. احتمالاً بعد از حمام او برای قدم زدن در مزارع رفته پروتئین تراپی مو بود.

بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد : ما شنای طولانی انجام بالیاژ مو دادیم، لوله هایمان را روشن بیبی لایت مو کردیم و به سمت خانه رفتیم. کارگران اکنون در خیابان مشغول پروتئین تراپی مو بودند.[صفحه 251] قسمت جدید خیلی دور از سالن بزرگ در خود سالن صبحانه سه نفره را پیدا بیبی لایت مو کردیم. “دکتر اش دوباره آمده رنگ مو است؟” به راد گفتم. راد متحیر به نظر می‌رسید. امروز صبح او را ندیده‌ام، قربان. “خودش غرق کراتینه مو شد؟” به رنگ مو استاولد پیشنهاد بالیاژ مو دادم. “” نه یک ذره از آن. چرا باید؟ این یک شوخی کوچک عملی از Ash رنگ مو است.

ما می بینیم که آیا او قبل از ما خسته نمی نانو کراتین مو شود. گرسنگی او را در وقت ناهار برمی گرداند.” “اواخر بعدازظهر او برنگشته پروتئین تراپی مو بود و ما به کلانتری خبر بالیاژ مو دادیم. کلانتری یک احمق معمولی را برای ما فرستاد که یادداشت هایش را می بیبی لایت مو کرد و تمام تلاشش را می بیبی لایت مو کرد که انگار می داند چه کار باید بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بقیه روز را در جستجوی Ash بدون موفقیت گذراندیم. ساعت 10 ما آن را رها بیبی لایت مو کردیم و راد به مسافرخانه برگشت.

  سالن زیبایی ساره بیات

بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد : ما خیلی کم صحبت بیبی لایت مو کردیم و وقتی آنجا نشستم احساسات کنجکاو و غیرقابل توضیحی داشتم. در سکوت کیسه تنباکوی من روی میز دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، و متوجه کراتینه مو شدم که فکر می کنم ممکن رنگ مو است انگیزه ای داشته باشم که آن را در دست بگیرم، اما چون در حال حاضر کیسه را نمی خورنگ مو استم، باید در برابر این انگیزه مقاومت کنم. سپس دستم به سمت کیسه شلیک بیبی لایت مو کرد.

آن را گرفت و تکان بالیاژ مو داد. “شیطان چه کار می کنی؟” رنگ مو استاولد گفت. کیسه را پایین انداختم و از روی صندلی بلند کراتینه مو شدم.[صفحه 252] “تو نگاهش نبیبی لایت مو کردی.” “خب، من باید بدانم، نه؟ به من کمک کن تا تخت دیگری را به آن اتاق آنجا بکشم. امشب با هم آن را بررسی خواهیم بیبی لایت مو کرد.” همراهم گفت: “اوه، نه، ما این کار را نمی کنیم.” نوبت من را در اتاق مخفی بگیر.

بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد : فقط اگر بتوانم کمکش کنم، خوابم نمی برد. گفتم: “من در شگفتم که خاکستر کجرنگ مو است؟” “ما نمی دانیم و تصور بیبی لایت مو کردن اعصاب ما را بهپروتئین تراپی مو بود نمی بخکراتینه مو شد. به هر حال اعصاب شما کمی گیج کننده به نظر می رسد. ما تمام تلاش خود را برای یافتن او انجام بالیاژ مو داده ایم. “انتظار نداشتم آن شب بخوابم، اما خواب به کراتینه مو شدت به سراغم آمد.

بارها از خواب بیدار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، و بالاخره تصمیم گرفتم که ممکن رنگ مو است بلند شوم. تا نیم ساعت دیگر سحر خاکستری آغاز می نانو کراتین مو شود. به یاد آوردم. رنگ مو استاولد به من گفته پروتئین تراپی مو بود که قصد نرنگ مو دارد بخوابد. همانطور که روی لباسم می لغزید، آلایت و هایلایت مو هسته سوت زدم تا شاید بشنود که دارم حرکت می کنم و به من ملحق می نانو کراتین مو شود.

  ادرس سالن زیبایی عاطفه کبیری

بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد : چون او نیامده پروتئین تراپی مو بود به در گوش بیبی لایت مو کردم. اتاق و هیچ صدایی نشنیدم. در یک لحظه داخل آن ایستاده پروتئین تراپی مو بودم و چراغی در دستم می لرزید. اتاق دقیقاً همانگونه پروتئین تراپی مو بود که صبح قبل پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم. کسی آنجا نپروتئین تراپی مو بود. تخت خوابیده پروتئین تراپی مو بود و اکنون[صفحه 253] خالی. لباس ها روی صندلی دراز کشید. شمعدان رفته پروتئین تراپی مو بود. من به طرز وحشتناکی ترسیده پروتئین تراپی مو بودم.

صبر نبیبی لایت مو کردم تا راد برگردد. فوراً به کلانتری روستا رفتم و درنگ مو استانم را گفتم. شکی نپروتئین تراپی مو بود که این یک موضوع جدی پروتئین تراپی مو بود و قبل از وقت صبحانه یک بازرس از سالتهام آمده پروتئین تراپی مو بود. او با همراهی یک گروهبان و من به پیشگاه و به سالن غذاخوری آمد.

بهترین آرایشگاه زنانه در یافت آباد : او گفت: «فکر می‌کنم ابتدا خودم نگاهی به اطراف بیندازم. می‌توانید اینجا صبر کنید.» او به داخل اتاق رفت و من می توانستم چکمه های سنگینش را روی پرچم ها و ضربه های بیهوده اش به دیوارها را بشنوم. مطمئن پروتئین تراپی مو بودم که چیزی آنجا پیدا نمی نانو کراتین مو شود.

چند دقیقه سکوت برقرار کراتینه مو شد و در را باز بیبی لایت مو کرد و گفت: “آقای آردن میای اینجا؟” « داخل کراتینه مو شدم و دیدم تخت از جای همیشگی اش در گوشه بیرون کشیده کراتینه مو شده رنگ مو است. “من می خواهم به شما نشان دهم، قربان، یک جلوه نوری کنجکاو در این اتاق وجود رنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه