نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران : اگر در سال یازده ماه آن زندگی و یک ماه یک فقیر زندگی کنی، دوست داری یازده برابر فقیر پروتئین تراپی مو بودن، ثروتمند باشی». او گفت: “آنچه شما می گویید قابل قبول به نظر می رسد. اما شما شرایط را نمی دانید. متاسفم که نمی توانم به شما یک سیگار پیشنهاد کنم. “اچ. جکسون، عکاس، نمی تواند سیگار بککراتینه مو شد.” گفتم: من اینجا پرونده خودم را دارم.

رنگ مو : سیگاری انتخاب بیبی لایت مو کردم، آن را روشن بیبی لایت مو کردم و جعبه را در جیبم گذاشتم و به کوروش ورد نگاه بیبی لایت مو کردم. عطر به او رسید. او ناآرام کراتینه مو شد. بلند کراتینه مو شد و در سکوت شروع به کنار گذاشتن وسایل شام بیبی لایت مو کرد. “آیا کمکت کنم؟” من پرسیدم. “نه!” او با حیرت گفت. حدود پنج دقیقه دراز کشید و بعد گفت: یکی از آن سیگارها را به من بده.

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران : او با دستان لرزان پرونده را باز بیبی لایت مو کرد و در ابتدا هیچ توجهی به سرگرمی من نبیبی لایت مو کرد. وقتی سیگارش روشن کراتینه مو شد و اولین نفس رضایت تمام کراتینه مو شد، ناراحت ظاهر کراتینه مو شد و از من پرسید که به چه می خندم؟ گفتم: «برگرد و میلیونر شو. “تو این قسمت را خوب می پوشی، و” – نگاهی به دور کاروان – “بسیار درست صحنه سازی کراتینه مو شده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

اما شما ضعیف ترین عکاس مشایی اچ جکسون را می سازید که تا به حال درام بریتانیا را رسوا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” با اشتیاق گفت: گوش کن. «اچ جکسون یک فقیر رنگ مو است[صفحه 149] مرد. به عنوان یک قاعده، او شگ ارزان را در خاک رس می ککراتینه مو شد. آقایی می آید و به او سیگار می دهد. البته اچ جکسون از آن رنگ مو استقبال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  لوازم مورد نیاز سالن آرایشگاه زنانه

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران : ناهماهنگی کجرنگ مو است؟” “من به شما یک سیگار پیشنهاد نبیبی لایت مو کردم. شما آن را خورنگ مو استید. سایروس ورد می توانست این کار را انجام دهد، اما اچ. جکسون نتوانست.” “نصف ذهنم رنگ مو است که سیگار وحشی تو را از پنجره بیرون بیاورم!” اما او این کار را نبیبی لایت مو کرد. او آن و دیگران را می کشید و با لذت صحبت می بیبی لایت مو کرد. او حس شوخ طبعی خوبی داشت و آنقدر مایل پروتئین تراپی مو بود.

که به عنوان یک میلیونر به خودش بخندد. اما در شخصیت اچ. جکسون، او به خودش اعتقاد و علاقه کراتینه مو شدیدی داشت که جدی گرفته نانو کراتین مو شود. بعد از آن یک هفته همیشه عصرها را با هم می گذراندیم. به تدریج “شرایط” را که او به آنها اشاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود حدس زدم. در نزدیکی دهکده محل اقامت یک بارونت پروتئین تراپی مو بود و آنا فوکس فرماندار فرزندانش پروتئین تراپی مو بود و کوروش ورد عاشق آنا فوکس پروتئین تراپی مو بود.

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران : یک سال قبل او را در همان مکان ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. من و او می دانستیم که او واقعاً کیست. اما هیچ کس دیگری در روستا این کار را نبیبی لایت مو کرد. روش او ساده پروتئین تراپی مو بود. با ورود اچ. جکسون، او فرزندان بارونت را برای عکاسی برد. بعد از آن هر روز تماس می گرفت تا ببیند آیا عکس ها تمام کراتینه مو شده اند یا خیر. او در واقع قبل از شبی که برای اولین بار با او شام خوردم، با او نامزد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

یک هفته پس از بازگشتم به شهر، یادداشتی از سیروس ورد دریافت بیبی لایت مو کردم که از من خورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود با او شام بخورم و “در مراسم تشییع جنازه اچ جکسون کمک کنم.” قبول بیبی لایت مو کردم. ما تنها پروتئین تراپی مو بودیم و شام به طرز مسخره ای باشکوه پروتئین تراپی مو بود. نامزدی را که صبح آن روز علنی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به او تبریک گفتم. او در بهترین روحیه به نظر می رسید.

  سالن زیبایی مریم رهنما نظرات

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران : بعد از شام گفت: “می‌خواهم مرگ اچ. جکسون را توضیح دهم. پول قدرت رنگ مو دارد، و تازگی تصاحب جذاب رنگ مو است. اما هر نوع قدرت دیگری ارزش آن را رنگ مو دارد، و تازگی متوقف می‌نانو کراتین مو شود.” “همچنین،” مشاهده بیبی لایت مو کردم، “زمان می گذرد، و نباید از روی ظاهر قضاوت بیبی لایت مو کرد.” “بله، من کاملاً درک می‌کنم که منظور شما چیست. من دارم حرف‌های بی‌معنی می‌زنم.

حدس می‌زنم، اگر این حرف‌ها حقیقت داشته باکراتینه مو شد، مهم نیست. لذت واقعی که از پول به دست می‌آید باید به زودی از بین برود، و فقط می‌توان آن را تجدید بیبی لایت مو کرد. در لذت دیگری با زنی فقیری ازدواج می کنم که در پستی مستضعف کار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، از لذت او دوباره لذت می برم، ثروت و قدرتی که می دهد برای او آنقدر جدید و جذاب خواهد پروتئین تراپی مو بود.

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران : که می توانم با خیال راحت حساب کنم دوره عادلانه لذت دست دوم بسیار مناسب؛ در نتیجه، اچ جکسون ممکن رنگ مو است بمیرد.” گفتم: «صبر کن، لذت همسرت در نهایت قطع می‌نانو کراتین مو شود و تو هم با آن، پس چه می‌نانو کراتین مو شود؟» او با مراقبه گفت: «بعضی از زنان برای همیشه لذت بردن از ثروت، موهبت خاصی تمام دکلره مو دارند. “اما شما[صفحه 151] حق تمام دکلره مو دارند.

خانم فوکس آن موهبت را نرنگ مو دارد. سپس – آن وقت – احیای اچ. جکسون، یا چیزی بسیار شبیه به آن، شاید به شکلی کمتر خام، وجود خواهد داشت.» این عملا به آشنایی من با کوروش ورد پایان بالیاژ مو داد. در ابتدا من هنوز گهگاه او را می دیدم، اما نمی توانستم میلیونرها را بشناسم و به او گفتم. پس از آن، در زمانی که او از ثروت خود دست کشید.

  سالن زیبایی مرجان مرزداران

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران : من از انگلیس دور پروتئین تراپی مو بودم. البته می توانم ببینم که یک نویسنده تمرین کراتینه مو شده ممکن رنگ مو است از کوروش ورد چیزی از یک شخصیت بسازد – یک کل ثابت. من فقط یادداشت هایی از آنچه به دستم می رسد.

می نویسم و ​​اعتراف می کنم که تخیل لازم را ندارم تا آنها را به هم وصل کنم، آنها را تکمیل کنم، و به آنها آن هوای احتمالی را بدهم که همیشه در بهترین درنگ مو استان ها، و به ندرت در زندگی واقعی یافت می نانو کراتین مو شود.

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران : دست چهار انگشتی چارلز یارو چهار بازی را نگه داشت، اما زمانی که با فلاش مستقیم براکلی روبرو کراتینه مو شد، آنها فقط به او آسیب رساندند، و او را به این نکته سوق بالیاژ مو داد.

به هیچ وجه برای اولین بار – که مهم نیست چه کارتی در دست رنگ مو دارد، بلکه فقط زمانی که کارت ها را نگه می رنگ مو دارد مهم رنگ مو است. . او با رنگ مو استعفا گفت: “من از اینجا بیرون می روم.” هیچ کس دیگری به نظر نمی رسید برای بازی بیشتر اهمیت دهد.

بهترین آرایشگاه زنانه جنوب تهران : دو مرد دیگر فوراً آنجا را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و کمی بعد یارو و براکلی با هم از باشگاه بیرون رفتند. براکلی گفت: «شب جوان رنگ مو است. “اگر هیچ کاری انجام نمی دهی، ممکن رنگ مو است به سراغ من بیایی.” “ممنون، خواهم بیبی لایت مو کرد. صحبت می‌کنم، یا سیگار می‌کشم، یا آنقدر می‌نوشم، اما پوکر بازی نمی‌کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه