نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران

بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران : به اتاق نشیمن بزرگ برگشتم. آنجا تاریک پروتئین تراپی مو بود، زیرا آسمان به کراتینه مو شدت ابری پروتئین تراپی مو بود و پنجره‌ها در بالا قرار داشتند، اما نور کمی می‌بالیاژ مو دادند. میز پاک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و تارن آنجا نپروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : به گرمی از من برای کاری که برای مالا انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم تشکر بیبی لایت مو کرد و پرسید فردا چه ساعتی ممکن رنگ مو است از من انتظار داشته باکراتینه مو شد. کتاب جیبی ام را باز بیبی لایت مو کردم و زیر نور لامپ به آن نگاه بیبی لایت مو کردم. “خب، من فردا یک روز سبک دارم، بدون تصادف. من باید بعد از ظهر اینجا باشم.” رانندگی به خانه بدون حادثه انجام کراتینه مو شد. ماشین را به داخل کابین رفتم و مستقیم به رختخواب رفتم.

بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران

بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران : اما بیش از یک ساعت نتوانستم بخوابم. من توسط آن مرد و همسر ناجوانمردش تسخیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم. درست زمانی که پیاده می‌کراتینه مو شدم، دوباره با بوی دود تلخ در سوراخ‌های بینی‌ام بیدار کراتینه مو شدم – بوی سوزاندن برگ‌های عرعر. سپس متوجه کراتینه مو شدم که این بو یک توهم خاطره رنگ مو است و با جدیت به خواب رفتم. من از دور یکشنبه صبح قبل از یک برگشتم.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

هلمستون آن روز پر از بازدیدکننده پروتئین تراپی مو بود و ماشین های زیادی قبل از هتل بزرگ در خیابان کوئینز وجود داشت. در حالی که مردم به آرامی در میان ترافیک رانندگی می‌بیبی لایت مو کرد، صد یاردی دورتر، تارن را دیدم که با همان لباس‌های کهنه و در حالی که رتریورش در پاشنه‌اش پروتئین تراپی مو بود، قدم می‌زد. او از یک خیابان فرعی برگشت و من دیگر او را ندیدم.

بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران : پس از پرس و جو متوجه کراتینه مو شدم که او به خانه من زنگ نزده رنگ مو است. همانطور که می گفت او فقط آنجا رفته پروتئین تراپی مو بود تا درسش را به سگ بدهد. من لیسانس لایت و هایلایت مو هستم. من ناهار را به تنهایی با گوشت گاو سرد و آبجو صرف بیبی لایت مو کردم و لنست را خواندم . من قصد داشتم مادی‌گرا و علمی بمانم و به آن هوای اسرارآمیز و ناخوشایندی که به نظر می‌رسید دور تارن و همسرش را در فلونسدن آویزان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود آلوده نشم.

  بهترین آرایشگاه زنانه در باغ فیض

من ده سال پروتئین تراپی مو بود که قبلاً با اتفاقات عجیب و غریب تمرین نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم، و همه آنها با پر بیبی لایت مو کردن حقایق عجیب و غریب خود را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. بازدید بعد از ناهار من از البته حرفه ای پروتئین تراپی مو بود، اما اگر فرصتی داشتم می توانستم به معنای ارضای یک کنجکاوی معمولی نیز پروتئین تراپی مو بود. من خودم رانندگی بیبی لایت مو کردم و مسیر در سرازیری ها در نور روز بدتر از شب به نظر می رسید.

بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران : با این حال، منطقی به نظر می رسید که تصور کنیم آنچه که ماشین در آن زمان انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، اکنون می تواند انجام دهد. اکنون با وضوح بیشتری می‌توانستم ببینم که در راه تعمیر آن خانه مزرعه ویران و متروکه چه کراتینه مو شده رنگ مو است. سقف نوک تیز بالای اتاق بزرگی که شب قبل در آن نشسته پروتئین تراپی مو بودم، ترمیم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و شرایط جوی مناسبی نداشت.

پشته دودکش نو پروتئین تراپی مو بود و قاب پنجره ها هم همینطور. در مجاورت اتاق بزرگ ساختمانی به شکل نامنظم قرار داشت که احتمالاً شامل سه یا چهار اتاق دیگر پروتئین تراپی مو بود که سقف آن با آهن راه راه جدید پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. یک یا دو ساختمان بیرونی به نظر می رسید که به تازگی از مصالح قدیمی ساخته کراتینه مو شده اند. اما آن قسمت از خانه مزرعه که در ابتدا دو طبقه پروتئین تراپی مو بود کاملاً دست نخورده باقی مانده پروتئین تراپی مو بود.

  سالن آرایش خالقی

بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران : نیمی از سقف آن پایین پروتئین تراپی مو بود، پنجره‌ها بدون شیشه پروتئین تراپی مو بودند، و یکی از میان آن‌ها پله‌های شکسته و کاغذ دیواری پاره‌کراتینه مو شده را دید که در نسیم تند ماه مارس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می‌کراتینه مو شد و تکان می‌خورد. در زمین چمن آن سوی حیاط دو گاو خوب آلدرنی در حال چرا پروتئین تراپی مو بودند. بیشتر زمین نادیده گرفته کراتینه مو شده به نظر می رسید. اما تارن هیچ کمکی نداشت و هر کاری داشت خودش انجام می بالیاژ مو داد.

باغی از درختان میوه کوتاه رکراتینه مو شد و بدبختی در اثر شیب زمین از شمال و شرق در پناه خود پروتئین تراپی مو بود. سگ با شنیدن ماشین من با عصبانیت پارس بیبی لایت مو کرد، و قبل از اینکه صعود را به سمت خانه مزرعه شروع کنم، دو یا سه سنگ چخماق برداشتم تا اگر به دنبال من رفت از آنها رنگ مو استفاده کنم. اما همه نشانه های خصومت[صفحه 14] با دیدن من ناپدید کراتینه مو شد او از خوشحالی نمی‌پرید و قمار می‌بیبی لایت مو کرد.

بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران : بلکه دماغش را در دستانم فرو می‌بیبی لایت مو کرد و بعد درست جلوی من راه می‌رفت، دمش را تکان می‌بالیاژ مو داد و هر از گاهی به عقب نگاه می‌بیبی لایت مو کرد تا ببیند من می‌فهمم و دنبالش می‌کنم. او راه را از طریق حیاط، از در باز بیرونی، و از طریق سالن به درب اتاق بزرگ هدایت بیبی لایت مو کرد. روی در خراشید. از بی حوصلگی در زدم و وارد کراتینه مو شدم.

تارن قبل از آتش سوزی در یکی از صندلی های ویندسور به خواب رفته پروتئین تراپی مو بود. وقتی وارد کراتینه مو شدم داشت خودش را بیدار می بیبی لایت مو کرد. کت و چکمه های سنگینش را درآورده پروتئین تراپی مو بود و دمپایی نمدی پوشیده پروتئین تراپی مو بود که ظاهری خانگی داشت. از روی میز کنارش به نظر می رسید که او با صرفه جویی ویسکی، شیر و بیسکویت های سفت ناهار خورده رنگ مو است.

  آرایشگاه زنانه در قیطریه تهران

بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران : گفت: ببخشید که خواب پروتئین تراپی مو بودم. “اما سگ می دانست.” “آه!” گفتم. “امروز صبح پیاده روی طولانی داشتی. من تو را در هلمستون دیدم.” “بله. بهت گفتم.” “تو باید برای رنگ مو استراحت به خانه من می آمدی. حال همسرت چطور رنگ مو است – شب خوبی داشتی؟” “اینطور به نظر می رسد. او مدت زیادی خوابیده رنگ مو است. کودک نیز همینطور رنگ مو است.

من متوجه خواهم کراتینه مو شد که او شما را خواهد دید.” به اتاق داخلی رفت. اگر او تمایلی به دیدن من نشان می بالیاژ مو داد، باید به کراتینه مو شدت عصبانی می کراتینه مو شدم. همچنین، شاید فکر می‌بیبی لایت مو کردم درست رنگ مو است که بی‌میلی را نادیده بگیرم. اما تارن تقریباً مستقیماً دوباره ظاهر کراتینه مو شد و از من خورنگ مو است که وارد شوم[صفحه 15] متوجه کراتینه مو شدم.

بهترین آرایشگاه زنانه در ستارخان تهران : که همه چیز هم با او و هم با کودک به بهترین شکل ممکن پیش می رود. او واقعاً حیوان باشکوهی پروتئین تراپی مو بود که از کار بیش از حد و یا – مانند بسیاری از مادران امروزی – از یک زندگی شیک و فاسد آسیبی نبیند. با من او کم حرف، تقریباً عبوس پروتئین تراپی مو بود. اما او مطیع به نظر می رسید و دستورات من را اجرا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

تنها مشکل، همانطور که انتظار داشتم، این پروتئین تراپی مو بود که او را در رختخواب نگه دارم. او با فرزندش دندانهای سفید خود را در وجد شادی مادرانه نشان بالیاژ مو داد. قبل از اینکه کارم را با او تمام کنم صدای باران را روی سقف آهنی اتاقش شنیدم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه