نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی : زیرا مطمئناً مدال در ظرف ذوب خواهد پروتئین تراپی مو بود. علاوه بر این، من تمایلی به دخالت پلیس در کار خصوصی من ندارم. و فکر می کنم اگر ما هیچ یک از این دو را نگیریم، به همین خوبی خواهد پروتئین تراپی مو بود. از ما یک کلمه در مورد آن گفتیم.” خانم اسمیترز گفت: “اوه، باید به خانم واربویز بگویم.” “اگر هرگز اینطور پروتئین تراپی مو بود، دیدن خنده او را در آن درنگ مو استان از دست نمی بالیاژ مو دادم.

رنگ مو : در مورد منافذ خانم پوش، وقتی به قسمتی می رسم که چکمه هایت را روی پاهایم می گذارم، زیرا چکمه های تو با صدای بلندتری جیرجیر می بیبی لایت مو کرد و سرت را زیر پا می بیبی لایت مو کردی. لباس تخت و من گفتم: آلفرد با ناامیدی گفت: “اوه، اینجا را نگاه کن، ای کاش این کار را نمی بیبی لایت مو کردی. من واقعاً ترجیح می دهم این کار را نکنی. اغلب اوقات چیز خاصی نمی خواهم.

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی : اما اگر آن درنگ مو استان گفته نانو کراتین مو شود، تقریباً مطمئن رنگ مو است که چنین خواهد کراتینه مو شد. تا جایی که به من مربوط می نانو کراتین مو شود، اشتباه گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است. من اشتباه بیبی لایت مو کردم و مدالم را از دست بالیاژ مو دادم. آیا این برای شما کافی نیست؟ خانم اسمیترز با متوالی‌تر از آنچه فوراً آشکار می‌کراتینه مو شد، مشاهده بیبی لایت مو کرد: «پس شما آن ایده کلوندایک را رها بیبی لایت مو کرده‌اید. “مطمئناً، اوه، مطمئنا! این فقط یک تصور سرگردان پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

که نمی‌توانست به آن فکر کنم. و من پیتر بگ پیر را به خوبی از بین می‌برم. در مورد هر دو کمی سازش در مورد بالیاژ مو داد و ستد وجود خواهد داشت.[ص 135] طرفین فقط برخورد زیرکانه می خواهد. گارسون و بگ دوستان بسیار خوبی برای من پروتئین تراپی مو بوده اند و من آنها را کنار نمی گذارم.

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی : من نمی‌توانم این کار را انجام دهم، حتی اگر شما آن را بخواهید.» خانم اسمیترز با خشکی گفت: “من آن را نمی پرسم.” “تا امشب درستش کن و من هیچی نمیگم.” در راه خود به شهر فکر بیبی لایت مو کرد که واقعاً نیاز به درایت رنگ مو دارد. با این حال، او وارد اتاق آقای بیگ کراتینه مو شد و تمام تلاشش را بیبی لایت مو کرد. گفت: آمدم عذرخواهی کنم.

  ارایشگاه زنانه در تهران تهرانپارس

آقا، خیلی متواضعانه به خاطر نحوه صحبتم دیروز. همانطور که دیدید، آقا من خودم نپروتئین تراپی مو بودم. “پس مست پروتئین تراپی مو بودی ؟” آقای بگ با علاقه ملایمی گفت. “اوه، نه، قربان. حداقل داروها بیشتر پروتئین تراپی مو بود. من تمام روز با دندان درد عذاب می کشیدم، و برای آن کمی لاودانوم مصرف می بیبی لایت مو کردم، و این باعث کراتینه مو شد که به هر حال از پس همه بر بیایم.

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی : اگر خودم پروتئین تراپی مو بودم، این کار را انجام می بالیاژ مو دادم. زودتر دست ررنگ مو استم را بریده اند -” آقای بگ گفت: “این کار انجام می نانو کراتین مو شود.” “در این مورد دیگر نیازی به گفتن در مورد آن نیست. اما هنگامی که دوباره با دندان درد مواجه کراتینه مو شدید، باید به شما توصیه کنم که یا مقداری کمتر لودانیوم مصرف کنید یا مقدار زیادی بیشتر مصرف کنید.

حالا به کار خود ادامه دهید.” بنابراین درایت پیروز کراتینه مو شد. خانم اسمیترز به قول خود وفا بیبی لایت مو کرد و خانم واربویز و یادگار چارلز پوش فقید درنگ مو استانی را از دست بالیاژ مو دادند.[ص 136] که بدون شک آنها را سرگرم می بیبی لایت مو کرد. اسمیترز به نقش طبیعی خود بازگشته رنگ مو است . برش های روزنامه با یک کرومو جایگزین کراتینه مو شده اند که اتفاقاً دقیقاً با قاب مطابقت رنگ مو دارد و خوشحالی کلی رنگ مو است.

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی : برخی از یادداشت ها در مورد نام کوروش ورد که زمانی در روزنامه ها بسیار دیده می کراتینه مو شد و در گفتگوها شنیده می کراتینه مو شد، اکنون سال هرنگ مو است که به ندرت ذکر کراتینه مو شده رنگ مو است. بازنشستگی مطلق در بخش آخر زندگی او به مردم – که همیشه آماده فراموش بیبی لایت مو کردن پروتئین تراپی مو بودند – کمک بیبی لایت مو کرد تا او را فراموش کنند. چند هفته پیش در باشگاه اتفاقی درباره او حرفی زدم و مردی که قاعدتا دنیایش را می‌داند به من روی آورد و پرسید سیروس ورد کیست.

  سالن زیبایی سنا

اطلاعیه درگذشت او در روزنامه تایمز ممکن رنگ مو است علاقه را به شخصیتی که واقعاً نسبتاً خارق‌العاده پروتئین تراپی مو بود احیا بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. اما این اطلاعیه مختصر پروتئین تراپی مو بود و فراتر از نام‌ها و تاریخ‌ها چیزی بیش از این که او یک میلیونر عجیب و غریب پروتئین تراپی مو بود، که در سن چهل و پنج سالگی تصمیم گرفت تقریباً کل ثروت خود را تسلیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و یک زندگی در فقر نسبی داشته باکراتینه مو شد.

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی : نمی‌گفت. گفته می‌نانو کراتین مو شود که این اقدام نتیجه برخی اعتقادات مذهبی عجیب پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، اما خود کوروش ورد هرگز در زمان حیاتش توضیحی در مورد آن ارائه نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.» چند یادداشتی که پیشنهاد می‌کنم اضافه کنم، از جمله یادآوری شخصی این مرد، احتمالاً جالب باکراتینه مو شد. نویسنده درنگ مو استان دائما[ص 138] مشکل خود را متناسب با راه حل خود تنظیم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

شاید سودمند باکراتینه مو شد، هرچند تا حدودی تحقیرکننده، این که او باید گهگاه توجه خود را به مشکلاتی که زندگی واقعی برای او ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند معطوف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ببیند که در این صورت یافتن راه حل چقدر دشوارتر رنگ مو است. سیروس ورد در سی و چهارمین سالگی خود به انگلستان آمد، سنی که بسیاری از مردان تنها در آغاز کار خود لایت و هایلایت مو هستند. او قبلاً ثروت خود را به دست آورده پروتئین تراپی مو بود.

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی : نمی توانم دقیقاً بگویم چقدر ثروتمند پروتئین تراپی مو بود. بسیاری از پاراگراف‌های روزنامه در آن زمان تخمین‌هایی از درآمد سالانه او ارائه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که همه متفاوت پروتئین تراپی مو بودند. باید بگویم تنها مردی که واقعا می دانست خود کوروش ورد پروتئین تراپی مو بود. او صاحب کشتی های بخار، راه آهن، کارخانه ها، معادن و زمین کافی برای یک ملت کوچک پروتئین تراپی مو بود.

  سالن آرایش پالادیوم

در بدو ورود او به لندن درنگ مو استان های زیادی از زیاده خواهی و عجیب پروتئین تراپی مو بودن او نقل کراتینه مو شد. او در حال بحث در مورد محل اقامتش پروتئین تراپی مو بود و یکی از دوستانش پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که باید خانه ای در پارک لین بسازد. “پارک لین کجرنگ مو است؟” کوروش ورد پرسید. او فقط دو روز در لندن پروتئین تراپی مو بود. “در امتبالیاژ مو داد ضلع شرقی هاید پارک، در شیک ترین محله می دود.

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی : کالسکه شما این را می داند.” ورد رفت تا نگاهش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و برگشت. او گفت: “بله، این یک مکان مناسب برای یک خانه رنگ مو است – یک خانه. اما به نظر می رسد مقداری آجر وجود رنگ مو دارد. اجاره‌نشینی‌هایی که قبلاً در آنجا وجود رنگ مو دارد. فکر می کنم بتوانم آنها را پاک کنم؟” او این تلاش را بیبی لایت مو کرد و در ابتدا بسیار عصبانی کراتینه مو شد وقتی متوجه کراتینه مو شد.

که نمی تواند “آنها را پاک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند”. اما به زودی رکراتینه مو شد فلسفی بیشتری پیدا بیبی لایت مو کرد. او مشاهده بیبی لایت مو کرد: “مردم شما، فکر می کنم به خانه های کوچک خود چسبیده اند.” او همیشه در ابتدا بسیار ناامید می کراتینه مو شد.

بهترین آرایشگاه زنانه در جنت آباد مرکزی : اگر چیزی پیدا می بیبی لایت مو کرد که نمی توانست بخرد. او یک روز صبح به تنهایی به گالری ملی رفت. او داور تصاویر پروتئین تراپی مو بود و گهگاه صلیب مبالیاژ مو دادی روی کاتالوگ خود می گذاشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه