↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس : او یکی از عناب های شیرین بیان را که به او تعارف بیبی لایت مو کرد، گرفت. اما او توضیح بالیاژ مو داد که اکنون به آن نوع اهمیت نمی دهد. او فقط بهترین شکلات ها را دوست داشت. “شما نمی توانید آنها را اینجا بیاورید. اگر می خواهید چیزی به من بدهید، آقای پیترز، یک بلوز (دو و یازده) در پنجره هیگینسون وجود رنگ مو دارد که به خوبی به من کمک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” او کمی گیج به نظر می‌رسید.

رنگ مو : اما بلوز را برای او خرید، و واقعاً این کار برای او بسیار خوب پروتئین تراپی مو بود – آنقدر خوب که فکر بیبی لایت مو کرد حیف رنگ مو است که در آن عکس نگیرند. “شاید ما عکس باشیم[صفحه 203]او با فریبنده گفت: “نباید بیش از دو نسخه بخواهم – کابینت.” این بهتر پروتئین تراپی مو بود پیترز از اینکه می خورنگ مو است از او با او عکس بگیرد خوشحال پروتئین تراپی مو بود. عکاس او را روی چوبی روستایی قرار بالیاژ مو داد و پیترز در کنارش ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس : همانطور که به او نگاه می بیبی لایت مو کرد لبخندی گسترده و با احساس زد. بی حوصله سرش را تکان بالیاژ مو داد. “اوه، این کار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!” او گفت: “خنده تو مرا بیرون می‌ککراتینه مو شد. علاوه بر این، تو چوب را تکان می‌دهی. کاش می‌ایستی و اجازه می‌بالیاژ مو دادی تنها باشم. سپس می‌توانی خودت را پس بگیری.” بنابراین پیترز با مهربانی کنار ایستاد. اما در مجموع فکر نمی‌بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

ارزش این را داشته باکراتینه مو شد که بعداً خودش را بگیرد. دو نسخه رسید و السا را ​​راضی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او گفت: “اگرچه می دانستم که ظاهر بهتری دارم.” یک نسخه برای خودش پروتئین تراپی مو بود و دیگری برای دوستی خاص. پیترز یک قاب مخمل خواب دار خریده پروتئین تراپی مو بود، با این تصور که او قصد داشت یک نسخه را به او بدهد. خوب، این مهم نپروتئین تراپی مو بود؛ او می تواند سومی را به عکاس سفارش دهد.

  سالن زیبایی لیندا سعادت اباد

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس : در این بین او مجبور کراتینه مو شد عکس را برای دوست خاص بسته بندی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او گفت: “اگر آن را بین دو تکه کارت بسته بندی کنید، ایمن تر سفر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” السا متفکر به نظر می رسید. او گفت: “من یک قطعه قدیمی در پرونده نوشتن خود دارم.” “برو آن را بیاور، آقای پیترز.”[صفحه 204] او از طریق قاب نوشته شکار بیبی لایت مو کرد، اما نتوانست آن را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او پاسخ بالیاژ مو داد: “خب، من می دانم که در هر حال آنجرنگ مو است.” “من آن را نگه داشتم، می دانستم که روزی خواهد آمد. روی آن دعاهایی رنگ مو است که وقتی قبلا اینجا پروتئین تراپی مو بودم برای من نوشتی.” “اوه، بله، من آن را دیدم. فکر نمی بیبی لایت مو کردم …” “خب، مهم نیست، من خودم می‌روم و آن را می‌گیرم، از وسط نصف کراتینه مو شده، درست می‌نانو کراتین مو شود. هر چند دوستم را متحیر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس : او از آن دسته از نمازگزاران نیست.” پیترز مقصر پروتئین تراپی مو بود که در حین دور کراتینه مو شدن تا حدودی مأیوس به نظر می رسید. این باعث عصبانیت السا کراتینه مو شد. او گفت: «نیازی نیست که شما این قدر غمگین به نظر برسید. “توقع نداشتی که من آن را تمام عمرم نگه دارم و آن را با خودم دفن کنم – کارت قدیمی احمقانه – آیا؟” خانم مارکز بعد از رفتن السا گفت: “یک چیزی که من می گویم این رنگ مو است.

که او خانه را روشن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و امیدوارم ظاهرش برای او دامی نباکراتینه مو شد. او قبلاً یک تحسین کننده جوان رنگ مو دارد و او یک بچه ساده! او قول بالیاژ مو داده رنگ مو است که سال آینده دوباره بیاید. امیدوارم در آن زمان با او بهتر شوید. “اوه، نه! قطعا نه.” “تو خوب به نظر نمی‌رسی، آقای پیترز. از ذکر آن عذرخواهی می‌کنی، اما دکتر می‌خواهی.” پیترز به آرامی سرش را تکان بالیاژ مو داد.

  سالن آرایش گلرخ تهرانپارس

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس : اما به لمس دست زد[صفحه 205] از چیزی – احتمالاً کبد. عصر یکشنبه پروتئین تراپی مو بود و او طبق معمول قصد داشت به کلیسا برود. اما نظرش عوض کراتینه مو شد. او به آن احساس نمی بیبی لایت مو کرد. زیر درخت چنار نشست و مثل قبل از بزرگ کراتینه مو شدن السا به او فکر بیبی لایت مو کرد. او اکنون آن درخت کهنسال را خوب می‌شناخت، هر پیچش شاخه‌ها، هر پیچیدگی پوست را می‌شناخت.

به شکلی بی دلیل درخت را دوست داشت. هرگز او را دفع نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. همیشه برای او وجود داشته رنگ مو است. خانم مارکس درست می گفت. پیترز دکتر می خورنگ مو است. او زمانی که در محل کارش در دفتر پروتئین تراپی مو بود غش بیبی لایت مو کرد. او به خاطر آن از شریک ارکراتینه مو شد که او را بیهوش یافته پروتئین تراپی مو بود عذرخواهی بیبی لایت مو کرد و قول بالیاژ مو داد که دیگر تکرار ننانو کراتین مو شود. اما این کار را بیبی لایت مو کرد.

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس : یک روز صبح او را به اتاق خصوصی شریک ارکراتینه مو شد احضار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. گرانتام و فلایندرز هر دو آنجا پروتئین تراپی مو بودند. آنها به او گفتند که او سالها خدمتگزار وفادار آنها پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، و اکنون – وقتی از کار گذشته رنگ مو است – آنها می خواهند احساسشان را نسبت به خدمات او نشان دهند. او دیگر قرار نپروتئین تراپی مو بود به دفتر بیاید، اما مبلغی را نام بردند که تا آخر عمر به عنوان مستمری به او پرداخت می کراتینه مو شد.

و به او توصیه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که به پزشک مراجعه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پیترز نمی توانست آن را بفهمد و باید دوباره برای او توضیح بالیاژ مو داده می کراتینه مو شد. سپس سعی بیبی لایت مو کرد از آنها تشکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. احساس غرور و لرزان می بیبی لایت مو کرد. او مورد ستایش قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود – سالها پروتئین تراپی مو بود که کسی او را ستوده پروتئین تراپی مو بود. او به خانه رفت و ماجرا را به خانم مارکس گفت. او را بسیار تحسین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

  سالن زیبایی ملکه در شهرک گلستان

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس : و حقوق بازنشستگی داشت. و خانم مارکس به او تبریک گفت و گفت که او شایسته شانس رنگ مو است. و سرانجام پیترز شکست و گریست. پیترز بیشتر روزهایش را سپری می‌بیبی لایت مو کرد و هیچ کاری نمی‌بیبی لایت مو کرد و روی چمن‌های زیر درخت چنار دراز می‌کشید.

او در یکی دو نقطه نسبتاً عجیب و غریب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. خانم مارکس نمی توانست او را باور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که این نوار زمین قرار رنگ مو است روی آن ساخته نانو کراتین مو شود و درخت باید پایین بیاید. او در این مورد بحث نبیبی لایت مو کرد.

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس : او فقط گفت: “آن درخت را قطع نخواهند بیبی لایت مو کرد. من در مورد آن خواهم دید.” حالا این احمقانه رنگ مو است ، آقای پیترز. درخت قبل از شروع ساختن پایین می آید. پیترز گفت: “نه، نمی نانو کراتین مو شود.” یک روز، در حالی که پیترز زیر درخت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود.

گروهی از مردان آمدند و اندازه گیری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خطوطی را در چمن بریدند، اما آنها سعی نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند درخت را لمس کنند. پیترز خندید. اما صبح روز بعد با صدای اره بیبی لایت مو کردن از خواب بیدار کراتینه مو شد.

بهترین آرایشگاه زنانه در تهرانپارس : گروهی از کارگران زودتر آمده پروتئین تراپی مو بودند و روی درخت مشغول کار پروتئین تراپی مو بودند و شاخه های سنگین پایینی را اره می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پیترز با پیراهن شبش نیمی از پنجره به بیرون خم کراتینه مو شد و مشتش را به طرف آنها تکان بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه