نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵

بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵ : فقط سه حلقه قدیمی رنگ مو است.” “بله، اما آنها حلقه های جادویی لایت و هایلایت مو هستند.” “پوه! آنها نمی توانند کاری انجام دهند.” “نمیتونن؟” نتا در حالی که درب را عوض می بیبی لایت مو کرد، با بی تفاوتی کراتینه مو شدید گفت. او روی میز نشست و پاهای باریک خود را تاب می بالیاژ مو داد و به طرز تحریک آمیزی زمزمه می بیبی لایت مو کرد. جیمی تکرار بیبی لایت مو کرد : می دانم که آنها نمی توانند کاری انجام دهند.

رنگ مو : نتا از او دور کراتینه مو شد و به مگس هایی که روی سقف سفید می چرخیدند نگاه بیبی لایت مو کرد. چشمانش درشت و مراقبه کراتینه مو شد. او به زمزمه بیبی لایت مو کردن ادامه بالیاژ مو داد. جیمی ناامیدانه گفت: خوب، آنها چه کار می توانند بکنند؟ “هر شب وقتی شما در رختخواب لایت و هایلایت مو هستید و می‌خوابید، و وقتی دیگران در رختخواب لایت و هایلایت مو هستند و می‌خوابند، می‌توانند از معبد بیرون بیایند و بدوند.

بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵

بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵ : دیوارها و پشت بام خانه‌ها را بالا می‌برند. و همچنین می‌توانند پرواز کنند. آنها درست مثل مگس ها پرواز می کنند.” “باور نمی کنم. تو داری دروغ می گویی و می دانی که دروغگوها کجا می روند. باید مجازات شوی.”[صفحه 233] “من دروغگو نیستم. شاید یک آدم ساختگی باشم، اما نمی توانم بگویم که لایت و هایلایت مو هستم. هیچ کس نمی داند آن حلقه ها از کجا آمده اند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

خود بابا هم نمی داند.” “من خودم می روم و این لحظه از او می پرسم.” جیمی محکم به سمت در رفت، مکثی بیبی لایت مو کرد و اضافه بیبی لایت مو کرد: و دروغ گفتن همان ساختگی رنگ مو است. او پدرش را پیدا بیبی لایت مو کرد و از او پرسید که آیا می‌داند آن حلقه‌هایی که نتا از کجا آمده‌اند؟ پدرش گفت: نه، من به او گفتم که این کار را نبیبی لایت مو کردم. جیمی ناامید کراتینه مو شد. “دروغ و ساختگی یکی لایت و هایلایت مو هستند.

  آرایشگاه زنانه - سردار جنگل

بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵ : اینطور نیست؟” او گفت. “به هیچ وجه یک چیز نیست.” این یک ناامیدی دیگر پروتئین تراپی مو بود. بعداً در همان روز جیمی نزد نتا رفت و گفت که او واقعاً باید یکی از آن حلقه ها را به او بدهد زیرا او برادرش رنگ مو است. او رد بیبی لایت مو کرد. سپس پرسید که آیا ممکن رنگ مو است دوباره به داخل معبد نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

یک بار دیگر او را رد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. نتا با جدیت گفت: “این چیز خوبی نیست که در یک روز بیش از حد به آنها نگاه کنیم.” جیمی با ناراحتی گفت: «به نظر می‌رسد که نمی‌توانم کاری انجام دهم یا کاری داشته باشم یا در هیچ کاری بازی کنم. نتا که مهربان پروتئین تراپی مو بود، تسلیم کراتینه مو شد و به او اجازه بالیاژ مو داد یک بار دیگر نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نتا دوستان دختر هم سن و سال خودش داشت.

بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵ : آنها دوروتی، سیسیلیا وین و رز هریتیج پروتئین تراپی مو بودند. نتا در مورد حلقه های جادویی به آنها گفت و همه آنها عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفتند.[صفحه 234] مراسمی به وجود آمد. نتا کاهن پروتئین تراپی مو بود و رز هریتیج زیر کشیش پروتئین تراپی مو بود. همیشه لازم پروتئین تراپی مو بود قبل از باز بیبی لایت مو کردن معبد، یک برگ سبز را به آرامی روی معبد تکان دهیم. هر روز صبح حلقه‌های جادویی را بیرون می‌آوردند و برای چند دقیقه در ظرفی از آب خالص قرار می‌بالیاژ مو دادند.

سپس آنها را خشک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دوباره در معبد قرار بالیاژ مو دادند. دوروتی وین که عمیقاً مطالعه می بیبی لایت مو کرد، تعویذهایی را پیشنهاد بیبی لایت مو کرد و آنها بلافاصله ساخته کراتینه مو شدند. هر دختری دور گردنش یک نخ طلا می‌بست – از جعبه ترقه بیرون آمده پروتئین تراپی مو بود – و یک مربع کوچک از مقوای سفید به آن وصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که سه دایره روی آن کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  سالن زیبایی فریده ملکی

بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵ : نتا و رز تعویذهایی داشتند که روی آنها دایره ها با گچ قرمز کشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. دوروتی و سیسیلیا باید به جوهر سیاه قناعت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما فهمیده کراتینه مو شد که پس از مدتی دوروتی به مقام کشیش ارتقاء خواهد یافت و سپس از امتیاز گچ قرمز نیز برخوردار خواهد کراتینه مو شد. تعویذها باید زیر لباس پوشیده می کراتینه مو شد و به هیچ کس نشان بالیاژ مو داده نمی کراتینه مو شد.

رازداری که مشاهده کراتینه مو شد بسیار زیاد پروتئین تراپی مو بود. قرار نپروتئین تراپی مو بود کسی چیزی بداند. هنگامی که با حلقه های جادویی درگیر می کراتینه مو شدند، نام های مسیحی ممنوع پروتئین تراپی مو بود. نتا به عنوان کاهن و رز به عنوان زیر کشیش خطاب کراتینه مو شد. دوروتی یک و سیسیلیا دو نام داشت. البته دو کم افتخارترین مقام پروتئین تراپی مو بود. این به سیسیلیا واگذار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، زیرا به دلیل روحیه شیرین و ملایمش، او راضی به گرفتن آن کراتینه مو شد.

بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵ : کاری که هیچ یک از سه نفر دیگر انجام نمی بالیاژ مو دادند.[صفحه 235] جیمی به اتفاق آرا از آن کنار گذاشته کراتینه مو شد. از او می‌پرسیدند که آیا نمی‌روی و مثل یک پسر مهربان در باغ بازی نمی‌کنی، چون رازهای خصوصی برای صحبت بیبی لایت مو کردن تمام دکلره مو دارند. و اگر ناگهان وارد اتاقی می کراتینه مو شد که آنها در آنجا پروتئین تراپی مو بودند، با عجله چیزها را مخفی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و خودنمایی درباره آب و هوا صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

این جیمی را دیوانه بیبی لایت مو کرد. او گاهی می‌گفت که همه چیز را می‌داند، و گاهی به نتا اشاره می‌بیبی لایت مو کرد که ادعای رابطه آنها مستلزم این رنگ مو است که او باید همه چیز را به او بگوید، و گاهی اوقات او نمی‌خورنگ مو است بداند. گهگاه تهدید می‌بیبی لایت مو کرد که معبد و حلقه‌های جادویی را (او آنها را «حلقه‌های پرده‌ای قدیمی» می‌نامید، اما این فقط توهین‌آمیز او پروتئین تراپی مو بود) را به داخل حوضچه اردک می‌اندازد.

  سالن زیبایی شاهکار سعادت آباد

بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵ : او این کار را نبیبی لایت مو کرد. مشتاقان چهار نفر پروتئین تراپی مو بودند و او فقط یک نفر پروتئین تراپی مو بود و حماقت شجاعت نیست. او گفت: «به هر حال، اگر اشتباه نمی‌بیبی لایت مو کردی، به من اجازه می‌بالیاژ مو دادی وارد آن شوم، و بنابراین مطمئناً مجازات می‌شوی. در مورد آنها چیزی نگو.” اما او بر هیچ چیز پیروز نکراتینه مو شد. افسانه های مربوط به حلقه های جادویی به سرعت از نظر تعبالیاژ مو داد و قدرت افزایش یافت.

منشاء آنها اکنون به حساب می آمد. آنها حلقه های متعلق به پری ها پروتئین تراپی مو بودند و آنقدر مشتاقانه و زیبا زیر و رو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که پری ها آنها را آزاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و به آنها قدرت جادویی بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. این افسانه علت‌شناختی، مانند بقیه، توسط نتای چشم درشت بیان کراتینه مو شد[صفحه 236] باوری پروتئین تراپی مو بود و پیروانش با تعجب و رضایت پذیرفتند.

بهترین آرایشگاه زنانه منطقه ۵ : حلقه های جادویی همیشه یک روز جلوتر زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنچه برای ما فقط دوشنبه رنگ مو است برای آنها سه شنبه پروتئین تراپی مو بود. گزارش هایی از سرگردانی های شبانه آنها هر از گاهی دریافت می کراتینه مو شد. آنها اغلب به ماه می رفتند. آنها می توانند مانند مگس ها پرواز کنند، به یاد می ماند. یک بار به ستاره عروسک ها رفتند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه