نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی طرفه

سالن زیبایی طرفه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی طرفه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی طرفه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی طرفه : خون آدم به جوش می‌آید وقتی از وحشیگری‌هایی که کورتز و یارانش روی سرخپوستان بی‌دفاع انجام می‌بالیاژ مو دادند می‌خوانند. در مورد نقض وحشتناک عدالت، رحمت و حسن نیت که پیزارو در برخورد خود با پروی های ساده دل نشان بالیاژ مو داد.

رنگ مو : اما نه کورتز و نه پیزارو هرگز اعمال ناعادلانه‌تر یا غیرانسانی‌تر از بور هلندی در طول یک قرن و نیم از مالکیت خود مرتکب نکراتینه مو شدند.

سالن زیبایی طرفه

سالن زیبایی طرفه : دکتر با شنیدن این ادعا سرش را تکان بالیاژ مو داد. او گفت: “این زبان قوی رنگ مو است، آقای دی والدن.” «من تقریباً در تمام آنچه گفته‌اید با شما همراهی می‌کنم، اما نه. فکر می کنم شما به سیستم کماندویی اشاره می کنید؟ “به طور عمده به آن، اما نه به طور کامل.” “خیلی خوب. من تحت تصحیح صحبت می کنم، اما سیستم کماندویی را می دانم که این رنگ مو است.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

هنگامی که اموال به طور مداوم و مداوم توسط هوتنتوت ها و بوشمن ها دزدیده می نانو کراتین مو شود و هیچ اقدام صلح آمیزی نمی تواند بازسازی آن را تضمین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سفید پوستان در محله برای کمک به تلاش مسلحانه برای بازیابی آن احضار می شوند. آنها به قلمرو دزدان لشکر کشی می کنند، احشام یا اموال دیگری را که غارت کراتینه مو شده یا مانند آن را تصرف می کنند.

سالن زیبایی طرفه : دزدان را به میزان جرم مجازات می کنند و سپس به خانه باز می گردند. آیا این جمله درستی رنگ مو است؟» “از نظر تئوری، بسیار نسبتا درست رنگ مو است.” «خب، بی عدالتی کجرنگ مو است؟ کسانی که هیچ قانونی جز زور را به رسمیت نمی شناسند، باید اولین درس خود را تحت آن قانون بیاموزند. یک وحشی باید یاد بگیرد که باید به حقوق و احساسات دیگران احترام بگذارد. این پایه و اساس همه نظم اجتماعی رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی هیبو ولنجک

تا زمانی که او آن را یاد نگیرد، نمی‌توانید او را متمدن کنید.» “اعطا کراتینه مو شده. اما وسایلی که شما انتخاب می کنید، ابزارهای درستی نیستند. در وهله اول، چه کسی به مهاجران هلندی حق زمین یا گاو را بالیاژ مو داده رنگ مو است؟ آنها هوتنتوت و بوشمن را در اختیار پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. چه معادلی برای زمینشان به آنها بالیاژ مو دادند؟ شما بگویید آنها وحشی پروتئین تراپی مو بودند و نمی توانستند ارزش آن را بدانند.

  آرایشگاه زنانه در شهرآرا تهران

سالن زیبایی طرفه : درست رنگ مو است، اما هلندی ها می توانستند. آیا آنها از ناآگاهی بومیان برای تصاحب اموالشان با شرایط بسیار ارزانی رنگ مو استفاده نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ اگر چنین رنگ مو است، حقوقی که شما از آن صحبت می‌کنید مبتنی بر تقلب و اخاذی رنگ مو است و در واقع هیچ حقی نیست.

لینک مفید : سالن آرایش طرفه

بلکه صرفاً اشتباه رنگ مو است.» “منظور شما این رنگ مو است که اصلاً نمی توان بین نژادهای متمدن و وحشی ها معامله بیبی لایت مو کرد؟” «به هیچ وجه. اگر تاجر متمدن مرد صادقی باکراتینه مو شد، زمین را به ارزش واقعی آن ارزیابی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آن را در امانت فروشنده نگه می رنگ مو دارد.» “چگونه آن را در اعتماد نگه داریم؟” او به یاد می آورد که نمی تواند پول خرید منصفانه را بپردازد.

سالن زیبایی طرفه : بنابراین آن را برای فروشنده نگه می رنگ مو دارد تا زمانی که بتواند آن را بپردازد. او به خاطر خواهد داشت که فروشنده قبلاً از زمین برای فروش آن حمایت می کراتینه مو شد و باید همچنان توسط آن یا عواید آن حمایت می کراتینه مو شد یا معامله نمی توانست منصفانه باکراتینه مو شد. بنابراین در صورت نیاز، او به بومیان غذا خواهد بالیاژ مو داد. به آنها کمک خواهد بیبی لایت مو کرد تا زندگی کنند.

لینک مفید : سالن زیبایی عظیمیه

خود را ملزم خواهند بیبی لایت مو کرد که وسایل آموزش آنها را فراهم کنند. بردباری بی نهایت نشان خواهند بالیاژ مو داد، تا زمانی که به آنها دستور بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود. او عاقل خواهد پروتئین تراپی مو بود که نمی تواند دستان خود را در کشوری متمدن، چنانکه ممکن رنگ مو است از دستان مردانی که زمین را به قیمت بازار به او فروخته اند، پاک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» “و اگر چنین بردباری نتیجه ای جز افزایش بی قانونی و خیانت نداشته باکراتینه مو شد.

  سالن آرایش سیب سرخ

سالن زیبایی طرفه : چه؟” شما باید ابتدا نشان دهید که آن را تولید خواهد بیبی لایت مو کرد. و در انجام این کار کمی مشکل خواهید داشت. هنگامی که این شیوه برخورد با بومیان به طور انصافی امتحان کراتینه مو شده و شکست خورده رنگ مو است، ممکن رنگ مو است سوال خود را بپرسید. اما چه زمانی امتحان کراتینه مو شده رنگ مو است؟ من کوشیده‌ام حقایق انجیل را بر هوتنتوت‌ها و بوشمن‌ها تأثیر بگذارم و شکست خوردم.

لینک مفید : سالن زیبایی هرما

اما چرا؟ نه به این دلیل که نمی‌توانستند انجیل را بفهمند، یا از آن متنفر پروتئین تراپی مو بودند. اما به این دلیل که کسانی که آن را اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، خودشان به آن عمل نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – در واقع، خودشان واقعاً به آن اعتقاد نداشتند. اینجا رو نگاه کن قبیله‌ای از بوشمن‌ها عادت داشته‌اند که مناطق وسیعی از کشور را بچرخانند و برای حمایت از آنها، هر کجا که می‌توانستند، شکار می‌کشند.

سالن زیبایی طرفه : آنها آن را حق طبیعی خود می دانستند. و چه کسی باید بگوید که نپروتئین تراپی مو بود؟ خوب، برخی از افراد که هرگز از آنها نشنیده اند، با برخی از همسایگان یا هموطنان خود معامله می کنند و ناگهان از حقوقی که خود و پدرانشان از قدیم الایام برخوردار پروتئین تراپی مو بوده اند محروم می شوند. آنها از شکارگاه های قدیمی خود عبور می کنند و اولین گاوهایی را که با آنها می افتند.

لینک مفید : سالن زیبایی عطرین تهران

می کشند، همانطور که همیشه انجام می بالیاژ مو دادند. و برای انجام این کار، روستاهای آنها در شب مورد حمله قرار می گیرند، کلبه هایشان می سوزد، اموالشان ویران می نانو کراتین مو شود، خودشان، زنان و فرزندانشان به بردگی می آیند یا به قتل می رسند! هر حسی از عدالت طبیعی که تمام دکلره مو دارند، باید از چنین اعمالی خشمگین شوند.» “فکر می کنم می بینم.

  لیست آرایشگاه زنانه شهرک اکباتان

سالن زیبایی طرفه : بومیان حق تمام دکلره مو دارند در ازای دارایی هایشان آموزش و مراقبت شوند.» “آره. و اگر این کار انجام ننانو کراتین مو شود، شهرک نشینان اصلاً توجیهی برای تصاحب زمین خود نتمام دکلره مو دارند. آنها با رنگ مو استقرار در کشور خود را همشهری بومیان می کنند و موظفند با آنها چنین رفتار کنند. اگر آنها نمی توانند وظایف شهروندان را در قبال خود انجام دهند.

لینک مفید : سالن زیبایی طراحان خدامی

بهتر رنگ مو است اجازه دهید زمین های خود را رها بیبی لایت مو کرده و کشور را ترک کنند تا اینکه با خشونت و بی عدالتی بلند خدا را تحریک کنند. سیرنگ مو است راندن مستمر بت‌ها هر چه بیشتر، نفرت‌انگیزتر از ناپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کردن یکباره آنهرنگ مو است.» و شما فکر می کنید که اگر برنامه شما دنبال نانو کراتین مو شود، بومیان می توانند به مسیحیت گرویده شوند؟ من شنیده ام که مردانی در آن شک تمام دکلره مو دارند.

سالن زیبایی طرفه : که شهرت آنها برای خرد بالرنگ مو است.» “جرات میکنم بگم. اما نظر انسان در چنین موضوعی چه ارزشی رنگ مو دارد؟ آیا خداوند همه انسانها را از یک خون نیافریده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی هرانوش فسا

آیا مسیح برای همه نمرد؟ آیا باید باور کنیم که او کار خود را درک نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ ما باید این کار را انجام دهیم، اگر معتقدیم ملتی در روی زمین وجود رنگ مو دارد که نمی تواند انجیل را بپذیرد، اما دیر رکراتینه مو شد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه