نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی طراوت

سالن زیبایی طراوت | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی طراوت را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی طراوت را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی طراوت : بعد از مدتی سر با احتیاط ناپدید کراتینه مو شد. فکر می بیبی لایت مو کردم یکی از هوتنتوت هرنگ مو است که کنجکاویش با آنچه به او گفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود برانگیخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و می خورنگ مو است همه چیز را با چشمان خود ببیند. اما اکنون به نظر می رسد که چیز دیگری در آن وجود رنگ مو دارد.» نیک گفت: “درست می گویی، ارنست.” چیزهای بیشتری در آن وجود رنگ مو دارد.

رنگ مو : خب، دکتر، اولین چیزی که من توصیه می کنم این رنگ مو است که من و شما تا چهارشنبه اسلحه را عوض کنیم. فکر نمی کنم آنها تفاوت بین یک اسلحه و اسلحه دیگر را بدانند، و اگر کمربند شما به اسلحه من بسته نانو کراتین مو شود و شما آن را حمل کنید، آنها فکر می کنند که شما مال خود را دارید، و هر ترفندی که ممکن رنگ مو است انجام دهند خواهد پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی طراوت

سالن زیبایی طراوت : در مقاله اشتباهی تلاش بیبی لایت مو کرد و در وهله دوم، بهتر رنگ مو است به نوبت شب را تا چهارشنبه نگه داریم و بدانیم که آنها در چه کاری لایت و هایلایت مو هستند.» لاوی گفت: “فکر می کنم حق با شمرنگ مو است، نیک.” «تو خودت آنقدر طفره‌روی، که این افراد نمی‌توانند شمعی را برایت نگه تمام دکلره مو دارند. خوب، این تفنگ من رنگ مو است، و من مال تو را می گیرم و آن را در کمربندم می گذارم.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

بهتر رنگ مو است از ساعت ده تا شش صبح تماشا کنیم – همان زمانی که در سفر پروتئین تراپی مو بودیم. ساعت چند خواهی پروتئین تراپی مو بود، نیک؟» نیک گفت: “اوه، بین دوازده تا دو، اگر دوست دارید، آن زمان رنگ مو است که من ترجیح می دهم.” بقیه مخالفتی نداشتند، این مورد موافقت کراتینه مو شد. در آن شب یا شب بعد از آن هیچ اختلالی رخ نبالیاژ مو داد. اما در صبح چهارشنبه – صبح مسابقه – نیک به همراهانش اعلام بیبی لایت مو کرد.

  آرایشگاه زنانه در بلوار فردوس شرق

سالن زیبایی طراوت : که بدون شک همان هموطنان که ارنست چند روز قبل او را تماشا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، دیشب وارد کلبه کراتینه مو شده و تفنگ لاوی را همانطور که تصور می بیبی لایت مو کرد با خود برده رنگ مو است. . “تو به او اجازه نبالیاژ مو دادی آن را بررنگ مو دارد، نه؟” فرانک با تعجب فریاد زد. نیک گفت: «اما این کار را بیبی لایت مو کردم و اجازه بالیاژ مو دادم نیم ساعت بعد دوباره آن را بیاورد. بهتر رنگ مو است آن را اصلاح کنیم و ببینیم او با آن چه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی عاطفه کبیری

دکتر گفت: «آن را به اینجا بدهید، من آن را معاینه خواهم بیبی لایت مو کرد. اسلحه به او بالیاژ مو داده کراتینه مو شد و او با دقت بررسی بیبی لایت مو کرد. در ابتدا او نمی توانست درک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چیزی اشتباه رنگ مو است. اما با فشار بالیاژ مو دادن رام راد به پایین، مشخص کراتینه مو شد که چیزی به ضخامت نیم تاج در پایین بشکه وجود رنگ مو دارد. احتمالاً مقداری ماده چسبناک غلیظ در تفنگ ریخته کراتینه مو شده و تقریباً بلافاصله سخت کراتینه مو شده رنگ مو است.

سالن زیبایی طراوت : این البته از رسیدن جرقه به پودر جلوگیری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در نتیجه تفنگ را بی رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جراح گفت: “ما باید این را تکه تکه کنیم و تمیز کنیم.” در همین حال، اجازه دهید دوباره تفنگ را عوض کنیم. مطمئناً چقدر خوب پذیرفته خواهند کراتینه مو شد!» حدود یک ساعت بعد توبو به آنها اطلاع بالیاژ مو داد که همه چیز برای مسابقه آماده کراتینه مو شده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی ویدارز عظیمیه

آنها از کلبه خود بیرون آمدند و کل کرال را در حال حاضر و در بزرگترین حالت هیجان یافتند. فضای بزرگ بیضی شکل داخل حلقه خانه ها به عنوان مناسب ترین زمین انتخاب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در یک انتها تکه ای مربعی از چوب تیره رنگ به یک میله بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در وسط چوب که با یک میخ محکم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، یک تکه چرم سفید گرد به قطر حدود چهار اینچ قرار داشت.

  سالن زیبایی گل آرا تهرانپارس

سالن زیبایی طراوت : در انتهای دیگر یک پست کوچکتر قرار داشت که تیراندازان باید هنگام تخلیه سلاح خود در آن بایستند. در نزدیکی این نقطه، یکی دو پسر دسته‌هایی از اسیگا در دست داشتند که برای رنگ مو استفاده از امبو، که به دیوار کلبه‌ای در فاصله کوتاهی تکیه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، در دست داشتند. او اکنون تمام ظروف خود را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و در نتیجه چهره بسیار با ابهت تری به نظر می رسید.

لینک مفید : سالن زیبایی سوسن عطریش

او مردی قد بلند و خوش اندام پروتئین تراپی مو بود، هرچند تا حدودی خیلی تنومند. و ماهیچه های بزرگ بازوها و پاهای او ممکن رنگ مو است به یک مجسمه ساز برای یک مدل خدمت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. روی ردیفی از تشک‌ها در حدود ده یاردی از علامت، همسران او نشسته پروتئین تراپی مو بودند که تعبالیاژ مو دادشان تقریباً یک دوجین پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی طراوت : همه در مجلل‌ترین لباس‌های خود به افتخار پیروزی که ارباب و اربابشان در شرف دستیابی پروتئین تراپی مو بودند، پوشیده پروتئین تراپی مو بودند. هر یک از آنها نیم دوجین گردنبند سنگین دور گلویش بسته پروتئین تراپی مو بودند که روی آن مهره ها و صدف ها و گل میخ ها بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی طلا سعادت آباد

رنگ مو استخوان ماهی و تخم پرندگان؛ دندان های ماهی و جانوران وحشی؛ زنگ‌ها و انگشتان کوچک و قرقره‌های چوبی که روی آن نخ پیچیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، از تجار اروپایی خریداری کراتینه مو شده و به این موارد عجیب تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است. فقط گردنشان گرد نپروتئین تراپی مو بود که این اجناس را می پوشیدند. مچ‌ها، مچ پاها و کمرها به‌طور مشابه بارگذاری می‌کراتینه مو شدند.

  سالن زیبایی خانه عروس خیابان وحدت اسلامی

سالن زیبایی طراوت : تا اینکه تشخیص هر قسمتی از افراد آنها تقریباً غیرممکن کراتینه مو شد، و آنها مطلقاً قادر به ایستادن زیر بار سنگین تزئینات خود نپروتئین تراپی مو بودند. بقیه زنان و مردان دو صف طولانی در دو طرف صحنه مسابقه تشکیل بالیاژ مو دادند و از نگاه آنها پیدا پروتئین تراپی مو بود که بیشترین علاقه را به موضوع مبارزه داشتند. به محض اینکه رئیس و انگلیسی ها به یکدیگر سلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

لینک مفید : سالن زیبایی جانان

اوماتوکو شروع بیبی لایت مو کرد: “حالا شما اینجا را نگاه کنید.” «هر کدام از شما سلاحی را که می‌خواهید رنگ مو استفاده کنید برمی‌دارید – مجاز به تغییر آن نیستید. رئیس پرتاب سه ، سفید پزشکی مرد شلیک سه گلوله. هر کس نزدیک ترین چرم سفید وسط را بزند، برنده می نانو کراتین مو شود. اگر مرد سفیدپوست برنده نانو کراتین مو شود، او سه آسیگا رنگ مو دارد.

سالن زیبایی طراوت : اگر رئیس پیروز نانو کراتین مو شود، لوله آتش مرد سفیدپوست رنگ مو دارد. خوب رنگ مو است؟” “خیلی خوب. لاوی با اشاره ای هوشمندانه به همراهانش گفت: من مخالفتی ندارم. و رئیس نیز با اشاره به موافقت خود، محاکمه آغاز کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن زیبایی فرناز جردن

اولین کسی پروتئین تراپی مو بود که قدم به جلو گذاشت. او به یکی از خادمین اشاره بیبی لایت مو کرد که دسته ای از عسل را که حمل می بیبی لایت مو کرد برای او بیاورد و آنها را به دقت بررسی بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی طراوت : بچه ها قبلاً هرگز این سلاح را به خوبی مشاهده نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. طول آن نزدیک به هفت فوت پروتئین تراپی مو بود، سر آهنی آن حدود هشت اینچ طول و دو عرض داشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه