نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی رز سرخ نظرات

سالن زیبایی رز سرخ نظرات | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی رز سرخ نظرات را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی رز سرخ نظرات را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی رز سرخ نظرات : چرا، من اعلام می‌کنم،» او در حالی که دید واضح‌تری از مردی که برای بستن او کار می‌بیبی لایت مو کرد، ادامه بالیاژ مو داد، «من اعلام می‌کنم که این یکی از افرادی رنگ مو است که شما یک صبح خوب حدود سه هفته پیش او را مرخص بیبی لایت مو کردید، آقای دی والدن! یک سیاهی به طور کلی مانند یک تخم مرغ برای یک تخم مرغ رنگ مو است، اما فکر می کنم می توانم به بینی و ابروهای آن شخص قسم بخورم.

رنگ مو : درست نیست قربان؟» دی والدن پاسخ بالیاژ مو داد: «بسیار درست رنگ مو است، متأسفم که می گویم، نیک. “من بیشتر از این که متعجبم ناراحتم. می‌دانستم که این افراد بدون ما به چوما برنمی‌گردند، اگر بتوانند کمک کنند، و نیمی از آن می‌ترسیدند که ممکن رنگ مو است ما را تعقیب کنند. اما اگر ما در سراسر گاریپ ایمن می‌پروتئین تراپی مو بودیم، آن‌ها جلوتر نمی‌رفتند.

سالن زیبایی رز سرخ نظرات

سالن زیبایی رز سرخ نظرات : کمکی نمی‌نانو کراتین مو شود، لاوی. از آنها می‌خواهم که شما را رها کنند و فقط مرا با خود ببرند، و ممکن رنگ مو است، هرچند محتمل نیست، رضایت دهند، اما قطعاً اسلحه‌ها و مهمات شما را می‌گیرند و بدون اینها و بدون راهنما، شما را خواهند گرفت. به سختی به کیپ تاون می رسید. نه، الان باید به کرال چوما برویم و سعی کنیم با او چه کاری انجام دهیم.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

من فکر نمی کنم که او جرأت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به ما صدمه بزند – به هر حال، او به شما صدمه نمی زند. آزار بازداشت وجود رنگ مو دارد، اما این تمام خواهد پروتئین تراپی مو بود.» لاوی گفت: “شکی ندارم که حق با شمرنگ مو است.” آنها ما را غافلگیر بیبی لایت مو کرده اند. و بدون اسلحه نمی‌توانستیم در برابر تعبالیاژ مو داد بالای آنها کاری انجام دهیم. هر چه کمتر بگوییم یا انجام دهیم بهتر رنگ مو است تا به روستای آنها برسیم.

سالن زیبایی رز سرخ نظرات : فکر می کنی دور رنگ مو است؟» “من کاملا نمی توانم بگویم کجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. اما باید به سفر پنج یا شش روزه فکر کنم. خوب، از آنجایی که شما در این مورد با من موافق لایت و هایلایت مو هستید، به آنها می گویم که آماده شروع کار بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.» کافری که رئیس حزب به نظر می رسید، این پیام را با رضایت آشکار دریافت بیبی لایت مو کرد. واضح پروتئین تراپی مو بود که گرچه مصمم پروتئین تراپی مو بود اگر می توانست.

لینک مفید : سالن زیبایی ویدارز عظیمیه

مبلغ را با خود ببرد و حضور بقیه اعضای حزب را مورد قبول رئیس می دانست، اما بیش از نیمی از انگلیسی ها می ترسید. خیلی تمایلی به رنگ مو استفاده از نیرو نداشت. به یارانش دستور بالیاژ مو داد که بدون اتلاف وقت حرکت کنند و ربع دیگر در راه پروتئین تراپی مو بودند. کامو، به قول رهبر، اول راه افتاد و تفنگ دی والدن را حمل بیبی لایت مو کرد، زندانیان، هر پنج نفر با هم، به دنبالشان، و بقیه سیاه‌پوستان، هفت نفر، پهلو و عقب آن‌ها را اشغال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

سالن زیبایی رز سرخ نظرات : محاسبات دی والدن ثابت کراتینه مو شد که تقریباً درست رنگ مو است. در غروب روز ششم، مسافران از رفتار رهبران خود متوجه کراتینه مو شدند که به مقصد نزدیک می شوند. حدود یک ساعت قبل از غروب آفتاب توقف بیبی لایت مو کرد و دو نفر از کفارها با حمل تفنگ ها و سایر اشیاء گرفته کراتینه مو شده از انگلیسی ها به جلو حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

لینک مفید : سالن زیبایی شادلین نظرات

بیش از نیم ساعت پس از آن، آنها با همراهی تعبالیاژ مو داد قابل توجهی از هموطنان خود، در حالی که چماق، کمان، و چوبه‌بازی حمل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و ظاهراً به‌عنوان نگهبان افتخار طراحی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، بازگشتند. آنها خود را به شکل دسته‌ای درآوردند، پنج کافیر در جلو با چماق و سپر. سپس سفیدپوستان در پرونده هندی، با دو رنگ مو در دو طرف هر یک از آنها، و بقیه وحشی ها عقب را بالا می آورند.

سالن زیبایی رز سرخ نظرات : به همین ترتیب، حدود یک ربع بعد، وارد کرال کفیر کراتینه مو شدند. که از برخی جهات بسیار شبیه پروتئین تراپی مو بود، اما در برخی دیگر با متفاوت پروتئین تراپی مو بود. کلبه ها مانند نمونه دوم به همان ترتیب منظم ساخته نمی کراتینه مو شدند و تماماً از حصیری آغشته به خشت تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. به همان اندازه که میزان تمیزی و نظم قابل مشاهده در میان هوتنتوت ها وجود داشت، در اینجا حتی کمتر پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی سانی مرزداران

از سوی دیگر، نشانه هایی از تمدن برتر وجود داشت که از هر طرف قابل تشخیص پروتئین تراپی مو بود. مزارع بزرگی از ذرت هندی (یا به قول آنها آرد) وجود داشت که با احتیاط حصارکشی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و اکنون برای برداشت تقریباً رسیده پروتئین تراپی مو بودند. باغ هایی نیز وجود داشت که در آنها کدو تنبل و نیشکر رکراتینه مو شد می بیبی لایت مو کرد. تقریباً جلوی هر دری، سبدهای حصیری، تشت های سفالی، و کاسه ها و سطل های آهنی یا مسی قرار داشت – ظاهراً همه آنها ساخت داخلی پروتئین تراپی مو بودند.

سالن زیبایی رز سرخ نظرات : به نظر می رسید یکی از بزرگ ترین کلبه ها متعلق به آهنگر روستا باکراتینه مو شد و او و دستیارش مشغول کوبیدن سر تبر پروتئین تراپی مو بودند. مردان بسیار تیره تر، و همچنین از بدنی بلندتر و قدرتمندتر از ناماکواس پروتئین تراپی مو بودند. از آنجایی که هوا گرم پروتئین تراپی مو بود، به ندرت لباس می پوشیدند، و قاب های عضلانی رنگ مو استوار و ویژگی های خوش فرم بسیاری از آنها، ممکن رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی گیوا در مرزداران

به عنوان مدل هرکول لیبیایی در خدمت یک مجسمه ساز باکراتینه مو شد. زنان، چه از نظر شکل و چه از نظر قاعده‌مندی ویژگی‌ها، با مردان برابر نپروتئین تراپی مو بودند – احتمالاً نتیجه تلاش کراتینه مو شدید و بی‌وقفه آنها پروتئین تراپی مو بود. آنها اکثراً یک دمپایی پوستی می پوشیدند که تا نیمه ران پایین می آمد، که در هوای سردتر یک مانتوی پوست به آن اضافه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که با یقه دور گلو محکم می کراتینه مو شد.

سالن زیبایی رز سرخ نظرات : وقتی طرف وارد کرال کراتینه مو شد، غروب می کراتینه مو شد. اما رئیس، چوما، به رنگ مو استقبال دی والدن آمد، که برای او آشکار پروتئین تراپی مو بود که ترکیبی عجیب از ترس، تحسین، و نفرت را در خود جای بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. او با سرزنش مبلغ به دلیل ناسپاسی در رد دعوت های مکرر او شروع بیبی لایت مو کرد. از آنجایی که می‌خورنگ مو است هر گونه افتخارات و هدایای نیکو را به پیامبر سفیدپوستان بدهد.

لینک مفید : آدرس سالن زیبایی گیوا مرزداران

ناسپاسی او پروتئین تراپی مو بود که در ازای آن از مناصب نیکش خودداری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او گفت: «ببینید، بهترین خانه ای که کرال در آن وجود رنگ مو دارد، مال شمرنگ مو است، اگر بخواهید آن را اشغال کنید. یا اگر به صلاح شما نیست، ما برای شما خانه‌ای می‌سازیم. به هر تعبالیاژ مو داد گاو و گوسفند که بخواهید، به تعبالیاژ مو داد مزارع ذرت، هر تعبالیاژ مو داد درخت میوه که نام ببرید، به شما بالیاژ مو داده خواهد کراتینه مو شد.

سالن زیبایی رز سرخ نظرات : ما خدمتگزار شما خواهیم پروتئین تراپی مو بود و شما می توانید همسران خود را انتخاب کنید. آنها بدون پرداخت به خانه شما ارسال می شوند. فقط در ازای آن، دامهای ما را در اثر باران بمیرید، یا محصولات ما به دلیل کمپروتئین تراپی مو بود باران پژمرده نشوند.

لینک مفید : سالن زیبایی صدف جعفرزاده

چه صدمه ای به تو زدیم که در اقتضای ما از کمک خود به ما امتناع می کنی؟» دی والدن گفت: “بیهوده رنگ مو است که به شما می گویم نمی توانم آنچه از من می خواهید انجام دهم.” بارها و بارها به شما اطمینان بالیاژ مو دادم که به اندازه شما نمی‌توانم از بروز بیماری و خشکسالی جلوگیری کنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه