↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه عروس شرقی

آرایشگاه زنانه عروس شرقی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه عروس شرقی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه عروس شرقی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه عروس شرقی : سینه و پهلوهایش را می پوشاند، به جای اینکه صرفاً یک “زین” در پشت او باکراتینه مو شد. پسر جواب بالیاژ مو داد: بله، همه این را می گویند. وزیر هیوز در حال بیرون آمدن از راهرو دیده کراتینه مو شد. مردان روزنامه به جلو فشار می آوردند و خط باریکی را تشکیل می بالیاژ مو دادند که از میان آن راه می رفت.

رنگ مو : خیلی زود مرد انجمن مطبوعاتیاز صمیم قلب به دوستم (که نام او آگوستوس رنگ مو است) می گوید: “جرج. بیا!” و ما همراه با حدود پنجاه نفر دیگر وارد اتاق پیشروی وزیر جدید نیروی دریایی می شویم که ساعت ده و نیم قرار رنگ مو است اولین مصاحبه خود را با روزنامه نگاران انجام دهد. به هر حال، راهروهایی با ظاهر خنده دار در این ساختمان.

آرایشگاه زنانه عروس شرقی

آرایشگاه زنانه عروس شرقی : درهای تاب دار که از لت های افقی ساخته کراتینه مو شده اند و به طور کلی شباهت زیبایی به درهای سالن قدیم تمام دکلره مو دارند. متوجه کراتینه مو شدم که همانطور که پیش می رفتیم دوستم به یک طرف تاج کلاه نرمش مشت زد و آن را تا حدودی به یک طرف سرش کشید. به گمان من، او احساس ناخوشایندی می بیبی لایت مو کرد که برای جامعه این جماعت خوش اخلاق از مردان روزنامه با حسن نیت رفتاری ناخوشایند رنگ مو دارد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

و نمی خورنگ مو است با پوشیدن بیش از حد درست لباس، گوشه گیر به نظر برسد. شرکت از راهرو عبور بیبی لایت مو کرد و زیر دود تنباکو وارد اتاق کراتینه مو شد. در آنجا، مرد انجمن مطبوعات، هر یک از گله ها را به نوبت به یک هموطن کوچک چاق پشت نرده تقدیم بیبی لایت مو کرد، که من او را به عنوان منشی منشی انتخاب بیبی لایت مو کردم.

آرایشگاه زنانه عروس شرقی : و در حال حاضر هیأت در دفتر داخلی، یک آپارتمان بزرگ که در آن یک نفر ابتدا از یک فضای بزرگ عبور بیبی لایت مو کرد، پذیرفته کراتینه مو شد.کره، سپس یک مدل بزرگ از قدیمی در یک جعبه شیشه ای. و در نهایت ما از نزدیک جلوی کوهی از مردی با کت و شلوار تا حدی آویزان فاصله گرفتیم. تراشیده تمیز، ویژگی های بزرگ، گنبد بسیار طاس، بسیار خندان، وزیر دنبی فقط کمی (فکر می بیبی لایت مو کردم) شبیه آقای پانچ رنگ مو است.

  سالن زیبایی لاویسا سعادت اباد

صدای او در غوغایی عمیق می آید و گوش های کاملاً زیادی رنگ مو دارد. شلوار خیلی بلنده خیر؛ او درنگ مو استان را در روزنامه آن روز صبح که یکی از خبرنگاران به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود ندیده پروتئین تراپی مو بود. او این را تایید نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او آن را انکار نخواهد بیبی لایت مو کرد. به هر حال، او «فقط یک هفته در کار پروتئین تراپی مو بود». و به همین راحتی ممکن رنگ مو است “بی انصاف” باکراتینه مو شد. “پسر حیله گر،” یکی از نظراتی پروتئین تراپی مو بود که حزب دنبال کراتینه مو شد و برای تلفن های مطبوعاتی صحبت بیبی لایت مو کرد و در میان خود بحث بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه عروس شرقی : که “این و آن را چگونه تفسیر می کنید؟” بعد، ساعت یازده، وزیر امور خارجه در برنامه مردان روزنامه پروتئین تراپی مو بود. ما به نوعی اتاق انتظار در آن سوی راهرو از دفاتر واقعی وزیر رفتیم. برجسته ترین تزئینات نقاشی بزرگ بیگ تونس رنگ مو است که ارائه آن (در کتیبه گفته می نانو کراتین مو شود) ارتباطی با تسلیت فرانسه در مورد مرگ لینکلن رنگ مو دارد.همچنین روی یک دیوار پرتره ای از دانیل وبستر. آقای فلچر معاون وزیر امور خارجه در مقابل ما حاضر کراتینه مو شد.

آقا خیلی ضعیفه ورزشی در ساخت. لباس های مد روز. موهای خاکستری اما در اثر جوانی. صورت زیبا و صاف تراشیده کراتینه مو شده. پیشنهاد یک هنرپیشه، یا شاید یک پاگلیس بازنشسته بسیار جنتلمن. جلوی او عینک صدفی زیبایی را در دست داشت. خیلی صاف ایستاد. یک همکار دیگر را در کنار او داشت تا در مواقعی که خودش شک رنگ مو دارد اطلاعات بدهد.

  آرایشگاه زنانه پیروزی شرق تهران

آرایشگاه زنانه عروس شرقی : وقتی در مورد کسی که در زندان پروتئین تراپی مو بود پرسیدند “پسر کجرنگ مو است؟” لبخند صمیمانه، جستجوی مستمر فرصتی برای شوخی یا لذت بردن، شجاعانه تلاش برای حفظ یک جبهه قوی، اما بدیهی رنگ مو است که در زیر مشقت سؤالات آتش سوزی سریع در مورد روسیه، آلمان، ژاپن و غیره و غیره بیشتر و بیشتر ناراحت می شوند.

هنگامی که از او در مورد انتصابات دیپلماتیک در حال بررسی سؤال کراتینه مو شد، سریع تعظیم بیبی لایت مو کرد، پاسخ بالیاژ مو داد “تعبالیاژ مو داد زیادی” و فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – تقریباً می توان گفت فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. وزیر جنگ بعدی در لیست.

آرایشگاه زنانه عروس شرقی : پرتره های تمام قد در دفتر خود از ژنرال های پرشینگ، بلیس و پتین. بسیاری از پرچم ها، پرچم های تاریخی (احتمالاً) در جعبه های شیشه ای. ساختار سنگین، وزیر هفته، بسیار گسترده در وسط.سبیل دراز کشیده، آویزان. بسیار مستقیم و تجاری مانند. وارد اتاق کراتینه مو شد و گفت: “خب، یک سری چیزها لایت و هایلایت مو هست که باید به شما آقایان بگویم.” فرانک و مثبت در اظهارات و تکذیب های خود.

در حین صحبت ایستاده پروتئین تراپی مو بود و یک حلقه کلید را می پیچاند. سنجاق مرتبی در کراوات زده پروتئین تراپی مو بود. وقتی به او گفتند که قرار رنگ مو است وزارت جنگ فلان چیز را در نظر بگیرد، او در حالی که روی سینه‌اش ضربه می‌زند، پاسخ بالیاژ مو داد: «نه این بخش از وزارت جنگ». یکی از پرسشگرها به دنبال پاسخ مستقیم تری از او به سوالی پروتئین تراپی مو بود که از وزیر نیروی دریایی پرسیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

آرایشگاه زنانه عروس شرقی : او پاسخ بالیاژ مو داد: من از نیروی دریایی چیزی نمی دانم. هنگامی که ظاهراً چیزی بیش از این نمی‌توانست بگوید، بسیار ماهرانه از تماشاگران نتیجه‌گیری بیبی لایت مو کرد. “او یک پسر متفاوت رنگ مو است، اینطور نیست؟” مشاهده یکی از خبرنگاران پروتئین تراپی مو بود که ما از اتاق خارج کراتینه مو شدیم. وی افزود: «یکی از بزرگترین مردان دولت.

  آرایشگاه یگانه آرا خانی آباد نو

این احساس را به وجود می‌آورد که در حال حاضر به همان اندازه در مورد آن شغل می‌دانم که بیکر هنگام رفتنش می‌دانست.» برای ناهار به باشگاه مطبوعات ملی رفتیم. لذت بخش رنگ مو است که ببینیم این باشگاه چه احترامی برای آن دو روزنامه نگار برجسته، یوجین فیلد و ناپلئون بناپارت رنگ مو دارد که پرتره های آنها آویزان رنگ مو است.

آرایشگاه زنانه عروس شرقی : سمت قاب کراتینه مو شده در کنار یکی از دیوارهای آن. با این حال، ناپلئون به عنوان یک روزنامه نگار به قدری مورد توجه قرار می گیرد که عکس دیگری بزرگتر از او در اتاق دیگری آویزان رنگ مو است. ارتش روزنامه به دفتر تجاری کاخ سفید منتقل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وقتی وارد کراتینه مو شدیم وزیر ویکز داشت می رفت. او از میان انبوه خبرنگارانی که در مورد او جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

فشار آورد. “چیزی برای گفتن” ظاهراً همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که او می گفت. یکی از مردان گفت: «ما به وارن ارجاع بالیاژ مو داده کراتینه مو شده‌ایم. یکی دیگر گفت: “به نظر می رسد واقعاً قرار پروتئین تراپی مو بود او را ببینیم.” رئیس جمهور هنوز با اهالی مطبوعات مصاحبه نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. بنابراین در میان ردیف‌هایی از چهره‌هایی که دور تا دور دیوارها قرار داشتند، نشستیم. در حالی که منتظر پروتئین تراپی مو بودیم.

آرایشگاه زنانه عروس شرقی : به اصطلاح توسط لیدی، ایردل کاخ سفید، به ما مخاطب بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. نژاد مو فرفری. “چند سالشه؟” از پسر کوچک رنگی پرسیدیم که دفترش شامل مسئولیت او می نانو کراتین مو شود. گفت: یک سال. سگ به خوبی می ایستد و الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده دم خود را به اندازه کافی درست بالا نگه می رنگ مو دارد. اما مشاهده بیبی لایت مو کردیم که روی او سیاهی بیش از حد وجود رنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه