نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه خورشید غرب

آرایشگاه زنانه خورشید غرب | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه خورشید غرب را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه خورشید غرب را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه خورشید غرب : یک اتفاق – کاملاً بی سابقه در تجربه خانم کیز – که او را در آشفتگی قابل توجهی انداخته پروتئین تراپی مو بود. این مقام دولتی را در سردرگمی خود با یک پلیس مرتبط بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. با این حال، او با او به عنوان یک شخصیت مورد علاقه رفتار می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : بعد دلیل دکتر آمد. پدرانه گفت: «تو هیچی نمی‌دانی، اصلاً هیچی.» کییز با اندکی تلخی دریافت که این جهان نهادی نیست که به منظور کشف و پاداش بالیاژ مو دادن به ارزش درونی وجود داشته باکراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه خورشید غرب

آرایشگاه زنانه خورشید غرب : حدس زد که او به اندازه کافی می دانست که درنگ مو استانش را بنویسد. با شعله‌های خشم، او احساس می‌بیبی لایت مو کرد که شایستگی‌های بدون پشتوانه بیشتر مورد نادیده‌انگاری قرار می‌گیرد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

زیرا در مقایسه با دیگران تمایل رنگ مو دارد که احتمالاً مقدار زیادی از آن را تا حدودی در سایه نتمام دکلره مو دارند. فکر وحشیانه ای داشت کهوقتی او در سن دکتر نیونس پروتئین تراپی مو بود، دندانپزشک روستایی نمی کراتینه مو شد. او خودپرستی کراتینه مو شدید بشر را دید. دکتر نونس مصمم پروتئین تراپی مو بود به مرد جوانی که به آگاهی برتری غلات خیانت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، جایگاه او را – از نظر اقتصادی و اجتماعی – نشان دهد.

آرایشگاه زنانه خورشید غرب : حسادت خودخواه دنیا! نامه اش نیامده پروتئین تراپی مو بود. فقط یک بسته از لوئیز وجود داشت – یک نسخه از “گفتگوی کتاب”، حاوی مقاله ای علامت گذاری کراتینه مو شده در مورد “نماینده درنگ مو استان نویسان آمریکایی”. پس از شام، کیز بیشتر حقایق ادعایی درباره بوث تارکینگتون را دریافت بیبی لایت مو کرد. سپس به رختخواب رفت تا ساعت ها تا بازگشت پستچی بخوابد. عصر روز بعد هنوز نامه ای وجود نداشت.

روح کییز آشفته پروتئین تراپی مو بود. او آرامش تنهایی را در خیابان های ساکت و سایه جستجو می بیبی لایت مو کرد. عکس العملی به دنبال رضایت گلگون او پروتئین تراپی مو بود! شک و تردید اعتماد به نفس او را از بین برد. بالاخره درنگ مو استانش خیلی خوب پروتئین تراپی مو بود؟ به نوعی، همانطور که او اکنون به آن نگاه می بیبی لایت مو کرد، بسیار کمتر از قبل قوی تر به نظر می رسید. یه جورایی توی شکمش فرو رفت.

  آرایشگاه زنانه چم

آرایشگاه زنانه خورشید غرب : سوء ظن بدی به سراغش آمدکه، شاید، پوچ پروتئین تراپی مو بود. شاید خیلی احمقانه پروتئین تراپی مو بود به شکلی غیرمرتبط، برخی از سخنان و عبارات آن اکنون به عنوان کاملاً مشکوک به ذهن او باز می گردد. بله، آنها به نظر خیلی مادلین می آمدند. وقتی خاطره ای از این قسمت ها از ذهنش می گذشت، با ناراحتی در درونش چرخید. او امیدوار پروتئین تراپی مو بود که درنگ مو استانش هرگز چاپ ننانو کراتین مو شود.

ترسی که ممکن رنگ مو است او را تهوع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس او با این احساس غرق کراتینه مو شد که چقدر کم رنگ مو است. او با احساس ضعف کراتینه مو شدید، بی‌ثباتی شغلش را احساس بیبی لایت مو کرد. وحشتی بر او وارد کراتینه مو شد که ممکن رنگ مو است آن را از دست بدهد. او آرزو می بیبی لایت مو کرد که ای کاش لوئیز را که از او انتظار داشت نمی شناخت. او احساس بیبی لایت مو کرد که شکست بالیاژ مو دادن او چقدر ناخوشایند رنگ مو است.

آرایشگاه زنانه خورشید غرب : در موقعیتی که در کنار او قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود، چگونه خود را در معرض نمایش تحقیرآمیز قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود! آه، چرا او تا به حال به دنبال او پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است؟ آرزو می بیبی لایت مو کرد که ای کاش کسی را خوب نمی شناخت. او یک الاغ پروتئین تراپی مو بود و هرگز به چیزی نمی رسید. بیهودگی زندگی خود را احساس بیبی لایت مو کرد. چرا او نتوانست از جایی دور نانو کراتین مو شود و وجود ضعیف خود را بدون مشاهده زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ وقتی به رختخواب رفت احساس بیبی لایت مو کرد که خیلی راحت می تواند گریه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  آرایشگاه زنانه ازگل

مجله مورد علاقه آگوست این شماره شامل درنگ مو استان جایزه بزرگ نوشته بنجامین سیسیل کیز GET IT!! … کییز جلوی دکه خبری مرکز شهر ایستاد. عابران پیاده با عجله به او برخورد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یک یا دو شخصیت خشمگین که به این ترتیب مانع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به او خیره کراتینه مو شد – مشکل آن شخص چه پروتئین تراپی مو بود! آیا او فکر می بیبی لایت مو کرد هیچ کس جز خودش در جهان وجود نرنگ مو دارد.

آرایشگاه زنانه خورشید غرب : بی‌سی کیز با صدای ارکستر بزرگی که از میان او طنین‌انداز می‌بیبی لایت مو کرد به خانه رفت. او نمی توانست این فکر را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که خود را در حبس یک ماشین تسلیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او به حرکت و هوا نیاز داشت. نامه بزرگ او چند هفته قبل آمده پروتئین تراپی مو بود. هنگام نشستن برای شام، مادرش پاکت را به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. مجله مورد علاقه – به نظر او این کلمات در گوشه سمت چپ بالا چاپ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

او را تحت تاثیر قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که شاید فشار روی اعصابش پروتئین تراپی مو بوداخیراً چنان ذهن او را بهم ریخته پروتئین تراپی مو بود که اکنون مانند یک سراب، آنچه را که نپروتئین تراپی مو بود می دید. «بنجامین سی کییز، اسق.» – آدرس را اجرا بیبی لایت مو کرد. کییز در سرگیجه‌اش به این نکته اشاره بیبی لایت مو کرد: مردم معمولاً او را به‌عنوان مردی خطاب نمی‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند . سپس، برای اولین بار در زندگی خود، یک چک قابل توجه به نام خود – ثروت – در دست گرفت!

آرایشگاه زنانه خورشید غرب : کلمات تایپ کراتینه مو شده مؤدبانه و ستایش آمیز در برابر چشمان سوزان او می رقصیدند. او احساس می‌بیبی لایت مو کرد، اگرچه تا حدودی صدها بار تکراتینه مو شدید کراتینه مو شده رنگ مو است، انگار که این همه تنباکو کشیده و قهوه نوشیده رنگ مو است، اما نمی‌تواند خود را برای خوردن غذا، خواندن مقاله، یا رفتن به رختخواب، یا ماندن در جایی که لایت و هایلایت مو هست، آماده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ; اما باید با عجله به جای دیگری برود و هیستریک صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  سالن زیبایی زنانه در هروی

او کورکورانه غذایش را تمام بیبی لایت مو کرد. او نمی توانست – هنوز – برای مادرش توضیح دهد: احساس می بیبی لایت مو کرد نمی تواند صبر لازم برای شروع و ساختن یک روایت منسجم را کنترل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند… او باید به سراغ لوئیز برود که از قبل موقعیت اولیه را درک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. در مسیر شتابزده و سالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندری به آنجا به ذهن کیز رسید که همه چیز غیرقابل باور رنگ مو است و او باید کاملاً دیوانه باکراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه خورشید غرب : بعد از اینکه او زنگ را فشار بالیاژ مو داد، به نظر می رسید زمان بی پایانی می گذرد تا زنگ او پاسخ بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود.همانطور که در ایوان ایستاده پروتئین تراپی مو بود، احساس بیبی لایت مو کرد که بدنش تپش می‌زند. ترس وحشتناکی او را فرا گرفت که مبادا لوئیز در خانه نباکراتینه مو شد… لوئیز، زمانی که دیوانگی اش تا حدودی فروکش بیبی لایت مو کرد، گفت که او همیشه می دانست که “آن را در خود رنگ مو دارد.” او به او گفت که اکنون “آینده ای” پیش روی او وجود رنگ مو دارد.

کیز تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بود که به تجارت خود ادامه دهد، گویی هیچ چیز غیرعادی رخ نبالیاژ مو داده رنگ مو است. سپس وقتی درنگ مو استان ظاهر کراتینه مو شد، تبریک را با تواضع بازنشسته بپذیرید. قبل از ظهر روز بعد به سه نفر گفته پروتئین تراپی مو بود; تا شب، هفت بنابراین، با مرور دوباره همه چیز، کیز به خانه رسید تا یاد بگیرد که – “نظر شما چیست؟” مادرش گفت “یک خبرنگار” در خانه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه