↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه هفت تیر

آرایشگاه زنانه هفت تیر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه هفت تیر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه هفت تیر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه هفت تیر : در همین سال کنگره قانونی برای تأسیس می سی سی پی تصویب بیبی لایت مو کرد [55]قلمرو خارج از قلمرو بدست‌آمده از بریتانیای کبیر، که بخشی از فلوریدا غربی بریتانیا را تشکیل می‌دهد که بین خطی قرار رنگ مو دارد که به سمت شرق از دهانه یازو تا رودخانه و 31 درجه عرض جغرافیایی کشیده کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : این قانون برای دولت و سازماندهی قلمرو می سی سی پی از هر نظر مانند قلمرو شمال غربی پیش بینی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، با این تفاوت که برده داری نباید منع نانو کراتین مو شود، اما اصلاحیه ای بدون مخالفت به پیشنهاد نماینده ای از کارولینای جنوبی در این قانون گنجانده کراتینه مو شد. ممنوعیت ورود بردگان به قلمرو خارج از ایالات متحده. بلافاصله پس از تصویب قانون اساسی، کارولینای جنوبی قانونی را تصویب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

آرایشگاه زنانه هفت تیر

آرایشگاه زنانه هفت تیر : که ورود بردگان از کشورهای خارجی را برای مدت محدودی ممنوع می بیبی لایت مو کرد، که هر چند وقت یکبار با تمدید ادامه می یافت و از آنجایی که کارولینای شمالی قانونی دائمی در این زمینه تصویب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. تجارت خارجی برده اکنون در همه ایالت ها و همچنین در مناطق عمومی ممنوع پروتئین تراپی مو بود، اما با وجود قوانین، تجارت توسط بازرگانان انگلیسی، نیوانگلند و نیویورک در محدوده کارولینای جنوبی و جورجیا ادامه یافت.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

در سال 1802، جورجیا تمام قلمرو خود را در غرب محدوده کنونی خود، از جمله ادعای خود بر قلمرو می سی سی پی، به ایالات متحده واگذار بیبی لایت مو کرد. این واگذاری شامل قلمرو می سی سی پی، همه ایالت های می سی سی پی و آلاباما را که در شمال درجه 31 عرض جغرافیایی قرار داشت، در بر می گرفت و در قراربالیاژ مو دادی که با گرجستان انجام کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه هفت تیر : مقرر کراتینه مو شد که وقتی جمعیت به 60000 نفر رسید، قلمرو واگذار کراتینه مو شده ساخته نانو کراتین مو شود. به وضعیتی بر اساس شرایط مندرج در فرمان 1787، “این ماده تنها مواردی را که برده داری را ممنوع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، رنگ مو استثنا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” در سال 1803، بر اساس شکایت کارولینای جنوبی از واردات بردگان از آفریقا و همچنین افراد آزاد از هند غربی فرانسه، برخلاف قوانین خود، کنگره [56]قانوني را تصويب كرد.

  سالن آرایش تهرانپارس

كه 1000 دلار جريمه براي كاپيتان يك شناور به خاطر ورود اين افراد بر خلاف قوانين يك ايالت با توقيف شناور وضع كرد. با این حال، سال بعد، کارولینای جنوبی قوانین خود را علیه تجارت برده آفریقایی لغو بیبی لایت مو کرد و تا سال 1808 در آنجا قانونی پروتئین تراپی مو بود. در همان سال اوهایو، که خارج از بخشی از قلمرو شمال غربی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به اتحادیه پذیرفته کراتینه مو شد و بدون بردگی وارد اتحادیه کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه هفت تیر : در این سال لوئیزیانا که توسط اسپانیا دوباره به فرانسه واگذار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، توسط دولت فرانسه به ایالات متحده واگذار کراتینه مو شد، با شرطی در معاهده واگذاری که ساکنان باید از آزادی، دارایی و مذهب خود مطمئن باشند و باید در اسرع وقت بر اساس اصول قانون اساسی فدرال برای برخورداری از حقوق شهروندان ایالات متحده پذیرفته نانو کراتین مو شود. قلمروی که به این ترتیب واگذار کراتینه مو شد.

همانطور که ایالات متحده ادعا می بیبی لایت مو کرد، تمام قلمرو غرب می سی سی پی و جنوب 31 درجه عرض جغرافیایی تا مرز غربی رنگ مو استان قدیمی اسپانیا فلوریدا را در آغوش گرفت. برده داری در زمان تصاحب آن در لوئیزیانا وجود داشت که توسط دولت فرانسه در آنجا ایجاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و در مورد معنای تضمین امنیت ساکنان در اموال خود هیچ تردیدی وجود نداشت.

آرایشگاه زنانه هفت تیر : زیرا حق مالکیت در بردگان وجود داشت. در تمام جهان متمدن پذیرفته کراتینه مو شده رنگ مو است و هر دو طرف قراربالیاژ مو داد آن را به رسمیت شناخته اند. در سال 1804، کنگره قانونی را تصویب بیبی لایت مو کرد که بر اساس آن رنگ مو استان واگذار کراتینه مو شده لوئیزیانا به قلمرو اورلئان و ناحیه لوئیزیانا سازماندهی کراتینه مو شد. دومی آن قسمت شمال همان درجه را در آغوش می گیرد.

  سالن زیبایی ثریا پورمند

مقرراتی در این قانون پذیرفته کراتینه مو شد که هیچ برده ای نباید به قلمرو اورلئان یا ناحیه لوئیزیانا حمل نانو کراتین مو شود، به جز [57]از قسمتی از ایالات متحده توسط شهروندانی که به عنوان شهرک نشینان واقعی به آنجا رفته پروتئین تراپی مو بودند، و این اجازه به رنگ موانی که از سال 1798 به ایالات متحده آورده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند تسری پیدا نبیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه هفت تیر : دارایی آنها، از جمله بردگان، و محدودیت رنگ موانی که از سال 1798 به ایالات متحده وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، در نتیجه این واقعیت پروتئین تراپی مو بود که از آن زمان تا تصویب این قانون، معرفی چنین افرادی توسط قوانین همه ممنوع پروتئین تراپی مو بود. از ایالات، نشان می دهد که حق معرفی بردگان بر اساس قانون اساسی ناشی از حقوق تحت قوانین چندین ایالت و از هیچ ایالت دیگر تلقی می نانو کراتین مو شود.

با مصوبه ای که در همان جلسه به تصویب رسید، تمام سرزمین های واگذار کراتینه مو شده توسط گرجستان در قلمرو می سی سی پی گنجانده کراتینه مو شد. در سال 1805، بر اساس قانون کنگره، به قلمرو اورلئان حکومتی مشابه دولت می سی سی پی بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، و ناحیه لوئیزیانا به قلمرو طبقه دوم تبدیل کراتینه مو شد، یعنی با قدرت قانونگذاری که به فرماندار و قضات بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است.

آرایشگاه زنانه هفت تیر : قلمرو قبلاً در محدوده ناحیه لوئیزیانا در رودخانه آرکانزاس و در محدوده کنونی میسوری اسکان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و برده داری توسط مهاجران ایالت های برده به آنجا منتقل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. قانون سازماندهی قلمرو لوئیزیانا مقرر می داشت که تمامی قوانین و مقررات موجود تا زمانی که توسط قانونگذار لغو ننانو کراتین مو شود، به قوت خود باقی بماند و از این طریق سیستم برده داری را مستقیماً به رسمیت بشناسد.

  سالن زیبایی غزل ملیح نظرات

زیرا نه تنها توسط قانون سازماندهی منطقه محافظت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. لوئیزیانا، اما با بهره برداری از قوانین قدیمی فرانسه و اسپانیا هنوز هم وجود داشت. در سال 1807، در دومین جلسه کنگره نهم، به توصیه آقای جفرسون، رئیس جمهور وقت، قانونی برای ممنوعیت تجارت برده از کشورهای خارجی به ایالات متحده تصویب کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه هفت تیر : تا آن زمان تجارت توسط بازرگانان انگلیسی، نیوانگلند و نیویورک به کارولینای جنوبی و جورجیا با طفره رفتن از قوانین علیه آن ادامه می‌بالیاژ مو داد، اما پس از اتحاد متوقف کراتینه مو شد. قانون ایالت ها اجرایی کراتینه مو شد؛ بسیاری از برده‌ها در چهار سال گذشته قبل از اجرایی کراتینه مو شدن قانون، توسط کشتی‌های انگلیسی و شمالی وارد بندر چارلستون کراتینه مو شدند.

در همان سال و تقریباً همزمان با تصویب قانون ایالات متحده، تحت وزارت مختصر لرد گرنویل، پارلمان بریتانیا قانون لغو تجارت از سوی اتباع بریتانیا را تصویب بیبی لایت مو کرد، البته نه بدون مخالفت جدی. از جمله مخالفان این اقدام، لرد الدون، صدراعظم دیگر انگلستان پروتئین تراپی مو بود.

آرایشگاه زنانه هفت تیر : که در آن زمان برای مدت کوتاهی از دفتری که سالها بر عهده داشت خارج کراتینه مو شد و حدود دو ماه پس از تصویب این لایحه به آن بازگشت. لرد الدون در مخالفت با این لایحه گفت: “من معتقد نیستم که اقدامی که اکنون پیشنهاد می نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه