نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی سلین در پاسداران

سالن زیبایی سلین در پاسداران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی سلین در پاسداران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی سلین در پاسداران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی سلین در پاسداران : فوراً غرق کراتینه مو شد و پنج سرنشین آن را رها بیبی لایت مو کرد تا به بهترین شکل ممکن به خشکی فرار کنند. هیولا به دور او خیره کراتینه مو شد که گویی در جستجوی ساده ترین قربانی پروتئین تراپی مو بود و متوجه کراتینه مو شد که ماده ای که در کمان مستقر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نزدیک ترین فرد به او رنگ مو است، با آرواره های بزرگش که تا تمام عرضشان باز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، مستقیماً به سمت او رفت. ردیف های مرگبار دندان نمایش بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : با مشاهده نزدیک کراتینه مو شدن او، شیرجه زد و در فاصله چند یاردی دوباره ظاهر کراتینه مو شد و به سرعت به سمت جزیره که نزدیکترین نقطه خشکی پروتئین تراپی مو بود شنا بیبی لایت مو کرد. اما حیوان مراقب او پروتئین تراپی مو بود و به محض اینکه سرش از آب بیرون آمد، برای دومین بار عجله بیبی لایت مو کرد. او برای بار دوم شیرجه زد و به جزیره نزدیک تر کراتینه مو شد. اما ظاهراً قدرتش از بین رفته پروتئین تراپی مو بود و سنگینی لباس او را به پایین می کشید.

سالن زیبایی سلین در پاسداران

سالن زیبایی سلین در پاسداران : او شجاعانه مبارزه بیبی لایت مو کرد، اما نتوانست از تعقیب کننده خود دور نانو کراتین مو شود. در یک دقیقه دیگر، آرواره های وحشتناک، به احتمال زیاد، او را به دو نیم می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اگر گلوله ای که در این لحظه به طور مناسب از توده مرکزی چشم شلیک می کراتینه مو شد، وحشی ناتوان پشت شانه را سوراخ نمی بیبی لایت مو کرد و مستقیماً به داخل بدن می رسید.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

حیاتی با خرخر بلندی از غم و اندوه به پهلو چرخید و سیلابی از خون رنگ مو استفراغ بیبی لایت مو کرد که جریان زرد مات را به رنگ زرشکی کم‌رنگ‌تری لکه‌دار بیبی لایت مو کرد و سپس با درماندگی در جریان آب شناور کراتینه مو شد. وارلی، که این رهایی غیرمنتظره از تفنگ او آمده پروتئین تراپی مو بود، اکنون با عجله به سمت بانک رفت تا نجاتش را کامل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  آدرس سالن زیبایی گیوا سعادت آباد

سالن زیبایی سلین در پاسداران : مدتی قبل توجه او و دی والدن به سر و صدای رودخانه جلب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و ارنست با گرفتن تفنگش که احتیاط بارگیری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود بیرون رفت تا بفهمد چه چیزی در حال گذر رنگ مو است. هنگامی که او برای اولین بار متوجه این صحنه کراتینه مو شد، تمایلی به دخالت نداشت و فکر می بیبی لایت مو کرد که شکارچیان می توانند فرار خود را انجام دهند و تمایلی به خیانت به مکانی که او و دوستانش در آن پناه گرفته پروتئین تراپی مو بودند، نپروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی قصر صدف در نازی اباد

اما به محض اینکه خطر مسافر زن برای او آشکار کراتینه مو شد، دیگر تردید نبیبی لایت مو کرد. دو پسر دیگر با عجله آمدند و بین آنها زن را که تقریباً خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود از آب بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و روی ساحل گذاشتند. بومیان که بیش از حد از ظاهر مردان سفید شگفت زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، بی حرکت در ساحل دیگر یا روی قایق های خود ایستادند و نمی دانستند که در آینده چه اتفاقی می افتد.

سالن زیبایی سلین در پاسداران : انگلیسی‌های طرفین به ندرت کمتر شگفت زده کراتینه مو شدند. خواننده قبلاً شگفتی را شنیده رنگ مو است که فرانک و گیلبرت متوجه بازدیدکننده زن خود کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. اما آنها فقط او را از دور دیده پروتئین تراپی مو بودند و دید بسیار گذرا از چهره و هیکل او داشتند. با این حال، اکنون آنها فرصت داشتند تا یک بررسی دقیق تر انجام دهند. او ظاهراً حدود هجده ساله پروتئین تراپی مو بود، قد بلند و خوش اندام.

لینک مفید : سالن زیبایی در سعادت آباد تهران

و با وقار طبیعی رفتاری که می توانست یک شاهزاده خانم نانو کراتین مو شود. پوست او تا حدودی تیره‌تر از پوست خانم‌های انگلیسی معمولی پروتئین تراپی مو بود، اما، با این حال، رنگ بسیار روشنی در گونه‌هایش می‌پوشید. ویژگی‌های او پس از بهترین نوع زیبایی یونانی شکل گرفته رنگ مو است – شکل صورت بیضی، بینی صاف و کمی عقب‌نشین ، پیشانی پهن و کم‌رنگ، ابروهایی که به زیبایی روی گوی‌هایی از تیره‌ترین رنگ فندقی کشیده کراتینه مو شده‌اند.

  سالن زیبایی ستیا تهران

سالن زیبایی سلین در پاسداران : موهای او، برای تکمیل تصویر، هیچ شباهتی به موهای دستیارانش نداشت، اما براق، بلند و قهوه ای پررنگ پروتئین تراپی مو بود. لباس او تقریباً به اندازه صورتش یک معما پروتئین تراپی مو بود. این شامل نوعی کت، یا بهتر رنگ مو است بگوییم لباس کوتاهی پروتئین تراپی مو بود که از پوست بز کوهی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با خز سفید لبه‌هایش، از گردنش تقریباً تا زانوهایش پایین می‌آمد و بازوها را تا نیمه تا مچ می‌پوشاند.

لینک مفید : سالن زیبایی یاسمینا در بلوار فردوس

پاهای او با صندل محافظت می کراتینه مو شد که بندهای آن به صورت ضربدری روی پاهایش پیچیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با بند چرمی روی زانوها محکم می کراتینه مو شد. دور کمرش ست کمربندی با مهره‌های زرشکی و سنگ‌های پر زرق و برق می‌بست. سر او هیچ زینتی نداشت، به رنگ مو استثنای چند پر عقاب که در تاج موهای قهوه‌ای تیره‌ای که بر پیشانی‌اش غلبه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، ثابت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی سلین در پاسداران : ظاهر او، در واقع، نه متعلق به زندگی متمدن پروتئین تراپی مو بود و نه به زندگی وحشی، بلکه ظاهر یک بانوی بلندپایه اروپایی پروتئین تراپی مو بود که برای اهدافی پنهانی، لباس بیابان را به خود گرفته پروتئین تراپی مو بود. پس از رنگ مو استراحت چند دقیقه ای روی تکه شیبدار چمن جایی که امبالیاژ مو دادگرانش او را قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند، به نظر می رسید که او قدرت و تسلط خود را بازیابی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مشتاق پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آدرس سالن زیبایی مریم دربندی

که از غریبه هایی که به این مناسبت برای نجات او آمده پروتئین تراپی مو بودند تشکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما از نحوه بیان خود غافل پروتئین تراپی مو بود. وارلی و دیگران به همان اندازه احساس خجالت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در نهایت، پس از مکثی طولانی، اولی مبلغ را صدا زد، که در باغچه مانده پروتئین تراپی مو بود.

  آرایشگاه زنانه چابکسر

سالن زیبایی سلین در پاسداران : بیش از حد درگیر نگرانی هایی پروتئین تراپی مو بود که او را تحت فشار قرار می بالیاژ مو داد تا به آنچه در بیرون می گذرد توجه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “آیا شما آنقدر خوب لایت و هایلایت مو هستید که به اینجا بیایید، آقای دی والدن؟” او گریه. “در اینجا چند بومی وجود تمام دکلره مو دارند که ما نمی توانیم آنها را درک کنند.

لینک مفید : سالن زیبایی یاسمینا در بلوار فردوس

اما به احتمال زیاد آنها ممکن رنگ مو است شما را درک کنند.” در حالی که دخترک صحبت می بیبی لایت مو کرد، ذکاوتی از روی صورتش گذشت. او گفت: “من خودم شما را درک می کنم.” “شما دارید انگلیسی صحبت می کنید. آیا شما انگلیسی لایت و هایلایت مو هستید؟» لهجه و کلماتش مال یک خانم انگلیسی پروتئین تراپی مو بود. وارلی که هنوز گیج تر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پاسخ بالیاژ مو داد- خانم ما انگلیسی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

سالن زیبایی سلین در پاسداران : لازم نیست بگویم از شناختن یک زن روستایی خوشحال کراتینه مو شدم، زیرا نمی توانیم به شما شک کنیم. با چه شانس عجیبی به اینجا منتقل کراتینه مو شدی-” او گفت: «نه، من یک زن انگلیسی نیستم.

لینک مفید : سالن زیبایی ملکه در شهرک گلستان

من در این سرزمین متولد کراتینه مو شدم. اما من عمیقاً به همه چیز انگلیسی علاقه دارم. اگر خوشحال می شوی که مرا تا روستایمان همراهی کنی، که خیلی دور از اینجا نیست.

سالن زیبایی سلین در پاسداران : مادرم از پذیرایی از شما به عنوان مهمان بسیار خرسند خواهد کراتینه مو شد.» پسرها به دی والدن که در کنارش ایستاده پروتئین تراپی مو بود نگاهی انداختند و با دقت به او نگاه بیبی لایت مو کرد. اکنون او را با احترام بسیار خطاب بیبی لایت مو کرد. او گفت: “فکر می کنم تو دختر ملکه سفید معروف باسوتوها لایت و هایلایت مو هستی، که من از او بسیار شنیده ام.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه