نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق : اما صدها میلیونی را که از سودهای ترافیک غیرانسانی به دست آورده پروتئین تراپی مو بود، آنطور که اکنون می‌گفت، جبران نبیبی لایت مو کرد. آن، و در ساختن کشتی های دریایی، تولیدات و تجارت او کمک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. پس از شستن دست های خود از گناه، همانطور که تصور می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : مناسبت برای اعتراض به پذیرش میسوری به دلیل این بند، اگرچه اوهایو و ایندیانا قوانینی را تصویب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که اسکان افراد رنگین پوست آزاد را در آن ایالت ها ممنوع می بیبی لایت مو کرد، و قانون قدیمی ماساچوست به همین مضمون وجود داشت که هنوز لغو نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. قطعنامه ای که در مجلس برای پذیرش ایالت میسوری ارائه کراتینه مو شد، با قانون اساسی آن، با 78 رای موافق در برابر 93 رای مخالف شکست خورد و آنهایی که رای منفی بالیاژ مو دادند.

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق : اعضای شمالی پروتئین تراپی مو بودند. پس از بحث و گفتگو و هیجان زیاد و شکست مجلس در تلاش برای مصالحه با موضوع، به پیشنهاد آقای کلی، کمیته مشترکی برای بررسی موضوع تعیین کراتینه مو شد و این کمیته قطعنامه مشترکی را برای پذیرش میسوری گزارش بیبی لایت مو کرد. ، پس از آنکه قانونگذار ایالتی باید تعهد جدی بالیاژ مو داده باکراتینه مو شد، که قانون اساسی نباید به گونه ای تفسیر نانو کراتین مو شود که هیچ اقدامی را مجاز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

هیچ قانونی نباید تصویب نانو کراتین مو شود که «به موجب آن هر یک از شهروندان هر یک از ایالت ها از بهره مندی از هر یک از ایالت ها محروم شوند. از امتیازات و مصونیت هایی که طبق قانون اساسی ایالات متحده مستحق آن لایت و هایلایت مو هستند.» رئیس جمهور مجاز رنگ مو است با اعلامیه، پذیرش تعهد، و میسوری را برای تبدیل کراتینه مو شدن به ایالت اعلام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. [67]اتحادیه، این قطعنامه به تصویب رسید.

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق : با 86 رای موافق در مقابل 52 رای در مجلس، همه رای منفی به جز چهار رای، از سوی اعضای شمالی بالیاژ مو داده کراتینه مو شد و چهار عضو جنوبی حاضر به تسلیم امتیاز نپروتئین تراپی مو بودند. از زمان رد پیشنهاد مصالحه در مجلس بر همین اساس، اخباری مبنی بر تصویب نهایی معاهده واگذاری فلوریدا توسط اسپانیا دریافت کراتینه مو شد و به موجب آن معاهده، ایالات متحده از تمامی ادعاهای خود نسبت به تگزاس صرف نظر بیبی لایت مو کرد.

  سالن زیبایی عطری

کاهش کل قلمرو جنوب 36 درجه و 30 دقیقه و غرب می سی سی پی به قلمرو آرکانزاس، که شامل ایالت کنونی آرکانزاس و بخش کوچکی از کشور هند در غرب آن رنگ مو است، در حالی که دامنه وسیعی در شمال آن موازی باقی مانده رنگ مو است. در سراسر کوه های راکی ​​تا اقیانوس آرام، تعبالیاژ مو دادی از اعضای شمالی وادار کراتینه مو شدند که رای خود را به آخرین پیشنهاد بدهند و بدین ترتیب عبور آن را تضمین آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق : تعهد لازم توسط قانونگذار میسوری بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، و به این ترتیب آن ایالت در سال 1821 به اتحادیه پذیرفته کراتینه مو شد. برای مدت طولانی، ترتیباتی که توسط آن تصویب قانون میسوری تضمین می کراتینه مو شد، مصالحه نامیده می کراتینه مو شد. از 36 درجه و 30 دقیقه “خط سازش میسوری” نامیده کراتینه مو شد. موضوع به طور کامل توسط آقای کلی در سنا در سال 1850 توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، و مشاهده خواهد کراتینه مو شد.

که این ترتیب به هیچ وجه مصالحه ای نپروتئین تراپی مو بود، بلکه صرفاً یکی از آن مصلحت های قانونی پروتئین تراپی مو بود که اغلب برای تضمین تصویب یک اقدام اتخاذ می کراتینه مو شد. همانطور که تصویب کراتینه مو شد، این محدودیت صرفاً یک مصوبه قانونی پروتئین تراپی مو بود که می‌توانست در هر زمانی مانند هر قانون دیگری لغو نانو کراتین مو شود. اما تعبالیاژ مو داد کمی از اعضای شمالی با این ترتیب موافقت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق : و در همان جلسه بعدی کنگره، توده بزرگی از آنها با رای مخالف به پذیرش میسوری، به بهانه ای صرف، ایده سازش پروتئین تراپی مو بودن آن را رد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تنها مصالحه ای که در کل انجام کراتینه مو شد، مصالحه ای پروتئین تراپی مو بود که با ایالت میسوری در مورد ساخت قانون اساسی این کشور انجام کراتینه مو شد. [68]با این وجود، ایالت های جنوبی همیشه باید این تصویب قانونی خط 36 درجه 30 را به عنوان حل و فصل مسئله برده داری در سرزمین ها در نظر می گرفتند.

  ادرس سالن زیبایی مریم یکتا

مشروط بر اینکه اصولاً و روح به آن پایبند باکراتینه مو شد، اما مورد پذیرش قرار نگرفت. مردم شمال در آن منظر و توسط آنها زمینه ساز مطالبات و تجاوزات جدید کراتینه مو شد. پیشنهاد منع برده داری در سرزمین ها به نفع آزادی خود بردگان نپروتئین تراپی مو بود، زیرا ورود آنها به آن سرزمین ها باعث افزایش تعبالیاژ مو داد بردگان نمی کراتینه مو شد، بلکه آنها را در حوزه وسیع تری گسترش می بالیاژ مو داد و در نتیجه آن را به ارمغان می آورد.

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق : اتخاذ تدابیری برای رهایی، حداقل در برخی از ایالت‌ها در صورت مطلوب پروتئین تراپی مو بودن آسان‌تر، و راحت‌تر بیبی لایت مو کردن شرایط بردگان در صورت عدم رهایی. در حالی که محدودیت نهاد به ایالت هایی که وجود داشت، برای همیشه درها را بر روی هر قدمی برای لغو داوطلبانه آن می بست و وضعیت بردگان را بسیار کمتر مطلوب می بیبی لایت مو کرد.

اشاعه بهترین سیرنگ مو است هم برای اربابان و هم برای بردگان پروتئین تراپی مو بود و مخالفت با ورود آنها به قلمروها صرفاً یک مانور سیاسی به منظور دستیابی به برتری مقطعی قدرت پروتئین تراپی مو بود و در همه بحث ها، نظرات بیان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. توسط طرفداران محدودیت تمایل به پیشبرد آن هدف داشت. با تصویب نهایی معاهده بین ایالات متحده و اسپانیا در سال 1821، فلوریدا به قلمرو ایالات متحده تبدیل کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق : و به زودی یک دولت سرزمینی برای آن تشکیل کراتینه مو شد. پس از پذیرش میسوری در اتحادیه، اعتراضات در مورد موضوع برده داری برای چند سال فروکش بیبی لایت مو کرد، اگرچه هر از چند گاهی طوماری از برخی جلسات کواکر دریافت می کراتینه مو شد و بی سر و صدا دفع می کراتینه مو شد. [69] در سال 1834، پارلمان بریتانیا قانونی را برای لغو برده داری در هند غربی بریتانیا تصویب بیبی لایت مو کرد.

  سالن آرایش لی لی شهرک گلستان

مستعمرات او در این جزایر تمام مستعمرات بردگان باقی مانده به بریتانیای کبیر پروتئین تراپی مو بودند. این مستعمرات کم‌اهمیت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و بخش بسیار ناچیز سیستم رنگ مو استعماری غول‌پیکر او را تشکیل می‌بالیاژ مو دادند. کانادا، رنگ مو استرالیا، نیوزلند و دارایی‌های او در هند شرقی زمینه وسیعی را برای سکونت‌گاه‌ها و تجارت رنگ مو استعماری بریتانیا فراهم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق : که به نسبت‌های بسیار کم‌رنگی منافع بریتانیا در هند غربی را کاهش بالیاژ مو داد. بنابراین بریتانیای کبیر می‌توانست رنگ مو استطاعت انجام امور بشردوستانه را داشته باکراتینه مو شد و با هزینه 20,000,000 پوند (حدود 96,000,000 دلار) به تعبالیاژ مو داد بسیار کمی بیش از 600,000 برده آزادی بالیاژ مو داد که برای چندین سال در شرایط کارآموزی قرار گرفتند تا کاشت‌کاران بتوانند خود را در این شرایط زندگی کنند.

نظم جدید اشیا بر حسب درجه او تجارت برده را پس از از دست بالیاژ مو دادن مستعمرات آمریکا، رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و علاقه زیادی به موضوع برده داری نداشت، و این کمک 20،000،000 پوندی برای آزادی تمام بردگان سیاه پوست باقی مانده در قلمروهای او، کفاره نهایی او برای میلیون‌ها نفری پروتئین تراپی مو بود که به بردگی سپرده پروتئین تراپی مو بود و میلیون‌ها نفری را که برای دیدار با قبری پرآب در مسیر برده‌داری به دریا انداخته پروتئین تراپی مو بودند.

آرایشگاه زنانه عروس سرای خالق : او برای آشکارتر نشان بالیاژ مو دادن عمل کریمانه خود، تبدیل به یک تبلیغ کننده کراتینه مو شد و شروع به محکوم بیبی لایت مو کردن سیستم برده داری بیبی لایت مو کرد که در تثبیت آن بر جهان بسیار مؤثر پروتئین تراپی مو بود، به عنوان غیر مسیحی، غیرانسانی و وحشیانه. همانطور که فکر می‌بیبی لایت مو کرد پرتو را از چشم خود بیرون انداخت، می‌توانست آن را با وضوح بیشتری در چشم دیگران ببیند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه