نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

پروتئین تراپی مو | بورن لیدی | رنگ مو

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه : دختر کوچک تو دختر کوچک من رنگ مو است، طلسم من رنگ مو است چشم مرجانی کوچک.» شاهزاده زودتر از رفتنش بیدار نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود{41}به راه پله و جستجو در مورد، و ببینید! چشم کوچک مرجانی وجود داشت. او آن را برداشت، آن را به اتاق خود برد و روی میز گذاشت. در همین حال، دختر کوچک وارد اتاق کراتینه مو شد.

رنگ مو : مرجان قرمز را دید و به سختی او را داشت آن را نگه داشت تا او ناپدید کراتینه مو شد که گویی هرگز نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. سه پریس کودک را برده پروتئین تراپی مو بود و به آرامگاه مادرش برده پروتئین تراپی مو بود و به سختی چشم مرجانی را در دهان زن مرده قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود با یک زندگی جدید بیدار کراتینه مو شد اما پسر پادشاه در ذهنش آسان نپروتئین تراپی مو بود.

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه : او به قبرستان رفت، مقبره را باز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در تابوت او گل رز زیبای او قرار داشت رویاها، با دختر کوچکش در آغوش و طلسم مرجانی در او دهان از قبر برخرنگ مو استند و او را در آغوش گرفتند و مرواریدها از آن فرو ریختند چشمان هر دو در حالی که گریه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو

  بهترین برند پروتئین تراپی مو

دختر کوچک پروتئین تراپی مو بود همان تصویر رزا زیبا، و نه کمی شبیه مادری که به دنیا آورده پروتئین تراپی مو بود او بنابراین خواب او برای او آرامشی نداشت، تا اینکه یک شب رزا زیبا پروتئین تراپی مو بود در خواب به او ظاهر کراتینه مو شد و این کلمات را با او گفت: “اوه، من شاهزاده! اوه، نامزد من! روح من زیر پله های قصر توست، بدن من در مقبره رنگ مو است.

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه : از دهانشان برمی خیزد آنها لبخند زدند و گیاهان سبز شیرین در رد پای آنها رکراتینه مو شد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. زن قصر و دخترش تاوان جنایات خود را پرداختند، اما زیبا رزا و پدرش و مادرش، دختر سلطان، همه پروتئین تراپی مو بودند دوباره متحد کراتینه مو شدند و به مدت چهل روز و چهل شب عیش و نوش داشتند.

لینک مفید : مراحل بوتاکس مو در خانه

در میان کوبیدن طبل ها و صدای سنج.{42} دیوونه مهمد روزی روزگاری در قدیم که شتر فقط جاسوس پروتئین تراپی مو بود، وزغ ها روی بال در هوا برخرنگ مو استند و من خودم در هوا سوار کراتینه مو شدم در حالی که من روی زمین راه رفت و همزمان از تپه بالا رفت و به پایین دلال رفت می گویم در آن روزها دو برادر با هم زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه : تمام آنچه از پدرشان به ارث برده پروتئین تراپی مو بودند چند گاو و غیره پروتئین تراپی مو بود حیوانات و یک مادر بیمار یک روز روحیه تفرقه در آن غرق کراتینه مو شد برادر کوچکتر (ضمناً او نیمه هوش پروتئین تراپی مو بود، خدا کمکش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند) و نزد برادرش رفت و گفت: «ببین برادر! در این دو اصطبل! یکی از آنها به اندازه جدید رنگ مو است.

  پروتئین تراپی یا بوتاکس

لینک مفید : پروتئین تراپی سرد مو چیست

در حالی که دیگری قدیمی رنگ مو است و پوسیده بیایید گاوهایمان را به اینجا برانیم، و هر چه که می رود رنگ مو استوار مال من خواهد پروتئین تراپی مو بود و بقیه مال تو خواهد پروتئین تراپی مو بود.» برادر بزرگتر گفت: «اینطور نیست، محمد. “بگذارید هر چه وارد می نانو کراتین مو شود اصطبل قدیمی مال تو باکراتینه مو شد!» به{43}این را هم مهدی نیمه دیوانه قبول بیبی لایت مو کرد.

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه : که در همان روز رفتند و گاوهای خود را سوار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و همه چهارپایان رفتند به اصطبل جدید بجز یک گاو پیر بی پناه که آنقدر کور پروتئین تراپی مو بود که آن را دید راهش را اشتباه گرفت و در عوض به اصطبل قدیمی رفت. محمد گفت هرگز یک کلمه، اما گاو پیر کور را به مزرعه برد تا چرا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : پروتئین تراپی اتوکشی رنگ مو دارد

هر او صبح زود آن را به آنجا می‌راند و هر شب دیر می‌راند دوباره برگشتن. یک روز که او در جاده پروتئین تراپی مو بود، باد شروع به لرزیدن بیبی لایت مو کرد درخت بزرگ کنار جاده چنان کراتینه مو شدید که شاخه های وسیعش ناله می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دوباره زمزمه بیبی لایت مو کرد “سلام! پدر پیر ناله می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!» احمق به درخت گفت “آیا برادر بزرگترم را دیده ای؟” اما درخت، انگار که نشنیده رنگ مو است.

  قیمت پروتئین تراپی مو در ارایشگاه
[protein]

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه : فقط به غر زدن ادامه بالیاژ مو داد احمق در این مورد چنان خشمگین کراتینه مو شد که او هلی کوپتر خود را گرفت و به درخت کوبید که از درخت بیرون فوران بیبی لایت مو کرد جریان کامل پولک های طلایی. در این احمق تجمع کمی هوشیاری او به سرعت به خانه رفت و از برادرش خورنگ مو است که دیگری به او قرض دهد گاو، همانطور که می خورنگ مو است با یک جفت شخم بزند.

لینک مفید : آیا بوتاکس مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد

او همچنین یک گاری و مقداری پیدا بیبی لایت مو کرد گونی های خالی اینها را از زمین پر بیبی لایت مو کرد و فوراً به سوی خود حرکت بیبی لایت مو کرد درخت در آنجا گونی هایش را از خاکشان خالی بیبی لایت مو کرد و از آنها پر بیبی لایت مو کرد به جای آن پولک‌های پولک می‌خورد، و وقتی عصر به خانه برگشت.

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه : برادرش نزدیک پروتئین تراپی مو بود برای شگفتی از دیدن هیولا پایین افتاد گنج آنها نمی توانستند به هیچ چیز فکر کنند جز تقسیم آن، بنابراین برادر کوچکتر به همسایه خود رفتند{44}یک پیمانه سه پایه برای اندازه گیری آن. حالا همسایه کنجکاو پروتئین تراپی مو بود که بداند چنین کلوخه ها چه کاری می توانند.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو برای زنان باردار

داشته باشند اندازه گرفتن. پس گرفت و ته پیمانه را به قیر مالید و مطمئناً وقتی احمق پیمانه را برای مدت کوتاهی به عقب آورد بعد یک پولک به ته آن چسبیده پروتئین تراپی مو بود. همسایه بلافاصله رفت و آن را به دیگری گفت، او رفت و آن را به الف گفت سوم، و بنابراین طولی نکشید که همه از همه چیز مطلع کراتینه مو شدند.

  پروتئین تراپی یا کراتین

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه : حالا برادر عاقل تر نمی دانست حالا که ممکن رنگ مو است چه بلایی سرشان بیاید این همه پول داشت و شروع به ترسیدن بیبی لایت مو کرد. بنابراین او قاپید کلنگ و بیل او، سنگر حفر بیبی لایت مو کرد، گنج را دفن بیبی لایت مو کرد و به آنجا رفت با سرعتی که پاشنه هایش می توانست او را حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو بهتره یا کراتینه

در راه به ذهن عاقل رسید برادر که احمقانه درب کلبه را نبسته پروتئین تراپی مو بود پشت سر او پروتئین تراپی مو بود، بنابراین برادر کوچکترش را فرستاد تا این کار را برای او انجام دهد. بنابراین احمق به خانه برگشت و با خود فکر بیبی لایت مو کرد: “خب، از آنجایی که من اینجا لایت و هایلایت مو هستم، من هم نباید مادر پیرم را فراموش کنم.

پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه : بنابراین او یک را پر بیبی لایت مو کرد دیگ بزرگی با آب، آن را جوشاند و مادر پیرش را در آن جوشاند به طور کامل که سر پیر بیچاره او هرگز دوباره صحبت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بعد از که پیرزن را با جارو به دیوار چسباند و پاره بیبی لایت مو کرد در را از لولاهایش جدا بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : پروتئین تراپی اتوکشی رنگ مو دارد

آن را روی شانه هایش انداخت و رفت و دوباره وصل کراتینه مو شد برادرش در جنگل{45} برادر بزرگتر به در نگاه بیبی لایت مو کرد و به ماجرای غم انگیز گوش بالیاژ مو داد مادر پیر بیچاره اش، اما برادر کوچکترش را سرزنش و سرزنش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند دومی بیش از هر زمان دیگری پرخاشگر کراتینه مو شد.

  پروتئین تراپی مو بهتره یا کراتینه

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱