نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ : اگر مجموع آنها مثلاً 516 باکراتینه مو شد، روزهای خوش شانس آن ماه پنجم و شانزدهم خواهد پروتئین تراپی مو بود و اگر باید 561 باکراتینه مو شد. ، روزها یکسان رنگ مو است، زیرا شما همیشه باید ارقام را جابجا کنید، زمانی که آنها با هم کار می کنند. فرض کنید به جای 516، کل باید 399 باکراتینه مو شد. از آنجایی که هیچ یک از این ارقام را نمی توان جفت بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : روزهای خوش شانس از آن مجموع روزهای 3 و 9 لایت و هایلایت مو هستند، و نهمین روز خوش شانسی مضاعف در نظر گرفته می نانو کراتین مو شود، اگر هیچ آزمایشی برعکس انجام ننانو کراتین مو شود.

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ : روزهای بدشانسی دقیقاً به همین ترتیب تعیین می شوند، با ضرب تعبالیاژ مو داد روزهای ماه در تعبالیاژ مو داد روزهای گذشته به ماه کامل. پس از تنظیم لیست روزهای خوش شانس خود، به روشی که در بالا توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، باید آنها را آزمایش کنید.

لینک مفید : آمبره

از سالنامه روزی را که ماه کامل رخ می دهد مشخص کنید و تعبالیاژ مو داد روزها را از آن ماه تا پایان ماه بشمارید: سپس تعبالیاژ مو داد روزهای ماه را در عدد مشخص کراتینه مو شده در بالا ضرب کنید و مجموع آن را نشان دهید. شما روزهای خوش شانس (با توجه به آزمایش بیشتر توضیح بالیاژ مو داده خواهد کراتینه مو شد)، که باید به این صورت محاسبه نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی امبره دودی خاکستری

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ : تا مطمئن شوید که تأثیرات مخالفی وجود نرنگ مو دارد. با محاسبه روزهای بدشانسی می توانید این کار را انجام دهید. اگر متوجه کراتینه مو شدید که هر روز از ماه که به عنوان خوش شانس تعیین کراتینه مو شده رنگ مو است، در لیست روزهای بد شانس نیز آمده رنگ مو است، روز دوم برتری رنگ مو دارد و باید آن را از لیست شانس حذف کنید.

لینک مفید : آموزش رنگ مو آمبره در خانه

این طرح نمایش روزهای بخت و اقبال بسیار قدیمی رنگ مو است و به حدی آزمایش کراتینه مو شده رنگ مو است که دقیق به حساب می آید.135 توسط اکثر اخترشناسان در زمان‌های قدیم، قبل از اینکه توده‌های مردم چیزهای زیادی در مورد ارقام بفهمند، فال‌گیران حرفه‌ای برای ریختن روزهای خوش شانس هر ماه هزینه زیادی می‌خورنگ مو استند.

[ombre]

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ : که به روشی که در بالا توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد انجام می‌بالیاژ مو دادند. روزهای ازدواج خوش شانس برای دختران نیز به همین ترتیب انتخاب می کراتینه مو شد، با این تفاوت که به جای تعبالیاژ مو داد روزهای ماه، از سن دختر به عنوان ضرب یا ضرب رنگ مو استفاده می کراتینه مو شد. نتیجه به همین ترتیب و همچنین با آزمایش روزهای بدشانسی مشخص کراتینه مو شد.

لینک مفید : مدل رنگ مو آمبره دودی

بنابراین، اگر دختری 18 سال داشته باکراتینه مو شد و در ماه اکتبر به ازدواج فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یک سالنامه می گیرد و روز کامل ماه را در آن ماه مشخص می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در 24 رخ می دهد، و 31 روز در ماه وجود رنگ مو دارد: این 7 برای ضریب باقی می ماند. او این را در سن خود ضرب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، 18، و نتیجه 106 می نانو کراتین مو شود، که نشان می دهد.

  رنگ امبره استخوانی

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ : روزهای خوش شانس در آن ماه برای ازدواج او، 10 و 6 رنگ مو است، مگر اینکه در آزمایش از بین بروند، که به شرح زیر مشخص می نانو کراتین مو شود: 23 وجود رنگ مو دارد. روز قبل از 24، و او باید 23 را در 18 ضرب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که 414 می نانو کراتین مو شود و نشان می دهد که 4 و 14 تنها روزهای بدشانسی برای ازدواج او لایت و هایلایت مو هستند. و از آنجایی که با روزهای خوش شانس تضاد نتمام دکلره مو دارند.

لینک مفید : انواع رنگ مو امبره و سامبره

ممکن رنگ مو است ششم و دهم به عنوان روزهای خوش شانس واقعی آن ماه در نظر گرفته شوند و ماه را در 24 روز کامل حساب کنیم. در تعیین سن خود، او باید هر دوره بیش از نیم سال را در سال کامل در نظر بگیرد. میله تفرج: یا، چگونه بگوییم کجا برای آب و انواع فلزات حفاری نانو کراتین مو شود.

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ : از همان اوایل که آگریکولا، یک مشتاق مشهور که در دوران برنگ مو استان زندگی می بیبی لایت مو کرد، میله غال بسیار مورد تقاضا پروتئین تراپی مو بود و برای کشف محل حفاری فلزات و چشمه های آب، اعتبار زیادی به دست آورد. چند سالی رنگ مو است که شهرت آن رو به افول پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، اما اخیراً دوباره احیا کراتینه مو شده رنگ مو است.

  امبره مو با زمینه مشکی

لینک مفید : انواع رنگ مو آمبره

و با موفقیت بسیار، همانطور که خودم از آزمایشات متعدد دریافتم که تأثیرات آن بیش از تخیل رنگ مو است، و برای اینکه دیگران را قادر به انجام این کار کنم، قوانین کوتاهی را وضع بیبی لایت مو کرده اند که به شرح زیر رنگ مو است: دستورالعمل برای انتخاب میله. من به تجربه دریافتم که میله های فندق و بید اگر با اعتدال و در فواصل زمانی بعد از غذا، زمانی که اپراتور خوب رنگ مو است.

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ : رنگ مو استفاده شوند، در واقع به همه افرادی که از وضعیت سلامتی خوبی برخوردار لایت و هایلایت مو هستند، پاسخ خواهند بالیاژ مو داد. ارواح فندق، بید و نارون همگی توسط چشمه های آبی جذب می شوند. برخی از افراد فضیلت را به طور متناوب تمام دکلره مو دارند; میله ای که در دست تمام دکلره مو دارند نیم ساعت را جذب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ساعت بعدی را دفع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : انواع رنگ مو آمبره سامبره

میله توسط آب، تمام فلزات، زغال سنگ، کهربا و سنگ آهک جذب می نانو کراتین مو شود، اما با درجات مختلف رنگ مو استحکام. بهترین میله‌ها آنهایی لایت و هایلایت مو هستند که از درخت فندق یا گردو به دست می‌آیند، زیرا انعطاف‌پذیر و خشن لایت و هایلایت مو هستند و در ماه‌های زمستان بهتر بریده می‌شوند. شاخه ای که به همان اندازه دوشاخه ختم می نانو کراتین مو شود.

  امبره موی مصری

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ : ترجیح بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود، ( نگاه کنید به شکل 1 ،) حدود دو فوت و نیم طول رنگ مو دارد. اما به ندرت می توان با یک چنگال مواجه کراتینه مو شد، دو136 تک‌هایی با طول و اندازه ممکن رنگ مو است با نخ به هم گره بخورند و آنها نیز مانند بقیه جواب می‌دهند. ( شکل 2 را ببینید. ) شکل 1 و شکل 2 راحت ترین و راحت ترین روش برای گرفتن میله این رنگ مو است.

لینک مفید : مدل رنگ مو امبره بنفش

که کف دست ها به سمت بالا و دو سر میله به سمت بیرون می آیند. کف دست ها باید تا حد امکان به صورت افقی نگه داشته شوند. قسمتی از میله در دست ها باید صاف باکراتینه مو شد و نه به عقب و نه به جلو خم نانو کراتین مو شود. قسمت بالای بازو باید تقریباً نزدیک به طرفین باکراتینه مو شد و آرنج ها روی آنها قرار گیرند.

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ : قسمت پایینی بازو تقریباً با قسمت فوقانی یک زاویه قائمه ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، البته کمی تندتر. میله باید طوری نگه داشته نانو کراتین مو شود که در حین کار، کناره ها از انگشتان کوچک دور شوند.

لینک مفید : رنگ موی امبره بالیاژ

موقعیت میله، زمانی که به درستی نگه داشته نانو کراتین مو شود، بسیار شبیه شکل زیر رنگ مو است ( شکل 3 را ببینید ) که در آن فاصله بین چهار خط رو به پایین قسمتی رنگ مو است.

  روش زدن رنگ موی آمبره

مدل رنگ مو سامبره و بالیاژ : که قرار رنگ مو است در دست نگه داشته نانو کراتین مو شود. شکل 3 137 بهترین روش حمل میله این رنگ مو است که انتهای آن در زاویه ای حدود هشتاد درجه نسبت به افق امتبالیاژ مو داد داشته باکراتینه مو شد.

لینک مفید : انواع رنگ مو آمبره سامبره

زیرا با این روش حمل، دافعه واضح تر از حالتی رنگ مو است که به صورت عمود نگه داشته نانو کراتین مو شود. اما پس از تمام دستورالعمل هایی که می توان ارائه بالیاژ مو داد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱