نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

آمبره دودی موی کوتاه

آمبره دودی موی کوتاه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آمبره دودی موی کوتاه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آمبره دودی موی کوتاه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

آمبره دودی موی کوتاه : و اینکه اسمش ساموئل هاوکینز پروتئین تراپی مو بود. ویلیام هاردکاسل اکنون پیشرفت بیبی لایت مو کرد و گفت که او می‌دانست که این مرد آزاد رنگ مو است. اما متهم به فرار با زن و فرزندانش که برده پروتئین تراپی مو بودند. او همچنین گفت که این مرد دو پسر با خود داشت که متعلق به یکی از همسایگان او به نام چارلز وسلی گلندینگ پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : من این را رد بیبی لایت مو کردم، مگر اینکه پاسبان ابتدا تپانچه خود را که با آن تهدید به شلیک به آن مرد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به من بدهد. او خورنگ مو استه من را اجابت بیبی لایت مو کرد و مرد فراری چاقو را به من بالیاژ مو داد. سپس پاسی را تهیه بیبی لایت مو کرد که به درستی احراز هویت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و توسط یک قاضی بخش ملکه آن، مریلند، امضا کراتینه مو شد و تأیید می بیبی لایت مو کرد که این مرد آزاد رنگ مو است!

آمبره دودی موی کوتاه

آمبره دودی موی کوتاه : چهار فرزند و مادر دیگر متعلق به کاترین ترنر از شهرستان ملکه آن در مریلند پروتئین تراپی مو بودند. هاردکاسل در ادامه عقیده خود را بیان بیبی لایت مو کرد که این مرد می‌دانست همسر و فرزندانش در آن زمان کجا لایت و هایلایت مو هستند، و اصرار داشت که باید نزد یک قاضی در میدل‌تاون برود و در مورد آن مورد بررسی قرار گیرد.

لینک مفید : ایرتاچ

او همچنین نسبت به واقعی پروتئین تراپی مو بودن این پاس ابراز تردید بیبی لایت مو کرد و آرزو بیبی لایت مو کرد که مرد نیز با این حساب به میدلتاون برود. از آنجایی که در این شرایط هیچ رشته دیگری برای پیگیری وجود نداشت، سورتمه ام را بیرون آوردند و همه به میدل تاون رفتیم، قبل از دوستم، ویلیام رنگ مو استریتز، که در آن زمان به عنوان قاضی در کمیسیون پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو آمبره یاسی

آمبره دودی موی کوتاه : اکنون پس از تاریکی این روز کوتاه زمستانی پروتئین تراپی مو بود. بلافاصله پس از ورود ما به دفتر ویلیام رنگ مو استریت، هاردکاسل با عشق بازوی خود را دور گردن مرد رنگین پوست، ساموئل هاوکینز، انداخت و او را به اتاق دیگری کشید. در مدت کوتاهی، ساموئل بیرون آمد و به من گفت که هاردکاسل موافقت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

لینک مفید : آمبره یخی روی موی قهوه ای

که اگر او، هاوکینز، دو پسر بزرگترش را که متعلق به چارلز وسلی گلندینگ پروتئین تراپی مو بودند، رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس او ممکن رنگ مو است سفر خود را با همسر و چهار فرزندش دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از او پرسیدم آیا معتقد رنگ مو است هاردکاسل به قولش عمل خواهد بیبی لایت مو کرد؟ او پاسخ بالیاژ مو داد: “بله! من فکر نمی کنم رنگ مو استاد ویلیام مرا فریب دهد.” من به او اطمینان بالیاژ مو دادم که او را فریب خواهد بالیاژ مو داد.

[ombre]

آمبره دودی موی کوتاه : این پیشنهاد نه تنها به این منظور پروتئین تراپی مو بود که دو پسر بزرگتر (چهارده و شانزده ساله) بلکه همسر و سایر فرزندانش را به دفتر برسانند. با هم به زندان در نیو کسل ببرند. ساموئل جور دیگری فکر بیبی لایت مو کرد و به درخورنگ مو است او، برای تحویل خانواده ساموئل هاوکینز به پاسبان به همسرم نامه نوشتم.

لینک مفید : آمبره موی سر

  مو امبره بنفش

آنها به زودی آمدند و در بدو ورود به دفتر، تعهدی برای کل مهمانی بسته کراتینه مو شد. ساموئل و دو پسر بزرگ‌ترش در میان اشک‌ها و ناله‌های فراوان دستبند زده کراتینه مو شدند و همه آنها تحت سرپرستی شکارچیان مرد به زندان نیوکسل، در فاصله هجده مایلی، رفتند. ویلیام رنگ مو استریت تمام حزب را به عنوان فراری از برده داری متعهد بیبی لایت مو کرد.

آمبره دودی موی کوتاه : در حالی که شوهر (ساموئل) مردی آزاد پروتئین تراپی مو بود. این کار به دلیل بیزاری از تجارت بد و به همان اندازه به دلیل دوستی او برای من انجام کراتینه مو شد. مولی از مزرعه اربابش در شهرستان سیسیل مریلند فرار بیبی لایت مو کرد و پناهگاهی در خانه پسر عمویم جان آلستون در نزدیکی میدلتاون دلاور پیدا بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : رنگ آمبره دودی

شکارچیان به سرپرستی یک پاسبان با حکم تفتیش، او را از آنجا بردند و در زندان نیو کسل اسکان بالیاژ مو دادند. این حقیقت به درستی در روزنامه های شهرستان منتشر کراتینه مو شد و ارباب او به دنبال خانه خود رفت و با پرداخت هزینه های دستگیری او بلافاصله آن را در اختیار گرفت. او را با دستبند بسته پروتئین تراپی مو بودند و پاهایش را که به هم بسته پروتئین تراپی مو بودند در واگن قرار بالیاژ مو دادند.

آمبره دودی موی کوتاه : قبل از خروج از زندان، زن کلانتر به او تکه‌ای نان و کره بالیاژ مو داد که اربابش آن را از دستش بیرون بیبی لایت مو کرد و قسم خورد که نان و کره برای او خیلی خوب رنگ مو است. پس از این عمل، ارباب او نوشیدنی براندی گرفت و حرکت بیبی لایت مو کرد. او در میخانه ای در حدود چهار مایلی نیو کسل توقف بیبی لایت مو کرد و نوشیدنی دیگری از براندی مصرف بیبی لایت مو کرد.

  تکنیک های امبره

لینک مفید : موی امبره دودی

او سپس به اودسا رفت، سپس پل کانتول نامیده کراتینه مو شد و شام و براندی بیشتری گرفت، زیرا روز سردی پروتئین تراپی مو بود. او به اسبش غذا بالیاژ مو داد، اما به عشرت انسانی اش که در واگن سرد و گرسنه مانده پروتئین تراپی مو بود، غذا نبالیاژ مو داد. پس از رنگ مو استراحت کافی برای خود و اسب دوباره شروع بیبی لایت مو کرد. او اکنون دوازده مایل دورتر از خانه پروتئین تراپی مو بود.

آمبره دودی موی کوتاه : در جاده ای خوب، اسبش مهربان پروتئین تراپی مو بود، و خود او در حال بهپروتئین تراپی مو بودی زن بندکش، روحیه ای مهربان داشت. او به تأثیر مشروبی که خورده پروتئین تراپی مو بود تسلیم کراتینه مو شد و به خواب عمیقی فرو رفت. مولی اکنون مصمم رنگ مو است تا تلاش دیگری برای آزادی خود انجام دهد. بر این اساس، او به تدریج روی تخته دم واگن کار بیبی لایت مو کرد و به کراتینه مو شدت روی زمین یخ زده افتاد. اسب و گاری رفتند.

لینک مفید : موی آمبره بلند

و او در بوته ها غلتید و منتظر رهایی از بندهای خود پروتئین تراپی مو بود. این از مرد رنگین پوستی پروتئین تراپی مو بود که از آن طرف رد می کراتینه مو شد. از آنجا که او نه کاهن پروتئین تراپی مو بود و نه لاوی، طناب را از پای او برداشت و او را به کابینی که نزدیک پروتئین تراپی مو بود راهنمایی بیبی لایت مو کرد و در آنجا با مهربانی از او پذیرایی کراتینه مو شد. تحویل‌دهنده او نمی‌توانست دستبند را بررنگ مو دارد.

  امبره مو بلند

آمبره دودی موی کوتاه : اما قول بالیاژ مو داد در طول غروب فردی را بیاورد که بتواند آن عمل را انجام دهد. او به وعده خود عمل بیبی لایت مو کرد و همان شب او را به خانه من آورد، خانه ای که او را به زندان نیوکسل برده پروتئین تراپی مو بودند. من هیچ ترسی از امنیت او نداشتم، زیرا معتقد پروتئین تراپی مو بودم که اربابش به این فکر نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او را تا این اندازه نزدیک به جایی که او دستگیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، جستجو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : رنگ مو آمبره کاراملی دودی

مولی نزدیک به یک ماه با ما ماند. اما با دیدن فراریان که مدام می‌رفتند و می‌رفتند، سرانجام به این نتیجه رسید که به سمت شمال برود. به دوستم توماس گرت نامه نوشتم و از او خورنگ مو استم خانه خوبی برای مولی بگیرد. او در انجام این کار موفق کراتینه مو شد و دوستی از شهرستان چستر، پنسیلوانیا، به خانه من آمد و مولی را با خود برد.

آمبره دودی موی کوتاه : او بیش از شش ماه در خانواده او ماند. در همین زمان، قانون برده فراری توسط کنگره تصویب کراتینه مو شد و چندین فراری در فیلادلفیا دستگیر و نزد اربابان خود فرستاده کراتینه مو شدند. مولی با شنیدن این کارها ناراحت کراتینه مو شد و سرانجام تصمیم گرفت به کانادا برود. او به سلامت به قلمرو ملکه رسید و سرانجام احساس بیبی لایت مو کرد که از جهنم برده داری آمریکا فرار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  رنگ موی امبره برای پوست گندمی

لینک مفید : رنگ مو آمبره دودی

مولی در زمانی که هوشیار پروتئین تراپی مو بود، اربابش را فردی خوش‌گذر توصیف بیبی لایت مو کرد، اما زمانی که در حال «ولگردی‌بازی» پروتئین تراپی مو بود، به نظر می‌رسید از عذاب بالیاژ مو دادن او لذت زیادی می‌برد. او می‌خورنگ مو است او را بدون هیچ دلیلی بی‌رحمانه کتک بزنند، و سپس نوارهای او را در آب نمک بشویند، سپس او را در حوض اسب بکشانند تا اینکه تقریباً مرده پروتئین تراپی مو بود.

آمبره دودی موی کوتاه : به نظر می‌رسید که این آخرین عمل برای او بسیار لذت بخش پروتئین تراپی مو بود. وقتی هوشیار می‌کراتینه مو شد، از اینکه با او بی‌رحمانه رفتار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود ابراز پشیمانی می‌بیبی لایت مو کرد. من بارها این رنگ مو استاد مولی را می دیدم و همیشه با او محترمانه برخورد می کراتینه مو شد. بعد از اینکه مولی او را ترک بیبی لایت مو کرد، او “ولگردی و ولگردی” خود را انجام می بالیاژ مو داد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱