نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ امبره دودی نقره ای

رنگ امبره دودی نقره ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ امبره دودی نقره ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ امبره دودی نقره ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

27 فوریه 2024

رنگ امبره دودی نقره ای : اراده او را انجام بده، و فقط به دنبال رضایت خود نباش. آسودگی. و این به شما آرامش – صلح – آرامش خواهد بالیاژ مو داد.» دختر کوچولو زانو زد و سر طلایش را روی دست های جمع کراتینه مو شده اش روی زانوی آنا گذاشت و شروع بیبی لایت مو کرد: “خداوند به پدر و مادر عزیزم و همه برادران و خواهران عزیزم صبر بدهد.” فوراً درد کراتینه مو شدیدی مانند چاقو در قلب آنا گذشت و او فریاد زد: “تو نه پدری نداری و نه مادری و نه برادری و نه خواهری، زیرا تو نیستی، زیرا من تو را نخواهم داشت.

رنگ مو : کودک چشمان آبی درشت خود را به سمت چشمان پاک و معصوم او دراز بیبی لایت مو کرد و گفت: مادر، آیا می توانم قبل از خواب دعاهای خود را بخوانم؟ سپس آنا پاسخ بالیاژ مو داد و گفت: “ای عزیزم! بربشن عزیزترین من! همه تعلیمات در این رنگ مو است: خدا را دوست بدار، از خدا بترس، همیشه آنچه را که وظیفه ات رنگ مو است انجام بده.

رنگ امبره دودی نقره ای

رنگ امبره دودی نقره ای : من روح تو را از دست بالیاژ مو دادم. و از چرخ آسیاب گذشت.” فاخته یکی را صدا بیبی لایت مو کرد. کودک ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اما در باز کراتینه مو شد، و در آستانه در، یک زوج جوان ایستاده پروتئین تراپی مو بودند – یکی جوانی با موهای روشن و سبیل روی لب، و اوه، چهره ای شبیه به یوسف مرده. او دختری با اندام مشکی و آستین‌های سفید را در دست گرفته پروتئین تراپی مو بود و به ظاهر متواضعانه روی زمین نگاه می‌بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آمبره

آنا فوراً فهمید که این به چه معنرنگ مو است. این پسرش فلوریان پروتئین تراپی مو بود تا اعلام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که نامزد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و از مادرش درخورنگ مو است الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس مرد جوان در حالی که جلوتر دختر را به جلو می‌آمد، گفت: “مادر، شیرین‌ترین مادر، این سوزی رنگ مو است، دختر نانوا، و فرزند دوست قدیمی و عزیزت ورونیه. ما همدیگر را دوست داریم.

رنگ امبره دودی نقره ای : از کودکی دوست داشته‌ایم. بچه‌ها در مدرسه با هم پروتئین تراپی مو بودند، و درس‌هایمان را از یک کتاب، روی یک نیمکت می‌نشستیم. و مادر، نانوایی به من و سوزی واگذار می‌نانو کراتین مو شود و من برای همه اعضای محله‌اش پخت می‌کنم. عیسی خوب به مردم غذا بالیاژ مو داد. انبوهی که نان‌ها را به دست رسولانش تقسیم می‌کنند.

لینک مفید : رنگ مو آمبره قهوه ای

و من وزیر او خواهم پروتئین تراپی مو بود و قوم او را در اینجا غذا می‌دهم. مادر، برکتت را به ما عطا کن.» سپس فلوریان و دختر به آنا زانو زدند و در حالی که اشک از خوشحالی در چشمانش حلقه زده پروتئین تراپی مو بود، دستانش را روی آنها بلند بیبی لایت مو کرد. اما قبل از اینکه بتواند همه آنها را لمس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ امبره دودی نقره ای : اتاق تاریک پروتئین تراپی مو بود، و صدایی در درون او شنیده کراتینه مو شد: “فلوریان وجود نرنگ مو دارد، وجود داشت، اما تو نمی‌توانستی. روحش را در آب انداختی و برای همیشه روی چرخ آسیاب از دنیا رفت.” آنا در یک عذاب وحشت از روی صندلی خود بلند کراتینه مو شد. او نمی توانست اتاق را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هوا او را خفه بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : رنگ مو آمبره سامبره بالیاژ

مغزش آتش گرفته پروتئین تراپی مو بود او با عجله به سمت در پشتی که در باغ آشپزخانه باز می کراتینه مو شد، رفت، جایی که گیاهان گلدانی و کلم برای رنگ مو استفاده در آن رکراتینه مو شد می بیبی لایت مو کرد، زمانی که جوزف از کار خود در کولایت و هایلایت مو هستان برگشت از آن مراقبت می بیبی لایت مو کرد. اما او در صحنه عجیبی ظاهر کراتینه مو شد. او در میدان جنگ پروتئین تراپی مو بود.

[ombre]

رنگ امبره دودی نقره ای : هوا مملو از دود و بوی باروت پروتئین تراپی مو بود. غرش توپ و جغجغه ی تفنگ، فریاد مجروحان و فریادهای تشویق در هیاهویی آشفته در گوشش پیچید. در حالی که ایستاده پروتئین تراپی مو بود، نفس نفس می زد، دستانش را به سینه اش بسته پروتئین تراپی مو بود و با چشمان متعجب خیره می کراتینه مو شد، قبل از اینکه از کنار گردانی از سربازان رد نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : رنگ و لایت آمبره

و از یونیفورم آنها فهمید که آنها باواریایی لایت و هایلایت مو هستند. یکی از آنها در حالی که می گذشت، صورتش را به سمت او برگرداند. این چهره یک آرلر پروتئین تراپی مو بود که با شور و شوق شلیک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، او آن را می دانست. پسرش فریتز پروتئین تراپی مو بود. سپس یک رگبار پژمرده آمد، و بسیاری از یاران شجاع، از جمله کسی که پرچم را حمل می بیبی لایت مو کرد، سقوط آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ امبره دودی نقره ای : فوراً فریتز آن را از دستش رپروتئین تراپی مو بود، روی سرش تکان بالیاژ مو داد، فریاد زد: “برادران، درجات را پر کنید! شارژ کنید، و روز از آن مرنگ مو است!” سپس باقیمانده بسته کراتینه مو شد و با سرنیزه های ثابت، ولگرد، ولگرد جلو رفت. دوباره یک انفجار اسلحه گرم و یک ابر دود متراکم جلوی او غلتید و او نتوانست نتیجه را ببیند. او منتظر پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : رنگ امبره بنفش

در هر اندام می لرزید، نفس خود را حبس می بیبی لایت مو کرد – امیدوار، ترس، انتظار. و هنگامی که دود پاک کراتینه مو شد، او مردانی را دید که مجروح کراتینه مو شده را به عقب بردند و او پرچم را در دست گرفت. آنها او را زیر پای آنا گذاشتند و او متوجه کراتینه مو شد که فریتز اوست. او روی زانوهایش افتاد و دستمال را از گلو و سینه‌اش رپروتئین تراپی مو بود و سعی بیبی لایت مو کرد خونی را که از قلبش می‌ریخت.

رنگ امبره دودی نقره ای : به چشمان او خیره کراتینه مو شد، با چنان عشقی که او را از احساسات خفه می بیبی لایت مو کرد، و به آرامی گفت: “موترخن، برای من غصه نخور، ما به شک و تردید هجوم آورده ایم، روز از آن مرنگ مو است. شاد باشید. آنها. پرواز کن، آنها پرواز می‌کنند، آن دزدهای فرانسوی! و رفیقی که در کنارش ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : رنگ امبره دودی یاسی

گفت: “آنا آرلر، جای خود را به اندوه خود نده، پسرت به مرگ یک قهرمان مرده رنگ مو است.” سپس بر او خم کراتینه مو شد و لعاب مرگ را در چشمانش دید و لب هایش تکان خورد. او گوش خود را به طرف آنها خم بیبی لایت مو کرد و این کلمات را گرفت: “من نیستم، زیرا شما نمی خواهید. فریتز وجود نرنگ مو دارد؛ شما روح مرا به جوی آب انداختید و من را روی چرخ آسیاب بردند.” همه از دنیا رفتند.

رنگ امبره دودی نقره ای : بوی پودر، غرش توپ، حجم دود، فریاد نبرد، همه – به خاموشی مرده. آنا تلوتلو خورده روی پاهایش ایستاد و برگشت تا به کلبه اش برگردد و همانطور که در را باز بیبی لایت مو کرد، صدای فاخته دو را شنید. اما وقتی وارد کراتینه مو شد، خود را دید نه در اتاق و خانه خودش – او به خانه دیگری سرگردان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و خود را نه در یک اتاق تنها، نه در خانه متروک خود، بلکه در میان خانواده ای غریب دید.

لینک مفید : رنگ مو امبره مشکی

صحنه یک زن، یک مادر در حال مرگ پروتئین تراپی مو بود. سرش روی سینه شوهرش نشست که روی تخت نشسته پروتئین تراپی مو بود و او را در آغوش گرفته پروتئین تراپی مو بود. آن مرد موهای خاکستری داشت، صورتش پر از اشک پروتئین تراپی مو بود، و چشمانش با ابراز عشق بلعیدنی به او که از او حمایت می بیبی لایت مو کرد.

رنگ امبره دودی نقره ای : نشسته پروتئین تراپی مو بود، و پیشانی او را بارها و بارها خم می بیبی لایت مو کرد تا ببوسد. در اطراف تخت، فرزندانش، آی، و همچنین نوه هایش، کاملاً جوان، جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه