نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ آمبره

رنگ آمبره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ آمبره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ آمبره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

27 فوریه 2024

رنگ آمبره : خدمتکار مویی که بدون مشورت با من و جیب من وارد خانه بیبی لایت مو کردی.» “بنده مو قرمز!” من اکو بیبی لایت مو کردم. “بله، آن دختر مو قرمزی که او را دیده‌ام. او به شیوه‌ای توهین‌آمیز و ناپسند وارد اتاق کار من می‌نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : اما اوج همه چیز امروز صبح پروتئین تراپی مو بود، وقتی که داشتم اصلاح می‌بیبی لایت مو کردم. با پیراهنم جلوی شیشه ایستادم. و صورتم را کف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و روی فک ررنگ مو استم درگیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که آن دختر مو قرمز با هر دو آرنج بالا بین من و آینه هجوم آورد و صورتش را با بازوهایش نگاه بیبی لایت مو کرد و سرش خم کراتینه مو شد.

رنگ آمبره

رنگ آمبره : من به عقب برگشتم و در بنابراین خودم را بریدم.” “او اهل کجرنگ مو است؟” “چطور می توانم بگویم؟ انتظار نداشتم کسی را ببینم.” “پس کجا رفت؟” “نمی دانم، من آنقدر نگران فک خونی ام پروتئین تراپی مو بودم که نمی توانستم به خودم نگاه کنم. آن دختر باید اخراج نانو کراتین مو شود.” گفتم: «ای کاش می کراتینه مو شد اخراجش بیبی لایت مو کرد. “منظورت چیه؟” من جواب شوهرم را نبالیاژ مو دادم.

لینک مفید : آمبره

حیف رنگ مو است، اما اینطور رنگ مو است. او گفت: “این به دلیل عدم ناشیانه پروتئین تراپی مو بودن من پروتئین تراپی مو بود.” “هرچند اجازه می‌دهم اعصابم در زندگی زناشویی آن‌قدر متزلزل، شکسته کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، که همیشه نمی‌توانم به دستم فرمان بدهم، همانطور که در دوران مجردی پروتئین تراپی مو بودم. اما این بار به خاطر آن رنگ جدید، احمقانه و قرمز پروتئین تراپی مو بود.

رنگ آمبره : چون واقعاً نمی دانستم چه جوابی بدهم. اکنون تنها کسی در خانه پروتئین تراپی مو بودم که دختر مو قرمز را ندیده پروتئین تراپی مو بودم، به جز آشپز، که چیزی از او نمی توانستم جمع آوری کنم، اما مشکوک پروتئین تراپی مو بودم که بیشتر از آنچه او تصمیم گرفت درباره این ظاهر مرموز بداند. اینکه چیزی که توسط بسی و جین دیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : رنگ آمبره دودی

یک بازدید کننده ماوراء طبیعی پروتئین تراپی مو بود، اکنون احساس بیبی لایت مو کردم که به نظر شوهرم که کمتر تخیلی ترین و معمولی ترین افراد پروتئین تراپی مو بود، متقاعد کراتینه مو شدم. با هیچ فرآیند ذهنی نمی توانست چیزی را تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او مطمئناً این دختر مو قرمز را دیده پروتئین تراپی مو بود و در آن زمان که من کاملاً مطمئن پروتئین تراپی مو بودم هیچ خدمتکار زنده و بدنی در رختکن او نپروتئین تراپی مو بود.

رنگ آمبره : با این حال، من به زودی در شمار کسانی قرار گرفتم که او در مقابل چشمانشان ظاهر کراتینه مو شد. از این نظر پروتئین تراپی مو بود. کوک بیرون رفته پروتئین تراپی مو بود تا بازاریابی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در اتاق صبحانه پروتئین تراپی مو بودم که به دنبال یک قیف برای پر بیبی لایت مو کردن یک حبه کوچک براندی که همیشه در مواقع اضطراری روی دستشویی نگه می‌دارم.

لینک مفید : رنگ آمبره صدفی

به سمت سر پله‌های آشپزخانه رفتم تا پایین بیایم و آنچه را که لازم دارم بیاورم. سپس متوجه صدای تق تق کراتینه مو شدید اتوهای آتشین زیر و صدای کوبیدن دیگ و رنده کراتینه مو شدم. با عجله از پله ها پایین رفتم و وارد آشپزخونه کراتینه مو شدم. در آنجا شکل یک دختر کوتاه قد و ست را دیدم.

[ombre]

رنگ آمبره : که لباس نخی کهنه و نه چندان تمیز و لغزنده داشت که جلوی اجاق گاز خمیده پروتئین تراپی مو بود و با پوکر آهنی به گلگیر می زند. موهای قرمز آتشین داشت، خیلی نامرتب. یک تعجب زدم فوراً پوکر را رها بیبی لایت مو کرد و صورتش را با بازوهایش پوشانده و گریه‌ای عجیب و آلایت و هایلایت مو هسته بلند بیبی لایت مو کرد و دور میز آشپزخانه دوید و تقریباً مدار کامل را طی بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : نمونه رنگ موی آمبره

سپس از کنار من گذشت و صدای تق تق از پله‌های آشپزخانه را شنیدم. آنقدر متعجب کراتینه مو شدم که نتوانم دنبالش کنم. من متحجر ایستادم. احساس گیجی می بیبی لایت مو کردم و نمی توانستم به چشم ها و گوش هایم اعتماد کنم. چیزی شبیه به یک دقیقه باید گذشته باکراتینه مو شد تا اینکه به اندازه کافی بهپروتئین تراپی مو بود پیدا بیبی لایت مو کردم و از آشپزخانه خارج کراتینه مو شدم.

رنگ آمبره : سپس به آرامی صعود بیبی لایت مو کردم و اعتراف می کنم عصبی. ترسیدم که مبادا دختر مو قرمزی را که به دیوار خمیده رنگ مو است بیابم و مجبور شوم از کنارش رد شوم. اما چیزی دیده نمی کراتینه مو شد. به سالن رسیدم و دیدم که هیچ دری از آن باز نیست مگر در اتاق صبحانه. من وارد کراتینه مو شدم.

لینک مفید : رنگ آمبره بلوند

همه فرورفتگی ها، گوشه ها و مخفیگاه های قابل تصور را به طور کامل بررسی بیبی لایت مو کردم، اما نتوانستم کسی را آنجا پیدا کنم. سپس با دست روی نرده از پله ها بالا رفتم و تمام اتاق های طبقه اول را بدون کمترین موفقیت جستجو بیبی لایت مو کردم. در بالا آپارتمان های خدمتکاران پروتئین تراپی مو بود.

رنگ آمبره : و من اکنون تصمیم گرفتم که آنها را نصب کنم. اینجا راه پله فرش نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وقتی داشتم بالا می رفتم، صدای جین را در اتاقش در حال کار شنیدم. سپس شنیدم که او با عجله در هنگام فرود آمد. در همان لحظه با عجله از کنارم گذشت و همان ناله را بر زبان آورد، دختر مو قرمزی رفت. مطمئنم احساس بیبی لایت مو کردم.

لینک مفید : روش زدن رنگ موی آمبره

دامن هایش لباسم را جارو می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من تا زمانی که نزدیکم پروتئین تراپی مو بود متوجه او نکراتینه مو شدم، اما وقتی می گذشت او را به وضوح دیدم. برگشتم و دیگر چیزی ندیدم. من بلافاصله به سمت فرود جایی که جین پروتئین تراپی مو بود سوار کراتینه مو شدم. “چیه؟” من پرسیدم. “لطفا، خانم، من دوباره دختر مو قرمز را دیدم، و همانطور که شما توصیه بیبی لایت مو کردید، انجام بالیاژ مو دادم.

رنگ آمبره : با صدای تق تق در جعبه قرص به سمت او رفتم، او برگشت و به طبقه پایین دوید. آیا او را دیدید، خانم همانطور که بالا آمدی؟” “چقدر غیر قابل توضیح!” گفتم. من به جین اعتراف نمی کنم که من ظاهر را دیده ام. وضعیت برای یک هفته بدون تغییر باقی ماند. راز حل نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هیچ نور تازه ای روی آن پرتاب نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بهترین رنگ آمبره

من دیگر چیزی ندیدم یا نشنیدم. گمان می‌کنم شوهرم هم این کار را نبیبی لایت مو کرد، زیرا او هیچ اظهارنظر دیگری نسبت به خدمتکار اضافی که باعث آزار او کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نبیبی لایت مو کرد. فکر می کنم او تصور می بیبی لایت مو کرد که من او را به طور خلاصه اخراج بیبی لایت مو کرده ام. این را من از خودپسندی صورتش حدس می‌زدم.

رنگ آمبره : مانند آنچه که همیشه زمانی که او نقطه‌ای را علیه من حمل می‌بیبی لایت مو کرد به دست می‌آورد – که اغلب اینطور نپروتئین تراپی مو بود. با این حال، یک غروب، به طور ناگهانی، ما احساس جدیدی داشتیم. من و شوهرم، بسی، سر شام پروتئین تراپی مو بودیم و مشغول خوردن سوپ پروتئین تراپی مو بودیم، جین ایستاده پروتئین تراپی مو بود و منتظر پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : رنگ موی آمبره ی جلوی سر

تا بشقاب‌هایمان را عوض الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آبکش را بیرون بیاورد، وقتی قاشق‌هایمان را از دست بالیاژ مو دادیم، نگران فریادهای ترسناکی که از آشپزخانه بلند می‌کراتینه مو شد. اتفاقاً شوهرم قبل از اینکه قاشق را بگذارد سوپش را تمام بیبی لایت مو کرد و گفت: “خوب بخشنده! این چیست؟” بسی، جین و من تا این لحظه دم در پروتئین تراپی مو بودیم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱