نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ امبره طلایی

رنگ امبره طلایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ امبره طلایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ امبره طلایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

27 فوریه 2024

رنگ امبره طلایی : می توانم سبیل های سیاه گوشت گوسفندی را که روی هر طرف سرش بیرون زده پروتئین تراپی مو بود، تشخیص بدهم. خب، آقا. هیچ کلمه ای گفته نکراتینه مو شد. سکوت مرده ای همه را فرا گرفت. حامی ما دیگر صحبت نبیبی لایت مو کرد و چشمانش را پاک بیبی لایت مو کرد و دماغش را دمید. نوعی هیبت مقدس همه ما را در بر گرفت.

رنگ مو : سپس پس از گذشت چند دقیقه ژان بوشون برگشت. خودش را در اطراف، و همه ما گونه های رنگ پریده پف بیبی لایت مو کرده اش، لب های ضخیم حسی، بینی شکسته اش، چشمان خوک کوچکش را دیدیم. او بسیار متفاوت از پرتره ایده آل خود در مجسمه پروتئین تراپی مو بود. اما چه اهمیتی رنگ مو دارد؟ باعث خوشحالی مرحوم کراتینه مو شد و به کسی آسیبی وارد نکراتینه مو شد.

رنگ امبره طلایی

رنگ امبره طلایی : خوب، آقا، ژان بوشون روبه روی ما ایستاد، و سرش را از یک طرف به طرف دیگر برگرداند، و به همه ما لبخندی چرب زد. سپس دستانش را بلند بیبی لایت مو کرد که انگار بر همه ما صلوات می‌فرستد و ناپدید کراتینه مو شد. از آن زمان دیگر او دیده نکراتینه مو شده رنگ مو است.” زرق و برق و غرور سرهنگ مانتجوی قرار ملاقاتی در هند داشت که او را برای همیشه در آنجا نگه داشت.

لینک مفید : آمبره

سپس، همانطور که در حلقه ای نه چندان نزدیک ایستاده پروتئین تراپی مو بودیم، دیدیم – من آنجا پروتئین تراپی مو بودم و به طور مشخص دیدم، بقیه هم همینطور – ژان بوشون پشتش به ما ایستاده پروتئین تراپی مو بود و با دقت به مجسمه خودش نگاه می بیبی لایت مو کرد. آقای مسیو، همانطور که ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ امبره طلایی : در نتیجه او مجبور کراتینه مو شد دو دخترش را زمانی که کاملا بچه پروتئین تراپی مو بودند به انگلستان بفرستد. همسرش بر اثر وبا در مدرس فوت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. دخترها لتیس و بتی پروتئین تراپی مو بودند. یک سال تفاوت سنی آنها وجود داشت، اما آنها فوق العاده شبیه هم پروتئین تراپی مو بودند، به طوری که احتمالاً آنها دوقلو پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : رنگ لایت امبره

لتیس به مسئولیت خانم مانتجوی، خواهر پدرش، و بتی به مسئولیت لیدی لیسی، عمه مادری اش واگذار کراتینه مو شد. پدر آنها ترجیح می بالیاژ مو داد که دخترانش با هم باشند، اما مشکلاتی در این راه وجود داشت. هیچ یک از خانم ها تمایلی به تحمل هر دو نداشتند، و اگر هر دو با یکدیگر قرار می گرفتند.

رنگ امبره طلایی : ممکن پروتئین تراپی مو بود آن را جزئی تلقی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از آن رنجیدند. همانطور که بچه ها بزرگ کراتینه مو شدند، شباهت آنها از نظر ویژگی به هم نزدیک تر کراتینه مو شد، اما آنها در بیان بسیار متفاوت پروتئین تراپی مو بودند. عبوس پروتئین تراپی مو بودن، نگاهی ناراضی، آتش کراتینه مو شدید خشم، ویژگی لتیس پروتئین تراپی مو بود، در حالی که چهره بتی باز و همجنسگرا پروتئین تراپی مو بود. این تفاوت به دلیل تفاوت در تربیت آنها پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : رنگ موی امبره مسی

لیدی لیسی، که خانه‌ای کوچک در دوون شمالی داشت، پیرزنی مهربان، روشنفکر و گشاده‌نظر پروتئین تراپی مو بود، با خلق و خوی شیرین اما اراده‌ای مصمم. او بخش خوبی از جامعه را دید و تمام تلاش خود را بیبی لایت مو کرد تا بتی را به عنوان یک زن تحصیلبیبی لایت مو کرده و لیبرال با فرهنگ و آداب برازنده تربیت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

[ombre]

رنگ امبره طلایی : او را به مدرسه نفرستاد، اما در خانه به او آموزش بالیاژ مو داد. و به بهانه اینکه چشمانش در اثر نور مصنوعی ضعیف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، دختر را وادار می بیبی لایت مو کرد که عصرها برای او بخواند و همیشه کتاب های رنگ مو استانرنگ مو دارد و حساب کراتینه مو شده برای افزایش دانش و درک او را مطالعه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. لیدی لیسی از همه دروغ‌ها متنفر پروتئین تراپی مو بود و بتی تحت تأثیر او کاملاً رک، سالم و واقعی بزرگ کراتینه مو شد.

لینک مفید : رنگ امبره یعنی چی

از سوی دیگر، خانم مانتجوی، همانطور که لتیس او را می نامید، یک کیل جوی پروتئین تراپی مو بود. او خودش در میان فرقه کلافام بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در تمام عقایدش سفت و سخت، در تمام همدردی‌هایش تنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و مجموعه‌ای از تعصبات. نسل کنونی جوانان از نظام سرکوبی که در نظام پدران و مادرانشان اعمال می کراتینه مو شد چیزی نمی دانند.

رنگ امبره طلایی : اکنون این گرایش کاملاً در جهت دیگر رنگ مو است و بسیار زیاد رنگ مو است. احتمالاً به دلیل انزجار از یک تمرین رنگ مو است که با لرز به آن نگاه می نانو کراتین مو شود. در آن مکتب باریک، تنها دو دسته از مردان و زنان وجود داشت، مسیحیان و جهانیان، و کسانی که به آن مربوط پروتئین تراپی مو بودند، عنوان سابق را به خود اختصاص بالیاژ مو دادند.

لینک مفید : رنگ امبره شیک

داوری قبلاً با جدا بیبی لایت مو کردن گوسفندان از بزها آغاز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و مقدسینی که جهان را قضاوت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند اورشلیم را در کلافام داشتند. در آن مکتب، آثار اساتید بزرگ ادبیات انگلیسی، شکسپیر، پوپ، اسکات، بایرون تابو پروتئین تراپی مو بود. هیچ کار تخیلی به جز آخرالزمان تحمل نکراتینه مو شد، و این توسط نویسندگانی مانند الیوت و کامینگ به یک بحث و جدل تبدیل کراتینه مو شد.

رنگ امبره طلایی : هیچ سرگرمی، حتی سخنرانی های هندل، قابل تحمل نپروتئین تراپی مو بود. آنها از دنیا لذت بردند. نزدیکترین رویبیبی لایت مو کرد به هیجان در یک جلسه مبلغان یافت کراتینه مو شد. چینی ها پای دخترانشان را منقبض می کنند، اما آن کلافامیت های انگلیسی ذهن فرزندانشان را تنگ می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ونیزی‌ها از یک زندان آهنی با دیوارهایی که به تدریج منقبض می‌کراتینه مو شدند رنگ مو استفاده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

لینک مفید : رنگ موی امبره مرواریدی

که در نهایت زندگی اسیر را از بین برد. اما این مسیحیان برگزیده پسران و دختران خود را در مدرسه ای قرار بالیاژ مو دادند که انرژی و هوش آنها را تا حد مرگ تحت فشار قرار بالیاژ مو داد. دیکنز در خانم جلیبی و آقای چادبند چنین افرادی را کاریکاتور بیبی لایت مو کرد. اما او آنها را فقط در جنبه بیرونی آنها ترسیم بیبی لایت مو کرد.

رنگ امبره طلایی : و عمل خصوصی آنها را در تحریف اذهان جوان، معلول بیبی لایت مو کردن اراده آنها، و فرونشاندن تمام شناورهای جوانی دست نخورده باقی گذاشت. اما نتیجه به انتظارات کسانی که این سیستم را با جوانان اتخاذ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند پاسخ نبالیاژ مو داد. در واقع برخی از دختران با اراده ضعیف تر، دائماً از بین رفتند و بر اساس الگوی مورد تایید شکل گرفتند.

لینک مفید : رنگ امبره رنگ مو استخوانی

اما تقریباً همه پسران و بیشتر دختران پس از به دست آوردن آزادی، دچار بیهودگی و بیهودگی مطلق کراتینه مو شدند، یا در صورت حفظ هر گونه مذهبی، کلیسای انگلستان را تاخت، در راه کارهای عجیب و غریب انجام بالیاژ مو داد و در آغوش رم فرو رفت. چنین نظامی پروتئین تراپی مو بود که لتیس با روحیه بالا و اراده قوی در معرض آن قرار گرفت و هیچ راه گریزی از آن نپروتئین تراپی مو بود.

رنگ امبره طلایی : نتیجه این پروتئین تراپی مو بود که لتیس زنجیر او را پرت بیبی لایت مو کرد و گاز گرفت و در پی آن خشونت‌های مکرر علیه عمه‌اش بروز بیبی لایت مو کرد. “اوه، خاله هانا! من چیزی برای خواندن می خواهم.” پس از مدتی بدبینی و رد تحقیرآمیز کارهای جدی تر، به میلتون اجازه بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. سپس او گفت: “اوه! من عاشق کاموس لایت و هایلایت مو هستم .” خانم مانتجوی نفسش را با صدای بلند گفت : ” کوموس! آنها بد نیستند.” فرزندم.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱