نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

امبره مو فانتزی

امبره مو فانتزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت امبره مو فانتزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با امبره مو فانتزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

امبره مو فانتزی : او گفت: «اما این درست رنگ مو است. «و – و من عاشقم، بابا – بابا، من در آن لایت و هایلایت مو هستم عشق.” دستانش را به میز تکیه بالیاژ مو داد و سرش را به بازوانش. گفتم: «خب، چگونه شما او را شناختید؟» او زمزمه بیبی لایت مو کرد: «کسب و کار، تجارت خالص. من فقط جوابش را بالیاژ مو دادم تبلیغات – مقداری از غوغای من را برای او گرفت.

رنگ مو : او یک دختر یتیم رنگ مو است کاپیتان گری، مرد نیروی دریایی؛ و او یک فرشته رنگ مو است.” من پاسخ بالیاژ مو دادم: “امیدوارم او باکراتینه مو شد.” “اما به هر حال، این موضوع را حل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. وجود نرنگ مو دارد ازدواج و ازدواج در بهشت.» او به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد. “منظورت این نیست؟ نه! شما عزیزترین و مهربان ترین پدرهای قدیمی!

امبره مو فانتزی

امبره مو فانتزی : به من بگو او کجرنگ مو است.» برخرنگ مو استم من ممکن رنگ مو است همه اینها باشم. اما من آنقدر احمق نیستم من او را خواهم دید فردا. تا بعد از آن به من فرصت دهید.» “ای قدیس کامل!” “من مطلقاً هیچ قولی نمی دهم.” “من از تو نمی خواهم. تو را به او می سپارم او می تواند.

لینک مفید : ایرتاچ

من چشم انداز! خدا خوب! آنها بدون او چه لایت و هایلایت مو هستند؟ پیرش را رها بیبی لایت مو کرد اتاق ها و بدون آدرس چطور کراتینه مو شد که او و چیزهای من را دیدی؟» من توانستم او را در این نکات راضی کنم.

[ombre]

امبره مو فانتزی : یک قدیس را فریب دهد آنتونی.” “سلام!” “منظورم همان طور که یک زن مسیحی باید باکراتینه مو شد.” “اوه! این آن را توضیح می دهد.» بعد از ظهر روز بعد به وست کنزینگتون رفتم. کوچولو کوچک پروتئین تراپی مو بود وقتی در را باز بیبی لایت مو کرد خفه می نانو کراتین مو شود. کلاه کوچکی بر سر داشت. او گفت: “خانم خوب نپروتئین تراپی مو بود.” و او دوست نداشت او را ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل مو عروس با رنگ امبره

لینک مفید : فرق رنگ مو امبره با سامبره

هر چند از نظر حقوقی او فقط برای یکی دو ساعت در روز نامزد پروتئین تراپی مو بود. گفتم: «خب، من دکتر لایت و هایلایت مو هستم و به او مراجعه خواهم بیبی لایت مو کرد. میتونی بری.” او با خوشحالی من را در داخل و خودش را بیرون بست. صدای زنگ در بلند کراتینه مو شد راه پله باریک، و موفق کراتینه مو شد، گویی که آن را شروع بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

امبره مو فانتزی : تند تند زدن و پا زدن پا در اتاق بالا. وجود داشت چیزی غیرقابل توصیف شبح‌آلود در صدا، در غروب غم‌انگیز که آن را منتقل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. لحظه ای که به دختر چشم دوختم متوجه کراتینه مو شدم که وجود رنگ مو دارد مشکل جدی با او وجود رنگ مو دارد صورتش مثل موم سفید پروتئین تراپی مو بود و با وحشتی بی وقفه از خنده می لرزید.

لینک مفید : ترکیب رنگ موی امبره دودی

او سعی بیبی لایت مو کرد تجمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به به من سلام کن، اما در اولین تلاش شکست خورد و به همان اندازه لال ایستاد سنگ. خدای خود را شکر می کنم که می توانم یک همدرد باشم بدون اینکه آدم خیالی باشم. من بلافاصله به سمت او رفت و دست های یخی او را در انسان حبس بیبی لایت مو کرد.

امبره مو فانتزی : قدرت خودم «چیست؟ آیا مدارک را برای من آماده بیبی لایت مو کرده ای؟» سرش را تکان بالیاژ مو داد و تنها پس از تلاش دوم صحبت بیبی لایت مو کرد. “من خیلی متاسفم.” “پس شما آنها را انجام نبالیاژ مو داده اید؟ بیخیال. اما چرا نه؟ آیا جدید نیست کت و شلوار ماشینی نشان می‌دهی؟ عجیب و غریب از طرف ساز شما؟ «از من نپرس. جرات ندارم.» من خودم این کار را انجام می دهم.

لینک مفید : رنگ مو امبره رنگی

اما مطمئناً این را بیشتر خواهید فهمید با تماشای انگشتان شما نتیجه رضایت بخشی به دست می آید. تلاش کنید—حتی نیازی نیست به نتیجه نگاه کنید—و من انجام خواهم بالیاژ مو داد بلافاصله بعد از آن دور می شوی.» او با ناراحتی پاسخ بالیاژ مو داد: “شما خیلی خوب لایت و هایلایت مو هستید”. “اما من این را نمی دانم من باید قبول کنم.

  رنگ آمبره و بالیاژ

امبره مو فانتزی : به کجا، لطفا؟ و – و من حتی شما را نمی شناسم نام.” “خب، من دلایل خود را برای خودداری از آن دارم.” او گفت: «همه چیز خیلی وحشتناک رنگ مو است. “و من در دستان تو لایت و هایلایت مو هستم.” من گفتم: “آنها منتظرند تو را به مامان منتقل کنند.” این نام برای او یک الهام و آرامش فوری به نظر می رسید.

لینک مفید : مدل رنگ مو امبره فانتزی

او نگاه بیبی لایت مو کرد در من، بدون کلمه، پر از شگفتی و سپاسگزاری؛ سپس از من خورنگ مو است شمع ها را بیاورد و او از وظیفه خود تبرئه نانو کراتین مو شود. او بهترین چنگ زدن را روی آن نشان بالیاژ مو داد، اگرچه صورتش خاکستری پروتئین تراپی مو بود و دهانش یک خط، و سوراخ‌های کوچک بینی‌اش در تمام مدتی که در آنجا پروتئین تراپی مو بود.

امبره مو فانتزی : می‌تپید کار بیبی لایت مو کردن او را به یکی از بخشنامه هایم رساندم و انگشتانش را تماشا بیبی لایت مو کردم با عمد، به همان اندازه که ناظر می توانست مطمئن باکراتینه مو شد که او را دنبال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، مطمئن پروتئین تراپی مو بود متن کلمه به کلمه وقتی او مکث بیبی لایت مو کرد، گفتم: «اکنون، یک راهنمایی به من بدهید که چگونه حذف کنم.

لینک مفید : رنگ مو آمبره و سامبره

این کاغذ، و به آن طرف اتاق بروید.» او یک گیره را تکان بالیاژ مو داد. او گفت: “فقط باید آن را از روی غلتک بکشی.” گفت ؛ و برخرنگ مو است و اطاعت بیبی لایت مو کرد. لحظه ای که او دور پروتئین تراپی مو بود من دنبال من رفتم دستورالعمل ها، و برگه چاپ کراتینه مو شده را بیرون کشید و به آن نگاه بیبی لایت مو کرد. شاید بیشتر از آنچه در نظر داشتم مرا مشغول بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد.

  رنگ امبره استخوانی

امبره مو فانتزی : اما داشتم تا می بیبی لایت مو کردم خیلی عمدی، و وقتی راه می رفتم آن را در جیبم گذاشتم روبروی او با لبخند او یک لحظه به من خیره کراتینه مو شد و چشمانش را رها بیبی لایت مو کرد او گفت: “بله” و من می دانستم که او خودش را راضی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. “آیا شما لطفاً فوراً مرا ببر؟» ایده فرار، آزادی زمانی که محقق می کراتینه مو شد.

لینک مفید : رنگ مو امبره و بالیاژ

می کراتینه مو شد خطرناک رنگ مو است که یک لحظه جلوی او را بگیریم. من با مامان آشنا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم که شاید احتمالا برایش بازدید کننده بیاور خوب، به سادگی به این معنی پروتئین تراپی مو بود که پیشنهاد کراتینه مو شده رنگ مو است بازدید باید به طور نامحدود طولانی نانو کراتین مو شود. خانم گری من را به خانه همراهی بیبی لایت مو کرد.

امبره مو فانتزی : جایی که علاوه بر آن، شگفتی‌های خاصی نیز در آن رخ بالیاژ مو داد حساس ترین وزارتخانه ها در انتظار او پروتئین تراپی مو بودند. همه چیز می نانو کراتین مو شود تاریخ خصوصی، و خارج از درنگ مو استان من. من اهل احساسات نیستم. و اگر مردم انتخاب کنند که شعر بنویسند و به طور کلی ارزیابی کنند خودشان، چرا—خدا رحمتشان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!

لینک مفید : فرق رنگ مو امبره با سامبره

مشکلی که خودخودم را برای حل بیبی لایت مو کردن قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که فریبنده به نظر می رسید مثل یک پوزر روانشناختی سخت اما مصمم پروتئین تراپی مو بودم که با آن روبرو شوم و داشتم طرح من را شکل بالیاژ مو داد برای من غیرعادی نپروتئین تراپی مو بود که تمام شب بیرون باشم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه