نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

لایت و هایلایت مو

رنگ مو | بورن لیدی

هایلایت مو چگونه انجام میشود

هایلایت مو چگونه انجام میشود | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت هایلایت مو چگونه انجام میشود را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با هایلایت مو چگونه انجام میشود را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

7 مارس 2024

هایلایت مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود : اما زمانی که یانچک تهدید بیبی لایت مو کرد که او را نیز به داخل پرتاب خواهد بیبی لایت مو کرد رودخانه، به اندازه کافی خوشحال پروتئین تراپی مو بود که او را به سمت رودخانه هدایت بیبی لایت مو کرد غار کن و دو چشمی را که به گفته او درست رنگ مو است انتخاب کن آنهایی که اما وقتی پیرمرد بیچاره سعی بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : از طریق آن نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آنها دوباره با ترس فریاد زد: «من چیزی جز این نمی بینم زیر مسواک درهم و دندان های کوبیده و قرمز داغ زبان ها! این چشمان من نیست! آنها گرگ لایت و هایلایت مو هستند چشم ها! آنها را بیرون بیاور! آنها را بیرون بیاور!» وقتی یانچک دید که یزینکای دوم چگونه رنگ مو است او را فریب بالیاژ مو داد.

هایلایت مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود

هایلایت مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود : بدون حرف دیگری او را بلند بیبی لایت مو کرد، و او را نیز به رودخانه انداخت و این پایان پروتئین تراپی مو بود از او 138]سپس یانچک به خواهر سوم گفت: “حالا تو به من بگو چشمان ارباب من کجرنگ مو است.» در ابتدا او نیز وانمود بیبی لایت مو کرد که نمی داند، اما زمانی که یانچک تهدید بیبی لایت مو کرد که او را نیز به داخل پرتاب خواهد بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : لایت و هایلایت مو

رودخانه، به اندازه کافی خوشحال پروتئین تراپی مو بود که او را به غار هدایت بیبی لایت مو کرد و دو چشم را که به گفته او درست پروتئین تراپی مو بود، انتخاب کنید آنهایی که اما وقتی پیرمرد بیچاره سعی بیبی لایت مو کرد از طریق آن نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آنها، دوباره با ترس فریاد زد: «من چیزی نمی بینم اما آب های در حال چرخش و باله های چشمک زن! اینها نیستند چشمان من!

هایلایت مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود : آنها چشمان ماهی لایت و هایلایت مو هستند! آنها را بیرون بیاور! آنها را بیرون بیاور!» وقتی یانچک دید که یزینکای سوم چگونه رنگ مو است او را فریب بالیاژ مو داد، بدون هیچ حرف دیگری آماده پروتئین تراپی مو بود همانطور که به خواهرانش خدمت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به او خدمت کنید. اما او التماس بیبی لایت مو کرد او را غرق نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و گفت: “اجازه بده دوباره امتحان کنم.

  جدیدترین مدل رنگ مو هایلایت

لینک مفید : هایلایت مو قهوه ای روشن

یانچک، و من تو را پیدا خواهم بیبی لایت مو کرد چشم ررنگ مو است، من به شما قول می دهم که خواهم بیبی لایت مو کرد!» بنابراین یانچک به او اجازه بالیاژ مو داد دوباره و از همان ابتدا تلاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند پایین پشته دو چشم دیگر را برداشت او قسم خورد که افراد درستی پروتئین تراپی مو بودند. وقتی پیرمرد از میان آنها نگاه بیبی لایت مو کرد.

هایلایت مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود : کف زد دستانش را گفت: «اینها چشمان خود من لایت و هایلایت مو هستند، ستایش خداوند! اکنون می توانم مثل همیشه خوب ببینم!» پس از آن پیرمرد و یانچک زندگی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند 139]با خوشحالی با هم یانچک بزها و بزها را چرا بیبی لایت مو کرد پیرمرد در خانه پنیر درست می بیبی لایت مو کرد و با هم می خوردند.

لینک مفید : نانو کراتین مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود

و شاید مطمئن باشید که سومین یزینکا دیگر هرگز خود را روی آن تپه نشان نبالیاژ مو داد!  و درنگ مو استان ریش بلند، کوتوله، و دو خواهر یک کلبه تییک بار اینجا مرد فقیری پروتئین تراپی مو بود.

هایلایت مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود : که همسرش مرد برایش یک دختر گذاشتن اسم دختر کوچولو لنکا پروتئین تراپی مو بود دختر کوچولوی خوبی پروتئین تراپی مو بود، بشاش و مطیع و بسیار سخت کوش پروتئین تراپی مو بود و تمام تلاشش را بیبی لایت مو کرد می تواند پدرش را راحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : هایلایت مو قرمز

پس از مدتی مرد دوباره ازدواج بیبی لایت مو کرد. خود همسر دوم نیز یک دختر کوچک به سن لنکا داشت. اسمش دورلا پروتئین تراپی مو بود. دورلا فردی تنبل و بداخلاق پروتئین تراپی مو بود کودک، همیشه دعوا و مشاجره با این حال او مادر فکر می بیبی لایت مو کرد دورلا عالی رنگ مو است و او همیشه پروتئین تراپی مو بود او را برای شوهرش تعریف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  هایلایت مو رنگ فانتزی

هایلایت مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود : او گفت: “ببین که دورلای من چه بچه خوبی رنگ مو است.” بهش بگو. او کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می چرخد ​​و هرگز جواب نمی دهد کلمه متقاطع خیلی متفاوت از بیهوده شمرنگ مو است لنکا که همیشه به هر چیزی که دست می زند می شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در ازای این همه غذای خوب هیچ کاری نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند می خورد!

لینک مفید : هایلایت مو صدفی

او هرگز دست از نق زدن و سرزنش فقیران خود برنداشت 144]ناتنی و شکایت از او به شوهرش. لنکا صبور پروتئین تراپی مو بود و بی سر و صدا به انجام کاری ادامه بالیاژ مو داد حق داشت و همیشه با نامادریش مودب پروتئین تراپی مو بود و با خواهر ناتنی بداخلاقش مهربان رنگ مو است. او و دورلا با هم به سراغ زنبورهای چرخان می رفتند.

هایلایت مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود : دورلا بازی می بیبی لایت مو کرد و وقتش را تلف می بیبی لایت مو کرد و به سختی پر می کراتینه مو شد یک دوک لنکا همیشه سخت کار می بیبی لایت مو کرد و معمولاً دو یا سه قرقره پر می نانو کراتین مو شود. با این حال، زمانی که این دو دخترها به خانه می‌رسند، مادر همیشه دورلا را نیمه‌پر می‌برد دوک را دوک بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : هایلایت مو چگونه رنگ مو است

به پدر گفت: «ببین چه نخ زیبا دورلا من می چرخد!» او پنهان می نانو کراتین مو شود لنکا را قرقره می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می‌گوید: «لنکای شما هیچ کاری انجام نبالیاژ مو داد بازی کن و وقتش را تلف کن!» و قبل از دیگران او همین طور صحبت می بیبی لایت مو کرد، وانمود می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که دورلا هر کاری را انجام نبالیاژ مو داده رنگ مو است.

  انواع سان لایت مو

هایلایت مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود : گفتن که لنکا خوب کوشا تنبل پروتئین تراپی مو بود و بیمصرف. یک شب که دو دختر در حال رفتن به خانه پروتئین تراپی مو بودند آنها با هم از یک زنبور در حال چرخش به گودالی رسیدند جاده. دورلا سریع پرید و بعد دستش را عقب برد و گفت: “خواهر عزیزم، بگذار دوک تو را بگیرم. شما ممکن رنگ مو است.

لینک مفید : هایلایت مو فانتزی دخترانه

زمین بخورید و به خودتان آسیب برسانید.» بیچاره لنکا، که به هیچ چیز ناخوشایندی مشکوک نپروتئین تراپی مو بود، دست بالیاژ مو داد دورلا دوک کامل خود را. دورلا آن را گرفت و به خانه دوید 145]و سپس به مادر و ناپدری خود افتخار بیبی لایت مو کرد چقدر چرخیده پروتئین تراپی مو بود او گفت: «لنکا اصلا نخ نرنگ مو دارد.

هایلایت مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود : او انجام بالیاژ مو داد چیزی جز بازی و تلف بیبی لایت مو کردن وقت او نیست.» زن به شوهرش گفت: می بینی. “این این چیزی رنگ مو است که من همیشه به شما می گویم اما شما هرگز باور نمی کنید من اون لنکای شما یک تنبل و بی ارزش رنگ مو است دختری که از من و دختر بیچاره ام انتظار رنگ مو دارد.

لینک مفید : هایلایت موی خیلی کوتاه

همه کارها را انجام دهیم کار. قرار نیست او را در خانه نگه دارم دیگر فردا صبح میره درست کنه روش خودش در دنیا آن وقت شاید او بفهمد چه خانه خوبی با من داشته رنگ مو است!» مرد بیچاره سعی بیبی لایت مو کرد.

هایلایت مو چگونه انجام مینانو کراتین مو شود : از لنکا اما از همسرش دفاع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چیزی نمی شنید لنکا باید برود و این تمام پروتئین تراپی مو بود به آن وجود داشت. صبح زود در حالی که هوا هنوز تاریک پروتئین تراپی مو بود زن لنکا را شروع بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه