نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

لایت و هایلایت مو

هایلایت مو قیمت

هایلایت مو قیمت | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت هایلایت مو قیمت را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با هایلایت مو قیمت را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

7 مارس 2024

هایلایت مو قیمت : بنابراین از او خورنگ مو استم با من برقص، شیطان گفت. «بعد از آن فقط به کمی او را بترسان، من او را به جهنم آوردم. و حالا او مرا رها نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!» «درست خدمت می‌کنم، ول کن!» شاهزاده گفت. “چند بار به شما گفتم که از عقل سلیم رنگ مو استفاده کنید تو روی زمین پرسه میزنی!

رنگ مو : ممکن رنگ مو است داشته باشید. می‌دانم کاتچا هرگز مردی را رها نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند او را داشت!» “من از اعلیحضرت التماس می کنم که او را رها کنید!” را شیطان بیچاره التماس بیبی لایت مو کرد “نخواهم بیبی لایت مو کرد!” گفت شاهزاده. “تو مجبوری خودتان او را به زمین برگردانید و از شر او خلاص شوید.

هایلایت مو قیمت

هایلایت مو قیمت : بهترین شما می توانید شاید این درس برای شما باکراتینه مو شد.» بنابراین شیطان، بسیار خسته و بسیار متقاطع، به هم ریخت با کاتچا که هنوز به گردنش چسبیده پروتئین تراپی مو بود به زمین برگشت. هر راهی را امتحان بیبی لایت مو کرد تا او را از خود دور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او به او قول بالیاژ مو داد تپه های جنگلی و چمنزارهای غنی اگر او را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : لایت و هایلایت مو

او را مسخره بیبی لایت مو کرد، او را نفرین بیبی لایت مو کرد، اما همه چیز فایده ای نداشت. کاتچا همچنان ادامه داشت. بی نفس و ناامید بالاخره به یک رسید چمنزار که در آن چوپان، پیچیده کراتینه مو شده در پشمالو بزرگ کت پوست گوسفند، از گله های خود مراقبت می بیبی لایت مو کرد. شیطان 105]خود را به یک مرد معمولی تبدیل بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو لایت روشن

هایلایت مو قیمت : به طوری که چوپان او را نشناخت چوپان گفت: «سلام، اون چی لایت و هایلایت مو هستی حمل بیبی لایت مو کردن؟” شیطان با آه گفت: از من نپرس. “من لایت و هایلایت مو هستم بنابراین فرسوده من تقریباً مرده لایت و هایلایت مو هستم. داشتم اونطرف راه میرفتم اصلاً به هیچ چیز فکر نمی کنم وقتی از راه می رسد زن و به پشتم می پرد و رها نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : مدل لایت روی مو مشکی

من لایت و هایلایت مو هستم سعی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند او را به نزدیکترین روستا ببرد تا خلاص نانو کراتین مو شود از او وجود رنگ مو دارد، اما من باور نمی کنم که بتوانم. پاهای من لایت و هایلایت مو هستند بالیاژ مو دادن.» چوپان که پسری خوش اخلاق پروتئین تراپی مو بود گفت: من به شما می گویم: من به شما کمک خواهم بیبی لایت مو کرد. من نمی توانم خودم را ترک کنم گوسفند طولانی رنگ مو است.

هایلایت مو قیمت : اما من او را نیمه راه خواهم برد.» شیطان گفت: «اوه، اگر شما بسیار سپاسگزار خواهم پروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کرد!» پس چوپان بر سر کاچا فریاد زد: «سلام، آنجا، تو! منو بگیر!» وقتی کاتچا دید که چوپان خوش تیپ رنگ مو است در جوانی، شیطان را رها بیبی لایت مو کرد و به او جهید پشت چوپان، یقه اش را گرفته رنگ مو است.

لینک مفید : مدل لایت موهای کوتاه

  رنگ مو مش و لایت

کت پوست گوسفند حالا چوپان جوان به زودی متوجه کراتینه مو شد که طولانی رنگ مو است کت پشمالو و کاتچا بار بسیار سنگینی را برای او ایجاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند پیاده روی. چند لحظه بعد از معامله اش خسته کراتینه مو شد 106]و شروع به بازیگری برای راهی برای خلاص کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرد کاتچا در حال حاضر او به یک برکه آمد و او فکر بیبی لایت مو کرد.

هایلایت مو قیمت : خودش که دوست رنگ مو دارد او را داخل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چگونه می توانست این کار را انجام دهد شاید بتواند آن را مدیریت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کت بزرگش را با او در می آورد. کت اینطوری پروتئین تراپی مو بود شل که فکر می بیبی لایت مو کرد می تواند بدون آن از آن خارج نانو کراتین مو شود کاتچا کشف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چه کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خیلی محتاطانه یک دستش لیز خورد. کاتچا حرکت نبیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : هایلایت موی فرفری

بازوی دیگرش لیز خورد. هنوز کاتچا این کار را نبیبی لایت مو کرد حرکت. اولین دکمه را باز بیبی لایت مو کرد. کاتچا متوجه کراتینه مو شد هیچ چی. دکمه دوم را باز بیبی لایت مو کرد. هنوز کاتچا متوجه چیزی نکراتینه مو شد دکمه سوم را باز بیبی لایت مو کرد و کرپلانک! او کت و کاتچا و همه را تن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود وسط حوض! وقتی به گوسفندش برگشت.

  هایلایت مو جدید ۲۰۲۲

هایلایت مو قیمت : شیطان به او نگاه بیبی لایت مو کرد او در شگفتی “کاچا کجرنگ مو است؟” او نفس نفس زد. چوپان با اشاره روی شانه اش گفت: اوه با انگشت شستش، «تصمیم گرفتم او را در آنجا رها کنم یک حوض.” شیطان فریاد زد: «دوست عزیزم، من از شما متشکرم! لطف بزرگی به من بیبی لایت مو کردی اگر نپروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : هایلایت مو قرمز

برای تو ممکن رنگ مو است کاچا را تا روز قیامت حمل کنم. من هرگز شما را فراموش نخواهم بیبی لایت مو کرد و مدتی به شما پاداش خواهم بالیاژ مو داد. 107]از آنجایی که شما نمی دانید به چه کسی کمک بیبی لایت مو کرده اید، من باید به شما بگویم که من یک شیطان لایت و هایلایت مو هستم.» با این سخنان شیطان ناپدید کراتینه مو شد.

هایلایت مو قیمت : یک لحظه چوپان گیج کراتینه مو شد. سپس او خندید و با خود گفت: “خب، اگر همه اینطور باشند همانطور که او احمق رنگ مو است، ما باید برای آنها قادر باشیم!» کشوری که چوپان در آن زندگی می بیبی لایت مو کرد اداره می کراتینه مو شد توسط یک دوک جوان ناامید که روزهای خود را سپری بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : مدل لایت مو عروس

در آشوب زندگی و شب هایش در چرخیدن. او بالیاژ مو داد در امور ایالت به دو فرماندار که به عنوان بد مثل او با مالیات های اخاذی و جریمه های ناعادلانه آنها مردم را غارت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه تمام زمین کراتینه مو شد علیه آنها فریاد می زند. حالا یک روز برای تفریح ​​دوک احضار بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو بیبی لایت

هایلایت مو قیمت : یک اخترشناس به بالیاژ مو دادگاه رفت و به او دستور بالیاژ مو داد که در آن بخواند سرنوشت خود و دو فرماندارش را رقم می زند. زمانی که طالع بین برای هر کدام یک فال گذاشته پروتئین تراپی مو بود از آن سه تنبیه کراتینه مو شده، به کراتینه مو شدت مضطرب کراتینه مو شد و سعی بیبی لایت مو کرد دوک را از بازجویی بیشتر از او منصرف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : هایلایت مو قرمز

او گفت: “چنین خطری زندگی شما را تهدید می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و زندگی دو فرماندار شما که می ترسم صحبت کنم.» دوک گفت: «هر چه لایت و هایلایت مو هست، صحبت کن. اما من به شما هکراتینه مو شدار می دهد که ررنگ مو است بگویید، زیرا اگر آنچه می گویید انجام نانو کراتین مو شود این اتفاق نیفتد، زندگی خود را از دست خواهید بالیاژ مو داد.

هایلایت مو قیمت : منجم تعظیم بیبی لایت مو کرد و گفت: پس بشنو، اوه دوک، آنچه سیارات پیشگویی می کنند: قبل از دوم ربع ماه، در فلان روز، در فلان روز و در چنین ساعتی، شیطان می آید و آن را با خود می برد. دو فرماندار در ماه کامل در چنین و فلان روز، در فلان ساعت، همان شیطان نزد اعلیحضرت خواهد آمد و شما را به آنجا خواهد.

لینک مفید : مدل لایت پر مو

برد جهنم.” دوک وانمود می بیبی لایت مو کرد که نگران نیست اما در او قلب او عمیقا تکان خورده پروتئین تراپی مو بود. صدای ستاره شناس برای او مانند صدای قضاوت و برای اولین بار وجدان شروع به آزار او بیبی لایت مو کرد. در مورد فرمانداران، آنها نمی توانستند یک لقمه بخورند غذا و نیمه مرده از قصر حمل کراتینه مو شدند.

  هایلایت مو تکه ای

هایلایت مو قیمت : ترس آنها ثروتی که به‌طور نامناسب به دست آورده پروتئین تراپی مو بودند را در واگن‌ها انباشته آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به سوی قلعه های خود رفتند، جایی که همه را مسدود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند درها و پنجره ها را برای جلوگیری از ورود شیطان. دوک اصلاح کراتینه مو شد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱