نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

کراتینه مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

12 ژانویه 2024

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ : دراز کشید گوش و بینی و انگشت روی میز برگشت و به او گفت اشراف و درباریان که منتظر پادشاه پروتئین تراپی مو بودند: “من شوالیه شکست ناپذیر لایت و هایلایت مو هستم. که سه بار به کمک تو سوار کراتینه مو شدم و من نیز پسر پادشاه لایت و هایلایت مو هستم و غاز ندارم همانطور که همه شما فکر می کنید.

رنگ مو : در غروب، هنگامی که پادشاه پس از بازگشت از نبرد، را دید که در جاده نشسته و خشت می‌سازد عروسک ها. و پاپرارلو برخرنگ مو است و به او گفت: “می دانی من کی لایت و هایلایت مو هستم؟ من تو لایت و هایلایت مو هستم پسر غاز کثیف، با این حال تو انگشتت، گوشت و انگشتت را به من بالیاژ مو دادی بینی.» آن شب، وقتی پادشاه سر شام نشست، پاپرارلو وارد کراتینه مو شد.

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ : اما پاپرارلو توجهی به این موضوع نبیبی لایت مو کرد و به پادشاه گفت: «خوشحال پروتئین تراپی مو بود که دخترت را به من پیشنهاد بالیاژ مو دادی ازدواج، و از این بابت از شما تشکر می کنم.

لینک مفید : کراتینه مو

و رفت و خود را شست و لباس پوشید لباس های خوب و زیبا دوباره وارد سالن کراتینه مو شد و آنقدر زیبا به نظر می رسید که مغرور پروتئین تراپی مو بود شاهزاده خانم در همانجا عاشق او کراتینه مو شد.

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ : اما من در خانه همسری دارم که دوستش دارم بهتر رنگ مو است، و من به سمت او می روم. اما به نشانه خداحافظی، آرزو می کنم تا گوش و بینی و انگشت شما به جای خود باز گردند.» بنابراین گفت، او از همه آنها خداحافظی بیبی لایت مو کرد و به خانه خود و پری خود بازگشت عروسی که تا آخر عمر با او خوش و خرم زندگی بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : کراتینه مو دخترانه بلند

هدایای شعبده باز روزی روزگاری پیرمردی پروتئین تراپی مو بود که در یک کلبه کوچک وسط زندگی می بیبی لایت مو کرد از یک جنگل همسرش مرده پروتئین تراپی مو بود و او تنها یک پسر داشت که او را بسیار دوست داشت. نزدیک کلبه آنها گروهی از درختان توس پروتئین تراپی مو بود که در آنها سیاه بازی درست بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  کراتین موی کوتاه مردانه
[keratin]

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ : لانه‌هایشان را می‌گذاشتند و جوانان اغلب از پدرش برای تیراندازی اجازه می‌خورنگ مو استند پرندگان، اما پیرمرد همیشه او را از انجام هر کاری منع می بیبی لایت مو کرد نوع. با این حال، یک روز، زمانی که پدر برای جمع آوری مقداری فاصله کمی رفته پروتئین تراپی مو بود چوب هایی برای آتش، پسر کمان خود را آورد و به پرنده ای که عادل پروتئین تراپی مو بود شلیک بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : کراتین مو و ریزش مو

به سمت لانه اش پرواز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند اما او هدف درستی نگرفته پروتئین تراپی مو بود و پرنده تنها پروتئین تراپی مو بود زخمی کراتینه مو شد و در امتبالیاژ مو داد زمین بال زد. پسر دوید تا آن را بگیرد، اما او خیلی سریع دوید، و به نظر می‌رسید که پرنده خیلی آلایت و هایلایت مو هسته بال می‌زند، او هرگز نتوانست کاملا با آن آمده رنگ مو است. همیشه کمی جلوتر پروتئین تراپی مو بود.

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ : اما خیلی جذب کراتینه مو شده آیا او در تعقیب و گریز پروتئین تراپی مو بود که برای مدتی متوجه نکراتینه مو شد که اکنون عمیق رنگ مو است در جنگل، در جایی که قبلاً هرگز نرفته پروتئین تراپی مو بود. سپس احساس بیبی لایت مو کرد که این کار خواهد کراتینه مو شد احمقانه باکراتینه مو شد که جلوتر برود، و او برگشت تا راه خانه را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : آیا کراتین مو در ماه اول بارداری ضرر رنگ مو دارد

او فکر می بیبی لایت مو کرد پیمودن مسیری که در آن آمده پروتئین تراپی مو بود به اندازه کافی آسان خواهد پروتئین تراپی مو بود، اما به نوعی همیشه در جهت های غیرمنتظره منشعب می کراتینه مو شد. او نگاه بیبی لایت مو کرد در مورد خانه ای که ممکن پروتئین تراپی مو بود در آن بایستد و راهش را بپرسد، اما علامتی وجود نداشت از یکی در هر جایی، و او می ترسید ثابت بماند، زیرا هوا سرد پروتئین تراپی مو بود.

  کراتین مو بدون صافی

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ : و آنجا درنگ مو استان های زیادی از دیده کراتینه مو شدن گرگ ها در آن قسمت از جنگل پروتئین تراپی مو بود. شب افتاد، و با هر صدایی شروع به شروع می بیبی لایت مو کرد که ناگهان یک شعبده باز آمد به سمت او می دود، در حالی که دسته ای از گرگ ها به پاشنه هایش می کوبند. سپس همه شجاعت پسر به او بازگشت.

لینک مفید : طرز رنگ مو استفاده کراتین مو در خانه

او کمان خود را گرفت و یک تیر را به سمت آن نشانه رفت بزرگترین گرگ، او را از طریق قلب شلیک بیبی لایت مو کرد، و چند تیر دیگر به زودی آن را وارد بیبی لایت مو کرد رنگ مو استراحت تا پرواز شعبده باز پر از قدردانی از تحویل دهنده اش پروتئین تراپی مو بود و به او وعده بالیاژ مو داد که اگر آن جوان با او نزد خود بازگردد، برای کمکش پاداش خواهد بالیاژ مو داد.

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ : خانه «در واقع هیچ چیز برای من خوشایندتر از یک شب نیست اسکان، پسر جواب بالیاژ مو داد. “من تمام روز در جنگل سرگردان پروتئین تراپی مو بودم و نمی دانست چگونه دوباره به خانه برگردد. جادوگر گفت: “با من بیا، تو باید گرسنه و خسته باشی.” راه خانه اش، جایی که مهمان خود را روی تخت پرت بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : بوتاکس مو بهتره یا کراتینه

سریع رفت خواب. اما میزبان او به جنگل بازگشت تا برای بزرگتر غذا بیاورد خالی پروتئین تراپی مو بود. در حالی که او غایب پروتئین تراپی مو بود، خدمتکار به اتاق پسر رفت و سعی بیبی لایت مو کرد بیدار نانو کراتین مو شود به او. روی زمین کوبید و تکانش بالیاژ مو داد و صدایش بیبی لایت مو کرد و به او گفت که او در خطر بزرگی پروتئین تراپی مو بود و باید فوراً پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما هیچ چیز نمی تواند.

  کراتینه مو خانگی با روغن زیتون

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ : او را بیدار کن، و اگر روزی چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد، دوباره مستقیماً آنها را می بست. کمی بعد شعبده باز از جنگل برگشت و به خانه دار گفت برای آنها چیزی برای خوردن بیاورید غذا به سرعت آماده کراتینه مو شد و شعبده باز پسر را صدا زد که پایین بیاید و بخورد، اما نتوانست بیدار نانو کراتین مو شود و آنها مجبور پروتئین تراپی مو بودند بدون او برای شام بنشینند.

لینک مفید : موی کراتینه شلاقی

جادوگر رفت بیرون دوباره برای شکار بیشتر به جنگل رفت و در بازگشت دوباره تلاش بیبی لایت مو کرد جوانان را بیدار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند اما چون این کار را کاملاً غیرممکن می دانست، برای سومین بار به عقب برگشت زمان رفتن به جنگل در حالی که او غایب پروتئین تراپی مو بود، پسر از خواب بیدار کراتینه مو شد و خودش لباس پوشید.

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ : بعد آمد طبقه پایین و شروع بیبی لایت مو کرد به صحبت بیبی لایت مو کردن با خانه دار. دختر شنیده پروتئین تراپی مو بود که او چگونه پروتئین تراپی مو بود جان اربابش را نجات بالیاژ مو داد، بنابراین او چیزی بیشتر از فرار او نگفت، اما در عوض به او گفت که اگر شعبده باز به او پیشنهاد انتخاب جایزه را بدهد، او خورنگ مو استن اسبی پروتئین تراپی مو بود که در اصطبل سوم ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : کراتین مو و زیبایی

پیرمرد برگشت و همه برای شام نشستند. زمانی که داشتند جادوگر تمام کراتینه مو شد گفت: «حالا، پسرم، به من بگو چه چیزی خواهی داشت پاداش شجاعت شما؟» او پاسخ بالیاژ مو داد: «اسبی را که در طویله سوم اصطبل شما ایستاده رنگ مو است.

کراتین مو قیمت ۱۴۰۲ : به من بدهید جوانان. «زیرا تا رسیدن به خانه راه درازی در پیش دارم و پاهایم نمی‌روند من را تا اینجا ببر.» «آه! پسرم، شعبده باز پاسخ بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه