نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

کراتینه مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

کراتین مو قیمت مواد

کراتین مو قیمت مواد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت کراتین مو قیمت مواد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با کراتین مو قیمت مواد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

12 ژانویه 2024

کراتین مو قیمت مواد : جلوتر یک پرواز پروتئین تراپی مو بود از پله‌ها، و روی آن‌ها ملکه نشسته پروتئین تراپی مو بود که در پرده‌ای درخشان پیچیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود مه نقره ای، گوش بالیاژ مو دادن به شکایات قوم خود و رسیدگی به عدالت. وقتی شاهزاده آمد مستقیماً دید که او یک مرد معمولی نیست و به اتاق دارش گفت که بقیه درخورنگ مو است کنندگانش را برای آن روز اخراج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : او به شاهزاده امضا بیبی لایت مو کرد تا او را به کاخ تعقیب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خوشبختانه او پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است در کودکی زبان او را آموزش می‌بالیاژ مو داد، بنابراین در صحبت بیبی لایت مو کردن با هم مشکلی نداشتند. شاهزاده تمام درنگ مو استان خود و چگونگی سفر خود را در جستجوی سرزمین تعریف بیبی لایت مو کرد از جاودانگی وقتی کارش تمام کراتینه مو شد.

کراتین مو قیمت مواد

کراتین مو قیمت مواد : شاهزاده خانمی که گوش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود با دقت بلند کراتینه مو شد و بازویش را گرفت و او را به سمت در اتاق دیگری برد که کف آن تماماً از سوزن ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و آنقدر به هم چسبیده پروتئین تراپی مو بود که آنجا پروتئین تراپی مو بود جا برای یک سوزن بیشتر نپروتئین تراپی مو بود. پیرمرد وقتی برگشت گفت: کنار من کنار من بنشین و شروع کن بازی کن، تا اندکی بعد مردم دور تو جمع شوند.

لینک مفید : کراتینه مو

تیدو اطاعت بیبی لایت مو کرد، در ابتدا بدون دل زیاد؛ اما به نوعی لحن لوله ها شیرین تر از آن پروتئین تراپی مو بود او به یاد آورده پروتئین تراپی مو بود، و همانطور که او بازی می بیبی لایت مو کرد، جمعیت از راه رفتن و گپ زدن بازماندند، و آرام ایستاد و دور او ساکت کراتینه مو شد. زمانی که او مدتی بازی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، از زمین بلند کراتینه مو شد.

  جدیدترین کراتین مو

کراتین مو قیمت مواد : کلاهش را به دور، دلار و سکه های نقره کوچک و حتی طلا رد بیبی لایت مو کرد قطعات، وارد کراتینه مو شدند. Tiidu چند آهنگ دیگر را برای تشکر نواخت، سپس برگشت تا به خانه برود و از هر طرف صدای زمزمه “چه فوق العاده رنگ مو است.” پیپر برگرد.

لینک مفید : کراتین مو و کلیه

ما از تو دعا می کنیم، یکشنبه آینده به ما غذای دیگری بدهی.» “من به شما چی گفتم؟” پیرمرد وقتی از باغ می گذشت گفت دروازه. «آیا چند ساعت بازی روی لوله‌ها خوشایندتر از بازی بیبی لایت مو کردن نپروتئین تراپی مو بود در تمام طول روز سس ها را هم بزنید؟ برای بار دوم راه را به شما نشان بالیاژ مو دادم پيگيري كردن.

[keratin]

کراتین مو قیمت مواد : سعی کن خرد بیاموزی و شاخ گاو نر را بگیر، مبادا شانس تو باکراتینه مو شد باید از شما لغزش! من دیگر نمی توانم راهنمای شما باشم، بنابراین به آنچه من می گویم گوش دهید بگو و از من اطاعت کن هر یکشنبه بعدازظهر به آن باغ ها بروید.

لینک مفید : مواد کراتین صافی مو

و زیر آن بنشینید درخت آهک و بازی برای مردم و کلاه نمدی با تاج عمیق بیاورند و آن را روی پاهای خود روی زمین بگذارید تا همه بتوانند مقداری پول در آن بیندازند آی تی. اگر برای بازی در یک جشن دعوت کراتینه مو شدید، با کمال میل بپذیرید، اما مراقب باشید درخورنگ مو است قیمت ثابت؛ بگویید هر چیزی که آنها تمایل داشته باشند را می گیرید بالیاژ مو دادن.

کراتین مو قیمت مواد : در نهایت پول بسیار بیشتری دریافت خواهید بیبی لایت مو کرد. شاید روزی مسیرهای ما ممکن نانو کراتین مو شود عبور کنید، و سپس خواهم دید که تا چه حد از توصیه من پیروی بیبی لایت مو کرده اید. تا آن موقع، بدرود”؛ و پیرمرد راهش را رفت. مانند قبل، سخنان او به حقیقت پیوست، اگرچه تیدو نمی توانست یکباره دستور خود را انجام دهد.

لینک مفید : قیمت کراتین مو ریچ

همانطور که او ابتدا باید زمان تعیین کراتینه مو شده خود را به پایان می رساند. در همین حین دستور بالیاژ مو داد چند لباس خوب، که هر یکشنبه در باغ ها با آن ها بازی می بیبی لایت مو کرد، و زمانی که او شمارش دستاوردهای خود را در شب آنها همیشه بیشتر از یکشنبه پروتئین تراپی مو بود قبل از. در نهایت او آزاد پروتئین تراپی مو بود.

  کراتین طبیعی مو با بامیه

کراتین مو قیمت مواد : هر کاری که دوست داشت انجام دهد و دعوت‌های بیشتری داشت بازی از آنچه که او می توانست بپذیرد، و در شب، زمانی که شهروندان می رفتند و در مسافرخانه نوشیدنی، صاحبخانه همیشه از التماس می بیبی لایت مو کرد که بیاید و بازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آنها را به این ترتیب او چنان ثروتمند کراتینه مو شد.

لینک مفید : هزینه کراتینه مو زنانه ۱۴۰۱

که خیلی زود لوله های نقره خود را با آن پوشاندند طلا، به طوری که در نور خورشید یا آتش می درخشیدند. در تمام کونگلا هیچ مردی مغرورتر از تیدو وجود نداشت. او در چند سال آنقدر پول پس انداز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که او را یک مرد ثروتمند حتی در کونگلا، جایی که همه ثروتمند پروتئین تراپی مو بودند.

کراتین مو قیمت مواد : و سپس او به حال فراغت به به یاد داشته باشید که او زمانی خانه و خانواده داشته رنگ مو است و باید دوست داشته باکراتینه مو شد دوباره هر دوی آنها را ببیند و به آنها نشان دهید که چقدر خوب می تواند بازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این بار او خواهد بیبی لایت مو کرد لازم نیست در انبار کشتی پنهان نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : عوارض کراتین مو در بارداری

اما اگر بخواهد می تواند بهترین کابین را رنگ مو استخدام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به، و یا حتی یک رگ همه برای خودش. بنابراین او تمام گنج های خود را در آن جمع بیبی لایت مو کرد صندوقچه های بزرگ، و آنها را بر روی اولین کشتی که به سمت او می رفت فرستاد سرزمین مادری، و آنها را با قلبی سبک دنبال بیبی لایت مو کرد.

  کراتینه مو طبیعی

کراتین مو قیمت مواد : باد در شروع پروتئین تراپی مو بود منصفانه پروتئین تراپی مو بود، اما به زودی تازه کراتینه مو شد، و در شب به کراتینه مو شدت افزایش یافت. برای دو روز آنها قبل از آن دویدند و امیدوار پروتئین تراپی مو بودند که با حفظ آب در دریا بتوانند طوفان را تحمل کنید، زمانی که ناگهان کشتی به سنگی برخورد بیبی لایت مو کرد و شروع بیبی لایت مو کرد پر بیبی لایت مو کردن.

لینک مفید : آیا کراتین مو عوارض رنگ مو دارد

دستور پایین آوردن قایق ها بالیاژ مو داده کراتینه مو شد و تییدو با سه ملوان دریافت بیبی لایت مو کرد وارد یکی از آنها کراتینه مو شد، اما قبل از اینکه بتوانند موج عظیمی را از کشتی دور کنند آن را واژگون بیبی لایت مو کرد و هر چهار نفر در آب پرت کراتینه مو شدند.

کراتین مو قیمت مواد : خوشبختانه برای یک پارو در نزدیکی او شناور پروتئین تراپی مو بود و با کمک آن توانست روی سطح خود بماند آب؛ و چون خورشید طلوع بیبی لایت مو کرد و غبار از بین رفت، دید که لایت و هایلایت مو هست نه چندان دور از ساحل با شنای سخت، چون دریا هنوز بالا پروتئین تراپی مو بود، موفق کراتینه مو شد به آن رسید و خود را بیشتر مرده از زنده از آب بیرون کشید.

لینک مفید : کراتین مو قیمت ۱۴۰۱

سپس او خود را روی زمین پرت بیبی لایت مو کرد و به خواب عمیقی فرو رفت. وقتی از خواب بیدار کراتینه مو شد از جایش بلند کراتینه مو شد تا جزیره را کاوش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ببیند آیا مردی وجود رنگ مو دارد.

کراتین مو قیمت مواد : یا خیر بر روی آن؛ اما با وجود اینکه نهرها و درختان میوه فراوان یافت، وجود نداشت ردی از انسان یا حیوان بعد خسته از سرگردانی نشست و شروع بیبی لایت مو کرد به فکر بیبی لایت مو کردن.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه