↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو یخی دودی زنانه

رنگ مو یخی دودی زنانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو یخی دودی زنانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو یخی دودی زنانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو یخی دودی زنانه : او بر نفرت خود نسبت به دخترش غلبه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بسیار خوشحال پروتئین تراپی مو بود و دستور بالیاژ مو داد که کشتی دراز باید فوراً آماده نانو کراتین مو شود. به زودی با سرعت از روی آب عبور بیبی لایت مو کرد.

مو : پادشاه از شکار خود به خانه آمد و بلافاصله ملکه را خورنگ مو است. به او گفته کراتینه مو شد که او به بیماری ناگهانی مبتلا کراتینه مو شده رنگ مو است و او در اتاق خودش روی تختش دراز کشیده رنگ مو است و هیچ کس، حتی پزشک بالیاژ مو دادگاه که با عجله احضار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نمی تواند تشخیص دهد که چه مشکلی رنگ مو دارد. . پادشاه با نگرانی کراتینه مو شدید – چون واقعاً او را دوست داشت – بر بالین او رفت و از ملکه پرسید که چه احساسی رنگ مو دارد.

رنگ مو یخی دودی زنانه

رنگ مو یخی دودی زنانه : بیهوده پروتئین تراپی مو بود که پرنسس گلد-تری از او پرسید قضیه چیست و آیا می تواند کاری برای او انجام دهد؟ او اجازه نمی بالیاژ مو داد دختر بیچاره او را لمس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما او را به گونه ای هل بالیاژ مو داد که گویی یک چیز بدی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. بنابراین در نهایت شاهزاده خانم مجبور کراتینه مو شد او را تنها بگذارد و از آپارتمان بیرون برود، در حالی که واقعاً احساس غمگینی می بیبی لایت مو کرد.

آیا کاری برای تسکین او می تواند انجام دهد. او به سختی پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، یک کار وجود رنگ مو دارد که تو می‌توانی انجام دهی، اما من به خوبی می‌دانم که اگرچه این تنها چیزی رنگ مو است که مرا درمان می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما تو آن را انجام نمی‌دهی.” پادشاه گفت: «نه، من سزاوارتر از این سخنان تو لایت و هایلایت مو هستم، زیرا تو می دانی که هر چه دوست داری به تو بدهم.[20] حتی اگر نیمی از پادشاهی من باکراتینه مو شد.

  ترکیب رنگ مو زیتونی طلایی بدون دکلره

ملکه فریاد زد: «پس قلب دخترت را به من بده تا بخورم، زیرا اگر نتوانم آن را به دست بیاورم، به سرعت خواهم مرد.» او آنقدر وحشیانه صحبت می بیبی لایت مو کرد و به شکل عجیبی به او نگاه می بیبی لایت مو کرد که پادشاه بیچاره واقعاً فکر می بیبی لایت مو کرد که مغز او برگردانده کراتینه مو شده رنگ مو است و او به عقلش رسیده رنگ مو است که چه باید بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او اتاق را ترک بیبی لایت مو کرد و با ناراحتی زیاد راهرو را بالا و پایین بیبی لایت مو کرد.

تا اینکه سرانجام به یاد آورد که همان روز صبح پسر یک پادشاه بزرگ از کشوری دور از دریا آمده پروتئین تراپی مو بود و از دخترش خورنگ مو استگاری می بیبی لایت مو کرد. با خود گفت: «اینجا راهی برای خروج از سختی وجود رنگ مو دارد. “این ازدواج من را خشنود می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و من بلافاصله آن را جشن می گیرم. سپس وقتی دخترم از کشور خارج کراتینه مو شد، پسری را به بالای کوه می فرستم و او یک بز را می ککراتینه مو شد و من خواهم داشت.

رنگ مو یخی دودی زنانه : دلش را آماده بیبی لایت مو کرد و لباس پوشید و برای همسرم بفرست، شاید دیدنش او را از این جنون شفا دهد.» بنابراین او شاهزاده عجیب و غریب را به حضور خود احضار بیبی لایت مو کرد و به او گفت که چگونه ملکه دچار یک بیماری ناگهانی کراتینه مو شده رنگ مو است که در مغز او ایجاد کراتینه مو شده رنگ مو است و باعث کراتینه مو شده رنگ مو است که شاهزاده خانم را دوست نداشته باکراتینه مو شد و چگونه به نظر می رسد که این یک بیماری رنگ مو است.

چه خوب رنگ مو است که با رضایت دختر، ازدواج بلافاصله انجام نانو کراتین مو شود تا ملکه تنها بماند تا از بیماری عجیب خود خلاص نانو کراتین مو شود. [21] حالا شاهزاده خوشحال پروتئین تراپی مو بود که عروسش را به این راحتی به دست می آورد و شاهزاده خانم خوشحال پروتئین تراپی مو بود که از نفرت نامادری خود فرار می بیبی لایت مو کرد، بنابراین ازدواج یکباره انجام کراتینه مو شد و جفت تازه ازدواج بیبی لایت مو کرده از طریق دریا به سمت کشور شاهزاده حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو بلوند شکلاتی تیره

سپس پادشاه پسری را به بالای تپه فرستاد تا یک بز را بککراتینه مو شد. و هنگامی که آن را کشتند دستور بالیاژ مو داد که قلب آن را بپوشانند و بپزند و روی یک ظرف نقره ای به آپارتمان ملکه بفرستند. و زن شریر آن را چشید و معتقد پروتئین تراپی مو بود که قلب دختر ناتنی اوست. و وقتی این کار را بیبی لایت مو کرد، از رختخواب بلند کراتینه مو شد و مثل همیشه زیبا و دلچسب به اطراف قلعه رفت. خوشحالم که می توانم.

به شما بگویم که ازدواج پرنسس گلد-تری که با این عجله انجام کراتینه مو شد، موفقیت بزرگی پروتئین تراپی مو بود. زیرا شاهزاده ای که او با او ازدواج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود ثروتمند و بزرگ و قدرتمند پروتئین تراپی مو بود و او را بسیار دوست داشت و او به اندازه روز طولانی خوشحال پروتئین تراپی مو بود. بنابراین همه چیز به مدت یک سال با آرامش پیش رفت. ملکه سیلور تری راضی و خشنود پروتئین تراپی مو بود، زیرا فکر می بیبی لایت مو کرد که دختر ناتنی او مرده رنگ مو است.

در حالی که شاهزاده خانم همیشه در خانه جدیدش شاد و موفق پروتئین تراپی مو بود. اما در پایان سال این اتفاق افتاد که ملکه یک بار دیگر به چاهی در گلن کوچک رفت تا صورتش را که در آب منعکس کراتینه مو شده رنگ مو است ببیند. و همچنین اتفاقاً همان ماهی قزل آلای کوچک در حال شنا بیبی لایت مو کردن به عقب و جلو پروتئین تراپی مو بود، درست مانند سال قبل. و ملکه احمق مصمم کراتینه مو شد.

  انواع رنگ مو نسکافه ای بدون دکلره

رنگ مو یخی دودی زنانه : که این بار پاسخی بهتر از او به سوالش بدهد[22] آخرین پروتئین تراپی مو بود. او با خم کراتینه مو شدن لبه چاه زمزمه بیبی لایت مو کرد: آیا من زیباترین زن جهان نیستم؟ قزل آلا به روش بسیار سرررنگ مو است خود پاسخ بالیاژ مو داد: “سوگند، تو نیستی.” “پس زیباترین زن کیست؟” ملکه پرسید، در حالی که از این فکر که رقیب دیگری رنگ مو دارد، چهره اش رنگ پریده پروتئین تراپی مو بود. قزل آلا پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا، دختر ناتنی اعلیحضرت، پرنسس درخت طلا، مطمئنا.” ملکه با آهی آسوده سرش را عقب انداخت.

او گفت: “خب، به هر حال، مردم اکنون نمی توانند او را تحسین کنند.” “آیا از این مطمئن لایت و هایلایت مو هستید، اعلیحضرت؟” قزل آلا با برقی در چشمانش پرسید. فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تنها یک سال از ازدواج او با شاهزاده جوان شجاعی که از خارج به دنبال دست او آمده پروتئین تراپی مو بود، می‌گذرد و با او به کشور خود بازگشت. وقتی ملکه این کلمات را شنید، از خشم بسیار سرد کراتینه مو شد، زیرا می دانست که شوهرش او را فریب بالیاژ مو داده رنگ مو است.

رنگ مو یخی دودی زنانه : و او از زانوهایش برخرنگ مو است و مستقیماً به خانه رفت و به سمت قصر رفت و در حالی که خشم خود را به بهترین شکل ممکن پنهان می بیبی لایت مو کرد، از او پرسید که آیا او دستور می دهد تا کشتی طولانی را آماده کنند، زیرا او می خواهد برود و قدم عزیزش را ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. -دخترم، چون خیلی وقت پروتئین تراپی مو بود که او را ندیده پروتئین تراپی مو بود.[23] پادشاه از درخورنگ مو است او تا حدودی متعجب کراتینه مو شد، اما از این که فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه